Zalety programu Microsoft .NET Framework

Informacje zawarte poprzednio w tym artykule są teraz opublikowane w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
913507 Przewodnik dotyczący czasu wdrażania aplikacji .NET firmy Microsoft
Streszczenie
System Microsoft .NET Framework jest składnikiem systemu operacyjnego Microsoft Windows dostępnym dla użytkowników przez różne kanały dystrybucji. Do kanałów tych należą witryny Microsoft Update i Microsoft – Centrum pobierania w sieci Web. Składnik ten jest także instalowany na niektórych nowych komputerach. W tym artykule omówione zalety zainstalowania platformy .NET Framework na komputerze.

Aby uzyskać więcej informacji o witrynie Microsoft Update w sieci Web, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Więcej informacji
Obecnie dostępnych jest pięć wersji systemu .NET Framework:
 • .NET Framework 3.5
 • .NET Framework 3.0

  Ostatnim dostępnym dodatkiem Service Pack jest wydanie SP1.
 • .NET Framework 2.0

  Ostatnim dostępnym dodatkiem Service Pack jest wydanie SP1.
 • .NET Framework 1.1
  Najnowszym dodatkiem Service Pack jest dodatek Service Pack 1 (SP1).
 • .NET Framework 1.0
  Najnowszym dodatkiem Service Pack jest dodatek Service Pack 3 (SP3).
Na komputerze może być zainstalowanych kilka wersji platformy .NET Framework. Każda z wersji platformy .NET Framework może współistnieć z innymi wersjami na tym samym komputerze.

Uwaga: W większości przypadków do uruchamiania aplikacji utworzonych w starszych wersjach platformy .NET Framework można użyć najnowszej wersji platformy .NET Framework.

Uwaga: Przed zainstalowaniem komercyjnej wersji platformy .NET Framework należy usunąć wszystkie wersje beta, na których została oparta ta wersja komercyjna. Jeśli nie zostanie to wykonane, instalacja komercyjnej wersji platformy .NET Framework nie powiedzie się. Wersje beta platformy .NET Framework można odinstalować przy użyciu narzędzia Dodaj lub usuń programy dostępnego w Panelu sterowania. Jest to pierwszy krok, który warto wypróbować, jeśli instalacja platformy .NET Framework z witryny Microsoft Update nie powiedzie się i trzeba będzie rozwiązać ten problem.

Następująca lista przedstawia niektóre zalety zainstalowania platformy .NET Framework:
 • Ułatwiona instalacja aplikacji komercyjnych: Wiele aplikacji komercyjnych firmy Microsoft i innych firm używa platformy .NET Framework do obsługi swoich podstawowych funkcji. Jeśli platforma .NET Framework jest zainstalowana, to instalacja tych aplikacji jest łatwiejsza. Do aplikacji zależnych od platformy .NET Framework należą między innymi:
  • Microsoft Encarta 2005,
  • Microsoft Windows Live OneCare
  • Intuit QuickBooks,
  • HP Image Zone,
  • Streamload,
  • PayPal,
  • Grouper.
 • Łatwiejsze aktualizacje: Zainstalowana platforma .NET Framework jest aktualizowana automatycznie za pośrednictwem usługi Microsoft Update. Jeśli są przyjmowane Aktualizacje automatyczne za pośrednictwem Panelu sterowania, to wszystkie wersje platformy .NET Framework zainstalowane na komputerze będą zawsze aktualizowane przy użyciu najnowszych dodatków Service Pack.
Następujące zalety dotyczą wyłącznie platformy .NET Framework 2.0:
 • Łatwiejsze korzystanie z aplikacji przez samoczynne wdrażanie: Na platformie .NET Framework 2.0 można uruchamiać aplikacje z adresu URL. Ta funkcja zapewnia duży wybór zainstalowanych lokalnie aplikacji i wygodę uruchamiania aplikacji z adresu URL. Jest ona szczególnie użyteczna w organizacjach, ponieważ udostępnia wiele bardziej zaawansowanych aplikacji bez obciążania koniecznością ich wdrożenia.
 • Przygotowanie użytkowników systemu Windows XP do korzystania z systemu Windows Vista: Microsoft WinFX jest infrastrukturą programowania w systemie Microsoft Windows Vista. Model WinFX jest oparty na platformie .NET Framework 2.0 i umożliwia korzystanie z nowych zaawansowanych aplikacji w systemie Windows Vista. Model WinFX będzie także dostępny dla użytkowników systemu Windows XP. Platforma .NET Framework 2.0 zapewnia użytkownikom systemu Windows XP łatwiejszą aktualizację do modelu WinFX.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji o platformie Microsoft .NET Framework, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web:Aby pobrać pakiety dystrybucyjne wszystkich wersji platformy .NET Framework i odpowiednie dodatki Service Pack do dystrybucji z własnymi aplikacjami, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji o zainstalowanych wersjach platformy .NET Framework i powiązanych z nimi dodatków Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
318785 Jak ustalić, które wersje architektury .NET Framework są zainstalowane i czy zastosowano dodatki Service Pack
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
framework benefits installation
Właściwości

Identyfikator artykułu: 829019 — ostatni przegląd: 04/07/2008 19:56:45 — zmiana: 9.1

Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 3.0, Microsoft .NET Framework 2.0, Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework 1.0

 • kbmsnqwestportal kbmsnpartnerportal kbpubtypekc kbdeployment kbappcompatability kbinstallation kbtshoot kbinfo KB829019
Opinia