Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis aktualizacji dla programu Word 2003: 27 stycznia 2004 r.

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 830000
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację programu Microsoft Office Word 2003. W pewnych okolicznościach, Word 2003 może przestać odpowiadać podczas użytkownik zapisuje plik lub kiedy program Word automatycznie zapisuje plik Autoodzyskiwania. To aktualizacja koryguje wpływu luki.

W tym artykule opisano sposób Pobierz i zainstaluj aktualizację programu Word 2003: KB830000.

Ta aktualizacja została po raz pierwszy uwzględniona w Microsoft Office 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).
Dla dodatkowych informacje dotyczące najnowszego dodatku service pack dla pakietu Office 2003, kliknij następujące łącza numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
870924Jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla pakietu Office 2003
Więcej informacji

Jak pobrać i zainstalować aktualizację

Aktualizacja klienta

Jeśli program Microsoft Word został zainstalowany z dysku CD-ROM, wykonaj jedną z po:
 • Automatycznie korzystać z witryny Microsoft Office Update w sieci Web do Zainstaluj wszystkie najnowsze aktualizacje, które wszystkich dostępnych dodatków service pack i Aktualizacje publiczne.
 • Instalowanie samej aktualizacji programu Word 2003: KB830000. W tym celu, wykonać kroki opisane w dalszej części tego artykułu.
Uwaga Firma Microsoft zaleca zainstalowanie aktualizacji klienckiej przy użyciu Witryna Office Update w sieci Web. Jest daną instalację pakietu Microsoft Office wykryte, a następnie zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie dokładnie, co to są potrzebne do Upewnij się, że instalację pakietu Office jest aktualizowany.

Zainstaluj najnowsze aktualizacje z witryny Aktualizacje pakietu Office w sieci Web

Aby witryna Office Update w sieci Web wykryła aktualizacje, które należy zainstalować na komputerze, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Po wykryciu kompletne, pojawia się lista zaleca się aktualizacje do zatwierdzenia. Kliknij przycisk Rozpocznij instalację Aby Zakończenie procesu.

Instalowanie samej aktualizacji programu Word 2003: KB830000

Na następujący plik jest dostępny do pobrania z Microsoft Download Centrum:

PobierzPobierz wersję kliencką aktualizacji dla programu Word 2003: KB830000 pakietu teraz.

Data wydania: 27-Sty-2004

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania Microsoft Support files, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach Online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Microsoft używane najczęściej aktualne oprogramowanie wykrywania wirusa, który był dostępny w dniu, który plik został wysłany. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które pomagają uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Aby pobrać i zainstalować aktualizację klienta wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Zapisz Aby zapisać Plik office2003-kb830000-client-enu.exe w wybranym folderze.
 2. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnieOffice2003-kb830000-client-enu.exe.
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie aktualizacji, kliknij przyciskTak.
 4. Kliknij przycisk Tak Aby zaakceptować licencji Umowa.
 5. Wstaw dysku CD-ROM z Microsoft Office 2003, jeśli jesteś pojawi się monit, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kiedy pojawi się komunikat informujący, że musi Uruchom ponownie komputer, aby zmiany zostały wprowadzone, kliknij przyciskTak.
Uwaga Po zainstalowaniu aktualizacji nie można jej usunąć. Aby powrócić do stanu instalację, przed zainstalowaniem tej aktualizacji, należy usunąć pakietu Office 2003 a następnie zainstalować go ponownie z oryginalnego dysku CD-ROM.

Aktualizacja administracyjna

Jeśli produkt pakietu Office 2003 został zainstalowany z lokalizacji na serwerze administrator serwera musi zaktualizować lokalizację serwera z administracyjne aktualizacji i wdrożyć tę aktualizację do sieci komputer.

Na następujący plik jest dostępny do pobrania z Microsoft Download Centrum:

¢PobierzPobierz Wersja administracyjna aktualizacji dla programu Word 2003: KB830000 pakietu teraz.

Data wydania: 27-Sty-2004

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania Microsoft Support files, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach Online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Microsoft używane najczęściej aktualne oprogramowanie wykrywania wirusa, który był dostępny w dniu, który plik został wysłany. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które pomagają uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Jeśli jesteś administratorem serwera, wykonaj następujące kroki, aby pobrać aktualizację administracyjną:
 1. Kliknij przycisk Zapisz Aby zapisać Plik office2003-kb830000-fullfile-enu.exe w wybranym folderze.
 2. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnieoffice2003-kb830000-fullfile-enu.exe.
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie aktualizacji, kliknij przyciskTak.
 4. Kliknij przycisk Tak Aby zaakceptować licencji Umowa.
 5. W Wpisz lokalizację, w którym chcesz umieścić wyodrębnionych plików Wpisz C:\830000, a następnie Kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Tak Po wyświetleniu monitu o utworzenie folder.
 7. Jeśli znasz procedurę aktualizowania swojej instalacji administracyjnej, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przyciskUruchom. Wpisz następujące polecenie w Otwartepole
  msiexec /a Admin Ścieżka\Plik MSI /p C:\Office2003\Plik MSPSHORTFILENAMES = TRUE
  gdzie Ścieżka administracyjna to ścieżka do sieci punkt instalacji administracyjnej pakietu Office 2003 (na przykład C:\Office2003),Plik MSI to pakiet bazy danych .msi dla urzędu produkt 2003 (na przykład, Office XP), i Plik MSPjest nazwą aktualizacji administracyjnej.

  UwagaQb w wierszu polecenia tak, aby Office 2003 Instalacja administracyjna okno dialogowe i Użytkownik końcowy Umowa licencyjna okno dialogowe nie są wyświetlane.
 8. Aby wdrożyć aktualizację na klienckich stacjach roboczych, kliknij przyciskStart, a następnie kliknij przycisk Uruchom. Wpisz następujące polecenie polecenie w Otwarte pole
  msiexec /i Admin Ścieżka\Plik MSIREINSTALL =Lista funkcji REINSTALLMODE = vomu
  gdzie Ścieżka administracyjna to ścieżka do sieci punkt instalacji administracyjnej pakietu Office 2003 (na przykład C:\Office2003),Plik MSI to pakiet bazy danych MSI pakietu Office produkt 2003 (na przykład, Office XP), i Funkcja Lista jest listą nazw funkcji (z uwzględnieniem wielkości liter), które muszą należy ponownie zainstalować do aktualizacji. Aby zainstalować wszystkie funkcje, można użyć REINSTALL = ALL, lub zainstalować następującą funkcję:
  WORDFiles
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu aktualizowania swojej instalacji administracyjnej i wdrożyć na klienckich stacjach roboczych, kliknij przycisk następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
829197Instalowanie aktualizacji instalacji administracyjnej pakietu Office 2003

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Aktualizacja zawiera zaktualizowaną wersję następującego pliku:
  File name  Version  ------------------------  Winword.exe 11.0.6113.0
Aby okreœliæ wersjê programu Microsoft Word, na którym zainstalowano komputer, wykonaj następujące kroki:

Uwaga Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows kolejne kroki mogą różnić się na komputerze. W takim przypadku Zobacz sieci Dokumentacja produktu do wykonania tych kroków.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przyciskSzukaj.
 2. W Wyniki wyszukiwania okienko, kliknij przyciskWszystkie pliki i foldery w obszarze Pomocnik wyszukiwania.
 3. W Całość lub część nazwy pliku pole, Typ Winword.exe, a następnie kliknij przyciskSzukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszyWinword.exe, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 5. Na Wersja Sprawdź wersję programu Word, która jest zainstalowana na komputerze.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu ustalania Wersja pakietu Office 2003 na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
821549 bazy wiedzyJAK: Sprawdzanie wersji pakietu Office 2003
Uwaga Jeśli aktualizacja programu Word 2003: KB830000 jest już zainstalowana na użytkownika komputer, otrzymasz następujący komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania Aktualizacja programu Word 2003: KB830000:
Ta aktualizacja została już zastosowana lub jest dołączona do aktualizacji, która już została zastosowana.

Lista problemów rozwiązanych przez aktualizację

Aktualizacja programu Word 2003: KB830000 rozwiązuje problem, który jest opisany w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

832858 Komunikat o błędzie podczas próby zapisania dokumentu, drukowanie dokumentu lub zamknąć program Word 2003


Aktualizacja programu Word 2003: KB830000 rozwiązuje następujące problemy, które nie były wcześniej udokumentowane w Microsoft Knowledge Baza.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Konwersja plików – kodowanie podczas otwierania pliku tekstowego
Po otwarciu pliku tekstowego w programie Microsoft Word Plik Konwersja kodowania może pojawić się okno dialogowe.


Tekst może nie być podczas wyświetlania dokumentu programu Word w innym widoku lub przewinięciu dokumentu
Zmiana widoków lub możesz przewijać wyraz dokument, tekst, który ma się pojawić w ostatnim wierszu, strony mogą zostać przeniesione do Następna strona, może przejść do poprzedniej strony lub sporadycznie może nie pokazywać na dowolnej stronie.


Tylko pierwsze wystąpienie pole NUMPAGES w organizmie dokument jest aktualizowany, gdy aktualizacja pól
Podczas próby aktualizacji pól w treści programu Word dokument, tylko pierwsze wystąpienie pole NUMPAGES jest aktualizowany. Jeśli zostanie podjęta próba zaktualizowania pól w dokumencie Jednostka po raz drugi, tylko drugiego wystąpienia pola NUMPAGES jest aktualizowana. Aby zaktualizować wszystkie pola NUMPAGES , które są zawarte w treści dokumentu, należy wykonać następujące Naciskaj klawisz F9 tyle razy, ile jest pól NUMPAGES w treści dokumentu.


Miniaturki nie są wyświetlane przy użyciu kółka myszy do przewijania
Kiedy przytrzymaj klawisz CTRL i wielokrotnie za pomocą myszy kółko, aby przewinąć dokument programu Word w widoku układu do czytania miniatury obrazów w dokumencie mogą być niewidoczne.


Załączniki w wiadomościach e-mail w formacie RTF są wyświetlane scalone razem
W przypadku wstawiania jako hiperłączy w bogatym wiele załączników Format (RTF) wiadomości e-mail w programie Word jako edytora poczty e-mail w Program Microsoft Outlook, załączniki (hiperłącza) nie jest wyświetlana oddzielone. Zamiast tego hiperłącza pojawiają się scalone razem.


Komentarze, które są wyświetlane w dymkach, które znajdują się w marginesie dokumentu nie są poprawne
Podczas otwierania dokumentu programu Word, komentarze, które pojawiają się wewnątrz Balony, które znajdują się w marginesie dokumentu nie są poprawne.

Ten problem występuje, gdy są spełnione następujące warunki:
 • Możesz utworzyć dokument programu Word firmy Microsoft przeznaczone dla komputerów z systemem Windows komputer.
 • Wysłać dokument programu Word jako załącznik wiadomości e-mail do Użytkownik, który korzysta z komputera z systemem Macintosh Apple.
 • Adresat otwiera załącznik e-mail, pozwala na wprowadzenie zmian dokument z funkcji śledzenia zmian w wersji dla komputerów Macintosh programu Word, a następnie wysyła dokument z powrotem do Ciebie jako załącznik wiadomości e-mail.
 • Otwórz załącznik zwróconych wiadomości e-mail w programie Word i korespondencji seryjnej zmodyfikowany dokument z oryginalnego dokumentu w systemie Microsoft Windows wersja programu Word.
Dodatkowo, tekst, który został usunięty podczas zmiany dokument w wersji dla komputerów Macintosh programu Word, może pojawić się podczas otwierania programu Word dokument w wersji systemu Windows, programu Word.


Pole {NUMPAGES} w dokumencie zwraca niewłaściwy numer
Gdy wstawisz pola {PAGE} i {NUMPAGES} w nagłówku dokumentu, a następnie wydrukować dokument, pole {NUMPAGES} zwraca liczbę rzeczywistą stronę i nie całkowita liczba wszystkie strony w dokumencie. Na przykład strony listę "Strona 1 z 1", "Strona 2 2 "i"Strona 3 z 3".


Program Word zostanie nieoczekiwanie zamknięty po włączeniu Zezwalaj na dzielenie wierszy między strony, opcja
Przy próbie włączyć Zezwalaj na dzielenie wierszy między strony Opcja Wiersz Karta w programie Word (na Tabela menu, kliknij przycisk Właściwości tabeli), Word maja zostać nieoczekiwanie zamknięty i pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Program Microsoft Word napotkał problem i musi Zamknij. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.
Jeśli widok Szczegóły komunikat o błędzie pojawi się sygnaturę błędu podobną do po:
  AppName   AppVer    ModName   ModVer    Offset  ------------------------------------------------------------  Winword.exe 11.0.5604.0 Winword.exe 11.0.5604.0 0003b59f


Pamięć zmniejsza Zmiana jakości kolorów wyświetlania
Kiedy wielokrotnie zmienić Jakość kolorówz ustawienia wyświetlania (kliknij prawym przyciskiem myszy Pulpit, kliknij przycisk Właściwości, a następnie kliknij przycisk Ustawienia na karcie) gdy dokument programu Word, Otwórz, dostępna pamięć komputera może Zmniejsz.


Komunikat o błędzie w programie Word

W programie Word pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Program Microsoft Word napotkał problem i musi Zamknij. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Aby zobaczyć, co ten błąd w raporcie, kliknij tutaj.
Podczas wyświetlania danych w błąd raport, raport zawiera sygnaturę błędu podobną do jednej z podpisy następujący błąd:

  App Name   App Version  Module Name  Module Version Offset  -------------------------------------------------------------------  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e32  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ddf  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b8b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e38  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e21  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b85  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e23  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000bf2af  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b82  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05df  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dd8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ece  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e26  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9db8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7eda  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000bf2ac  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8599  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7341  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7318  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52dc  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8702  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5064  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e3e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e058e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e059c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99c8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1eb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be291  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5063  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be224  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a97  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b89f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2fb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7310  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05e9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9bda  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be29c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be222  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e48  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be300  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e3e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a98  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b74  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e40  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dda  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5062  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e2c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dd2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05a7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d5  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e44  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be296  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8705  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d796e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be305  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a38  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b1c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b0b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e520e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0577  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99d8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5061  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e85  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dbe  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9deb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dfd  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e2c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9df1  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05fa  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05a8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05d2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05ee  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085af  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d734e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d731c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002dfea3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52e5  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5209  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5069  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51ec  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aea  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a9e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ed  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f1  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9bdc  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   4.42e+10  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99d3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e45  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e32  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e38  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dbf  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33009  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003633c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003300f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dda  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33018  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e47  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9df9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e12  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dbb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9df7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fec  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e26  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e15  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a922c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e3e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8595  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8594  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8594  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33005  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fed  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dc8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e21  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05ab  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05cc  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05c6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8598  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05bc  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05e5  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05fb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7354  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d730e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7358  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7313  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d726b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d732e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085af  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7347  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52ee  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d732b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d732a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8599  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52e0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52f7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d734a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7357  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ad  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fe0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fe7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b6b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0584  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b22  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0560  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a87  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0570  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0579  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b6d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0572  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9afe  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b71  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e059c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a81  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa1  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b17  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e058b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2de  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2ce  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be289  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2be  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2bb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be28f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2fe  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be28b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2e4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e4c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e64  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eaa  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2ee  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e78  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e75  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ef0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ea  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f6  Winword.exe 11.0.5525.0  Winword.exe  11.0.5525.0   0018d869  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1f2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be223  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1db  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be224  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5210  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5059  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5069  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5203  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418fa  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b79  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9be1  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418db  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b86  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418f5  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   003606f3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418f0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   003606fc  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   4.42e+04  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b75  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   003606f6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b89  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   4.42e+03  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ece  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b85  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dc0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003633e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7323  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05cf  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d796a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0565  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05a2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be316  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2f2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a92  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e50  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ebb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99df  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b8b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e00  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e1b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d796e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52ee  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7344  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52f8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b19  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b70  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ea5  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418f4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2e8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e06  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dd8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9232  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33017  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d726e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ad  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8595  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d733e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05ae  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05aa  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b6f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ab4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9af8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e56  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e63  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51ff  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5202  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b8a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b8b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b82  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003ee33  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   002c31e0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6e  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eaa  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2e9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2e6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e4b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e88  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e5c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e5b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e23  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b80  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8596  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ed4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e42  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dfb  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52dd  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7327  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d734c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7319  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52ea  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7336  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8594  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05bf  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f7  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ae4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9af0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a9d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a74  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a96  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b89a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b89f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be28a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be30c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be315  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2f5  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8707  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99de  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a35  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a37  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418df  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b85  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f1  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   0004476f  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   0004477d  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   44778  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   44774  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   0004477a  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05c3  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05e2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8595  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05db  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085b0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085b0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085b0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fe9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dc6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e0f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ecc  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8596  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33019  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9db9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e1f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8596  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e02  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e46  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032ff9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7c  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52e8  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52f6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7338  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002dfea0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a6  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7315  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7346  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7333  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a85  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b1f  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aaf  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a9b  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a75  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aac  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9afa  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0595  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e056d  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9af2  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ea  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d1  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2e0  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be314  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d9  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51ef  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e64  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51fd  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1e4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b892  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b890  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1dc  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1e1  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b897  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99c4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99d5  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ce  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f4  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05d8
Dodatkowo innych wersji programów, wersji modułów i przesunięć są możliwe.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 830000 — ostatni przegląd: 11/12/2012 07:33:00 — zmiana: 1.0

 • atdownload kbdownload kboffice2003sp1fix kbsavefile kbinfo kbupdate kbmt KB830000 KbMtpl
Opinia