Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Często zadawane pytania dotyczące automatycznej części witryny „Chroń swój komputer” firmy Microsoft w sieci Web

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Ten artykuł zawiera listę odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące zautomatyzowanej części witryny firmy Microsoft w sieci Web „Chroń swój komputer” .

Powrót do początku

Pyt. 1: Co to jest witryna sieci Web „Chroń swój komputer” ?

Odp. 1: Witryna sieci Web „Chroń swój komputer” to witryna firmy Microsoft w sieci Web pomagająca użytkownikowi poprawić zabezpieczenia komputera. Witryna sieci Web „Chroń swój komputer” zawiera trzy kroki mające na celu pomoc w ochronie i aktualizacji komputera użytkownika.

Aby odwiedzić międzynarodową wersję w języku angielskim witryny sieci Web „Chroń swój komputer” , odwiedź następującą witrynę w sieci Web:Na komputerze z systemem Windows XP witryna sieci Web „Chroń swój komputer” automatycznie wykrywa i konfiguruje Zaporę połączenia internetowego/Zaporę systemu Windows (ICF, Internet Connection Firewall/WF, Windows Firewall) oraz konfiguruje ustawienia aktualizacji automatycznych. Ta funkcja jest zautomatyzowaną częścią witryny sieci Web „Chroń swój komputer” . Witryna zapewni informacje, jak włączyć funkcję Aktualizacje automatyczne dla przyszłych aktualizacji. Następujące kroki ilustrują, co można zrobić przy użyciu zautomatyzowanej części witryny sieci Web „Chroń swój komputer” :
 • Krok 1: Używaj zapory internetowej.
 • Krok 2: Uzyskaj aktualizacje komputera.
 • Krok 3: Używaj aktualnego oprogramowania antywirusowego.
Powrót do początku

Pyt. 2: Jak uzyskać dostęp do zautomatyzowanej części witryny sieci Web „Chroń swój komputer” przeznaczonej dla systemu Windows XP?

Odp. 2: Aby uzyskać dostęp do zautomatyzowanej części witryny sieci Web „Chroń swój komputer” , w tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Powrót do początku

Pyt. 3: Które wersje systemu Windows obsługują zautomatyzowaną część witryny sieci Web „Chroń swój komputer” ?

Odp. 3: Zautomatyzowana część witryny sieci Web „Chroń swój komputer” może automatycznie skonfigurować niektóre ulepszenia zabezpieczeń na komputerze, na którym uruchomiony jest system Windows XP Professional lub Windows XP Home Edition. Zautomatyzowana część witryny „Chroń swój komputer” działa w programie Microsoft Internet Explorer. Jeśli użytkownik korzysta z przeglądarki sieci Web innej firmy, witryna „Chroń swój komputer” przekieruje użytkownika do strony sieci Web zawierającej instrukcje, jak ręcznie skonfigurować ustawienia poprawiające zabezpieczenia komputera.

Na komputerze z systemem Microsoft Windows 2000, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0, Windows 98 lub Windows 95 witryna sieci Web „Chroń swój komputer” może wyświetlić sugestie, jak poprawić zabezpieczenia komputera użytkownika.

Powrót do początku

Pyt. 4: Kto powinien korzystać ze zautomatyzowanej części witryny sieci Web „Chroń swój komputer” ?

Odp. 4: Zautomatyzowana część witryny sieci Web „Chroń swój komputer” jest przeznaczona dla użytkowników domowych. Jeśli komputer użytkownika jest podłączony do sieci, firma Microsoft odradza używanie zautomatyzowanej części witryny sieci Web „Chroń swój komputer” .

Powrót do początku

Pyt. 5: Jakie poświadczenia musi mieć moje konto, aby było możliwe korzystanie ze zautomatyzowanej części witryny sieci Web „Chroń swój komputer” ?

Odp. 5: Aby korzystać ze zautomatyzowanej części witryny sieci Web „Chroń swój komputer” , należy się zalogować do komputera przy użyciu konta z poświadczeniami administratora.

Powrót do początku

Pyt. 6: Jakie funkcje spełniają poszczególne kroki zautomatyzowanej części witryny sieci Web „Chroń swój komputer” ?

Odp. 6: Poniższa lista zawiera opis działań formantu ActiveX Windows Security Advisor:
 • Zapora połączenia internetowego (ICF) oraz Zapora systemu Windows (WF):

  Formant ActiveX wykrywa bieżącą konfigurację zapory ICF/WF na komputerze z systemem Windows XP, a następnie zaleca włączenie zapory ICF/WF dla każdego połączenia sieciowego nieużywającego zapory. Aby włączyć zaporę ICF/WF, kliknij łącze Włącz Zaporę połączenia internetowego.
 • Aktualizacje automatyczne:
  • Formant ActiveX zaleca uruchomienie witryny Windows Update (jeśli nie została jeszcze uruchomiona) w celu uzyskania najnowszych aktualizacji dla komputera.
  • Formant ActiveX wykrywa, czy na komputerze jest skonfigurowane automatyczne uzyskiwanie aktualizacji systemu Windows. Jeśli na komputerze nie jest skonfigurowane automatyczne uzyskiwanie aktualizacji systemu Windows, można włączyć funkcję Aktualizacje automatyczne. W tym celu kliknij łącze Włącz Aktualizacje automatyczne. W efekcie funkcja Aktualizacje automatyczne zostanie skonfigurowana w taki sposób, aby używała opcji Pobierz aktualizacje automatycznie i zainstaluj je zgodnie z określonym harmonogramem. Domyślnie harmonogram jest ustawiony w następujący sposób: Codziennie o 3:00.

   Jeśli aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera, zostanie wyświetlony odpowiedni monit. Dodatkowo, podczas wyłączania komputera funkcja Aktualizacje automatyczne wyświetla monit o zainstalowanie aktualizacji przy następnym ponownym uruchomieniu komputera.

   Po skorzystaniu ze z zautomatyzowanej części witryny sieci Web „Chroń swój komputer” można według własnego uznania zmienić ustawienia harmonogramu. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zmieniania ustawień harmonogramu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   306525 Jak skonfigurować funkcję Aktualizacje automatyczne i używać tej funkcji w systemie Windows XP
 • Informacje dotyczące oprogramowania antywirusowego:

  Witryna sieci Web „Chroń swój komputer” zawiera informacje na temat oprogramowania antywirusowego oraz wskazówki, jak znajdować dodatkowe informacje na temat takiego oprogramowania. Formant ActiveX nie wykrywa, czy na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie antywirusowe i nie instaluje na nim takiego programu.
Powrót do początku

Pyt. 7: Po włączeniu zapory ICF/WF niektóre gry i inne programy nie działają poprawnie. Jak mogę obejść ten problem?

Odp. 7: Niektóre programy i gry muszą odbierać informacje z sieci, aby mogły działać poprawnie. Informacje są przesyłane do komputera przez port przychodzący. Aby zapora ICF/WF zezwalała na przesyłanie tych informacji, na komputerze musi być otwarty poprawny port przychodzący. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat otwierania portów w zaporze ICF/WF, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
308127 Jak ręcznie otworzyć porty w Zaporze połączenia internetowego w systemie Windows XP


Powrót do początku

Pyt. 8: Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat zautomatyzowanej części witryny firmy Microsoft w sieci Web „Chroń swój komputer” ?

Odp. 8: Poniższe sekcje zawierają łącza do witryn sieci Web oraz do artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base zawierających więcej informacji na temat zautomatyzowanej części witryny sieci Web „Chroń swój komputer” , zapory ICF/WF, witryny Windows Update, funkcji Aktualizacje automatyczne i oprogramowania antywirusowego.

Witryna sieci Web „Chroń swój komputer”

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat witryny sieci Web „Chroń swój komputer” , odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web, stosownie do sytuacji:

Zapora połączenia internetowego (ICF) oraz Zapora systemu Windows (WF)

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zapory ICF/WF oraz konfiguracji zapory ICF/WF, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web, stosownie do sytuacji:Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat problemów zgodności z zaporą ICF/WF, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307754 Nie można drukować z komputera z systemem Windows XP na drukarce udostępnionej na komputerze z systemem Windows 95
308127 Jak ręcznie otworzyć porty w Zaporze połączenia internetowego w systemie Windows XP

Witryna Windows Update

Aby uzyskać więcej informacji na temat witryny Windows Update, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web, stosownie do sytuacji:

Aktualizacje automatyczne

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat funkcji Aktualizacje automatyczne, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
294871 Opis funkcji Aktualizacje automatyczne w systemie Windows
306525 Jak skonfigurować funkcję Aktualizacje automatyczne i używać tej funkcji w systemie Windows XP
327838 Jak planować funkcję Aktualizacje automatyczne w systemie Windows XP, Windows 2000 lub Windows Server 2003

Oprogramowanie antywirusowe

Aby uzyskać więcej informacji na temat oprogramowania antywirusowego, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 828931 — ostatni przegląd: 12/08/2015 04:46:41 — zmiana: 8.7

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbfirewall kbinfo KB828931
Opinia