Jak zainstalować pakiet Office 2003 na komputerze z podwójnym rozruchem

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule krok po kroku opisano, jak zainstalować pakiet Microsoft Office 2003 na komputerze skonfigurowanym do podwójnego rozruchu systemów Microsoft Windows 2000 i Microsoft Windows XP.
Więcej informacji
Aby zainstalować pakiet Office 2000 na komputerze z podwójnym rozruchem, na którym są uruchamiane systemy Windows 2000 i Windows XP, tak aby istniała możliwość uruchamiania pakietu Office w każdej z tych wersji systemu Windows, wykonaj kroki odpowiednie dla danej konfiguracji.

Powrót do początku

Jeśli obie wersje systemu Microsoft Windows znajdują się na tej samej partycji

Jeśli obie wersje systemu Microsoft Windows znajdują się na tej samej partycji (z tą samą literą dysku), systemy operacyjne są uruchamiane w konfiguracji, która nie jest obsługiwana. System Windows może być niestabilny. Trzeba ponownie zainstalować systemy operacyjne na oddzielnych partycjach.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
289283 Description of Supported Dual-Boot Configurations Between Windows 2000 and Other Windows-Based Operating Systems
153762 Jak skonfigurować podwójny rozruch po zainstalowaniu systemu Windows NT
315233 System Windows XP nie uruchamia się na komputerze skonfigurowanym do podwójnego rozruchu
306559 JAK: Tworzenie systemu wielokrotnego rozruchu z systemem Windows XP
Powrót do początku

Jeśli każda z wersji systemu Windows znajduje się na oddzielnej partycji i dla obu partycji używany jest system plików FAT16

Aby zainstalować pakiet Office, jeśli każda z wersji systemu Windows znajduje się na oddzielnej partycji i dla obu partycji używany jest system plików FAT16, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom system Windows (dowolną wersję), kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz jedno z następujących poleceń, a następnie kliknij przycisk OK, aby zainstalować pakiet Office:
  • Setup.exe LOCALCACHEDRIVE=litera dysku

   To polecenie określa lokalizację dysku folderu Msocache. Upewnij się, że w każdym systemie operacyjnym jest używany inny dysk.
  • Setup.exe CDCACHE=0

   To polecenie określa, że funkcja lokalnego źródła instalacji ma nie być używana. Firma Microsoft nie zaleca wyłączania tej funkcji. Jeśli zostanie użyta ta właściwość Instalatora, każda przyszła czynność instalacyjna będzie wymagała użycia nośnika instalacyjnego.
 2. Uruchom ponownie komputer po pojawieniu się odpowiedniego monitu Instalatora pakietu Office, a następnie uruchom tę samą wersję systemu Windows, co w kroku 1.

  Umożliwia to Instalatorowi pakietu Office ukończenie instalacji.
 3. Uruchom drugą wersję systemu Windows, a następnie zainstaluj pakiet Office w tej samej lokalizacji, co w kroku 1.

  Aby to zrobić, uruchom plik Setup.exe w katalogu głównym dysku CD z pakietem Office.
 4. Uruchom ponownie komputer po pojawieniu się odpowiedniego monitu Instalatora pakietu Office, a następnie uruchom tę samą wersję systemu Windows, co w kroku 3.

  Umożliwia to Instalatorowi pakietu Office ukończenie instalacji.
Powrót do początku

Jeśli każda z wersji systemu Windows znajduje się na oddzielnej partycji i używany jest system plików FAT32 lub NTFS

Jeśli poniższy warunek jest prawdziwy, pakiet Office trzeba zainstalować na obu partycjach, ponieważ te formaty partycji są ze sobą niezgodne:
 • Jedna partycja jest partycją FAT32, a druga — partycją NTFS.
Aby zainstalować pakiet Office na obu partycjach, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom system Windows (dowolną wersję), a następnie zainstaluj pakiet Office na partycji obsługiwanej przez ten system operacyjny.
 2. Uruchom ponownie komputer po pojawieniu się odpowiedniego monitu Instalatora pakietu Office, a następnie uruchom tę samą wersję systemu Windows, co w kroku 1.

  Umożliwia to Instalatorowi pakietu Office ukończenie instalacji.
 3. Uruchom drugą wersję systemu Windows, a następnie zainstaluj pakiet Office na partycji obsługiwanej przez ten system operacyjny.
 4. Uruchom ponownie komputer po pojawieniu się odpowiedniego monitu Instalatora pakietu Office, a następnie uruchom tę samą wersję systemu Windows, co w kroku 3.

  Umożliwia to Instalatorowi pakietu Office ukończenie instalacji.
Powrót do początku

Ustawienia spersonalizowane w pakiecie Office 2003

Po dokonaniu zmian w opcjach programu pakietu Office zmiany mogą nie być rozpoznawane w drugiej wersji systemu Windows i może być konieczne skonfigurowanie tych opcji po uruchomieniu programu w drugiej wersji systemu Windows.

Powrót do początku

Aktywacja i licencjonowanie produktu

W konfiguracji z podwójnym rozruchem można zainstalować tę samą licencjonowaną kopię pakietu Office na tym samym komputerze.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące licencjonowania i aktywacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
302806 Description of Microsoft Product Activation
Powrót do początku
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące obsługiwanych konfiguracji z podwójnym rozruchem w przypadku różnych systemów operacyjnych Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
289283 Description of Supported Dual-Boot Configurations Between Windows 2000 and Other Windows-Based Operating Systems
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tematu pokrewnego, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
830168 Często zadawane pytania dotyczące funkcji Lokalne źródło instalacji
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 828957 — ostatni przegląd: 12/08/2015 04:47:47 — zmiana: 1.0

Microsoft Office Standard Edition 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB828957
Opinia