Você está offline; aguardando reconexão

Opis funkcji autoarchiwizacji w programie Outlook

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 830119
Wersja tego artykułu do programu Microsoft Outlook 2000 można zobaczyć 239652.
Wersja tego artykułu do programu Microsoft Outlook 2002 można zobaczyć 290847.
Streszczenie
W tym artykule opisano funkcję autoarchiwizacji w wersjach programu Microsoft Outlook, wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Więcej informacji
Twoja skrzynka mailowa Microsoft Outlook rozrasta się tak samo jak stos papierów na twoim biurku. W świecie papierowych można od czasu do czasu losowanie za pośrednictwem dokumentów i przechowywać te, które są ważne, ale które są rzadko używane. Można odrzucić dokumentów, które są mniej ważne, na przykład gazety i czasopisma, ze względu na ich wiek.

Można wykonać ten sam proces w programie Outlook 2003 i nowszych wersjach. Można ręcznie przenosić stare elementy do pliku magazynu, klikając menu plikarchiwum , lub mogą mieć stare elementy automatycznie przenoszone za pomocą funkcji autoarchiwizacji. Elementy są uważane za stare, gdy osiągną wiek, który określisz. Za pomocą funkcji autoarchiwizacji można usunąć lub Przenieś stare elementy. Program Outlook może archiwizować wszystkie rodzaje elementów, ale może zlokalizować tylko plików, które są przechowywane w folderze programu poczty e-mail, takiego jak arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Excel lub dokumentu programu Microsoft Word, który jest dołączony do wiadomości e-mail. Nie można zarchiwizować pliku, który nie jest przechowywany w folderze poczty e-mail.

Funkcja autoarchiwizacji jest procesem dwuetapowym. Najpierw należy włączyć funkcję autoarchiwizacji. Po drugie ustawić właściwości autoarchiwizacji dla poszczególnych folderów, które mają być archiwizowane.

Na poziomie folderu można określić elementy, które mają być archiwizowane i jak często są archiwizowane. Można automatycznie archiwizować poszczególne foldery lub można skonfigurować domyślne ustawienia autoarchiwizacji dla wszystkich folderów i następnie skonfigurować ustawień autoarchiwizacji dla poszczególnych folderów, których nie chcesz używać domyślnych ustawień autoarchiwizacji. Funkcja autoarchiwizacji jest uruchamiany automatycznie przy każdym uruchomieniu programu Outlook. Program Outlook sprawdza właściwości autoarchiwizacji poszczególnych folderów według daty i przenosi stare elementy do pliku archiwum. Skreśla się pozycje, które są przenoszone do folderu Elementy usunięte.

Program Outlook 2003 i Outlook 2007.
Domyślnie kilka folderów programu Outlook ustawiono przy włączonej funkcji autoarchiwizacji. Oto lista folderów, które mają włączonej funkcji autoarchiwizacji i okresu przedawnienia domyślnej każdego folderu:

Folder kalendarza (6 miesięcy)
Folder Tasks (6 miesięcy)
Folder dziennika (6 miesięcy)
Folder Elementy wysłane (2 miesiące)
Folder Elementy usunięte (2 miesiące)

Skrzynka odbiorcza, notatki, kontakty i foldery wersje robocze nie automatycznie włącza funkcję autoarchiwizacji. Nie można używać funkcji autoarchiwizacji w folderze kontaktów, jak folder Kontakty nie mają właściwość archiwum.

Program Outlook 2010 i nowszych wersjach
Funkcja autoarchiwizacji jest domyślnie wyłączona w programie Outlook 2010 i nowszych wersjach. Jednak domyślnie funkcja autoarchiwizacji jest włączona w programie Outlook 2003 i Outlook 2007. W związku z tym jeśli nie wyłączyć funkcję autoarchiwizacji w programie Outlook 2003 lub Outlook 2007 i uaktualnienia do programu Outlook 2010 lub nowszej wersji, funkcji autoarchiwizacji pozostaje włączony.

Różnica między archiwizacją i eksportowaniem elementów

Podczas archiwizowania elementów może archiwizować tylko elementów do pliku folderów osobistych (pst). Podczas eksportowania elementy, elementy można eksportować do wielu typów różnych plików, w tym rozdzielanych plików tekstowych i plików pst. Istniejącą strukturę folderów jest utrzymywana w nowym pliku archiwum. W przypadku folderu nadrzędnego zostanie zarchiwizowany folder, folder nadrzędny jest tworzony w pliku archiwum, ale nie są archiwizowane, elementów, które znajdują się w folderze nadrzędnym. W ten sposób taką samą strukturę folderów istnieje między pliku archiwum i skrzynki pocztowej. Foldery są pozostawiane w miejscu po archiwizacji, nawet jeśli są puste. Można archiwizować tylko jeden typ pliku, plik pst.

Podczas eksportowania elementy oryginalne elementy są kopiowane do pliku eksportu, ale nie są one usuwane z bieżącego folderu.

Jak włączyć funkcję autoarchiwizacji

W przypadku programu Outlook 2010 i nowszych wersjach:
 1. Kliknij plik kartę, a następnie kliknij Opcje kartę w menu plik .
 2. Kliknij przycisk Zaawansowane kartę.
 3. Kliknij przycisk Ustawienia autoarchiwizacji.
 4. Kliknij, aby wybrać Autoarchiwizuj co pole wyboru, a następnie wpisz liczbę w polu dni do określenia, jak często uruchamia proces autoarchiwizacji.
 5. Aby być powiadamianym przed rozpoczęciem autoarchiwizacji, kliknij, aby wybrać autoarchiwizacji Monituj przed pole wyboru.
 6. W domyślny plik archiwum wpisz nazwę pliku dla archiwizowanych elementów do przekazania, lub kliknij przycisk Przeglądaj do wybrania z listy.
 7. Kliknij przycisk OK dwa razy.
Dla programu Outlook 2007 i Outlook 2003:
 1. W menu Narzędzia kliknij polecenieOpcje, a następnie kliknij kartę inne .
 2. Kliknij przycisk Autoarchiwizacja.
 3. Kliknij, aby wybrać Autoarchiwizuj copole wyboru, a następnie określ częstotliwość uruchamiania procesu autoarchiwizacji bytyping liczbę w polu dni .
 4. Jeśli chcesz być powiadamianym przed rozpoczęciem autoarchiwizacji, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Monituj przed autoarchiwizacji .
 5. W polu domyślny plik archiwum wpisz nazwę afile zarchiwizowane elementy mają zostać przeniesione do, lub kliknij przyciskPrzeglądaj , aby wybrać z listy.
 6. Kliknij dwa razy przycisk OK .
Teraz, gdy została włączona funkcja autoarchiwizacji, należy ustawić właściwości autoarchiwizacji dla każdego folderu.

Ważne: Plik danych programu Outlook (pst), który można wybrać jako domyślny plik archiwum musi znajdować się na komputerze lokalnym. Używanie plików pst sieciowym jest obsługiwana tylko w programie Outlook 2010 i na ściśle określonych warunkach. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ograniczeń w używaniu plików pst przez sieć kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

297019 Ograniczenia w używaniu plików folderów osobistych (pst) przez łącza sieci LAN i WAN

Jak ustawić właściwości autoarchiwizacji dla folderu

W przypadku programu Outlook 2010 i nowszych wersjach:

Metoda 1:
 1. Wybierz folder, który chcesz autoarchiwizować.
 2. Kliknij przycisk Folder kartę, a następnie kliknijUstawienia autoarchiwizacji.
Metoda 2:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz autoarchiwizować, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij przycisk autoarchiwizacji kartę.
 3. Aby ustawić autoarchiwizacji właściwości tego folderu, kliknij, aby wybraćUsuń elementy starsze niż pole wyboru.
 4. Aby określić, kiedy elementy musi być automatycznie transferowane do pliku archiwum, wpisz liczbę w miesięcy pole.
 5. Aby określić plik do zarchiwizowanych elementów do przekazania, kliknij przycisk Przenieś stare elementy do.
 6. W Przenieś stare elementy do , wpisz nazwę pliku dla archiwizowanych elementów lub przycisk Przeglądaj aby wybrać z listy, a następnie kliknij przycisk OK.
Dla programu Outlook 2007 i Outlook 2003:
 1. Na Liście folderówkliknij prawym przyciskiem myszy thefolder, który chcesz autoarchiwizować, a następnie kliknijWłaściwości.
 2. Kliknij kartę Autoarchiwizacja .
 3. Aby ustawić właściwości autoarchiwizacji dla tego folderu, zaznacz clickto Usuń elementy starsze niż.
 4. Aby określić, kiedy elementy muszą być automaticallytransferred do pliku archiwum, wpisz liczbę w polu miesięcy.
 5. Aby określić plik do zarchiwizowanych elementów za transferredto, kliknij przycisk Przenieś stare elementy do.
 6. W oknie dialogowym Przenieś stare elementy do wpisz nazwę pliku dla archiwizowanych elementów, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać z alist, a następnie kliknij OK.
OL2007 OL2003 OL2010 OL2013 OL2016

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Propriedades

ID do Artigo: 830119 - Última Revisão: 09/23/2015 04:56:00 - Revisão: 7.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2010 with Business Contact Manager, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2003 z dodatkiem Business Contact Manager

 • kbconfig kbemail kbbackup kbinfo kbmt KB830119 KbMtpl
Comentários
"> var varAutoFirePV = 0; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("