Jak korzystać z funkcji Wolny/Zajęty w Internecie w programie Outlook 2007 i Outlook 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Outlook 2002 291621.
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Outlook 2000 196484.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób korzystania z funkcji Wolny/Zajęty w Internecie w programie Microsoft Office Outlook 2007 i Microsoft Office Outlook 2003. Za pomocą tej funkcji można publikować informacje o czasie wolnym lub czasie zajętości na serwerze plików URL. Można wyświetlać informacje o czasie wolnym lub zajętości dotyczące dowolnej osoby z listy kontaktów oraz planować spotkania z innymi użytkownikami.
Wprowadzenie
Wolny/Zajęty w Internecie to funkcja programu Outlook 2007 i Outlook 2003, która umożliwia sprawdzanie wolnego i zajętego czasu innych użytkowników w celu efektywnego planowania spotkań. Użytkownicy programu Outlook mogą publikować informacje o swoich wolnych i zajętych terminach na określonym przez nich serwerze plików URL. Można udostępnić ten serwer wszystkim użytkownikom lub tylko wybranej grupie użytkowników.

Funkcja Wolny/Zajęty w Internecie działa w oparciu o opracowany przez organizację IETF (Internet Engineering Task Force) standard o nazwie iCal, a dokładniej jego część nazywaną iCalendar, która staje się powszechnie stosowanym standardem formatu i zapisu informacji dotyczących planowania czasu. Standard iCalendar definiuje usystematyzowaną strukturę prezentacji informacji wolny/zajęty.

W tym artykule omówiono następujące tematy:
 • Publikowanie informacji wolny/zajęty w Internecie.
 • Przeglądanie w Internecie informacji wolny/zajęty innych użytkowników.
 • Planowanie spotkania przy użyciu funkcji Wolny/Zajęty w Internecie.
Więcej informacji

Publikowanie informacji wolny/zajęty w Internecie

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Na karcie Preferencje kliknij przycisk Opcje Kalendarza.
 3. Kliknij przycisk Opcje wolny/zajęty.
 4. Kliknij trzy razy przycisk OK, aby zamknąć wszystkie okna dialogowe.

Przeglądanie w Internecie informacji wolny/zajęty innych użytkowników

Informacje wolny/zajęty można wyświetlać w przypadku każdej osoby zapisanej w kontaktach, która publikuje te dane w Internecie. Jeśli wszystkie osoby z listy kontaktów przechowują te informacje na tym samym serwerze informacji wolny/zajęty, można skonfigurować ścieżkę do tych informacji globalnie dla wszystkich kontaktów. W przeciwnym razie można skonfigurować ścieżki wyszukiwania osobno dla każdego kontaktu. Aby wyświetlić informacje wolny/zajęty dotyczące innych osób w Internecie, należy zastosować jedną z poniższych metod.

Konfigurowanie globalnej ścieżki wyszukiwania informacji wolny/zajęty dla wszystkich kontaktów

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Na karcie Preferencje kliknij przycisk Opcje Kalendarza.
 3. Kliknij przycisk Opcje wolny/zajęty.
 4. Kliknij trzy razy przycisk OK, aby zamknąć wszystkie okna dialogowe.

Konfigurowanie ścieżki wyszukiwania informacji wolny/zajęty dla określonego kontaktu

 1. W okienku nawigacji kliknij pozycję Kontakty, a następnie kliknij dwukrotnie kontakt, aby go otworzyć.
 2. Kliknij kartę Szczegóły.
 3. W obszarze Internetowe informacje wolny/zajęty, w polu Adres wpisz pełną ścieżkę do lokalizacji, w której chcesz wyszukiwać informacje wolny/zajęty dla tego kontaktu. Dozwolony jest dowolny poprawny format adresu URL, na przykład: http://..., file://\\... lub ftp://....

  Oto przykład ścieżki w prawidłowym formacie:
  ftp://Contactserver/Freebusy/Contactname.vfb
  Informacje Wolny/Zajęty w Internecie są wyświetlane na karcie Planowanie w oknie Termin.

Planowanie spotkania przy użyciu funkcji Wolny/Zajęty w Internecie

 1. W okienku nawigacji kliknij pozycję Kalendarz, a następnie kliknij polecenie Nowe wezwanie na spotkanie w menu Akcje.
 2. Na karcie Planowanie, w polu Wszyscy uczestnicy wpisz nazwiska wszystkich uczestników.
Program Outlook przesyła ścieżkę URL (określoną wcześniej w sekcji „Konfigurowanie ścieżki wyszukiwania informacji wolny/zajęty dla określonego kontaktu” w tym artykule) do zaproszonych osób i automatycznie wstawia informacje o ich czasie wolnym lub zajętym do terminarza.

Domyślnie program Outlook publikuje i pobiera informacje wolny/zajęty co 15 minut. Aby natychmiast zaktualizować informacje wolny/zajęty, kliknij polecenie Wyślij/Odbierz w menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Informacje Wolny/Zajęty.
OfficeKBHowTo OL2003 OL2007
Właściwości

Identyfikator artykułu: 827775 — ostatni przegląd: 05/22/2007 18:24:49 — zmiana: 2.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2003 z dodatkiem Business Contact Manager

 • kbinfo kbhowto KB827775
Opinia