Aktualizacja działania poleceń skryptu URL w programie Windows Media Player

Streszczenie
Firma Microsoft opublikowała aktualizację wersji programu Microsoft Windows Media Player, których lista znajduje się w sekcjiDotyczyw tym artykule. Firma Microsoft zaleca zainstalowanie tej aktualizacji, ponieważ ułatwia ona zarządzanie działaniem osadzonych poleceń skryptu URL w plikach (.asf) i strumieniach audio i wideo programu Windows Media. W tym artykule są opisane nowe funkcje obsługiwane przez tę aktualizację oraz sposoby jej uzyskania.
Więcej informacji
Gdy właściciel zawartości tworzy strumień audio lub wideo, może dodać polecenia skryptu (na przykład polecenia skryptu URL czy niestandardowe polecenia skryptu), które zostaną osadzone w strumieniu. Podczas odtwarzania polecenia mogą wyzwalać zdarzenia w osadzonym programie odtwarzacza lub uruchamiać przeglądarkę i łączyć się z określoną stroną sieci Web. Takie zachowanie jest zgodne z projektem programu.

Aktualizacja 828026 zmienia sposób obsługi przez program Windows Media Player poleceń skryptów URL osadzonych w strumieniu. Aktualizacja tak modyfikuje program Windows Media Player, aby rozpoznawał on trzy nowe wartości rejestru pozwalające użytkownikowi lub administratorowi kontrolować scenariusze, w których odtwarzacz wykonuje polecenia skryptu URL osadzone w strumieniu.

Program Windows Media Player rozpoznaje obecnie trzy wartości DWORD rejestru. Znajdują się one w następującym kluczu rejestru i mają ustawienia 0 (wyłączone) lub 1 (włączone):
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\Preferences
Ta aktualizacja nie tworzy następujących wartości rejestru.

Uwaga: Jeśli wartość danej nie istnieje, używana jest wartość domyślna.
 • PlayerScriptCommandsEnabled
  : Turns on or off URL script commands in the stand-alone player. Wartość domyślna to 0 (wyłączone).
 • WebScriptCommandsEnabled
  : Turns on or off URL script commands in the embedded player. Wartość domyślna to 1 (włączone).
 • URLAndExitCommandsEnabled
  : Turns on or off URLAndExit script commands. Wartość domyślna to 1 (włączone).
Dodano także mechanizmy logiczne, które powodują, że skrypt nie może przenieść użytkownika ze strefy zabezpieczeń o niższym poziomie zaufania do strefy o wyższym poziomie, gdy program Windows Media Player nie wykonuje poleceń skryptu URL. W poniższej tabeli zestawiono scenariusze, w których po zainstalowaniu tej aktualizacji wykonywanie poleceń skryptów jest dopuszczalne (T) i zablokowane (N).

Uwaga: Strefa pochodzenia to strefa, która ma niższy poziom zaufania: strefa odtwarzanej zawartości lub strefa strony sieci Web, w której jest osadzony odtwarzacz. Strefą docelową jest strefa zawartości, do której odwołuje się polecenie skryptu URL.
Strefa docelowaMój komputer Lokalny intranet Zaufane witrynyInternetWitryny z ograniczeniami
Strefa pochodzenia
Mój komputerT **TTTT
Lokalny intranet NTTTT
Zaufane witrynyNNTTT
InternetNNNTT
Z ograniczeniamiNNNNN


** Ze względów bezpieczeństwa polecenia skryptów URL z folderu Mój komputer będą działać w strefie Mój komputer tylko wtedy, gdy adresy URL będą korzystać z jednego z następujących protokołów: http://, https:// lub wmhtml://.

Informacje dotyczące pobierania

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, odwiedź witrynę Windows Update firmy Microsoft w sieci Web i zainstaluj aktualizację 828026:Administratorzy mogą pobrać tę aktualizację z Centrum pobierania firmy Microsoft lub z wykazu usługi Windows Update firmy Microsoft w celu wdrożenia jej na wielu komputerach. Aby zainstalować tę aktualizację później na jednym lub wielu komputerach, należy wyszukać identyfikator tego artykułu w katalogu rozszerzenia Windows Update przy użyciu zaawansowanych opcji wyszukiwania. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania aktualizacji z wykazu usługi Windows Update, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
323166 Jak pobierać aktualizacje i sterowniki z Wykazu rozszerzenia Windows Update
Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft – Centrum pobierania:

Program Windows Media Player (wszystkie wersje) dla systemów Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows Server 2003

W przypadku korzystania z programu Windows Media Player 7.0 należy zastosować tę aktualizację po uaktualnieniu do programu Windows Media Player 7.1 lub nowszej wersji. Aby uzyskać informacje o sposobie uaktualnienia programu Windows Media Player, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Program Windows Media Player 6.4, Windows Media Player 7.1 lub Windows Media Player 9 dla systemu Microsoft Windows Millennium Edition

Program Windows Media Player 6.4 dla systemu Microsoft Windows NT 4.0 Server

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Informacje dotyczące instalacji

Aby zainstalować tę aktualizację, należy zalogować się jako administrator. Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, odwiedź następującą witrynę Windows Update w sieci Web i zainstaluj aktualizację krytyczną 828026:Aby zainstalować pobraną wersję tej aktualizacji, uruchom pakiet aktualizacji 828026 przy użyciu odpowiednich przełączników Instalatora. Administratorzy mogą wdrożyć tę aktualizację za pomocą usług aktualizacji oprogramowania (SUS, Software Update Services). Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usług SUS, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
810796 Dokument: Omówienie usług aktualizacji oprogramowania

Wymagania dotyczące ponownego uruchamiania

Należy ponownie uruchomić komputer, aby zakończyć instalację tej aktualizacji.

Przełączniki instalacji

Wersje tej aktualizacji dla systemów Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows Server 2003 obsługują następujące przełączniki instalacji:
 • /? Wyświetla listę przełączników instalacyjnych.
 • /u – Umożliwia korzystanie z trybu nienadzorowanego.
 • /f – Wymusza zamknięcie innych programów podczas zamykania komputera.
 • /n – Nie wykonuje kopii zapasowych plików przed usunięciem.
 • /o – Zastępuje pliki OEM bez monitowania.
 • /z – Nie powoduje ponownego uruchomienia po ukończeniu instalacji.
 • /q – Umożliwia korzystanie z trybu cichego (brak interakcji użytkownika).
 • /l – Wyświetla listę zainstalowanych poprawek.
 • /x – Wyodrębnia pliki bez uruchamiania Instalatora.
Na przykład, aby zainstalować tę aktualizację bez żadnego udziału użytkownika, użyj następującego polecenia:
windowsmedia-kb828026-x86-plk.exe /u /q
Aby zainstalować tę poprawkę zabezpieczeń bez wymuszania ponownego uruchomienia komputera, użyj następującego polecenia:
windowsmedia-kb828026-x86-plk.exe /z
Uwaga: Przełączniki te można łączyć w jednym poleceniu.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przełączników wiersza polecenia i ich zachowania w kontekście tego pakietu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824687 Przełączniki wiersza polecenia dla pakietów aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Pakiety aktualizacji programu Windows Media Player 6.4 dla systemu Microsoft Windows NT 4.0 Server oraz programu Windows Media Player 6.4, 7.1 lub 9 dla systemu Microsoft Windows Millennium Edition obsługują następujące przełączniki:
 • /q – Umożliwia korzystanie z trybu cichego lub pomija komunikaty podczas wyodrębniania plików.
 • /q:u – Umożliwia korzystanie z trybu cichego użytkownika. W tym trybie są wyświetlane wybrane okna dialogowe zawierające informacje przeznaczone dla użytkownika.
 • /q:a – Umożliwia korzystanie z trybu cichego administratora. W tym trybie nie są wyświetlane żadne okna dialogowe zawierające informacje dla użytkownika.
 • /t: ścieżka – Określa lokalizację folderu tymczasowego, który jest używany przez Instalatora, lub folder docelowy w celu wyodrębnienia plików (jeśli użyto przełącznika /c).
 • /c – Wyodrębnia pliki bez ich instalowania. Jeśli nie zostanie określona wartość przełącznika /t: ścieżka, wyświetlany jest monit o wskazanie folderu docelowego.
 • /c: ścieżka – Określa ścieżkę i nazwę pliku inf lub exe Instalatora.
 • /r:n – Nigdy nie uruchamia ponownie komputera po instalacji.
 • /r:i – Monituje użytkownika o ponowne uruchomienie komputera, jeśli jest ono wymagane (z wyjątkiem sytuacji, w której użyto również przełącznika /q:a).
 • /r:a – Zawsze uruchamia ponownie komputer po instalacji.
 • /r:s – Ponownie uruchamia komputer po instalacji bez monitowania użytkownika.
Na przykład, aby zainstalować aktualizację bez udziału użytkownika i wymuszania ponownego uruchomienia komputera, użyj jednego z następujących poleceń:
WindowsMedia-Q828026-x86-ENU.exe /q:a /r:n
WindowsMedia64-Q828026-x86-ENU.exe /q:a /r:n

Informacje dotyczące plików

Wersja anglojęzyczna aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
Program Windows Media Player seria 9
  Data     Godzina  Wersja    Rozmiar   Nazwa pliku System operacyjny  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  17-wrz-2003 16:01   6.4.9.1128  844 048   Msdxm.ocx  Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003  17-wrz-2003 05:25   9.0.0.3075 4 706 304   Wmp.dll   Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003  24-wrz-2003 21:18   6.4.7.1128  845 072   Msdxm.ocx  Windows Millennium Edition  24-wrz-2003 21:18   9.0.0.3075 4 706 304   Wmp.dll   Windows Millennium Edition
Program Windows Media Player dla systemu Windows XP
  Data     Godzina  Wersja    Rozmiar   Nazwa pliku System operacyjny  -------------------------------------------------------------------------------  17-wrz-2003 16:01   6.4.9.1128  844 048   Msdxm.ocx  Windows XP  18-wrz-2003 11:53   8.0.0.4491 1 302 528   Wmpcore.dll Windows XP
Program Windows Media Player 7,1
  Data     Godzina  Wersja    Rozmiar   Nazwa pliku System operacyjny  ----------------------------------------------------------------------------------------  17-wrz-2003 16:01   6.4.9.1128  844 048   Msdxm.ocx  Windows 2000     17-wrz-2003 22:13   7.10.0.3075  815 104   Wmpcore.dll Windows 2000    24-wrz-2003 21:18   6.4.7.1128  845 072   Msdxm.ocx  Windows Millennium Edition  24-wrz-2003 21:18   7.10.0.3075  815 104   Wmpcore.dll Windows Millennium Edition
Program Windows Media Player 6.4
  Data     Godzina  Wersja    Rozmiar Nazwa pliku System operacyjny  -------------------------------------------------------------------------------  17-wrz-2003 16:55   6.4.7.1128  845 072 Msdxm.ocx  Windows NT 4.0 Server

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć tę aktualizację z systemu Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows Server 2003, użyj narzędzia Dodaj lub usuń programy (lub Dodaj/Usuń programy) w Panelu sterowania. Kliknij pozycję Poprawka do programu Windows Media Player (więcej informacji na jej temat można znaleźć w pliku wm828026), a następnie kliknij przycisk Usuń (lub przycisk Dodaj/Usuń).

W systemach Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003 do usunięcia tej aktualizacji administratorzy systemu mogą użyć narzędzia Spunist.exe. Znajduje się ono w folderze %katalog_systemu_Windows%\$NTUninstallq828026$\Spuninst. Narzędzie obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
 • /? – Wyświetla listę przełączników instalacyjnych.
 • /u: Korzystanie z trybu nienadzorowanego.
 • /f: Wymuszanie zamknięcia innych programów podczas wyłączania komputera.
 • /z: Pomijanie ponownego uruchomienia komputera po ukończeniu instalacji.
 • /q: Korzystanie z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).
Uwaga: Nie można usunąć aktualizacji dla systemów Microsoft Windows Millennium Edition i Windows NT 4.0 Server, ponieważ nie obsługują one funkcji dezinstalacji.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 828026 — ostatni przegląd: 12/06/2007 17:35:40 — zmiana: 10.2

Microsoft Windows Media Player 9 Series, Microsoft Windows Media Player 8.01, Microsoft Windows Media Player 8.01, Microsoft Windows Media Player 7.1, Microsoft Windows Media Player 6.4

 • atdownload kbfix kbbug kbqfe KB828026
Opinia