Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie „Za mało pamięci” jest wyświetlany podczas próby zapisania pliku

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ważne: Niniejszy artykuł zawiera informacje, które opisują, jak obniżyć poziom zabezpieczeń lub wyłączyć funkcje zabezpieczeń na komputerze. Zmiany te można wprowadzić w celu obejścia określonego problemu. Firma Microsoft zaleca, aby przed wprowadzeniem tych zmian ocenić zagrożenie związane z zastosowaniem tego obejścia w danym środowisku. W przypadku zastosowania tego obejścia należy podjąć odpowiednie kroki dodatkowe, aby pomóc w ochronie systemu.

Symptomy
Może wystąpić jeden lub kilka z następujących symptomów:
 • W programie Microsoft Outlook nie można otworzyć pliku folderów osobistych (.pst) w udziale sieciowym.
 • W pakiecie Microsoft Office nie można zapisać dokumentów w udziale rozproszonego systemu plików (DFS).
 • Podczas modyfikacji plików na sieciowym serwerze plików nie można zapisać plików i wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie nawet wówczas, gdy na dysku sieciowym jest dostępna dostateczna ilość wolnego miejsca:
  Dysk jest zapełniony - za mało zasobów
 • Może zostać wyświetlony jeden lub kilka z następujących komunikatów o błędach:
  • W przypadku próby zapisania pliku w programie Microsoft Excel:

   Komunikat 1
   Dokument nie został zapisany
   Komunikat 2
   Dysk jest pełny
  • W przypadku próby zapisania pliku w tej samej lokalizacji w programie Microsoft Word:

   Komunikat 1
   Zapisywanie nie powiodło się, ponieważ w pamięci lub na dysku twardym jest za mało miejsca (dysk:\ścieżka\nazwa_pliku)
   Komunikat 2
   Brak miejsca na dysku albo jest otwartych za dużo plików.
   Uwaga: W programie Word można zapisać pliki w formacie tekstu sformatowanego (.rtf) na dysku mapowanym, jednak nie można zapisać plików .doc.
  • W przypadku próby uzyskania dostępu do pliku w programie Microsoft PowerPoint:

   Komunikat 1
   Plik tylko do odczytu
   Komunikat 2
   Wystąpił błąd podczas uzyskiwania dostępu do pliku (nazwa pliku).
  • W programie Outlook:
   Nie można uruchomić usługi przypominania. Brak możliwości pokazywania przypomnień. Wystąpił błąd, który uniemożliwił zapisanie pliku <litera dysku>:\Outlook\nazwa_pliku.pst. Zamknij i uruchom ponownie wszystkie aplikacje korzystające z poczty.
  • W przypadku próby uzyskania dostępu do pliku osobistego w programie Outlook:
   Nie można rozwinąć folderu. Wystąpił błąd, który uniemożliwił zapisanie pliku (nazwa_pliku.pst). Zamknij i uruchom ponownie wszystkie aplikacje korzystające z poczty.
  • W przypadku próby zapisania pliku w programie Paint:
   Wystąpił nieznany błąd podczas uzyskiwania dostępu do pliku dysk:\folder\nazwa_pliku.bmp
   Uwaga: Można zapisać plik w formacie JPEG (Joint Photographic Experts Group), TIFF (Tagged Image File Format) lub GIF (Graphics Interchange Format). Tylko pliki BMP (mapa bitowa) są przyczyną problemu w programie Paint.
  • W przypadku próby zapisania pliku w programie Adobe PageMaker 7.0:

   Komunikat 1
   dysk zapełniony
   Komunikat 2
   nieprawidłowy parametr
  • Podczas próby zapisywania pliku inne programy mogą wyświetlać następujące komunikaty o błędach:

   Komunikat 1
   Dysk jest zapełniony lub brak pamięci
   Komunikat 2
   Odmowa dostępu
   Komunikat 3
   Dokument nie został zapisany
   Komunikat 4
   Dysk jest zapełniony lub za mało pamięci
   Ponadto może zostać wyświetlony komunikat informujący o tym, że plik jest używany. Ten komunikat jest wyświetlany, mimo że dany plik nie jest w rzeczywistości używany.
 • Czasami nie ma żadnego błędu i wydaje się, że plik zapisano poprawnie, ale w rzeczywistości plik nie został zapisany.
 • Mogą również występować następujące symptomy:
  1. Wyświetlany jest następujący komunikat:

   Identyfikator zdarzenia 2020 INVALID_PARAMETER

  2. Zainicjowana procedura wyłączania lub ponownego uruchamiania komputera kończy się niepowodzeniem. Komputer wyświetla czarny ekran z migającym wskaźnikiem lub bez wskaźnika. Komputer nie kontynuuje działania po wyświetleniu tego ekranu.
Należy zauważyć, że symptomy opisane w tym artykule dotyczą następujących klienckich systemów operacyjnych:
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows 2000 Professional
 • Microsoft Windows NT 4.0 Workstation
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 95
Przyczyna
Przyczyny występowania tych problemów mogą być następujące:
 • Aplikacja firmy innej niż firma Microsoft, zainstalowana na danym komputerze, korzysta z przestarzałego sterownika filtru trybu jądra.
 • Sterownik filtru systemu plików innego producenta powoduje konflikty z innymi sterownikami filtrów.
 • Sterownik VERITAS Backup Exec Advanced Open File Option (sterownik filtru Vsp.sys) jest ładowany w połączeniu z antywirusowym sterownikiem filtru, takim jak jeden z następujących sterowników filtru programu Symantec AntiVirus Corporate Edition 8.0:
  • Symevent.sys (Symantec Event Library)
  • Navap.sys (Symantec AutoProtect)
  Przyczyną tego problemu jest plik SystemRoot\system32\drivers\Vsp.sys.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z producentem sterownika filtru, a następnie zapytaj o dostępność aktualizacji sterownika filtru.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następujące witryny firmy VERITAS w sieci Web: Aby pobrać aktualizację VERITAS, odwiedź następującą witrynę firmy VERITAS w sieci Web: Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.
Obejście problemu
W celu obejścia problemów dotyczących sterownika Vsp.sys należy wykonać odpowiednie kroki.

Ostrzeżenie: To obejście może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub szkodliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tego obejścia, lecz podaje te informacje, aby umożliwić zastosowanie go według uznania użytkownika. Obejście to użytkownicy stosują na własną odpowiedzialność.
 • Usuń sterownik Vsp.sys lub usuń program VERITAS Remote Agent (sterownik Vsp.sys zostanie usunięty).
 • Usuń klienta VERITAS NetBackup 4.5, a następnie zainstaluj wersję 3.4.1 klienta NetBackup. Ta wersja nie zawiera sterownika Vsp.sys.
 • Usuń program VERITAS Remote Agent, a następnie zainstaluj program VERITAS Remote Agent bez składnika Advanced Open File Option.
 • Zainstaluj najnowszą poprawioną wersję składnika VERITAS Advanced Open File Option.

  Uwaga: Składnik VERITAS Advanced Open File Option jest opcjonalnym składnikiem oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych firmy VERITAS. Nie jest on wymagany do regularnego wykonywania kopii zapasowych.
 • Należy zmienić rejestr w celu tymczasowego dezaktywowania sterownika filtru Vps.sys, a następnie ponownie uruchomić komputer. W przypadku systemu Windows 2000 należy zmienić podklucz rejestru przy użyciu Edytora rejestru.

  Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows


  Aby ręcznie wyłączyć usługę Advanced Open File Option, wykonaj następujące kroki:
  1. Odszukaj następujący podklucz rejestru:
  2. Ustaw wartość
   Start
   równą 0x4.

   To ustawienie uniemożliwia ładowanie sterownika podczas ponownego uruchomienia komputera.

   Ważne: Jeżeli wyłączony jest tylko sterownik, komputer może przestać działać przy następnym ponownym uruchomieniu i wyświetlić komunikat o błędzie „STOP 0x7B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE”. Przyczyną tego błędu jest odwołanie do sterownika Vsp.sys lub jego poprzednika Otman5.sys w co najmniej jednym z następujących podkluczy rejestru:
   \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\UpperFilters
   \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}\UpperFilters
   W systemie Windows 2000 podklucze rejestru należy zmienić za pomocą Edytora rejestru. Należy usunąć wiersze zawierające odwołanie do sterownika Vsp.sys.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
816071 Jak tymczasowo zdezaktywować sterownik filtrów trybu jądra w systemie Windows
Więcej informacji
Sterownik Vsp.sys umożliwia samodzielne zawieszenie procesu wykonywania kopii zapasowych i buforowanie zapisów plików podczas wykonywania kopii zapasowych. Sterownik Vsp.sys znajduje się w lokalizacji %systemroot%\SYSTEM32\DRIVERS. Problem dotyczy wersji pliku 1.2:0.0 i 1.0:0.0.

Sterownik uwzględniono w oprogramowaniu VERITAS NetBackup lub VERITAS BackupExec for Windows 9.0 (składnik Backup Exec Advanced Open File Option).Ten plik jest również instalowany w systemie przez program VERITAS Remote Agent.

Uwagi
 • W przypadku uaktualnienia do najnowszej wersji programu VERITAS NetBackup lub VERITAS BackupExec sterownik Vsp.sys nie zawsze jest uaktualniany.
 • Usunięcie oprogramowania VERITAS nie zawsze powoduje usunięcie sterownika Vsp.sys.
 • Aby zweryfikować, że sterownik Vsp.sys został usunięty, należy przeglądać dane wyjściowe narzędzia Drivers.exe lub dane wyjściowe narzędzia Pstat.exe. Dane wyjściowe tych narzędzi nie powinny zawierać informacji dotyczących sterownika Vsp.sys.

VERITAS NetBackup

Klient VERITAS NetBackup w wersji 3.4.1ga nie powoduje tego problemu, ponieważ ta wersja nie instaluje sterownika Vsp.sys. Uaktualnienie do klienta VERITAS 4.5 z pakietem funkcji 4 może być przyczyną tego problemu.

Monitor sieci

W Monitorze sieci po opróżnieniu pamięci podręcznej są wyświetlane błędy. Po zapisaniu pliku żądanie SMB C_Flush_File jest wysyłane z klienta do serwera. Serwer odpowiada, zgłaszając następujący błąd STATUS_INVALID_PARAMETER:
Żądanie klienta:
SMB: C Flush File
Odpowiedź serwera:
SMB: R flush file - NT error, System, Error, Code = (13) STATUS_INVALID_PARAMETER
SMB: NT status code = 0xC000000D, Facility = System, Severity = Error, Code = (13) STATUS_INVALID_PARAMETER
SMB: NT Status Severity Code = Error
SMB: NT Status Customer Code = 0 (0x0)
SMB: NT Status Reserved Bit = 0 (0x0)
SMB: NT Status Facility = System
SMB: NT Status Code System Error = STATUS_INVALID_PARAMETER
Polecenie SMB_COM_FLUSH gwarantuje, że wszystkie dane oraz informacje dotyczące alokacji odpowiedniego pliku są zapisywane w stabilnym magazynie. Odpowiedź nie jest wysyłana aż do chwili, kiedy operacje zapisu zostaną zakończone.

Uwagi
 • Problemy opisane w sekcji „Symptomy” zazwyczaj występują po kilku godzinach lub kilku dniach pracy serwera plików.
 • Dokumenty programu WordPad lub Notatnik można bez problemu zapisywać w tym samym udziale sieciowym.
 • Ten problem występuje w przypadku aplikacji korzystających z plików tymczasowych w procesie zapisywania.
  W przypadku zapisywania pliku większość aplikacji pakietu Office wykonuje następujące operacje:
  1. Otwarcie pliku źródłowego.
  2. Otwarcie tymczasowej kopii pliku.
  3. Wprowadzenie zmian w kopii tymczasowej.
  4. Opróżnienie wszystkich zmian w pliku tymczasowym, a następnie zastąpienie pliku oryginalnego źródłowego plikiem tymczasowym.
Ważne: Program antywirusowy ułatwia ochronę komputera przed wirusami. Po wyłączeniu programu antywirusowego nie wolno pobierać ani otwierać plików niewiadomego pochodzenia, odwiedzać niezaufanych witryn sieci Web ani otwierać załączników poczty e-mail. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
129972 Wirusy komputerowe: opis, zapobieganie i odzyskiwanie
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
822219 Niska wydajność serwera plików i opóźnienia podczas pracy z plikami na tym serwerze
816071 Jak tymczasowo zdezaktywować sterownik filtrów trybu jądra
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Office 2002, Office XP, Outlook, Visio, Access, Excel, Word, Word2000, Outlook2000, Excel2000, otman, HDD full, .PST, .BMP, .DOC, .XLS, Backup-Exec, BackupExec, AOFO Advanced Open File Option, QuotaAdvisorintermittant, intermittent sporadic, disk quotas, Disk full, C_Flush_File, R_flush_file, INVALID_PARAMETER, tmp, tempblack screen, blank screen, curser, warm boot, STOP 0x0000000a
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 830265 — ostatni przegląd: 01/08/2014 18:23:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbtshoot kbprb KB830265
Opinia