Nie można wylogować, ponownie uruchomić lub wyłączyć komputera z systemem Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Ważne: Ten artykuł zawiera informacje, które pokazują, w jaki sposób obniżyć poziom zabezpieczeń lub wyłączyć funkcje zabezpieczeń na komputerze. Te zmiany można wprowadzić, aby obejść określony problem. Zaleca się, aby przed wprowadzeniem tych zmian ocenić zagrożenie związane z zastosowaniem tego obejścia w danym środowisku. W przypadku zastosowania tego obejścia należy podjąć odpowiednie kroki dodatkowe, aby pomóc w ochronie systemu.
Symptomy
Podczas próby wylogowania, ponownego uruchomienia lub wyłączenia komputera z systemem Microsoft Windows XP ekran może migać i nie można wylogować, ponownie uruchomić lub wyłączyć komputera.
Przyczyna
Ten problem występuje wówczas, gdy są instalowane niektóre wersje programu Norton Antivirus 2003. Program ccApp.exe jest przyczyną tego problemu. Program ccApp.exe jest ładowany podczas uruchamiania komputera.
Rozwiązanie
Ostrzeżenie: To obejście może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub szkodliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tego obejścia, lecz podaje te informacje, aby umożliwić zastosowanie tego obejścia według uznania użytkownika. Można zastosować to obejście na własną odpowiedzialność.

Uwaga: Program antywirusowy ułatwia ochronę komputera przed wirusami. Nie wolno pobierać lub otwierać plików z niezaufanych źródeł, odwiedzać niezaufanych witryn sieci Web lub otwierać załączników e-mail wówczas, gdy program antywirusowy jest wyłączony.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wirusów komputerowych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
129972Wirusy komputerowe: opis, zapobieganie i zwalczanie
Aby rozwiązać ten problem, należy zaktualizować program kliencki Symantec Common Client i program Norton AntiVirus przy użyciu narzędzia Symantec LiveUpdate.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego problemu, odwiedź następującą witrynę firmy Symantec w sieci Web:
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu na komputerach z systemem Windows XP Professional, które nie są członkami domeny, i na komputerach z systemem Windows XP Home, należy użyć funkcji szybkiego przełączania użytkowników. Po włączeniu tej funkcji wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyloguj.
  2. Kliknij przycisk Przełącz użytkownika.
  3. Kliknij przycisk Wyłącz nazwa_komputera.
  4. Kliknij przycisk Wyłącz lub kliknij przycisk Uruchom ponownie.
  5. Po wyświetleniu monitu ostrzegającego o tym, że inne osoby są zalogowane do danego komputera, kliknij przycisk Tak.
Więcej informacji
Aby uzyskać informacje dotyczące funkcji szybkiego przełączania użytkowników w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
279765 JAK: Korzystanie z funkcji szybkiego przełączania użytkowników w systemie Windows XP


Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Materiały referencyjne
Właściwości

Identyfikator artykułu: 831431 — ostatni przegląd: 12/08/2015 05:18:45 — zmiana: 2.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbprb kbenv KB831431
Opinia