Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

OFFICE XP: Dlaczego dodatki Service Pack, aktualizacje i poprawki zabezpieczeń mogą wymagać dysku CD z pakietem Office XP

Streszczenie
Podczas instalowania na komputerze dodatku Service Pack, aktualizacji lub poprawki zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office XP może pojawić się monit o włożenie dysku CD z pakietem Office XP do stacji dysków CD-ROM. W tym artykule wyjaśniono, dlaczego dodatki Service Pack, aktualizacje i poprawki zabezpieczeń dla oprogramowania Office XP mogą wymagać dysku CD z pakietem Office XP.
Więcej informacji
Jeśli pakiet Office XP został zainstalowany z dysku CD, podczas instalowania dodatku Service Pack, aktualizacji lub poprawki zabezpieczeń dla tego pakietu może być wyświetlony monit o włożenie oryginalnego dysku CD z pakietem Office XP do stacji dysków CD-ROM. Komunikat o błędzie może być podobny do jednego z następujących:
Funkcja, której próbujesz użyć, znajduje się na dysku CD lub na innym dysku wymiennym, który jest niedostępny.

Włóż dysk z pakietem Microsoft Office XP i kliknij przycisk OK.
-lub-
Błąd 1706.

Nie można odnaleźć prawidłowego źródła dla produktu Microsoft Office XP. Instalator Windows nie może kontynuować.
Dodatki Service Pack, aktualizacje i poprawki zabezpieczeń dla pakietu Office XP mogą wymagać dostępu do oryginalnego dysku CD z pakietem Office XP z następujących powodów:
 • Użytkownik korzysta z Instalatora Microsoft Windows w wersji 1.1 lub starszej i jeden z aktualizowanych plików nie posiada informacji o wersji.

  Uwaga Ta sytuacja nie dotyczy poprawek do pakietu Office XP, które mają postać zoptymalizowanych poprawek dla klientów i poprawek zawierających pełne pliki. Poprawki tego typu wymagają Instalatora Windows w wersji 2.0.
 • Użytkownik korzysta z Instalatora Microsoft Windows w wersji 2.0 lub nowszej, ale spełniony jest jeden z następujących warunków:
  • Skonfigurowano funkcję pakietu Office pod kątem uruchamiania z nośnika źródłowego, a dodatek Service Pack, aktualizacja lub poprawka zabezpieczeń odnoszą się do tej funkcji.

   Uwaga Jeśli podczas stosowania poprawki, funkcja jest oznaczona jako uruchamiana z lokalizacji źródłowej, Instalator Windows kopiuje plik do folderu lokalnego w celu zaimplementowania poprawki, a następnie stan funkcji jest zmieniany z uruchamiania z lokalizacji źródłowej na uruchamianie lokalne.
  • Dodatek Service Pack, aktualizacja lub poprawka zabezpieczeń dotyczą składnika, który nie działa (brakujący lub uszkodzony plik).
  • Jednym z plików aktualizowanych przez dodatek Service Pack, aktualizację lub poprawkę zabezpieczeń jest plik bez informacji o wersji. Plik ten nie jest uwzględniony w tabeli MsiFileHash.

   Uwaga Tabela MsiFileHash służy do tego, aby pliki nie były niepotrzebnie kopiowane.
  • Jeden z aktualizowanych składników zależy od pliku bez informacji o wersji, który został zmodyfikowany od czasu pierwotnej instalacji.

   Na przykład biblioteka Outllib.dll to często aktualizowany plik, który jest powiązany z plikiem Outlook.txt. Plik Outlook.txt jest plikiem bez informacji o wersji.
  • Regionalne ustawienia języka na komputerze określają język inny niż angielski, a jeden z aktualizowanych plików pakietu Office XP jest plikiem wielojęzycznym.

   Na przykład plik Msreftl.dll to plik wielojęzyczny, który jest dostarczany w każdej wersji językowej pakietu Office.
  • Użytkownik jest administratorem sieci i do instalowania dodatków Service Pack, aktualizacji i poprawek zabezpieczeń używa polecenia REINSTALLMODE=amus.

   Uwaga Własność REINSTALLMODE to ciąg zawierający litery określające typ ponownej instalacji, która ma być wykonana. Opcja a wymusza ponowną instalację wszystkich plików, niezależnie od wartości sumy kontrolnej lub wersji pliku. Może to prowadzić do weryfikacji starszych plików, co niemal zawsze wymaga dostarczenia nośnika źródłowego. W celu obejścia tego problemu można użyć polecenia REINSTALLMODE=amus.

Uwagi dodatkowe

 • Instalator Windows zachowuje integralność instalacji pakietu Office XP przez „spajanie” dodatków Service Pack, aktualizacji lub poprawek zabezpieczeń z bieżącą instalacją pakietu Office XP. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu tych funkcji pakiet Office XP może płynnie korzystać z dodatków Service Pack, aktualizacji i poprawek zabezpieczeń podczas późniejszego dodawania, usuwania czy ponownej instalacji składników pakietu Office XP.
 • Aby zapewnić jak najmniejszy rozmiar dodatków Service Pack, aktualizacji i poprawek zabezpieczeń, elementy te sprawdzają, czy wersja pliku, który ma być zaktualizowany, jest nowsza od wersji oryginalnego pliku zawartego w pakiecie Office XP. Jeśli tak, dany element kopiuje oryginał pliku z dysku CD z pakietem Office XP, a następnie dokonuje jego aktualizacji. W efekcie pliki są prawidłowo zaktualizowane niezależnie od tego, jaką miały wersję przed zainstalowaniem dodatku, aktualizacji lub poprawki.
 • W przypadku pracy w środowisku, w którym dysk CD z pakietem Office XP lub źródło oprogramowania są trudno dostępne (na przykład w biurze, gdzie wszyscy użytkownicy zainstalowali pakiet przy użyciu jednego dysku CD i licencji dla wielu użytkowników), może być konieczne skontaktowanie się z administratorem systemu w celu uzyskania odpowiedniego dysku CD lub dostępu do źródła.
 • Jeśli zakupiono komputer z preinstalowanym pakietem Office XP, ale podczas zakupu nie otrzymano dysku CD z tym oprogramowaniem, należy skontaktować się ze sprzedawcą komputera (producentem OEM) i poprosić o przekazanie dysku.
Dodatki Service Pack, aktualizacje i poprawki zabezpieczeń dla pakietu Office XP mogą nie wymagać dostępu do oryginalnego dysku CD z pakietem z następujących powodów:
 • Pakiet Office XP zainstalowano z lokalizacji sieciowej, w której znajduje się płaska kopia pakietu, i użytkownik ma do niej dostęp podczas instalowania dodatków Service Pack, aktualizacji i poprawek zabezpieczeń.

  Uwaga „Płaska kopia” pakietu Office XP to folder zawierający ręcznie skopiowaną zawartość dysku CD z pakietem.
 • Pakiet Office XP zainstalowano z płaskiej kopii znajdującej się na dysku twardym komputera użytkownika, który ma dostęp do tego dysku podczas instalowania dodatków Service Pack, aktualizacji i poprawek zabezpieczeń.
Uwaga Jeśli pakiet Office XP zainstalowano z instalacji administracyjnej pakietu, która znajduje się na serwerze sieciowym, należy skontaktować się z administratorem systemu, aby uzyskać informacje na temat sposobu użycia tej instalacji do zaktualizowania systemu.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
OFFICE XP poprawka sr1 oryginał instalacja CD-ROM wymagane poprawka oryginalne monit źródło nośnik
Właściwości

Identyfikator artykułu: 828451 — ostatni przegląd: 11/25/2003 15:23:00 — zmiana: 1.0

 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • KB828451
Opinia
dy>