Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Porównanie funkcji zawartych w programach Windows SharePoint Services i SharePoint Portal Server 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja tego artykuł dotycząca programów Microsoft SharePoint Portal Server 2001 i SharePoint Team Services firmy Microsoft: 288272.
Streszczenie
W tym artykule wymieniono i porównano funkcje zawarte w programach Microsoft Windows SharePoint Services i Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003.
Więcej informacji
Program Windows SharePoint Services to kolekcja usług dla programu Microsoft Windows Server 2003, których można używać w celu udostępniania informacji, współpracy nad dokumentami oraz tworzenia list i stron składników Web Part. Program Windows SharePoint Services może również służyć jako platforma projektowa do tworzenia aplikacji współpracy i udostępniania informacji.

Program SharePoint Portal Server 2003 to skalowalny serwer portalu przedsiębiorstwa, który jest oparty na programie Windows SharePoint Services. Programu SharePoint Portal Server 2003 można używać w celu zagregowania witryn, informacji i aplikacji programu Windows SharePoint Services w organizacji w jeden portal. Ponieważ program SharePoint Portal Server 2003 wymaga programu Windows SharePoint Services, wszystkie funkcje programu Windows SharePoint Services są dostępne w programie SharePoint Portal Server 2003. Oprócz funkcji programu Windows SharePoint Services program SharePoint Portal Server 2003 obejmuje następujące funkcje:
  • Grupy dyskusyjne i obszary tematów
  • „Moja witryna” z widokami osobistymi i publicznymi
  • Informacje, które mogą być kierowane do określonych odbiorców
  • Funkcje indeksowania i wyszukiwania informacji w udziałach plików, na serwerach sieci Web, w folderach publicznych programu Microsoft Exchange, w programie Lotus Notes i w witrynach programu Windows SharePoint Services
  • Alerty, które powiadamiają o dokonaniu zmian w odpowiednich informacjach, dokumentach lub programach
  • Funkcja rejestracji jednokrotnej jako element integracji aplikacji przedsiębiorstwa
  • Integracja z programem Microsoft BizTalk Server

Porównanie funkcji zawartych w programach Windows SharePoint Services i SharePoint Portal Server 2003

W następującej tabeli porównano funkcje zawarte w programach Windows SharePoint Services i SharePoint Portal Server 2003:
FunkcjaWindows SharePoint ServicesSharePoint Portal Server 2003
AlertyTakTak
Dostosowywanie oparte na przeglądarceTakTak
Tablice dyskusyjneTakTak
Biblioteki dokumentówTakTak
Obszar roboczy dokumentówTakTak
Obszar roboczy spotkańTakTak
ListyTakTak
Integracja z programem BizTalkTakNie
Integracja z programem Microsoft FrontPage 2003TakTak
Integracja z programem Microsoft InfoPath 2003TakTak
AnkietyTakTak
SzablonyTakTak
Strony składników Web PartTakTak
Automatyczna klasyfikacjaNieTak
OdbiorcyNieTak
Obszary tematówNieTak
Grupy dyskusyjneNieTak
Witryny osobisteNieTak
Usługi udostępnioneNieTak
Rejestracja jednokrotnaNieTak
Katalog witrynNieTak
Profile użytkownikówNieTak
Korzystając z połączonych funkcji współpracy programów Windows SharePoint Services i SharePoint Portal Server 2003, użytkownicy w organizacji mogą tworzyć wspólne witryny sieci Web, zarządzać nimi i udostępniać je w całej organizacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat związków i różnic między programami Windows SharePoint Services i SharePoint Portal Server 2003, zobacz oficjalny dokument „Implementing Rich Collaboration Infrastructure Using Microsoft Windows SharePoint Services and Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003” („Wdrażanie zaawansowanej infrastruktury z zastosowaniem programów .Microsoft Windows SharePoint Services i Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003”). W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji na temat programu SharePoint Portal Server, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Windows SharePoint Services, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 830320 — ostatni przegląd: 12/08/2015 05:04:28 — zmiana: 2.3

Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, Microsoft Windows SharePoint Services

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbpubtypekc KB830320
Opinia