Informacje o dodatku Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Ten artykuł zawiera informacje o dodatku Service Pack 8 (SP8) dla aparatu bazy danych Microsoft Jet 4.0.

Ważne: Aby aparat bazy danych Jet działał optymalnie, należy zainstalować najnowszą aktualizację aparatu Jet. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskiwania najnowszego dodatku Service Pack dla aparatu bazy danych Jet w wersji dla innych systemów operacyjnych oraz sposobie uzyskiwania innych najważniejszych wskazówek, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
239114 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla aparatu bazy danych Microsoft Jet 4.0
303528 JAK: Zapewnianie sprawnego działania bazy danych aparatu Jet 4.0
Więcej informacji

Pobieranie najnowszego dodatku Service Pack dla aparatu Jet 4.0

Obecnie do pobrania jest udostępnionych pięć różnych wersji dodatku Service Pack 8 (SP8) dla aparatu Jet 4.0.
 • Komputery z systemem Microsoft Windows 2000

  Użyj pliku Windows2000-KB829558-x86-plk.exe, aby zainstalować dodatek Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0 na komputerach z systemem Windows 2000.
 • Komputery z systemem Microsoft Windows XP

  Użyj pliku WindowsXP-KB829558-x86-plk.exe, aby zainstalować dodatek Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0 na komputerach z systemem Windows XP.
 • Komputery z systemem Microsoft Windows Server 2003

  Użyj pliku WindowsServer2003-KB829558-x86-plk.exe, aby zainstalować dodatek Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0 na komputerach z systemem Windows Server 2003.
 • Komputery z systemem Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows NT 4.0

  Użyj pliku Jet40SP8_9xNT.exe, aby zainstalować dodatek Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0 na komputerach z systemem Windows 95, Windows 98 lub Windows NT 4.0.
 • Komputery z systemem Microsoft Windows Millennium Edition

  Użyj pliku Jet40SP8_WMe.exe, aby zainstalować dodatek Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0 na komputerach z systemem Windows Millennium Edition.

Pliki zawarte w dodatku Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0

Dodatek Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0 zawiera następujące pliki:
   Nazwa pliku     Wersja    Rozmiar  ------------------------------------------  Dao360.dll         3.60.8025.0     557 328  Expsrv.dll         6.0.72.9589   380 957  Msexch40.dll       4.0.6807.0      512 272  Msexcl40.dll       4.0.8015.0      303 376  Msjet40.dll        4.0.8015.0    1 507 600  Msjetoledb40.dll   4.0.8015.0     348 432  Msjint40.dll       4.0.6508.0     151 824  Msjter40.dll       4.0.6508.0     53 520  Msjtes40.dll       4.0.8015.0      241 936  Msltus40.dll       4.0.6508.0      213 264  Mspbde40.dll       4.0.8015.0      356 624  Msrd2x40.dll       4.0.7328.0      422 160  Msrd3x40.dll       4.0.6508.0      315 664  Msrepl40.dll       4.0.8015.0      553 232  Mstext40.dll       4.0.8015.0      258 320  Mswdat10.dll       4.0.6508.0      831 760  Mswstr10.dll       4.0.6508.0      614 672  Msxbde40.dll       4.0.8025.0      360 720  Vbajet32.dll       6.0.1.9431       30 749

Dodatek Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0 pobierany na komputer z systemem Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 oraz Microsoft Windows NT 4.0 zawiera dodatkowo pakiet sterowników ODBC Desktop Driver Pack. Sterowniki te są dołączone do systemów operacyjnych Windows 2000, Windows XP oraz Windows Server 2003. W pakiecie sterowników ODBC Desktop Driver Pack znajdują się następujące pliki:
   Nazwa pliku     Wersja    Rozmiar  ------------------------------------------  Odbcji32.dll    4.0.6205.0    60 224  Odbcjt32.dll    4.0.6205.0   285 224  Oddbse32.dll    4.0.6205.0    27 464  Odexl32.dll    4.0.6205.0    27 464  Odfox32.dll    4.0.6205.0    27 464  Odpdx32.dll    4.0.6205.0    27 464  Odtext32.dll    4.0.6205.0    27 464
Uwaga: Dodatek Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0 pobierany na komputery z systemem Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows NT 4.0 zawiera pakiet sterowników ODBC Desktop Driver Pack, który jednak nie jest instalowany w całości. Aby poprawnie zarejestrować sterowniki ODBC na komputerze, należy zainstalować składniki MDAC 2.6 (Microsoft Data Access Components) lub nowsze. Składniki MDAC nie zawierają tych plików sterowników, ale dołączono do niego podstawowe biblioteki DLL ODBC, które są wymagane do zainstalowania i używania sterowników. Aby poprawnie zarejestrować te pliki, po zainstalowaniu dodatku Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0 należy zainstalować składniki MDAC.Uwaga: Rozmiar pliku może być nieco inny, ponieważ zależy on od wersji systemu Windows zainstalowanej na komputerze. Wersja pliku jest zawsze taka sama.

Jeśli planujesz korzystanie z Menedżera replikacji aparatu Jet w aparacie Jet 4.0 z dodatkiem Service Pack 8 lub nowszym, a na komputerze nie ma pliku Mstran40.exe w wersji 4.0.6508.0, należy pobrać i zainstalować plik Jet4repl.exe. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskania programu Jet4repl.exe, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
321076 Updated version of the Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 replication files is available in the Download Center
Aby uzyskać dodatkowe informacje o istniejących problemach, które rozwiązuje dodatek Service Pack 8 dla aparatu Microsoft Jet 4.0, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
282349 Access quits unexpectedly when linked Oracle table is left inactive
301915 Access causes an error when you export fields with data type single or double to Oracle
Ponadto dodatek Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0 rozwiązuje następujące problemy, które występowały w przeszłości:
 • Problemy z wydajnością, które występowały przy uruchamianiu niektórych kwerend przekazujących.
 • Nieoczekiwane zamykanie programu Microsoft Access, które nastąpiło przy próbie rozbudowania bazy danych z tabelami zawierającymi wyzwalacze.

  Uwaga: Ten dodatek Service Pack zapobiega zamykaniu programu Access. Uniemożliwia on rozbudowywanie tabel zawierających wyzwalacze.
 • Komunikat o błędzie „Nieprawidłowy argument”, który pojawiał się po zainstalowaniu dodatku Service Pack 7 dla aparatu Jet 4.0 przy próbie utworzenia tabeli połączonej za pomocą kodu DAO.
 • Naruszenie zasad dostępu, które występowało przy uruchamianiu pewnych kwerend używających tabel połączonych programu Paradox.
 • Pojawianie się pola liczb całkowitych programu Oracle jako pola podwójnej precyzji w programie Access.
 • Przy próbie utworzenia łączy z plikami programu dBase występowało naruszenie zasad dostępu lub nic się nie działo, czyli nie powstawało łącze ani nie był wyświetlany komunikat o błędzie.
 • Podczas odświeżania tabeli połączonej pojawiał się monit o wybranie źródła DSN, nawet jeśli nadal było używane to samo źródło DSN i wszystkie informacje o połączeniu były poprawne.
acc2000 acc2002 acc2003 jet aktualizacja
Właściwości

Identyfikator artykułu: 829558 — ostatni przegląd: 12/08/2015 04:54:09 — zmiana: 6.3

Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Office Access 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbinfo KB829558
Opinia