OFFICE XP: Dlaczego dodatki Service Pack, aktualizacje i poprawki zabezpieczeń mogą wymagać dysku CD z pakietem Office XP

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Podczas instalowania na komputerze dodatku Service Pack, aktualizacji lub poprawki zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office XP może pojawić się monit o włożenie dysku CD z pakietem Office XP do stacji dysków CD-ROM. W tym artykule wyjaśniono, dlaczego dodatki Service Pack, aktualizacje i poprawki zabezpieczeń dla oprogramowania Office XP mogą wymagać dysku CD z pakietem Office XP.
Więcej informacji
Jeśli pakiet Office XP został zainstalowany z dysku CD, podczas instalowania dodatku Service Pack, aktualizacji lub poprawki zabezpieczeń dla tego pakietu może być wyświetlony monit o włożenie oryginalnego dysku CD z pakietem Office XP do stacji dysków CD-ROM. Komunikat o błędzie może być podobny do jednego z następujących:
Funkcja, której próbujesz użyć, znajduje się na dysku CD lub na innym dysku wymiennym, który jest niedostępny.

Włóż dysk z pakietem Microsoft Office XP i kliknij przycisk OK.
-lub-
Błąd 1706.

Nie można odnaleźć prawidłowego źródła dla produktu Microsoft Office XP. Instalator Windows nie może kontynuować.
Dodatki Service Pack, aktualizacje i poprawki zabezpieczeń dla pakietu Office XP mogą wymagać dostępu do oryginalnego dysku CD z pakietem Office XP z następujących powodów:
 • Użytkownik korzysta z Instalatora Microsoft Windows w wersji 1.1 lub starszej i jeden z aktualizowanych plików nie posiada informacji o wersji.

  Uwaga Ta sytuacja nie dotyczy poprawek do pakietu Office XP, które mają postać zoptymalizowanych poprawek dla klientów i poprawek zawierających pełne pliki. Poprawki tego typu wymagają Instalatora Windows w wersji 2.0.
 • Użytkownik korzysta z Instalatora Microsoft Windows w wersji 2.0 lub nowszej, ale spełniony jest jeden z następujących warunków:
  • Skonfigurowano funkcję pakietu Office pod kątem uruchamiania z nośnika źródłowego, a dodatek Service Pack, aktualizacja lub poprawka zabezpieczeń odnoszą się do tej funkcji.

   Uwaga Jeśli podczas stosowania poprawki, funkcja jest oznaczona jako uruchamiana z lokalizacji źródłowej, Instalator Windows kopiuje plik do folderu lokalnego w celu zaimplementowania poprawki, a następnie stan funkcji jest zmieniany z uruchamiania z lokalizacji źródłowej na uruchamianie lokalne.
  • Dodatek Service Pack, aktualizacja lub poprawka zabezpieczeń dotyczą składnika, który nie działa (brakujący lub uszkodzony plik).
  • Jednym z plików aktualizowanych przez dodatek Service Pack, aktualizację lub poprawkę zabezpieczeń jest plik bez informacji o wersji. Plik ten nie jest uwzględniony w tabeli MsiFileHash.

   Uwaga Tabela MsiFileHash służy do tego, aby pliki nie były niepotrzebnie kopiowane.
  • Jeden z aktualizowanych składników zależy od pliku bez informacji o wersji, który został zmodyfikowany od czasu pierwotnej instalacji.

   Na przykład biblioteka Outllib.dll to często aktualizowany plik, który jest powiązany z plikiem Outlook.txt. Plik Outlook.txt jest plikiem bez informacji o wersji.
  • Regionalne ustawienia języka na komputerze określają język inny niż angielski, a jeden z aktualizowanych plików pakietu Office XP jest plikiem wielojęzycznym.

   Na przykład plik Msreftl.dll to plik wielojęzyczny, który jest dostarczany w każdej wersji językowej pakietu Office.
  • Użytkownik jest administratorem sieci i do instalowania dodatków Service Pack, aktualizacji i poprawek zabezpieczeń używa polecenia REINSTALLMODE=amus.

   Uwaga Własność REINSTALLMODE to ciąg zawierający litery określające typ ponownej instalacji, która ma być wykonana. Opcja a wymusza ponowną instalację wszystkich plików, niezależnie od wartości sumy kontrolnej lub wersji pliku. Może to prowadzić do weryfikacji starszych plików, co niemal zawsze wymaga dostarczenia nośnika źródłowego. W celu obejścia tego problemu można użyć polecenia REINSTALLMODE=amus.

Uwagi dodatkowe

 • Instalator Windows zachowuje integralność instalacji pakietu Office XP przez „spajanie” dodatków Service Pack, aktualizacji lub poprawek zabezpieczeń z bieżącą instalacją pakietu Office XP. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu tych funkcji pakiet Office XP może płynnie korzystać z dodatków Service Pack, aktualizacji i poprawek zabezpieczeń podczas późniejszego dodawania, usuwania czy ponownej instalacji składników pakietu Office XP.
 • Aby zapewnić jak najmniejszy rozmiar dodatków Service Pack, aktualizacji i poprawek zabezpieczeń, elementy te sprawdzają, czy wersja pliku, który ma być zaktualizowany, jest nowsza od wersji oryginalnego pliku zawartego w pakiecie Office XP. Jeśli tak, dany element kopiuje oryginał pliku z dysku CD z pakietem Office XP, a następnie dokonuje jego aktualizacji. W efekcie pliki są prawidłowo zaktualizowane niezależnie od tego, jaką miały wersję przed zainstalowaniem dodatku, aktualizacji lub poprawki.
 • W przypadku pracy w środowisku, w którym dysk CD z pakietem Office XP lub źródło oprogramowania są trudno dostępne (na przykład w biurze, gdzie wszyscy użytkownicy zainstalowali pakiet przy użyciu jednego dysku CD i licencji dla wielu użytkowników), może być konieczne skontaktowanie się z administratorem systemu w celu uzyskania odpowiedniego dysku CD lub dostępu do źródła.
 • Jeśli zakupiono komputer z preinstalowanym pakietem Office XP, ale podczas zakupu nie otrzymano dysku CD z tym oprogramowaniem, należy skontaktować się ze sprzedawcą komputera (producentem OEM) i poprosić o przekazanie dysku.
Dodatki Service Pack, aktualizacje i poprawki zabezpieczeń dla pakietu Office XP mogą nie wymagać dostępu do oryginalnego dysku CD z pakietem z następujących powodów:
 • Pakiet Office XP zainstalowano z lokalizacji sieciowej, w której znajduje się płaska kopia pakietu, i użytkownik ma do niej dostęp podczas instalowania dodatków Service Pack, aktualizacji i poprawek zabezpieczeń.

  Uwaga „Płaska kopia” pakietu Office XP to folder zawierający ręcznie skopiowaną zawartość dysku CD z pakietem.
 • Pakiet Office XP zainstalowano z płaskiej kopii znajdującej się na dysku twardym komputera użytkownika, który ma dostęp do tego dysku podczas instalowania dodatków Service Pack, aktualizacji i poprawek zabezpieczeń.
Uwaga Jeśli pakiet Office XP zainstalowano z instalacji administracyjnej pakietu, która znajduje się na serwerze sieciowym, należy skontaktować się z administratorem systemu, aby uzyskać informacje na temat sposobu użycia tej instalacji do zaktualizowania systemu.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
OFFICE XP poprawka sr1 oryginał instalacja CD-ROM wymagane poprawka oryginalne monit źródło nośnik
Właściwości

Identyfikator artykułu: 828451 — ostatni przegląd: 12/08/2015 04:42:16 — zmiana: 1.0

Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Project 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive KB828451
Opinia