Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak zainstalować pakiet Office 2003 lub Office XP na komputerze, na którym uruchomiony jest serwer terminali systemu Windows

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule krok po kroku opisano, jak zainstalować pakiet Microsoft Office 2003 lub Microsoft Office XP na następujących komputerach:
 • Komputer z systemem Microsoft Windows Server 2003 i włączonymi usługami terminalowymi.
 • Komputer z systemem Microsoft Windows 2000 Server i włączonymi usługami terminalowymi.
Uwaga: Instalacje serwera terminali są obsługiwane tylko w pakietach Office XP w wersji Enterprise. Więcej informacji zawiera Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania wersji Enterprise pakietu Office. Pakiet Office 2003 można instalować w dowolnej wersji na komputerach, na których są uruchomione usługi terminalowe.

Przed zainstalowaniem pakietu Office na komputerze z usługami terminalowymi systemu Windows 2000 lub Windows Server 2003 komputer musi zostać skonfigurowany w następujący sposób:
 • Usługi terminalowe są zainstalowane i włączone.
 • Usługi terminalowe są skonfigurowane w trybie serwera aplikacji, tak aby wielu klientów serwera terminali mogło uruchamiać pakiet Office.
powrót do początku

Jak zainstalować pakiet Office na komputerze z systemem Windows 2000 lub Windows 2003 i włączonymi usługami terminalowymi

Aby zainstalować pakiet Office na komputerze z systemem Windows 2000 lub Windows Server 2003 i włączonymi usługami terminalowymi, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: W systemie Windows Server 2003 grupa użytkowników Wszyscy ma na poziomie folderu głównego prawa do odczytu, które umożliwiają pomyślne uruchamianie programów pakietu Office (zazwyczaj folderem głównym jest dysk C). Domyślnie grupa użytkowników Wszyscy nie jest uprawniona do odczytywania zawartości dysku C.
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy, kliknij przycisk Dodaj nowe programy, a następnie kliknij opcję Dysk CD lub dyskietka.
 3. Kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij przycisk Przeglądaj.
 5. Zlokalizuj folder główny lokalizacji źródłowej pakietu Office, kliknij plik Setup.exe, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Plik Setup.exe zostaje dodany do wiersza polecenia, który pojawia się w polu Otwórz okna dialogowego Uruchamianie programu instalacyjnego.
 6. Kliknij przycisk Zakończ, aby uruchomić Instalatora pakietu Office.
 7. Jeśli jest to wymagane, wpisz w odpowiednich polach nazwę klienta i klucz produktu (klucz CD), a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: Przycisk Dalej jest niedostępny, dopóki nie zostanie wpisany prawidłowy klucz produktu.
 8. Zaakceptuj Umowę Licencyjną Użytkownika Oprogramowania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 9. Określ lokalizację, w której chcesz zainstalować pakiet Office, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 10. Na stronie Wybierz aplikacje, które chcesz zainstalować kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli na stronie Wybierz aplikacje, które chcesz zainstalować klikniesz opcję Wybierz szczegółowe opcje instalacji dla każdej aplikacji, a następnie klikniesz przycisk Dalej, na stronie Wybierz opcje instalacji dla wszystkich aplikacji i narzędzi Office pojawi się drzewo funkcji. Ponieważ Instalator pakietu Office wykrywa, że usługi terminalowe są używane, jedynymi dostępnymi stanami instalacji są Niedostępne i Uruchom z mojego komputera. Domyślnie niektóre funkcje są ustawione jako Niedostępne. Nie należy zmieniać stanu instalacji tych funkcji na Uruchom z mojego komputera, ponieważ mogą wystąpić problemy z programami pakietu Office, które używają tych funkcji.

  Ostrzeżenie Domyślnie niektóre funkcje są ustawione jako Niedostępne, aby zapewnić optymalną wydajność w środowisku serwera terminali, na przykład wyeliminować nieoczekiwane błędy. Nie należy zmieniać stanu instalacji tych funkcji na Uruchom z mojego komputera.

  Uwaga: Jeśli lokalizacja źródłowa pakietu Office jest instalacją administracyjną, jako stan instalacji jest również wyświetlana opcja Uruchom z sieci.
 11. Na stronie Rozpocznij instalację kliknij przycisk Dalej.
 12. Po pojawieniu się komunikatu o pomyślnym ukończeniu instalacji kliknij przycisk OK, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
Powrót do początku
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji, jak zainstalować i skonfigurować usługi terminalowe, zobacz dokumentację i Pomoc online systemu Microsoft Windows 2000 lub Windows Server 2003.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zainstalować i dostosować pakiet Office 2003 w usługach terminalowych, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zainstalować i dostosować pakiet Office XP w usługach terminalowych, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu dostosowania pakietu Office w celu korzystania z usług terminalowych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
311241 JAK: Dostosowywanie pakietu Office XP do użycia usług terminalowych
Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zainstalować pakiet Office 2003 na komputerze, na którym są uruchomione usługi terminalowe, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji o sposobie rozmieszczania pakietu Office 2003, zobacz zestaw Microsoft Office 2003 Resource Kit. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji o sposobie rozmieszczania pakietu Office XP, zobacz zestaw Microsoft Office XP Resource Kit. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 828955 — ostatni przegląd: 12/14/2006 07:06:00 — zmiana: 8.1

Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office XP (Setup), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbhowtomaster KB828955
Opinia
did=1&t=">