Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Funkcje statystyczne programu Excel: reprezentujących więzi przy użyciu RANGI

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:828678
Streszczenie
W tym artykule omówiono sposób nadania średnią wartość rangi wiązanej obserwacji za pomocą RANGI.
Więcej informacji
Podczas konwertowania danych liczbowych rangę ma reprezentują więzi, dzięki czemu wiązanej obserwacji każdego odbierać średni stopień za pośrednictwem takich uwag zamiast możliwie najniższej randze. Przykład liczbowy w tym artykule przedstawiono to.

Mimo, że bieżąca wersja RANGA zwraca odpowiednie wyniki w większości sytuacji, w tym artykule opisano sytuację, w której występuje głosów. Na przykład może być pozycja uchwytu więzi, jeśli używasz-parametrów statystycznych hipotetyczny test, który obejmuje rangę.

Metoda, która w tym artykule opisano również w pliku pomocy RANGĘ dla programu Microsoft Office Excel 2003 i nowszych wersjach programu Excel (ale nie w starszych plików pomocy RANGA). Ta procedura działa równie dobrze we wszystkich wersjach programu Excel. Sama funkcja RANGI nie uległ zmianie.

Składnia

RANK(number, ref, order)
Uwaga Numer musi mieć wartość liczbową; REF musi być tablica lub zakres komórek zawierający dane liczbowe wartości; zamówienia jest opcjonalne. Jeżeli pominięto zamówienia, i przypisać jej wartość 0 (zero), Ranking numer jest pozycją numer w REF Jeżeli REF są uporządkowane w kolejności malejącej. Jeżeli zamówienia przypisano dowolną wartość niezerową, REF zakłada się, że uporządkowane w kolejności rosnącej.

Przykład użycia

Aby zilustrować tego wykorzystania RANGĘ, należy utworzyć pusty arkusz programu Excel, skopiować następującą tabelę, zaznacz komórkę A1 w pustym arkuszu programu Excel, a następnie kliknij Wklej na Edycja menu tak, aby wpisy w poniższej tabeli wypełniły komórki A1:F12 w arkuszu.

Uwaga W programie Microsoft Office Excel 2007, Wklej polecenie jest w Schowek Grupa na Strona główna Karta.
10=RANK(A1,$A$1:$A$12,1)= B1 + (COUNT($A$1:$A$12) + RANK($A1,$A$1:$A$12,1) - RANK($A1,$A$1:$A$12,0) - 1) / 2=RANK(A1,$A$1:$A$12,0)= E1 (COUNT($A$1:$A$12) + RANK($A1,$A$1:$A$12,1) - RANK($A1,$A$1:$A$12,0) - 1) / 2
21=RANK(A2,$A$1:$A$12,1)= B2 + (COUNT($A$1:$A$12) + RANK($A2,$A$1:$A$12,1) - RANK($A2,$A$1:$A$12,0) - 1) / 2=RANK(A2,$A$1:$A$12,0)= E2 (COUNT($A$1:$A$12) + RANK($A2,$A$1:$A$12,1) - RANK($A2,$A$1:$A$12,0) - 1) / 2
21=RANK(A3,$A$1:$A$12,1)= B3 (COUNT($A$1:$A$12) + RANK($A3,$A$1:$A$12,1) - RANK($A3,$A$1:$A$12,0) - 1) / 2=RANK(A3,$A$1:$A$12,0)= E3 (COUNT($A$1:$A$12) + RANK($A3,$A$1:$A$12,1) - RANK($A3,$A$1:$A$12,0) - 1) / 2
21=RANK(A4,$A$1:$A$12,1)= B4 (COUNT($A$1:$A$12) + RANK($A4,$A$1:$A$12,1) - RANK($A4,$A$1:$A$12,0) - 1) / 2=RANK(A4,$A$1:$A$12,0)= E4 (COUNT($A$1:$A$12) + RANK($A4,$A$1:$A$12,1) - RANK($A4,$A$1:$A$12,0) - 1) / 2
21=RANK(A5,$A$1:$A$12,1)= B5 (COUNT($A$1:$A$12) + RANK($A5,$A$1:$A$12,1) - RANK($A5,$A$1:$A$12,0) - 1) / 2=RANK(A5,$A$1:$A$12,0)= E5 (COUNT($A$1:$A$12) + RANK($A5,$A$1:$A$12,1) - RANK($A5,$A$1:$A$12,0) - 1) / 2
33=RANK(A6,$A$1:$A$12,1)= B6 (COUNT($A$1:$A$12) + RANK($A6,$A$1:$A$12,1) - RANK($A6,$A$1:$A$12,0) - 1) / 2=RANK(A6,$A$1:$A$12,0)= E6 (COUNT($A$1:$A$12) + RANK($A6,$A$1:$A$12,1) - RANK($A6,$A$1:$A$12,0) - 1) / 2
33=RANK(A7,$A$1:$A$12,1)= B7 (COUNT($A$1:$A$12) + RANK($A7,$A$1:$A$12,1) - RANK($A7,$A$1:$A$12,0) - 1) / 2=RANK(A7,$A$1:$A$12,0)= E7 (COUNT($A$1:$A$12) + RANK($A7,$A$1:$A$12,1) - RANK($A7,$A$1:$A$12,0) - 1) / 2
52=RANK(A8,$A$1:$A$12,1)= B8 (COUNT($A$1:$A$12) + RANK($A8,$A$1:$A$12,1) - RANK($A8,$A$1:$A$12,0) - 1) / 2=RANK(A8,$A$1:$A$12,0)= E8 (COUNT($A$1:$A$12) + RANK($A8,$A$1:$A$12,1) - RANK($A8,$A$1:$A$12,0) - 1) / 2
52=RANK(A9,$A$1:$A$12,1)= B9 (COUNT($A$1:$A$12) + RANK($A9,$A$1:$A$12,1) - RANK($A9,$A$1:$A$12,0) - 1) / 2=RANK(A9,$A$1:$A$12,0)= E9 (COUNT($A$1:$A$12) + RANK($A9,$A$1:$A$12,1) - RANK($A9,$A$1:$A$12,0) - 1) / 2
52=RANK(A10,$A$1:$A$12,1)= B10 (COUNT($A$1:$A$12) + RANK($A10,$A$1:$A$12,1) - RANK($A10,$A$1:$A$12,0) - 1) / 2=RANK(A10,$A$1:$A$12,0)= E10 + (COUNT($A$1:$A$12) + RANK($A10,$A$1:$A$12,1) - RANK($A10,$A$1:$A$12,0) - 1) / 2
61=RANK(A11,$A$1:$A$12,1)= B11 (COUNT($A$1:$A$12) + RANK($A11,$A$1:$A$12,1) - RANK($A11,$A$1:$A$12,0) - 1) / 2=RANK(A11,$A$1:$A$12,0)= E11 (COUNT($A$1:$A$12) + RANK($A11,$A$1:$A$12,1) - RANK($A11,$A$1:$A$12,0) - 1) / 2
73=RANK(A12,$A$1:$A$12,1)= B12 (COUNT($A$1:$A$12) + RANK($A12,$A$1:$A$12,1) - RANK($A12,$A$1:$A$12,0) - 1) / 2=RANK(A12,$A$1:$A$12,0)= E12 (COUNT($A$1:$A$12) + RANK($A12,$A$1:$A$12,1) - RANK($A12,$A$1:$A$12,0) - 1) / 2
Uwaga Po wklejeniu tej tabeli do nowego arkusza programu Excel, kliknij przycisk Opcje wklejania przycisk, a następnie kliknij Uwzględnij formatowanie docelowe.

W programie Excel 2003 z wklejonego zakresu wciąż zaznaczony wskaż Kolumny na Format menu, a następnie kliknij Autodopasowanie.

W programie Excel 2007 wklejony zakres wciąż zaznaczony, kliknij Format w Komórki Grupa na Strona główna a następnie kliknij Automatycznie dopasuj szerokość.

W przypadku niektórych zastosowań można użyć definicji pozycja, która uwzględnia więzi. W tym celu należy dodać następujący współczynnik korekcji do RANGI zwraca wartość. Ten czynnik korekcji jest właściwe w przypadku, gdy pozycja jest obliczana w malejącej kolejności)zamówienia = 0 lub pominięta) lub (w kolejności rosnącejzamówienia = wartość różną od zera).
(COUNT(ref) + 1 – RANK(number, ref, 0) – RANK(number, ref, 1))/2.
Arkusz ilustruje definicja ta pozycja. Dane są w A1:A12 komórek. W B1:B12 komórek są pozycje, które zwraca pozycję w kolejności rosnącej. Obserwacje w komórkach a5 powiązane są ze wspólną wartość 21. Daje wspólna pozycja liczby 2. Istnieje jeden ujęte w rankingu dolnym obserwacji, 10. Tych czterech wartości 21 zajmują stanowiska środkowa 2, 3, 4 i 5 i mają średni rangę (2 + 3 + 4 + 5) / 4 = 3,5. Podobnie dwoma obserwacjami w A6:A7 komórek są każdego 33, istnieje pięć uwag o niższej randze. W związku z tym, obserwacje te dwa zajmują stanowiska USZEREGOWANY 6 i 7 i mają średni pozycję (6 + 7) / 2 = 6.5. Wreszcie trzy obserwacji w komórkach A8:A10 mają wspólną wartość 52. Istnieje siedem uwag o niższej randze. W związku z tym, obserwacje te trzy zajmują stanowiska USZEREGOWANY 8, 9 i 10 i ma średnia rangę (8 + 9 + 10) / 3 = 9.

Wpisy w kolumnie c zawierają współczynnik korygujący wiązanej rangę i Pokaż te średnie rangę, które uwzględnia więzi. Wartości w kolumnach b i c są dokładnie takie same w przypadku gdy obserwacje nie są powiązane z innych uwag, takich jak wiersze, 1, 11 i 12.

E1:E12 komórek zawierać rangę, które zwraca pozycję w kolejności malejącej. Istnieją dwa wpisy z niższą rangę niż trzy wpisy w komórkach A8:A10. A8:A10 komórki mają wspólną wartość 54. Dlatego te trzy wpisy zajmują stanowiska środkowa 3, 4 i 5 i mają średni rangę (3 + 4 + 5) / 3 = 4. Istnieje pięć zapisów o randze niższej niż dwa wpisy w komórkach A6:A7. A6:A7 komórki mają wspólną wartość 33. Dlatego te dwa wpisy zajmują stanowiska USZEREGOWANY 6 i 7 i mają średni pozycję (6 + 7) / 2 = 6.5. Istnieje siedem wpisów z niższą rangę niż cztery wpisy w komórkach a5. Komórki a5 mają wspólną wartość 21. Dlatego te cztery pozycje zajmują stanowiska środkowa, 8, 9, 10, 11, a średnia wartość (8 + 9 + 10 + 11) / 4 = 9.5.

Wpisy w kolumnie f zawierają współczynnik korygujący wiązanej rangę i Pokaż te średnie rangę, które uwzględnia więzi. Wartości w kolumnach e i f są dokładnie takie same w przypadku gdy obserwacje nie są powiązane z innych uwag, takich jak wiersze, 1, 11 i 12.

Wnioski

W tym artykule opisano i przedstawiono współczynnik korygujący, używanego do konta rangę wiązanej, gdy rangi danych. Można użyć współczynnik korygujący wraz z funkcją RANGI. Współczynnik korygujący działa równie dobrze kiedy rangę są w kolejności rosnącej lub malejącej.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 828678 — ostatni przegląd: 06/24/2011 05:43:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Office Excel 2007

  • kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB828678 KbMtpl
Opinia