Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

W systemach Windows Server 2003 i Windows XP usługa W32Time często rejestruje zdarzenie o identyfikatorze 50, a synchronizacja czasu jest nieprawidłowa

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Podczas synchronizowania usługi Czas systemu Windows (W32Time) z zegarem zewnętrznym w dzienniku zdarzeń systemu często jest rejestrowane następujące zdarzenie:


Identyfikator zdarzenia: 50
Źródło: W32time
Typ: Ostrzeżenie
Usługa czasu wykryła różnicę czasu większą niż 5000 ms na 900 s. Różnica czasu może być spowodowana synchronizacją z niedokładnymi źródłami czasu lub niekorzystnymi warunkami panującymi w sieci. Usługa czasu nie jest już zsynchronizowana i nie może podawać czasu innym klientom ani aktualizować zegara systemowego. Po otrzymaniu prawidłowej sygnatury czasowej od dostawcy usługi czasu, usługa czasu poprawi się samoczynnie.

W domyślnej hierarchii domen jest tak, że jeśli podrzędny kontroler domeny z systemem Microsoft Windows Server 2003 usiłuje zsynchronizować czas, mogą zostać wyświetlone komunikaty dotyczące następujących zdarzeń:


Identyfikator zdarzenia: 38
Źródło: W32time
Typ: Informacje
Dostawca czasu NtpClient nie może się połączyć z witryną yourpdc.forestroot.com (ntp.d|65.53.232.135:123->65.53.250.22:123) lub otrzymuje obecnie nieprawidłowe dane o czasie z tej witryny.


Identyfikator zdarzenia: 47
Źródło: W32time
Typ: Ostrzeżenie
Dostawca czasu NtpClient: Nie odebrano prawidłowej odpowiedzi od ręcznie skonfigurowanego elementu równorzędnego yourpdc.forestroot.com po ośmiu próbach nawiązania kontaktu. Element równorzędny zostanie odrzucony jako źródło czasu i dostawca czasu NtpClient podejmie próbę wykrycia nowego elementu równorzędnego z tą nazwą DNS.


Identyfikator zdarzenia: 29
Źródło: W32time
Typ: Błąd
Dostawca czasu NtpClient jest skonfigurowany do pobierania czasu z jednego lub kilku źródeł czasu. Obecnie jednak nie są dostępne żadne źródła. Przez 15 min nie zostanie podjęta próba nawiązania kontaktu ze źródłem. Dostawca NtpClient nie dysponuje dokładnym źródłem czasu.

Uwaga Zdarzenie o identyfikatorze 29 może również występować na komputerach z systemem Windows XP.
Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Windows XP

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany jeden z następujących produktów:
  • System Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
  • System Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych wcześniej wydanych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
Wersje systemu Windows XP przeznaczone dla komputerów z procesorami x86 (wyodrębnione z pakietu WindowsXP-KB830092-x86-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.2647175,10405-Apr-200520:44x86SP2SP2QFE
Wersje systemu Windows XP przeznaczone dla komputerów z procesorami x86, odmiana 2 (wyodrębnione z pakietu WindowsXP-KB830092-v2-x86-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1668166,40019-Apr-200502:54x86SP1SP1QFE
Wersje systemu Windows XP przeznaczone dla komputerów z procesorami Itanium, odmiana 2 (wyodrębnione z pakietu WindowsXP-KB830092-v2-ia64-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1668437,76018-Apr-200511:51IA-64SP1SP1QFE
Ww32time.dll5.1.2600.1668166,40018-Apr-200511:54x86SP1WOW
Wersje systemu Windows XP przeznaczone dla komputerów z procesorami x86, odmiana 3 (wyodrębnione z pakietu WindowsXP-KB830092-v3-x86-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1706166,40023-Jun-200514:03x86SP1SP1QFE
W32time.dll5.1.2600.2705175,10423-Jun-200513:56x86SP2SP2QFE
Wersje systemu Windows XP przeznaczone dla komputerów z procesorami Itanium, odmiana 3 (wyodrębnione z pakietu WindowsXP-KB830092-v3-ia64-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1706437,76022-Jun-200523:00IA-64SP1SP1QFE
Ww32time.dll5.1.2600.1706166,40022-Jun-200523:03x86SP1WOW

Windows Server 2003

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2003. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003
Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
System Windows Server 2003, wersje dla komputerów z procesorami Itanium
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
W32time.dll5.2.3790.125554,49631-Jan-200400:15IA-64RTMQFE
Ww32time.dll5.2.3790.125221,69631-Jan-200400:15x86RTMQFE\WOW

Wersje systemu Windows Server 2003 przeznaczone dla komputerów z procesorami x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
W32time.dll5.2.3790.125221,69631-Jan-200401:15x86
Ważne Firma Microsoft zaleca zainstalowanie tej poprawki na wszystkich kontrolerach domeny systemu Windows Server 2003. W pierwszej kolejności należy zainstalować tę poprawkę na podstawowym kontrolerze domeny, który jest wzorcem operacji w katalogu głównym lasu. Jeżeli ten problem występuje tylko na serwerach członkowskich, należy najpierw zainstalować poprawkę na kontrolerach domeny, a następnie zainstalować poprawkę na serwerach członkowskich.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003.
Więcej informacji
Firma Microsoft zaleca synchronizację podstawowego kontrolera domeny z wieloma zewnętrznymi serwerami NTP (Network Time Protocol) warstwy 1. Pozostałe kontrolery domeny i serwery członkowskie należy pozostawić bez zmian. W konfiguracji domyślnej te serwery będą synchronizować czas z hierarchią domen.

Aby zapoznać się z dodatkowymi sugestiami dotyczącymi konfiguracji i rozmieszczania usługi Czas systemu Windows w lesie, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc773061.aspx
Win2k3 win2003 win2k+3 dryf
Właściwości

Identyfikator artykułu: 830092 — ostatni przegląd: 12/31/2008 18:33:10 — zmiana: 12.3

Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003

  • kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix KB830092
Opinia