Opis poprawki zabezpieczeń programu Outlook 2002: 9 marca 2004

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację programu Microsoft Outlook 2002. Ta aktualizacja zapewnia najwyższy poziom stabilności i zabezpieczeń w programie Outlook 2002. Ponadto usuwa ona lukę, która umożliwiała atakującemu ominięcie funkcji blokowania parametrów wiersza polecenia programu Microsoft Outlook. Pojawi się okno dialogowe. Properties Aktualizacja ta jest efektem starań firmy Microsoft mających na celu udostępnianie klientom najnowszych aktualizacji produktów.

W tym artykule wyjaśniono, jak pobrać i zainstalować poprawkę zabezpieczeń programu Outlook 2002: KB828040.

Uwaga: Dodatek Microsoft Office XP Service Pack 3 obejmuje wszystkie poprawki zawarte w poprawce zabezpieczeń programu Outlook 2002: KB828040.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
832671 Opis dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office XP
Więcej informacji

Jak pobrać i zainstalować wersję administracyjną poprawki zabezpieczeń Outlook 2002: KB828040

Ważne: Przed zainstalowaniem tej poprawki należy się upewnić, że są spełnione następujące wymagania:
 • Instalator Microsoft Windows 2.0

  Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować Instalatora Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego warunku, zobacz sekcję „Wymagania dotyczące Instalatora Windows” w tym artykule.
 • Dodatek Microsoft Service Pack 2 dla pakietu Office XP

  Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować dodatek Service Pack 2 dla pakietu Office XP.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  325671 Omówienie dodatku Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Office XP
  Uwaga: Pełna poprawka zabezpieczeń programu Outlook 2002: KB828040 instaluje się pomyślnie po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 lub Service Pack 2 dla pakietu Office XP.
Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz pakiet wersji anglojęzycznej poprawki zabezpieczeń programu Outlook 2002: KB828040.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.
Uwaga: Aby uzyskać zlokalizowaną wersję poprawki zabezpieczeń programu Outlook 2002: KB828040, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Jeśli jesteś administratorem serwera, wykonaj następujące kroki, aby zaktualizować serwer przy użyciu aktualizacji administracyjnej i wdrożyć tę aktualizację:
 1. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Officexp-kb828040-fullfile-enu.exe w wybranym folderze.
 2. W Eksploratorze Microsoft Windows kliknij dwukrotnie plik Officexp-kb828040-fullfile-enu.exe.
 3. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 4. W polu Wpisz lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnione pliki wpisz ścieżkę c:\828040, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk Tak po pojawieniu się monitu o utworzenie folderu.
 6. Jeśli znasz procedurę aktualizowania instalacji administracyjnej, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz, gdzie ścieżka_administracyjna jest ścieżką punktu instalacji administracyjnej pakietu Microsoft Office XP (na przykład C:\OfficeXP), plik_MSI jest pakietem .msi bazy danych produktu należącego do pakietu Office XP (na przykład ProPlus.msi), a plik_MSP jest nazwą aktualizacji administracyjnej (na przykład OUTLOOKff.msp).
  msiexec /a ścieżka_administracyjna\plik_MSI /p C:\828040\plik_MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  Uwaga: Do wiersza polecenia można dodać przełącznik /qb+, aby uniknąć wyświetlania okien dialogowych Instalacja administracyjna pakietu Office XP oraz Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania.
 7. Aby wdrożyć aktualizację na klienckich stacjach roboczych, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz, gdzie ścieżka_administracyjna jest ścieżką punktu instalacji administracyjnej pakietu Office XP (na przykład C:\OfficeXP), plik_MSI jest pakietem .msi bazy danych produktu należącego do pakietu Office XP (na przykład ProPlus.msi), a lista_funkcji jest listą nazw funkcji (wielkość znaków w nazwach jest uwzględniana), które powinny być ponownie zainstalowane w związku z daną aktualizacją.
  msiexec /i ścieżka_administracyjna\plik_MSI REINSTALL=lista_funkcji REINSTALLMODE=vomu
  Aby zainstalować wszystkie funkcje, należy użyć przełącznika REINSTALL=ALL lub zainstalować następujące funkcje:
  OUTLOOKNonBootFiles,OUTLOOKFiles
Uwaga: Zainstalowanej aktualizacji nie można usunąć.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu aktualizowania instalacji administracyjnej i jej wdrażania na klienckich stacjach roboczych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301348 JAK: Instalowanie publicznych aktualizacji instalacji administracyjnych pakietu Office XP
Ten artykuł zawiera standardowe instrukcje dotyczące instalowania publicznej aktualizacji administracyjnej. Można również zapoznać się z następującym artykułem z zestawu Microsoft Office Resource Kit:

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Aktualizacja zawiera zaktualizowane wersje następujących plików:
  Nazwa pliku  Wersja  -------------------------  OUTLOOK.EXE  10.0.5709.0  DLGSETP.DLL  10.0.5626.0  ENVELOPE.DLL 10.0.4817.0  EXCHCSP.DLL  10.0.5328.0  EXSEC32.DLL  10.0.4907.0  IMPMAIL.DLL  10.0.4406.0  OUTLCM.DLL  10.0.5424.0  OUTLCTL.DLL  10.0.5112.0  OUTLLIB.DLL  10.0.5709.0  OUTLMIME.DLL 10.0.4608.0  OUTLPH.DLL  10.0.5703.0  RECALL.DLL  10.0.4721.0
Instalowanie tej aktualizacji nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje jednego lub kilku plików wymienionych w tabeli.

Aby sprawdzić, która wersja programu Outlook jest zainstalowana na danym komputerze, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą się różnić na poszczególnych komputerach. W razie wątpliwości należy odwołać się do dokumentacji posiadanego produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W okienku Wyniki wyszukiwania kliknij opcję Pliki i foldery w obszarze Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Outlook.exe, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Outlook.exe, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na karcie Wersja sprawdź wersję programu Outlook zainstalowaną na komputerze.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu sprawdzania wersji produktu 2002 na komputerze, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
291331 OFFXP: Jak sprawdzić wersję produktu pakietu Office
Uwaga: Jeśli poprawka zabezpieczeń programu Outlook 2002: KB828040 jest już zainstalowana na komputerze, podczas próby zainstalowania poprawki zabezpieczeń Outlook 2002: KB828040 pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Ta aktualizacja została już zastosowana lub znajdowała się w aktualizacji, która już została zastosowana.

Wymagania dotyczące Instalatora Windows

Do zainstalowania aktualizacji, którą opisano w tym artykule, jest wymagany Instalator Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Instalator Windows 2.0 lub nowszy jest dostępny zarówno w systemie Microsoft Windows XP, jak i w systemie Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3). Aby zainstalować najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web.

Instalator Windows dla systemów Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows Millennium Edition (Me): Instalator Windows dla systemów Microsoft Windows NT 4.0 i Windows 2000:

Lista problemów usuwanych przez tę aktualizację

Poprawka zabezpieczeń programu Outlook 2002: KB828040 obejmuje następujące wcześniej wydane aktualizacje programu Outlook 2002:
331866 OL2002: Aktualizacja programu Outlook 2002: 4 grudnia 2002

Poprawka zabezpieczeń programu Outlook 2002: KB828040 rozwiązuje problemy opisane w następujących artykułach dotyczących pakietów poprawek wydanych przez firmę Microsoft:
822614 Outlook 2002 post-Service Pack 2 hotfix package: July 1, 2003
827970 Outlook 2002 post-Service Pack 2 hotfix package: September 12, 2003
823956 Outlook 2002 post-Service Pack 2 hotfix package: July 18, 2003
823970 Availability of the Outlook 2002 post-Service Pack 2 hotfix package: August 10, 2003
825813 Availability of the Outlook 2002 post-Service Pack 2 hotfix package: August 15, 2003
827137 Availability of the Outlook 2002 post-Service Pack 2 hotfix package: August 22, 2003
827146 Outlook 2002 post-Service Pack 2 hotfix package: August 29, 2003
823968 Outlook 2002 post-Service Pack 2 hotfix package: July 27, 2003
Poprawka zabezpieczeń programu Outlook 2002: KB828040 rozwiązuje problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

330981 OL2002: Komunikat o błędzie: The Exchange mailbox conferencing resource is not configured properly
817270 OL2002: Outlook phone dialer dials a zero before dialing an internal phone number
810488 An HTML-formatted e-mail message is not received by a recipient that uses a different e-mail protocol when it is sent in Outlook 2002
812478 OL2002: AlwaysSign or AlwaysEncrypt policy is not enforced on replied or forwarded messages
327573 Line breaks are not inserted as expected in the text of an e-mail message in Outlook 2002
329431 OL2000: Changes to a forwarded message cause undesirable changes to the original message
811950 OL2002: Transport provider is not notified if configuration changes when the provider is subscribed to the nkConfigHasChanged event
814377 OL2002: "Can't open this item. Operations on message headers can not be performed in this folder" error message when you open mail
814563 OL2002: Runtime error when you add a shortcut to your Windows NT 4.0-based computer
814556 OL2002: Komunikat o błędzie: Program Microsoft Outlook nie może uzyskać dostępu do wskazanej lokalizacji folderu
814993 OL2002: Offline address book is downloaded when you configure Outlook for offline use
813949 OL2002: Remote mail downloads headers for deleted messages
815355 OL2002: The Free/Busy bar incorrectly displays busy for the whole day
816140 Info bar not updated when delegate accepts an exception to recurring meeting request
812480 OL2002: Outlook View Control returns only the current date
816020 OL2002: A calendar that you save as a Web page shows no appointments on the last day
814554 OL2002: "Set ActiveExplorer.CurrentFolder = Session.GetDefaultFolder(olFolder<FolderName>)" does not work as expected in the FolderSwitch event
816477 OL2002: You cannot send plain text only messages by using Extended MAPI
813565 OL2002: The "Duplicate Contact Detected" dialog box is not displayed when you save a contact that already exists to the Contacts folder
817030 OL2002: Public folder home page not available offline with no network connection
817325 OL2002: File As format changes to first name and last name
817420 OL2002: Komunikat o błędzie: "Resource has declined your meeting because it is recurring"
818581 OL2002: Programmatically inserted attachment has blank icon and no caption
819103 OL2002: Keyboard language changes to a different language when you start Microsoft Outlook
818900 OL2002: File path does not convert to UNC when inserted as a hyperlink
819538 OL2002: E-mail messages that you send are lost if you pasted the address from a received e-mail message
819969 OL2002: The wrong name becomes the focus in the list of e-mail messages when you type a DBCS for the first character of the sender's display name
820367 OL2002: Error message in the Mso.dll file when you reply to an e-mail message that was sent by using the "Have Replies Sent To" option
820368 OL2002: The incorrect date and time appears for read receipts
820722 OL2002: Rules appear as turned off in the Rules Wizard
820733 OL2002: Programmatically inserted attachment has bank icon and no text
821188 OL2002: Error message "...The server is not available..." when you work offline
821291 OL2002:"The document entered into the Office document field is not associated with an Office application..." error message when you attach a Microsoft Office document to your online meeting request
819971 OL2002: Incorrect e-mail address in To box
817422 Pole wyboru „Zawsze pytaj przed otwarciem pliku tego typu” jest niedostępne w programie Outlook 2002
821468 OL2002: Cannot set a filter when you programmatically create a Calendar View
821667 OL2002: You cannot use the Outlook Databinding control to view another user's Outlook folder
821804 OL2002: Tasks folder is repeatedly duplicated when you view the Mailbox folder of another user
822115 OL2002: Items in Sent Items folder may show as sent when the items were not delivered
817302 OL2000: Voting buttons are missing from e-mail messages that are opened on a DMS e-mail system
822846 OL2002: The attendee status is reset after you add a new attendee to a recurring meeting
822558 Custom form action causes Outlook to quit unexpectedly
823232 OL2002: The To box is automatically populated with recipients when you forward a meeting request
323612 Komunikat o błędzie „Nie można się skontaktować z serwerem katalogu LDAP (81)” podczas pisania wiadomości e-mail w programie Outlook 2002
813506 OL2002: "The value for appointment busy status is not valid" error message when you try to open an appointment
329098 OL2002: Add-ins are disabled if a process first starts Outlook


Poprawka zabezpieczeń programu Outlook 2002: KB828040 rozwiązuje następujące problemy, które nie były wcześniej udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Do programu Outlook.exe mogą być przekazywane zduplikowane parametry

Do programu Outlook.exe mogą być przekazywane zduplikowane parametry wiersza polecenia.W przypadku usunięcia z wiadomości szyfrowania Nortel można usunąć tekst wiadomości

Jeśli w pliku folderów osobistych (.pst) masz wiadomość zaszyfrowaną i podpisaną za pomocą certyfikatu Nortel i usuniesz to szyfrowanie, ale pozostawisz wiadomość podpisaną, treść wiadomości staje się pusta.


Program Word przestaje być edytorem wiadomości e-mail po dodaniu niestandardowej właściwości użytkownika

Jeśli do wiadomości e-mail w programie Microsoft Outlook zostanie dodana niestandardowa właściwość użytkownika, podczas operacji przesyłania dalej zmodyfikowanej wiadomości e-mail lub odpowiadania na nią program Microsoft Word nie jest już uruchamiany jako domyślny edytor wiadomości e-mail.

Uwaga: Problem ten dotyczy zarówno wiadomości e-mail w formacie RTF (Rich Text Format), jak i HTML.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 828040 — ostatni przegląd: 01/28/2014 23:51:28 — zmiana: 6.1

 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbsecurity kbinfo kbupdate KB828040
Opinia