Znane problemy dotyczące trybu dla wielu graczy w grze Halo: Combat Evolved

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule są opisane znane problemy z trybem dla wielu graczy występujące w grze Halo: Combat Evolved oraz sposoby ich obejścia.
Więcej informacji

Ustawienia portów i sieci

Domyślnie gra Halo łączy się z Internetem przy użyciu następujących portów:
 • 80 (protokół TCP) – przy użyciu tego portu funkcja automatycznej aktualizacji wyszukuje i pobiera aktualizacje.
 • 2302 (protokół UDP) — na tym porcie nasłuchuje host gry.
 • 2303 (protokół UDP) — przy użyciu tego portu klient gry łączy się z hostem.
Aby dostosować konfigurację gry Halo do pracy w sieci, należy ustawić porty hosta i klienta. Jeśli daną sieć skonfigurowano w taki sposób, że domyślny zakres portów nie działa, należy zmienić ustawienia portów na te, o których wiadomo, że będą działać. Aby dostosować porty hosta i klienta w danej sieci, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom grę Halo.
 2. Kliknij przycisk Profiles.
 3. Wybierz profil, którego ustawienia sieci chcesz zmienić.
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk Settings, a następnie kliknij przycisk Network Setup.
 6. Kliknij opcję Host Port lub opcję Client Port, a następnie wpisz poprawny numer portu.
 7. Kliknij przycisk OK.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz drugie łącze do artykułu znajdujące się w sekcji „Materiały referencyjne” w dalszej części tego artykułu.

W grze Halo można uczestniczyć, znajdując się za większością routerów i urządzeń translacji adresów sieciowych (NAT, Network Address Translation). W przypadku trudności w łączeniu się zza routera należy przejrzeć dokumentację routera, aby sprawdzić, czy dla danego komputera PC porty hosta i klienta nie są zablokowane.

Aktualizacje produktu

Za każdym razem po dołączeniu się do gry internetowej w trybie dla wielu graczy lub po jej utworzeniu gra Halo automatycznie sprawdza, czy w sieci Internet jest dostępna nowa aktualizacja. Można również uruchomić autonomiczne narzędzie aktualizacyjne Haloupdate.exe znajdujące się w głównym folderze zainstalowanej gry Halo. Dostępność nowych aktualizacji jest w programie Halo sprawdzana przy użyciu protokołu HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Jeśli wiadomo, że aktualizacja gry jest już dostępna, ale sama gra jej nie wykryła, należy sprawdzić ustawienia serwera proxy w programie Internet Explorer, aby upewnić się, że można połączyć się z następującą witryną firmy Microsoft w sieci Web: Podczas sprawdzania dostępności nowych aktualizacji gra Halo korzysta z ustawień serwera proxy skonfigurowanych w programie Microsoft Internet Explorer.

Aby sprawdzić poprawność tych ustawień serwera proxy, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Połączenia.
  • Jeśli połączenie z Internetem jest nawiązywane ręcznie, kliknij dwukrotnie odpowiednie połączenie na liście u góry okna.
  • Jeśli połączenie jest nawiązywane przy użyciu sieci lokalnej (LAN), kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN.
 4. Sprawdź, czy ustawienia serwera proxy skonfigurowane wcześniej lub skonfigurowane przez administratora w polach tekstowych są poprawne.
 5. Jeśli połączenie z Internetem działa i można wyświetlić witrynę http://www.microsoft.com, ustawienia serwera proxy są poprawne.
Jeśli udostępniono aktualizację gry Halo, należy ją pobrać i zainstalować, aby rozpocząć internetową grę w trybie dla wielu graczy lub się do takiej gry dołączyć. W przypadku problemów z funkcją automatycznej aktualizacji można uzyskać aktualizację, odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga: Aby pomyślnie zainstalować jakąkolwiek aktualizację gry Halo, należy zalogować się jako administrator.

Problemy z trybem dla wielu graczy i sposoby ich obejścia

Poniższa tabela zawiera zestawienie typowych problemów dotyczących trybu dla wielu graczy ze sposobami ich obejścia:

ProblemObejście lub rozwiązanie
W grach dla jednego gracza (takich jak Slayer) wszystkie pojazdy są generowane naprzeciwko czerwonej bazy (Red Base)Należy wybrać dwa pojazdy każdego typu, aby upewnić się, że jeden pojazd zostanie umieszczony zarówno w bazie czerwonej (Red Base), jak i niebieskiej (Blue Base).

W grach dla jednego gracza po przydzieleniu pojazdów domyślną bazą jest baza czerwona. Jeśli generowane są pojazdy tylko jednego typu, pojazdami będzie wypełniać się tylko baza czerwona.
Nie można dołączyć się do gry w trybie wielu graczy, której adres IP znajduje się na komputerze hosta za translatorem adresów sieciowych (NAT) lub routerem albo na serwerze udostępniania połączenia internetowego w systemie Microsoft Windows 98 Wydanie drugie, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) lub Microsoft Windows 2000 Należy dołączyć się do gier w trybie dla wielu graczy, które są dostępne na komputerze hosta znajdującym się za routerem lub serwerem udostępniania połączenia internetowego, przy użyciu zewnętrznej witryny GameSpy Arcade Lobby
Nie można dołączyć się do gry w trybie dla wielu graczy przy użyciu klienta udostępniania połączenia internetowego w systemie Windows 2000 lub Microsoft Windows XP Trudności w dołączaniu się do gry w trybie dla wielu graczy mogą wystąpić wtedy, gdy przed próbą dołączenia się do gry dołączył do niej użytkownik korzystający z klienta udostępniania połączenia internetowego systemu Windows 2000 lub Windows XP, a następnie ją opuścił. Aby można było dołączyć się do gry, trzeba ją ponownie utworzyć na komputerze hosta.
Nie można wyszukiwać gier w sieci LAN na komputerze z systemem Windows XP i wyposażonym w dwie karty siecioweNie można przeglądać sieci LAN w poszukiwaniu dostępnych gier w trybie dla wielu graczy, jeśli połączenia dwóch kart sieciowych są konfigurowane niepoprawnie. Połączenie z Internetem należy skonfigurować na pierwszej karcie sieciowej, a połączenie sieci LAN — na drugiej karcie sieciowej.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfigurowania połączenia sieciowego, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna.
Microsoft Base Station MN500Gra Halo nie obsługuje automatycznego negocjowania translacji adresów sieciowych (NAT) obsługiwanego przez urządzenia zgodne ze standardem UPnP (Universal Plug and Play), takie jak MN500.

W przypadku trudności w łączeniu się z sesjami gry lub z serwerem hosta znajdującym się za takim urządzeniem warto ręcznie skonfigurować urządzenie do przesyłania danych, które są odbierane na wymaganych portach 2302 i 2303 (UDP), pod adres IP komputera gry znajdującego się za routerem.
Podczas próby podłączenia się do gry może pojawić się następujący komunikat o błędzie: „Attention: An error has occurred trying to contact the GameSpy master server.” (Uwaga: Przy próbie skontaktowania się z głównym serwerem GameSpy wystąpił błąd).Pobierz i zainstaluj najnowszą aktualizację gry. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: http://www.microsoft.com/games/halo/downloads.aspx Jeśli problem będzie nadal występować, wyłącz zaporę sieciową (McAfee Personal Firewall lub Norton Firewall). Jeśli wciąż nie będzie się można połączyć, postępuj zgodnie z krokami procedury rozwiązywania problemów znajdującymi się w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: 819836 Jak rozwiązywać problemy związane z uczestnictwem wielu graczy w grach firmy Microsoft
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z grami sieciowymi, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
327299 Po zainstalowaniu dodatku SP1 dla systemu Windows XP nie można używać programów DirectPlay w Internecie
829473 Network ports required in Halo multiplayer game
networking multi-player
Właściwości

Identyfikator artykułu: 829469 — ostatni przegląd: 12/08/2015 04:53:13 — zmiana: 2.1

Microsoft Halo PC 1.0

 • kbnosurvey kbarchive kbnetwork kbinfo KB829469
Opinia