Niedozwolona instrukcja powoduje, że komunikat o błędzie "Stop 0x0000001E (KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED). kod błędu"

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 831264
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Na komputerze z systemem Microsoft Windows 2000 Server może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
STOP 0X0000001E (0XC0000005, 0X804679D3, 0X00000000, 0X06952000)
(KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED)
Uwaga Pierwszy parametr błąd Stop jest zawsze 0xc0000005. Drugi i trzeci parametry mogą być różne (ale tylko nieznacznie). Pierwsze znaki czwarty parametr może się różnić, ale parametr zawsze kończy się na trzy zera.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, gdy nie ma instrukcji, która nie jest ważne do końca strony, nawet jeśli nieprawidłową instrukcję występuje w trybie użytkownika.
Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, w których występuje ten problem, należy zastosować tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma w tej sekcji, należy przedłożyć wniosek z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów z działem pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zainstalować tę poprawkę, musi być 3(SP3) w systemie Microsoft Windows 2000 Z dodatkiem Service Pack lub nowszy zainstalowany na komputerze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty pliku (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane w uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku jest konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa Karta narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Date     Time  Version    Size    File name  ----------------------------------------------------------  21-Sep-2003 00:36 5.0.2195.6824   29,712 Mountmgr.sys  17-Nov-2003 19:14 5.0.2195.6875 1,699,072 Ntkrnlmp.exe    17-Nov-2003 19:14 5.0.2195.6875 1,698,496 Ntkrnlpa.exe    17-Nov-2003 19:14 5.0.2195.6875 1,719,232 Ntkrpamp.exe    17-Nov-2003 19:14 5.0.2195.6875 1,676,736 Ntoskrnl.exe   
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft, które są wymienione w sekcji "Stosuje się do" tego artykułu.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczących nazewnictwa pakietów poprawek kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
816915 Nowy schemat nazewnictwa dla pakietów poprawek systemu Microsoft Windows
Aby uzyskać dodatkowe informacje kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft, narzędzi i dodatków

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 831264 — ostatni przegląd: 01/11/2015 05:36:26 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB831264 KbMtpl
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)