Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

POPRAWKA: Uszkodzenie plików skompresowanych usługi IIS 6.0 powoduje błędy naruszenia zasad dostępu

Symptomy
Skompresowane pliki statyczne na komputerze z systemem Microsoft Windows Server 2003 i Internetowymi usługami informacyjnymi Microsoft (IIS) 6.0 mogą ulec uszkodzeniu i zawierać fragmenty innych plików znajdujących się na serwerze sieci Web. Jeśli wystąpi takie zachowanie, strona zwrócona do klienta nie zostanie wyświetlona poprawnie. Może również wystąpić naruszenie zasad dostępu.

Uwaga: Ten problem może wystąpić podczas pracy w programie Outlook Web Access (OWA). Na ładowanych stronach OWA mogą zostać zwrócone różne błędy skryptów lub strony te mogą przestać odpowiadać (zawiesić się).

Na przykład mogą się pojawić komunikaty o błędach programu OWA podobne do następujących (lub inne):
Wiersz: 224
Znak: 2
Błąd: 'g_flsMimeInstalled' jest niezdefiniowany
Kod: 0
Adres URL: https://FQDN/exchange/Administrator/Inbox/?Cmd=contents
Wiersz: 15
Znak: 30
Błąd: oczekiwano obiektu
Kod: 0
Adres URL: https://domainname/exchange/user/Inbox/?Cmd=contents
Po zalogowaniu się do programu OWA może pojawić się również komunikat o błędzie podobny do następującego:
Błąd HTTP 405 - Słowo kluczowe HTTP użyte w celu uzyskania dostępu do tej strony jest niedozwolone.
Rozwiązanie
Jeżeli występują symptomy opisane w sekcji Symptomy i zainstalowano już dodatek Service Pack1 (SP1) dla systemu Microsoft Windows Server 2003 lub jeżeli symptomy opisane w sekcji Symptomy wciąż występują po zastosowaniu zalecanej dodatkowej poprawki opracowanej przed wydaniem dodatku SP1, należy usunąć wszystkie skompresowane pliki z folderu %windir%\IIS Temporary Compressed Files zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji Obejście problemu.

Następujący plik można pobrać z witryny Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz pakiet 831464 teraz.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co utrudnia nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Universal Time Coordinate). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
 Data     Godzina Wersja    Rozmiar Nazwa pliku ------------------------------------------------------- 29-paź-2003 22:50  6.0.3790.99  336 384 W3core.dll
Uwaga: Po zainstalowaniu poprawki 831464 należy usunąć z pamięci podręcznej skompresowaną kopię uszkodzonych plików znajdujących się na serwerze i komputerach klienckich. Aby to zrobić, wykonaj kroki z sekcji Obejście problemu.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Obejście problemu
Jeśli nie można zainstalować tej poprawki od razu, można tymczasowo obejść ten problem, usuwając z pamięci podręcznej skompresowaną kopię uszkodzonych plików znajdujących się na serwerze usług IIS. Domyślną lokalizacją skompresowanego pliku jest następujący folder:
%windir%\IIS Temporary Compressed Files
Ten katalog tymczasowy można zmienić w Menedżerze usług IIS na karcie Usługa w arkuszu właściwości Witryny sieci Web.

Aby usunąć pliki z pamięci podręcznej na serwerze, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz folder IIS Temporary Compressed Files.

  Jego ścieżką domyślną jest %windows%\IIS Temporary Compressed Files.
 2. Usuń wszystkie pliki tymczasowe znajdujące się w tym folderze.
 3. W wierszu polecenia wpisz polecenie IISReset, aby ponownie uruchomić wszystkie usługi IIS.
Może być również konieczne usunięcie z pamięci podręcznej uszkodzonych plików znajdujących się na kliencie, aby zapobiec ich używaniu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W programie Internet Explorer w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 2. Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij przycisk Usuń pliki.
 3. Kliknij przycisk OK.
iis 6.0 iis6 windows 2003 sp1owa exchange 2003 runtime error object expected
Właściwości

Identyfikator artykułu: 831464 — ostatni przegląd: 12/04/2007 20:10:00 — zmiana: 13.1

Internetowe usługi informacyjne Microsoft 6.0

 • kbbug kbfix kbqfe kbhotfixrollup kbwinserv2003presp1fix kbhotfixserver KB831464
Opinia