Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Błąd naruszenia dostępu w przypadku uszkodzenia informacji usług terminalowych

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Narzędzie administracyjne usług terminalowych, takie jak Tsprof.exe, Mmc.exe lub Usrmgr.exe, może po uruchomieniu wygenerować błąd naruszenia dostępu i nieoczekiwanie zakończyć działanie podczas zarządzania określonymi kontami użytkowników.

Po uruchomieniu dowolnego programu, używającego funkcji API WTSSetUserConfig lub WTSQueryUserConfig do konfigurowania lub pobierania informacji dotyczących użytkownika, narzędzie może wygenerować błąd naruszenia dostępu i nieoczekiwanie zakończyć działanie podczas zarządzania określonymi kontami użytkowników.

Po podłączeniu pulpitu zdalnego próba logowania przy użyciu określonego konta użytkownika może spowodować nagłe zamknięcie połączenia pulpitu zdalnego. Jeżeli próba logowania oparta na pulpicie zdalnym dotyczyła komputera z systemem Microsoft Windows XP lub komputera konsoli z systemem Microsoft Windows Server 2003, to komputer pulpitu zdalnego wykona procedurę sprawdzania błędów po nieoczekiwanym zakończeniu procesu Winlogon. Zależnie od konfiguracji komputer pulpitu zdalnego może zostać ponownie uruchomiony.

W dzienniku zdarzeń może zostać zarejestrowane jedno lub kilka z następujących zdarzeń:

Identyfikator zdarzenia 1004
Błąd aplikacji źródłowej
Raportowanie błędu w kolejce: aplikacja powodująca błąd mmc.exe, wersja 5.2.3790.0, moduł powodujący błąd tsuserex.dll, wersja 5.2.3790.0, adres błędu 0x0000c3a9.

Identyfikator zdarzenia 1004
Błąd aplikacji źródłowej
Raportowanie błędu w kolejce: aplikacja powodująca błąd mmc.exe, wersja 5.2.3790.0, moduł powodujący błąd tsuserex.dll, wersja 5.2.3790.0, adres błędu 0x0000c3a9.

Identyfikator zdarzenia 1004
Błąd aplikacji źródłowej
Raportowanie błędu w kolejce: aplikacja powodująca błąd mmc.exe, wersja 5.2.3790.0, moduł powodujący błąd tsuserex.dll, wersja 5.2.3790.0, adres błędu 0x0000c3a9.

Identyfikator zdarzenia 1004
Błąd aplikacji źródłowej
Aplikacja powodująca błąd , wersja 0.0.0.0, moduł powodujący błąd regapi.dll, wersja 5.2.3790.0, adres błędu 0x00002c4d.

Identyfikator zdarzenia 1004
Błąd aplikacji źródłowej
Raportowanie błędu w kolejce: aplikacja powodująca błąd winlogon.exe, wersja 0.0.0.0, moduł powodujący błąd regapi.dll, wersja 5.2.3790.0, adres błędu 0x00002c4d.

Identyfikator zdarzenia 1001
Błąd aplikacji źródłowej
Pakiet błędów 62739595.

Identyfikator zdarzenia 1001
Błąd aplikacji źródłowej
Pakiet błędów 45054588

Przyczyna
Ten problem może wystąpić wówczas, gdy dane użytkownika są uszkodzone.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące poprawki dla systemu Windows Server 2003

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Windows Server 2003 (wersje 32-bitowe)

  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  -----------------------------------------------------------  19-sie-2004 23:41 5.2.3790.202    50 176 Regapi.dll  19-sie-2004 23:41 5.2.3790.202    81 920 Tsuserex.dll

Windows Server 2003 (wersje 64-bitowe)

  Data    Godzina  Wersja      Rozmiar    Nazwa pliku    Platforma  ---------------------------------------------------------------------  19-sie-2004 21:37 5.2.3790.202   129 536 Regapi.dll   IA-64  19-sie-2004 21:37 5.2.3790.202   223 744 Tsuserex.dll  IA-64  19-sie-2004 21:41 5.2.3790.202    50 176 Wregapi.dll  x86  19-sie-2004 21:41 5.2.3790.202    81 920 Wtsuserex.dll x86

Informacje dotyczące dodatku Service Pack dla systemu Windows XP

Aby rozwiązać ten problem, należy zaopatrzyć się w najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje dotyczące poprawki dla systemu Windows XP

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Windows XP (wersje 32-bitowe)

  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  10-wrz-2003 18:30 5.1.2600.1254   32 768 Cfgbkend.dll  10-wrz-2003 18:30 5.1.2600.1254   30 720 Pchsvc.dll  10-wrz-2003 18:30 5.1.2600.1254   33 280 Racpldlg.dll  10-wrz-2003 18:30 5.1.2600.1267   44 544 Regapi.dll  10-wrz-2003 18:30 5.1.2600.1254   41 472 Safrslv.dll  02-sie-2003 07:45 5.1.2600.1254   129 536 Sessmgr.exe  10-wrz-2003 18:30 5.1.2600.1254   200 192 Termsrv.dll  10-wrz-2003 18:30 5.1.2600.1254   88 064 Tscfgwmi.dll

Windows XP, wersje 64-bitowe

  Data    Godzina  Wersja      Rozmiar    Nazwa pliku    Platforma  ----------------------------------------------------------------------  10-wrz-2003 17:38 5.1.2600.1254   104 448 Cfgbkend.dll IA-64  10-wrz-2003 17:38 5.1.2600.1254   110 080 Pchsvc.dll  IA-64  10-wrz-2003 17:38 5.1.2600.1254   90 112 Racpldlg.dll IA-64  10-wrz-2003 17:38 5.1.2600.1267   127 488 Regapi.dll  IA-64  10-wrz-2003 17:38 5.1.2600.1254   111 616 Safrslv.dll  IA-64  02-sie-2003 08:44 5.1.2600.1254   419 328 Sessmgr.exe  IA-64  10-wrz-2003 17:38 5.1.2600.1254   622 592 Termsrv.dll  IA-64  10-wrz-2003 17:38 5.1.2600.1254   326 144 Tscfgwmi.dll IA-64  10-wrz-2003 18:30 5.1.2600.1267   44 544 Wregapi.dll  x86

System Windows 2000

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Informacje dotyczące plików

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  ------------------------------------------------------  07-sty-2004 20:44 5.0.2195.6889 36 624 Regapi.dll
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

System Windows XP

Ten problem został rozwiązany po raz pierwszy w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.
Więcej informacji
Poprawka opisana w tym artykule nie naprawia uszkodzonych danych: Ta poprawka zapobiega nieoczekiwanemu zakończeniu procesu przez kod i zgłoszeniu błędu naruszenia dostępu.

Po zastosowaniu tej poprawki można zalogować się bez błędów do komputera z systemem Windows 2000 lub systemem Windows XP przy użyciu pulpitu zdalnego. Komunikat o błędzie może być jednak nadal wyświetlany podczas zmiany właściwości konta użytkownika lub logowania się przy użyciu tego konta.

Jeżeli do edytowania lub przeglądania właściwości użytkownika używany jest program MMC (Microsoft Management Console), może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
Właściwości usług terminalowych
Nie można załadować właściwości usług terminalowych dla tego użytkownika, ponieważ: Parametr jest niepoprawny.
Ponadto podczas próby zalogowania do komputera z systemem Windows Server 2003 przy użyciu połączenia pulpitu zdalnego może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
Komunikat logowania
System nie może Cię zalogować na skutek następującego błędu:Parametr jest niepoprawny.
Spróbuj ponownie lub skonsultuj się z administratorem systemu.
Aby skorygować uszkodzone dane użytkownika usług terminalowych, wykonaj następujące kroki:
 1. Utwórz plik tekstowy zawierający następujące wiersze tekstu, zastępując tekst nazwa_użytkownika nazwą konta użytkownika z uszkodzonymi informacjami, a tekst domena nazwą swojej domeny.
  dn: CN=nazwa_użytkownika,CN=Users,DC=domena,DC=com
  changetype: modify
  delete: userParameters
 2. Nazwa pliku „Users.txt”.
 3. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie w celu uruchomienia tego pliku:
  Ldifde –I –f users.txt
  Uruchomienie tego polecenia spowoduje również wyczyszczenie właściwości i rozwiązanie tego problemu w domenie usługi Active Directory.

  Uwaga: Wyczyszczenie atrybutu userParameters w koncie użytkownika może wpłynąć na inne programy. Jeżeli w tej lokalizacji są przechowywane informacje specyficzne dla programu, konieczne będzie ponowne wypełnienie jej odpowiednimi informacjami. Na przykład ta operacja może mieć wpływ na programy FPNW i RAS oraz wszystkie informacje użytkownika specyficzne dla usług terminalowych.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii używanej w tym artykule, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
zakończyć
Właściwości

Identyfikator artykułu: 828664 — ostatni przegląd: 12/31/2008 18:35:21 — zmiana: 4.9

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbqfe kbfix kbbug KB828664
Opinia
ml>