Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis poprawki zabezpieczeń do programu Excel 2002: 11 listopada 2003

Streszczenie
Firma Microsoft wydała poprawkę do programu Microsoft Excel 2002. Usuwa ona lukę polegającą na tym, że w pewnych scenariuszach plik programu Excel 2002 można tak zmodyfikować, aby makro zawierające polecenia języka Microsoft Excel 4.0 Macro Language (XLM) mogło być uruchomione bez ostrzeżenia zabezpieczeń dotyczącego makr. Ponadto poprawka rozwiązuje wiele innych problemów, zgodnie z opisem w dalszej części artykułu. Ta poprawka do programu Excel 2002 jest efektem starań firmy Microsoft mających na celu udostępnianie klientom najnowszych aktualizacji produktów.

W tym artykule jest opisany sposób pobierania i instalowania poprawki zabezpieczeń do programu Microsoft Excel 2002: KB830350.

Ta poprawka zabezpieczeń została po raz pierwszy uwzględniona w dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje o najnowszym dodatku Service Pack dla pakietu Office XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307841 OFFXP: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office XP
Więcej informacji

Sposób pobrania i instalowania poprawki

Ważne: Przed zainstalowaniem tej poprawki należy się upewnić, że są spełnione następujące wymagania:
 • Instalator Microsoft Windows 2.0
  Przed zainstalowaniem tej poprawki należy zainstalować Instalatora Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego wymagania, zobacz sekcję „Wymagania dotyczące Instalatora Windows” w tym artykule.
 • Dodatek Service Pack (SP-2) dla pakietu Microsoft Office XP
  Przed zainstalowaniem tej poprawki należy zainstalować dodatek SP-2 dla pakietu Office XP.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  325671 Omówienie dodatku Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Office XP

Poprawka kliencka

Jeżeli program Excel 2002 zainstalowano z dysku CD-ROM, dostępne są następujące dwie opcje:
 • Użycie witryny sieci Web Aktualizacje produktów pakietu Microsoft Office w celu automatycznego zainstalowania wszystkich najnowszych aktualizacji, w tym wszystkich dostępnych dodatków Service Pack i aktualizacji publicznych.
 • Zainstalowanie samej poprawki zabezpieczeń KB830349 do programu Excel 2000 przez wykonanie kroków opisanych dalej w tym artykule.
Uwaga: Firma Microsoft zaleca zainstalowanie poprawki klienckiej z witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web. Ta witryna wykrywa instalację pakietu Microsoft Office danego użytkownika i monituje o zainstalowanie tylko niezbędnych składników, dzięki którym użytkownik ma pewność, że instalacja pakietu Office jest całkowicie aktualna.

Witryna Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web

Aby witryna Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web wykryła żądane aktualizacje, które należy zainstalować na komputerze, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Po ukończeniu wykrywania pojawi się lista zalecanych aktualizacji, które można zainstalować. Aby to zrobić, kliknij przycisk Rozpocznij instalację.

Instalowanie tylko poprawki zabezpieczeń programu Excel 2002: KB830350

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Data wydania: 11 listopada 2003

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Po kliknięciu łącza w celu pobrania poprawki wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Officexp-kb830350-client-plk.exe w wybranym folderze.
 2. W Eksploratorze Microsoft Windows kliknij dwukrotnie plik Officexp-kb830350-client-plk.exe.
 3. Po pojawieniu się monitu o zainstalowanie poprawki kliknij przycisk Tak.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 5. Po pojawieniu się odpowiedniego monitu włóż do stacji CD-ROM dysk CD z pakietem Office XP, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Po pojawieniu się komunikatu informującego, że instalacja się powiodła, kliknij przycisk OK.
Uwaga: Zainstalowanej poprawki nie można usunąć. Aby powrócić do stanu sprzed instalacji, trzeba usunąć pakiet Office XP, a następnie zainstalować go ponownie z oryginalnego dysku CD.

Poprawka administracyjna

Jeżeli pakiet Office XP został zainstalowany z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi ją zaktualizować przy użyciu poprawki administracyjnej, a następnie wdrożyć tę aktualizację na komputerze użytkownika.

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Data wydania: 11 listopada 2003

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Jeśli jesteś administratorem serwera, wykonaj następujące kroki po kliknięciu łącza umożliwiającego pobranie poprawki administracyjnej:
 1. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Officexp-kb830350-fullfile-enu.exe w wybranym folderze.
 2. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik Officexp-kb830350-fullfile-enu.exe.
 3. Po pojawieniu się monitu o zainstalowanie poprawki kliknij przycisk Tak.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 5. W polu Wpisz lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnione pliki wpisz c:\KB830350, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Tak po pojawieniu się monitu o utworzenie folderu.
 7. Jeśli znasz procedurę aktualizowania instalacji administracyjnej, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /a ścieżka_administracyjna\plik_MSI /p C:\KB830350\plik_MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  gdzie ścieżka_administracyjna jest ścieżką punktu instalacji administracyjnej pakietu Office XP (na przykład C:\OfficeXP), plik_MSI jest pakietem .msi bazy danych produktu należącego do pakietu Office XP (na przykład Proplus.msi), a plik_MSP jest nazwą aktualizacji administracyjnej (na przykład EXCELff.msp).

  Uwaga: Do wiersza polecenia można dodać przełącznik /qb+, aby uniknąć wyświetlania okien dialogowych Instalacja administracyjna pakietu Office XP oraz Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania.
 8. Aby wdrożyć poprawkę na klienckich stacjach roboczych, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /i ścieżka_administracyjna\plik_MSI REINSTALL=lista_funkcji REINSTALLMODE=vomu
  gdzie ścieżka_administracyjna jest ścieżką punktu instalacji administracyjnej pakietu Office XP (na przykład C:\OfficeXP), plik_MSI jest pakietem .msi bazy danych produktu należącego do pakietu Office XP (na przykład Proplus.msi), a lista_funkcji jest listą nazw funkcji (wielkość znaków w nazwach jest uwzględniana), które powinny być ponownie zainstalowane w związku z daną poprawką. Aby zainstalować wszystkie funkcje, można użyć opcji REINSTALL=ALL lub zainstalować funkcje wymienione w poniższej tabeli.
Produkty pakietu OfficeNazwy funkcji
Microsoft Office XP (wszystkie wersje)EXCELFiles, WORDNonBootFiles
Excel 2002 EXCELFiles

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu aktualizowania instalacji administracyjnej i jej wdrażania na klienckich stacjach roboczych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301348 JAK: Instalowanie publicznych aktualizacji instalacji administracyjnych pakietu Office XP
Ten artykuł zawiera standardowe instrukcje dotyczące instalowania publicznej aktualizacji administracyjnej. Można również zapoznać się z poniższym artykułem z zestawu Microsoft Office Resource Kit. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak sprawdzić, czy poprawka jest zainstalowana

Ta poprawka zawiera zaktualizowane wersje następujących plików:
  Nazwa pliku   Wersja  --------------------------  Excel.exe    10.0.5815.0
Aby sprawdzić, która wersja programu Microsoft Excel jest zainstalowana na danym komputerze, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą się różnić na poszczególnych komputerach. W razie wątpliwości należy odwołać się do dokumentacji posiadanego produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W okienku Wyniki wyszukiwania kliknij opcję Pliki i foldery w obszarze Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Excel.exe, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Excel.exe, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na karcie Wersja sprawdź wersję programu Excel, która jest zainstalowana na komputerze.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu sprawdzania, która wersja programu Excel jest zainstalowana na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
291331 OFFXP: Jak sprawdzić wersję produktu pakietu Office
Uwaga: Jeśli poprawka zabezpieczeń do programu Excel 2002: KB830350 jest już zainstalowana na komputerze, podczas próby jej zainstalowania pojawi się następujący komunikat o błędzie: KB830350:
Ta aktualizacja została już zastosowana lub znajdowała się w aktualizacji, która już została zastosowana.

Wymagania dotyczące Instalatora Windows

Do zainstalowania poprawki, którą opisano w tym artykule, jest wymagany Instalator Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Instalator Windows 2.0 lub nowszy jest dostępny zarówno w systemie Microsoft Windows XP, jak i w systemie Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3).

Aby zainstalować najnowszą wersję Instalatora Windows dla systemów Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows Millennium Edition (Me), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby zainstalować najnowszą wersję Instalatora Windows w systemach Microsoft Windows NT 4.0 i Windows 2000, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Lista problemów rozwiązanych przez tę poprawkę

Poprawka zabezpieczeń do programu Excel 2002: KB830350 rozwiązuje problemy opisane w następujących pakietach poprawek wydanych po dodatku Service Pack 2 dla programu Excel 2002:
822347 Excel 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix Package: June 7, 2003
823338 Excel 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix Package: July 11, 2003
823969 Excel 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix Package: August 10, 2003
827134 Excel 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix Package: August 22, 2003
827143 Excel 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix Package: August 28, 2003
827978 Excel 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix Package: September 19, 2003
827984 Excel 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix Package: September 25, 2003
829340 Excel 2002 Post-Service Pack 2 hotfix package: October 6, 2003
Poprawka zabezpieczeń do programu Excel 2002: KB830350 rozwiązuje problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
325207 XL2002: Edits to PivotTables Do Not Bring Back New Columns
330157 XL2002: Excel Quits When You Click an ActiveX Control
324491 You receive "The file may have been changed..." error message when you save a workbook to a network server in Excel 2002 or in Excel 2003
330345 Excel 2002: Custom Toolbars Are Lost After You Quit Excel
331401 XL2002: Excel May Stop Responding If You Call Calculate from an Asynchronous COM Event
811207 Cannot see data that you copy from Excel 2002 in FrontPage 2002 preview
811344 XL2002: An Additional "Object" Workbook Opens and Excel Appears to Stop Responding
811157 XL2002: Excel Appears to Stop Responding When You Remove Subtotals
811161 Data Labels Disappear If Value Is Greater Than Axis Maximum
327365 XL2002: Skoroszyt otwiera się powoli
812384 Komunikat o błędzie „Nie można odczytać pliku” podczas otwierania skoroszytu w programie Excel 2002
812647 XL2002: Links in OLE Object Do Not Automatically Update When You Open a File in Windows Explorer
812668 XL2002: Excel Appears to Stop Responding While Converting Text to Columns in Earlier Version Worksheet
814020 XL2002: Excel Data Changes Font Format After You Edit the Excel Data in Word
815196 OFFXP: Labels in Pasted Excel Chart Object Are Distorted, Unreadable, or Incomplete
821272 OFFXP: Preventing Office XP from Creating New Org Charts in Office XP Format
816997 XL2002: Time Calculation in Pivot Table May Not Be Accurate
820432 XL2002: Comments Appear in the Wrong Place in Workbook Saved As Web Page
819853 XL2002: "Unable to Read File" Error Message When You Open Excel File That Contains a PivotTable Report
821136 XL2002: DDE Clients Cannot Use a RUN Command to Run an Inline Macro After a Security Update
821292 XL2002: Error Message: Run-Time Error:'13' Type Mismatch
821078 XL2002: Excel Quits When You Draw a Connector Line on a Chart
821564 XL2002: Date Formats Are Lost When You Programmatically Move Data from One Range to Another
821273 XL2002: Workbook Does Not Print When You Use Excel on a Tablet PC
823026 "Unable To Read File" Error Message When You Open a Workbook and Try to Update Links
831959 XL2002: You Receive a "Cannot Open Protected File" Error Message When You Open a Tab-Delimited Text File
Poprawka zabezpieczeń do programu Excel 2002: KB830350 rozwiązuje następujące problemy, które nie były wcześniej udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Nie można uzyskać dostępu do witryny FTP w sieci Web w przypadku automatycznego ponownego publikowania pliku.
 • Brakuje danych w pliku chronionym hasłem.
 • Program Excel zostaje nieoczekiwanie zamknięty po kliknięciu polecenia Podgląd wydruku.
 • Program Excel przestaje odpowiadać podczas edytowania długiej formuły.
 • Program Excel nie może wykonać zadania w przypadku użycia funkcji śledzenia zmian.
 • W polach kombi przywracana jest wartość domyślna.
 • Nie można zaktualizować łączy do plików na zabezpieczonym serwerze sieci Web.
 • Podczas ustawiania właściwości tabeli przestawnej pojawiają się komunikaty o błędach makra.
 • Komunikat o błędzie „Nieoczekiwany błąd” w przeglądarce sieci Web z uwierzytelnianiem podstawowym.
 • Program Excel zostaje nieoczekiwanie zamknięty w przypadku uruchomienia makra wstawiającego podziały stron.
 • Położenie lub rozmiar obiektów rysunkowych ulega zmianie przy zapisywaniu skoroszytu.
 • Po otwarciu pliku tekstowego wyświetlane jest niepoprawne pochodzenie pliku.
 • Komunikat o błędzie „Nie można pobrać informacji o parametrze…” podczas przeszukiwania serwera SQL.
 • Program Excel zostaje nieoczekiwanie zamknięty, jeśli moduł OLAP zawiera wartości puste.
 • Udostępniony skoroszyt zostaje nieoczekiwanie zamknięty przy próbie jego zapisania.
 • W programie Excel 2002 pojawia się komunikat o błędzie.

Nie można uzyskać dostępu do witryny FTP w sieci Web w przypadku automatycznego ponownego publikowania pliku

Podczas zapisywania zmian wprowadzonych w opublikowanej witrynie sieci Web w programie Excel 2002 może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Operacja automatycznego ponownego publikowania elementów na stronach sieci Web wygenerowała ostrzeżenia lub błędy.

Nie można uzyskać dostępu do adresu witryny ftp w przypadku automatycznego ponownego publikowania pliku.

Brakuje danych w pliku chronionym hasłem

Po otwarciu chronionego hasłem pliku programu Excel w pliku brakuje wszystkich danych.

Program Excel zostaje nieoczekiwanie zamknięty po kliknięciu polecenia Podgląd wydruku

W programie Excel 2002 po otwarciu arkusza XML ze składnika sieci Web pakietu Office XP Arkusz kalkulacyjny i kliknięciu polecenia Podgląd wydruku w menu Plik program Excel może zostać nieoczekiwanie zamknięty.

Program Excel przestaje odpowiadać podczas edytowania długiej formuły

W programie Excel 2002 przy próbie edytowania długiej formuły w komórce zawierającej łącze program Excel może przestać odpowiadać (zawiesić się).

Program Excel nie może wykonać zadania w przypadku użycia funkcji śledzenia zmian

W przypadku zastosowania funkcji śledzenia zmian i wybrania opcji wyróżnienia zmian w nowym arkuszu może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Program Excel nie może ukończyć zadania z dostępnymi zasobami. Wybierz mniej danych lub zamknij inne aplikacje.

W polach kombi przywracana jest wartość domyślna.

Jeżeli arkusz programu Excel 2002 zawiera dwa lub większą liczbę pól kombi ActiveX i zostanie zmieniona wartość pierwszego z nich, a następnie drugiego, w pierwszym polu kombi może zostać przywrócona wartość domyślna.

Nie można zaktualizować łączy do plików na zabezpieczonym serwerze sieci Web

Nie można zaktualizować łączy w skoroszycie programu Microsoft Excel znajdującym się na zabezpieczonym serwerze sieci Web, na którym są używane foldery sieci Web. Na przykład może wystąpić jeden z następujących symptomów:
 • Po kliknięciu polecenia Łącza w menu Edycja w celu automatycznego zaktualizowania łączy może pojawić się komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Nie można odnaleźć pliku źródłowego.
 • Po otwarciu skoroszytu w celu automatycznego zaktualizowania łączy łącza nie są aktualizowane przy użyciu najnowszych wartości. W komórkach może pojawić się błąd #REF!.

Podczas ustawiania właściwości tabeli przestawnej pojawiają się komunikaty o błędach makra

W programie Excel 2002 podczas uruchamiania kodu makra, który został przekonwertowany ze starszej wersji programu Excel, mogą pojawić się następujące komunikaty o błędach, jeśli makro ustawia właściwości tabeli przestawnej:
-2147417848 Metoda „Styl” obiektu „Zakres” nie powiodła się.
Nie można pobrać właściwości TableRange2 klasy PivotTable.

Komunikat o błędzie „Nieoczekiwany błąd” w przeglądarce sieci Web z uwierzytelnianiem podstawowym.

W przypadku aktualizowania łącza z jednego arkusza programu Excel do innego arkusza programu Excel może pojawić się komunikat o błędzie „Nieoczekiwany błąd”, jeśli pliki znajdują się serwerze IIS z uwierzytelnianiem podstawowym i są otwarte w programie Microsoft Internet Explorer.

Program Excel zostaje nieoczekiwanie zamknięty w przypadku uruchomienia makra wstawiającego podziały stron

W przypadku uruchomienia makra języka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) w celu wstawienia podziałów stron w arkuszu programu Excel program Excel może zostać nieoczekiwanie zamknięty po pojawieniu się następującego komunikatu o błędzie:
Błąd wykonania '-2147417848 (80010108)':

Błąd automatyzacji
Wywołany obiekt odłączył się od swoich klientów.

Położenie lub rozmiar obiektów rysunkowych ulega zmianie przy zapisywaniu skoroszytu

Podczas zapisywania skoroszytu, gdy inny skoroszyt jest skoroszytem aktywnym, położenie lub rozmiar obiektów rysunkowych umieszczonych na wykresie może ulec zmianie.

Po otwarciu pliku tekstowego wyświetlane jest niepoprawne pochodzenie pliku

W przypadku otwarcia pliku tekstowego (*.txt) w programie Excel 2002 Kreator importu tekstu może wyświetlić niepoprawne pochodzenie pliku (na przykład: chiński uproszczony, japoński lub cyrylica).


Komunikat o błędzie „Nie można pobrać informacji o parametrze… " podczas przeszukiwania serwera SQL

W programie Excel 2002 podczas przeszukiwania serwera SQL systemu Microsoft Windows 2000 mogą pojawić się następujące komunikaty o błędach
[Microsoft][Sterownik ODBC dla serwera SQL Server]Nie można pobrać informacji o parametrze, jeżeli znacznik parametru jest argumentem funkcji.
Po kliknięciu przycisku OK pojawia się następujący komunikat o błędzie:
[Microsoft][Sterownik ODBC dla serwera SQL Server]Nieprawidłowy indeks deskryptora.

Program Excel zostaje nieoczekiwanie zamknięty, jeśli moduł OLAP zawiera wartości puste

W przypadku zapisania i zamknięcia pliku programu Excel 2002 zawierającego wymiar wartości pustych z modułu OLAP w polu strony wykresu przestawnego program Excel może zostać nieoczekiwanie zamknięty po ponownym otwarciu skoroszytu.

Udostępniony skoroszyt zostaje nieoczekiwanie zamknięty przy próbie jego zapisania

Podczas otwierania lub zapisywania udostępnionego skoroszytu programu Excel 2002 program Excel może zostać nieoczekiwanie zamknięty i może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Excel wygenerował błędy i będzie zamknięty.

W programie Excel 2002 pojawia się komunikat o błędzie

Pojawia się następujący komunikat o błędzie programu Excel 2002:
Wystąpił problem z aplikacją Microsoft Excel i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty.

Aby zobaczyć, co zawiera raport o błędach, kliknij tutaj.
Po wyświetleniu danych raportu o błędzie raport zawiera sygnaturę błędu, która jest podobna do jednej z następujących:
Nazwa apl. 	Wersja apl. 	Nazwa modułu  Wersja modułu  Przesunięcie ---------------------------------------------------------------------------- Excel.exe    10.0.3708.0   Fm20.dll    2.1.7017.1   0000f2e2 Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0   70898 Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0   00149a67 Excel.exe    10.0.3506.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0001518e Excel.exe    10.0.5018.0   Excel.exe    10.0.5018.0   1.82E+04 Excel.exe    10.0.5018.0   Excel.exe    10.0.5018.0   18200 Excel.exe    10.0.4524.0   Excel.exe    10.0.4524.0   18245 Excel.exe    10.0.4524.0   Excel.exe    10.0.4524.0   0001823f Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0   0001828a Excel.exe    10.0.3506.0   Excel.exe    10.0.3506.0   18030 Excel.exe    10.0.3207.0   Excel.exe    10.0.3207.0   000181d0 Excel.exe    10.0.2614.0   Excel.exe    10.0.2614.0   18118 Excel.exe    10.0.2614.0   Excel.exe    10.0.2614.0   001c50df Excel.exe    10.0.2614.0   Excel.exe    10.0.2614.0   18127 Excel.exe    10.0.2614.0   Excel.exe    10.0.2614.0   0001811c Excel.exe    10.0.4109.0   Excel.exe    10.0.4109.0   00024d90 Excel.exe    10.0.5508.0   Excel.exe    10.0.5508.0   00448F45 Excel.exe    10.0.4721.0   Excel.exe    10.0.4721.0   449134 Excel.exe    10.0.4721.0   Excel.exe    10.0.4721.0   449131 Excel.exe    10.0.4721.0   Excel.exe    10.0.4721.0   0044912e Excel.exe    10.0.4524.0   Excel.exe    10.0.4524.0   00448b01 Excel.exe    10.0.4524.0   Excel.exe    10.0.4524.0   00448afb Excel.exe    10.0.4524.0   Excel.exe    10.0.4524.0   00448afe Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0   00448a70 Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0   00448a6d Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0   00448a6a Excel.exe    10.0.4109.0   Excel.exe    10.0.4109.0   448147 Excel.exe    10.0.4109.0   Excel.exe    10.0.4109.0   0044814d Excel.exe    10.0.3506.0   Excel.exe    10.0.3506.0   004460a4 Excel.exe    10.0.3506.0   Excel.exe    10.0.3506.0   0044609e Excel.exe    10.0.3506.0   Excel.exe    10.0.3506.0   004460a1 Excel.exe    10.0.3207.0   Excel.exe    10.0.3207.0   0044795c
Możliwe są również inne wersje programu, wersje modułu i przesunięcia.
security_patch security_update update security bug context flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated specially-formed scope specially-crafted affected
Właściwości

Identyfikator artykułu: 830350 — ostatni przegląd: 01/09/2007 01:48:18 — zmiana: 5.2

 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • atdownload kbservicepack kbsecurity kbinfo kbupdate KB830350
Opinia