Opis poprawki zabezpieczeń programu Word 2002: 11 listopada 2003

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała poprawkę do programu Microsoft Word 2002. Usuwa ona lukę występującą podczas otwierania dokumentu zawierającego pewne wartości danych (nazwy makr w dokumencie), która może umożliwić uruchomienie dowolnego kodu. Ponadto rozwiązano wiele innych problemów opisanych w tym artykule. Ta poprawka do programu Word 2002 jest efektem starań firmy Microsoft mających na celu udostępnianie klientom najnowszych aktualizacji produktów.

W tym artykule wyjaśniono, jak pobrać i zainstalować poprawkę przeznaczoną dla programu Microsoft Word 2002: KB830346.

Ta aktualizacja lub poprawka zabezpieczeń została po raz pierwszy uwzględniona w dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje o najnowszym dodatku Service Pack dla pakietu Office XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307841 OFFXP: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office XP
Więcej informacji

Sposób pobrania i instalowania poprawki

Ważne: Przed zainstalowaniem tej poprawki należy się upewnić, że są spełnione następujące wymagania:
 • Instalator Microsoft Windows 2.0
  Przed zainstalowaniem tej poprawki należy zainstalować Instalatora Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego wymagania, zobacz sekcję „Wymagania dotyczące Instalatora Windows” w tym artykule.
 • Dodatek Service Pack (SP-2) dla pakietu Microsoft Office XP
  Przed zainstalowaniem tej poprawki należy zainstalować dodatek SP-2 dla pakietu Office XP.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  325671 Omówienie dodatku Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Office XP

Poprawka kliencka

Jeśli program Word 2002 został zainstalowany z dysku CD-ROM, dostępne są dwie następujące opcje:
 • Użycie witryny sieci Web Aktualizacje produktów pakietu Microsoft Office w celu automatycznego zainstalowania wszystkich najnowszych aktualizacji, w tym wszystkich dostępnych dodatków Service Pack i aktualizacji publicznych.
 • Zainstalowanie tylko poprawki zabezpieczeń programu Word 2002: KB830346 przez wykonanie kroków opisanych dalej w tym artykule.
Uwaga: Firma Microsoft zaleca zainstalowanie poprawki klienckiej z witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web. Ta witryna wykrywa instalację pakietu Microsoft Office danego użytkownika i monituje o zainstalowanie tylko niezbędnych składników, dzięki którym użytkownik ma pewność, że instalacja pakietu Office jest całkowicie aktualna.

Witryna Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web

Aby witryna Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web wykryła żądane aktualizacje, które należy zainstalować na komputerze, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Po ukończeniu wykrywania pojawi się lista zalecanych aktualizacji, które można zainstalować. Należy kliknąć przycisk Rozpocznij instalację, aby zakończyć proces.

Zainstalowanie tylko poprawki zabezpieczeń programu Word 2002: KB830346

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

PobierzPobierz teraz pakiet wersji klienckiej poprawki zabezpieczeń do programu Word 2002: KB830346.

Data wydania: 11 listopada 2003

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.
Aby pobrać i zainstalować poprawkę kliencką, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Officexp-kb830346-client-plk.exe w wybranym folderze.
 2. W Eksploratorze Microsoft Windows kliknij dwukrotnie plik Officexp-kb830346-client-plk.exe.
 3. Po pojawieniu się monitu o zainstalowanie poprawki kliknij przycisk Tak.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 5. Po pojawieniu się monitu włóż dysk CD-ROM pakietu Microsoft Office XP, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Po pojawieniu się komunikatu informującego, że instalacja się powiodła, kliknij przycisk OK.
Uwaga: Zainstalowanej poprawki nie można usunąć. Aby powrócić do stanu sprzed instalacji, trzeba usunąć pakiet Office XP, a następnie zainstalować go ponownie z oryginalnego dysku CD.

Poprawka administracyjna

Jeżeli pakiet Office XP został zainstalowany z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi ją zaktualizować przy użyciu poprawki administracyjnej, a następnie wdrożyć tę aktualizację na komputerze użytkownika.

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

PobierzPobierz teraz pakiet wersji administracyjnej poprawki zabezpieczeń do programu Word 2002: KB830346.

Data wydania: 11 listopada 2003

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.
Jeśli jesteś administratorem serwera, wykonaj następujące kroki po kliknięciu łącza umożliwiającego pobranie poprawki administracyjnej:
 1. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Officexp-kb830346-fullfile-enu.exe w wybranym folderze.
 2. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik Officexp-kb830346-fullfile-enu.exe.
 3. Po pojawieniu się monitu o zainstalowanie poprawki kliknij przycisk Tak.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 5. W polu Wpisz lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnione pliki wpisz c:\kb830346, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Tak po pojawieniu się monitu o utworzenie folderu.
 7. Jeśli znasz procedurę aktualizowania instalacji administracyjnej, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /a ścieżka_administracyjna\plik MSI /p C:\kb830346\plik_MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  gdzie ścieżka_administracyjna jest ścieżką punktu instalacji administracyjnej pakietu Office XP (na przykład C:\OfficeXP), plik_MSI jest pakietem .msi bazy danych produktu należącego do pakietu Office XP (na przykład Proplus.msi), a plik_MSP jest nazwą aktualizacji administracyjnej (na przykład WINWORDff.msp).

  Uwaga: Do wiersza polecenia można dodać przełącznik /qb+, aby uniknąć wyświetlania okien dialogowych Instalacja administracyjna pakietu Office XP oraz Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania.
 8. Aby wdrożyć poprawkę na klienckich stacjach roboczych, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /i ścieżka_administracyjna\plik_MSI REINSTALL=lista_funkcji REINSTALLMODE=vomu
  gdzie ścieżka_administracyjna jest ścieżką punktu instalacji administracyjnej pakietu Office XP (na przykład C:\OfficeXP), plik_MSI jest pakietem .msi bazy danych produktu należącego do pakietu Office XP (na przykład Proplus.msi), a lista_funkcji jest listą nazw funkcji (wielkość znaków w nazwach jest uwzględniana), które powinny być ponownie zainstalowane w związku z daną poprawką. Aby zainstalować wszystkie funkcje, można użyć opcji REINSTALL=ALL lub zainstalować następującą funkcję lub funkcje:
  WORDFiles
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu aktualizowania instalacji administracyjnej i jej wdrażania na klienckich stacjach roboczych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301348 OFFXP: Instalowanie publicznych aktualizacji instalacji administracyjnych pakietu Office XP
Ten artykuł zawiera standardowe instrukcje dotyczące instalowania publicznej aktualizacji administracyjnej. Można również zapoznać się z poniższym artykułem z zestawu Microsoft Office Resource Kit. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak sprawdzić, czy poprawka jest zainstalowana

Ta poprawka zawiera zaktualizowane wersje następujących plików:
  Nazwa pliku  Wersja  --------------------------  Winword.exe  10.0.5815.0
Aby ustalić, która wersja programu Microsoft Word jest zainstalowana na danym komputerze, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą się różnić na poszczególnych komputerach. W razie wątpliwości należy odwołać się do dokumentacji posiadanego produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W okienku Wyniki wyszukiwania kliknij opcję Pliki i foldery w obszarze Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Winword.exe, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Winword.exe, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na karcie Wersja sprawdź wersję programu Word, która jest zainstalowana na komputerze.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu sprawdzania, która wersja programu Word jest zainstalowana na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
291331 Jak sprawdzić wersję produktu pakietu Office
Uwaga: Jeśli poprawka zabezpieczeń do programu Word 2002: KB830346 jest już zainstalowana na komputerze, podczas próby zainstalowania poprawki zabezpieczeń programu Word 2002: KB830346:
Ta aktualizacja została już zastosowana lub znajdowała się w aktualizacji, która już została zastosowana.

Wymagania dotyczące Instalatora Windows

Do zainstalowania poprawki, którą opisano w tym artykule, jest wymagany Instalator Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Instalator Windows 2.0 lub nowszy jest dostępny zarówno w systemie Microsoft Windows XP, jak i w systemie Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3).

Aby zainstalować najnowszą wersję Instalatora Windows w systemach Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows Millennium Edition (Me), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby zainstalować najnowszą wersję Instalatora Windows w systemach Microsoft Windows NT 4.0 i Windows 2000, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Lista problemów rozwiązanych przez tę poprawkę

Poprawka zabezpieczeń programu Word 2002: KB830346 fixes the issues that are described in the following Word 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix Packages:

823972 Availability of the Word 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix Package: August 9, 2003
825814 Availability of the Word 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix Package: August 15, 2003
827138 Availability of the Word 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix Package: August 21, 2003
827150 Availability of the Word 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix Package: September 5, 2003
827971 Word 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix Package: September 12, 2003
827980 Word 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix Package: September 19, 2003
827986 Word 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix Package: September 25, 2003


Poprawka zabezpieczeń programu Word 2002: KB830346 rozwiązuje następujące problemy, które nie były wcześniej udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Komunikaty o błędach lub wiersze tabeli są powtarzane podczas przewijania dokumentu.
 • Komunikat o błędzie: „Sprawdź uprawnienia do dokumentu lub dysku”.
 • Komunikat o błędzie w programie Word 2002.

Komunikaty o błędach lub wiersze tabeli są powtarzane podczas przewijania dokumentu.

Podczas przewijania dokumentu programu Word 2002, zawierającego tabelę ze scalonymi komórkami umieszczoną na kilku stronach, niektóre wiersze tabeli mogą pojawiać się wielokrotnie lub może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Wystąpił problem z aplikacją Microsoft Word i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty.

Aby zobaczyć, co zawiera raport o błędach, kliknij tutaj.
Podczas przeglądania szczegółowych informacji, związanych z komunikatem o błędzie, widoczna jest sygnatura błędu podobna do następującej:
  NazwaApl   WersjaApl   NazwaMod   WersjaMod   Przesunięcie  ----------------------------------------------------------------------  Winword.exe  10.0.2627.0  Winword.exe  10.0.2627.0  006342d7

Komunikat o błędzie: „Sprawdź uprawnienia do dokumentu lub dysku”

W przypadku próby otwarcia w programie Word 2002 dokumentu, który powoduje zamknięcie starszych wersji programu Word i wyświetlenie komunikatu o błędzie, wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Nazwa dokumentu lub ścieżka nie jest prawidłowa. Spróbuj wykonać jedną z następujących czynności.
* Sprawdź uprawnienia dotyczące dokumentu lub dysku.
* Zlokalizuj dokument przy użyciu okna dialogowego Otwieranie pliku (ścieżka\...\nazwa_pliku.doc)
Uwaga: W starszych wersjach programu Word dokument mógł powodować uruchamianie makr w specjalnie przygotowanych dokumentach.

Komunikat o błędzie w programie Word 2002

Wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie programu Word 2002:
Wystąpił problem z aplikacją Microsoft Word i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty.

Aby zobaczyć, co zawiera raport o błędach, kliknij tutaj.
Podczas przeglądania danych w raporcie dotyczącym błędu widoczna jest sygnatura błędu podobna do jednej z następujących sygnatur błędów:
Nazwa aplikacji Wersja aplikacji Nazwa modułu  Wersja modułu  Przesunięcie ----------------------------------------------------------------------------- Winword.exe   10.0.4219.0   Winword.exe   10.0.4219.0   004875a9 Winword.exe   10.0.4524.0   Winword.exe   10.0.4524.0   001ee439 Winword.exe   10.0.4109.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47 Winword.exe   10.0.4009.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47 Winword.exe   10.0.3416.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47 Outlook.exe   10.0.3416.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47 Mspub.exe    10.0.3402.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47 Winword.exe   10.0.2930.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47 Winword.exe   10.0.2627.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47 Winword.exe   10.0.4219.0   Winword.exe   10.0.4219.0   001ddbfd Winword.exe   10.0.5522.0   Winword.exe   10.0.5522.0   001ee92c Winword.exe   10.0.4524.0   Winword.exe   10.0.4524.0   00199b47 Winword.exe   10.0.4524.0   Winword.exe   10.0.4524.0   00199b49 Winword.exe   10.0.4219.0   Winword.exe   10.0.4219.0   001ee12b Winword.exe   10.0.4219.0   Winword.exe   10.0.4219.0   001ee129 Winword.exe   10.0.4109.0   Winword.exe   10.0.4109.0   001f5705 Winword.exe   10.0.3416.0   Winword.exe   10.0.3416.0   0019b943 Winword.exe   10.0.3416.0   Winword.exe   10.0.3416.0   0019b941 Winword.exe   10.0.2930.0   Winword.exe   10.0.2930.0   001f4bbb Winword.exe   10.0.2627.0   Winword.exe   10.0.2627.0   0031b22f Winword.exe   10.0.2627.0   Winword.exe   10.0.2627.0   0031b231
Możliwe jest występowanie innych wersji programów, wersji modułów i przesunięć.
updating updated patched patching security_patch security_update update security bug context flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated specially-formed scope specially-crafted affected
Właściwości

Identyfikator artykułu: 830346 — ostatni przegląd: 02/08/2014 05:28:16 — zmiana: 4.2

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbservicepack kbsecurity kbinfo kbupdate KB830346
Opinia