Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Dzienniki zdarzeń są uszkodzone

Symptomy
Na komputerze z systemem Microsoft Windows 2000 dzienniki zdarzeń mogą zostać uszkodzone.
Przyczyna
Może to nastąpić, jeśli dzienniki zdarzeń są pełne i dziennik zdarzeń jest zawijany.
Rozwiązanie

Informacje o aktualizacji

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4).Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
891861 Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 i znane problemy

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany system Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3) lub nowszym. Poza zastosowaniem poprawki konieczne może być oczyszczenie uszkodzonych plików dziennika.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  -------------------------------------------------------  16-paź-2003 04:31 5.0.2195.6866 47 376 Eventlog.dll
Uwaga Jeśli po zainstalowaniu poprawki nie można wyświetlić dziennika zdarzeń, należy jednokrotnie zapisać i wyczyścić dziennik zdarzeń.
Obejście problemu
Aby obejść ten problem, należy wyczyścić dziennik zdarzeń. To obejście jest tylko tymczasowe. Problem może wystąpić ponownie, gdy dzienniki zdarzeń znowu zostaną zapełnione i zostaną zawinięte.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
900345 Poprawki uwzględnione w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 z dnia 28 czerwca 2005 r.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
816915 Nowy schemat nazewnictwa plików dla pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft Windows
Poprawka omówiona w tym artykule znajduje się na liście poprawek zalecanych do proaktywnego zastosowania w klastrach serwerów systemu Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji o tej liście, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
895090 Zalecane poprawki dla klastrów serwerów z systemem Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (j. ang.)
Ta poprawka powinna zostać oceniona i proaktywnie zastosowana do wszystkich serwerów klastrów podatnych na negatywny wpływ problemu opisanego w niniejszym artykule.
uszkodzony, pusty dziennik zdarzeń, dziennik systemu, zastępowanie, podgląd zdarzeń, EVT
Właściwości

Identyfikator artykułu: 829246 — ostatni przegląd: 12/31/2008 18:35:04 — zmiana: 7.5

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix KB829246
Opinia