Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie „System Windows nie może zwolnić pliku rejestru klas” podczas wylogowywania się użytkownika z usług terminalowych

Symptomy
Podczas wylogowywania z usług terminalowych może zostać wyświetlony następujący komunikat dotyczący zdarzenia o identyfikatorze 1000:

Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: Userenv
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 1000
Opis:
System Windows nie może zwolnić pliku klasy rejestru. Jeśli używasz profilu mobilnego, ustawienia nie zostaną zreplikowane. Skontaktuj się z administratorem.
Szczegóły:
------------------------------
Odmowa dostępu

Ten problem może występować po zainstalowaniu przez Instalatora systemu Microsoft Windows programu na komputerze.
Przyczyna
Przyczyną tego problemu jest luka w zabezpieczeniach dojścia do rejestru w Instalatorze Windows. Ten problem został ujawniony po raz pierwszy po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń MS03-026.
Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  29-gru-2004 13:22 2.0.2600.1534  2 018 304 Msi.dll       20-wrz-2003 19:23 2.0.2600.1267   64 512 Msiexec.exe  29-gru-2004 13:22 2.0.2600.1183   305 664 Msihnd.dll     29-gru-2004 13:22 2.0.2600.1183   847 872 Msimsg.dll     20-wrz-2003 19:23 2.0.2600.1183   39 936 Msisip.dll  
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń MS03-026, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
823980 MS03-026: Przepełnienie buforu w interfejsie RPC może umożliwiać uruchomienie kodu źródłowego
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące nazewnictwa pakietów poprawek, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
816915 Nowy schemat nazewnictwa plików dla pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft Windows
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
profil nie jest zwalniany zwolnione identyfikator zdarzenia 11728 MsiInstaller
Właściwości

Identyfikator artykułu: 827825 — ostatni przegląd: 12/31/2008 18:34:47 — zmiana: 7.6

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix KB827825
Opinia
l>