Komunikat o błędzie „Stop 0x000000A5: system BIOS interfejsu ACPI na komputerze nie jest całkowicie zgodny ze specyfikacją interfejsu ACPI” podczas przywracania komputera ze stanu hibernacji

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Symptomy
Może wystąpić jeden z następujących symptomów:
 • Komputer zostaje automatycznie ponownie uruchomiony.
 • Po zalogowaniu pojawia się następujący komunikat o błędzie:
  Microsoft Windows
  System odzyskał sprawność działania po poważnym błędzie.
  Utworzono dziennik tego błędu.
  Przekaż informacje o tym problemie firmie Microsoft.
  Został utworzony raport o błędach, który możesz wysłać, aby pomóc w ulepszeniu systemu Microsoft Windows. Raport ten będzie traktowany jako poufny i anonimowy.
  Aby zobaczyć, co zawiera ten raport o błędzie, kliknij tutaj.
  Jeżeli komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany i chcesz zobaczyć dane znajdujące się w raporcie o błędzie, kliknij łącze kliknij tutaj znajdujące się u dołu okna komunikatu. Zostanie wyświetlona informacja o sygnaturze błędu, która może być podobna do następującej:
  BCCode: 000000A5 BCP1 : 00000011 BCP2 : 00000006 BCP3 : 00000000 BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1
 • Wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie zatrzymania na niebieskim ekranie:
  Pojawił się problem i system Windows został zamknięty, aby zapobiec uszkodzeniu komputera.
  Informacje techniczne:

  *** STOP: 0x000000A5 (0x00000011, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000000)
  Nazwa symboliczna wykrytego błędu
 • Przeglądanie dziennika systemu w Podglądzie zdarzeń ujawniło istnienie wpisu o identyfikatorze zdarzenia 1003 i informacjach podobnych do następujących:
  Data: data
  Źródło: System
  Godzina wystąpienia błędu: godzina
  Kategoria: (102)
  Typ: Błąd
  Identyfikator zdarzenia: 1003
  Użytkownik: Brak
  Komputer: nazwa_komputera
  Opis: Kod błędu 000000A5, parametr1 00000011, parametr2 00000006, parametr3 00000000, parametr4 00000000. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Centrum pomocy i obsługi technicznej w witrynie http://support.microsoft.com. Dane: 0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E 0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er 0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code 0018: 20 30 30 30 30 30 30 35 00000A5 0020: 30 20 20 50 61 72 61 6d 0 Param 0028: 65 74 65 72 73 20 66 66 eters ff 0030: 66 66 66 66 64 31 2c

Uwagi:

 • Symptomy błędu zatrzymania mogą być różne i zależą od ustawień dotyczących zachowania komputera w przypadku awarii. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu konfigurowania ustawień zachowania komputera w przypadku awarii systemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  307973 How to configure system failure and recovery options in Windows
 • Cztery parametry, które znajdują się w informacjach o sygnaturze błędu (BCP x) i wewnątrz nawiasów w informacjach technicznych dotyczących błędu zatrzymania, zależą od konfiguracji komputera.
 • Nie wszystkie błędy Stop 0x000000A5 są spowodowane problemem opisanym w tym artykule. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów dotyczących błędów Stop 0x000000A5, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  314830 Błąd „Stop 0x000000A5” podczas instalowania systemu Windows XP
Przyczyna
Problem może się pojawić w przypadku dodania pamięci o dostępie swobodnym (RAM) do komputera znajdującego się w stanie hibernacji. Gdy komputer wznowi pracę i załaduje plik Hiberfil.sys, system Microsoft Windows wykryje zmianę stanu pamięci i wygeneruje opisany komunikat o błędzie.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, ponownie uruchom komputer.

Jeśli problem będzie się powtarzał, uruchom komputer z dysku CD z systemem Windows lub z awaryjnego dysku startowego, a następnie usuń plik Hiberfil.sys. W tym celu wykonaj następujące kroki:
 1. Włóż dysk CD z systemem Windows XP do stacji CD-ROM lub DVD-ROM komputera, a następnie uruchom ponownie komputer z dysku CD-ROM.
  Uwaga: Niektóre komputery mogą wymagać modyfikacji ustawień systemu BIOS, aby możliwe było uruchomienie komputera z dysku CD-ROM. Informacje na temat modyfikowania ustawień systemu BIOS można znaleźć w dokumentacji komputera.
 2. Gdy pojawi się ekran „Instalator — Zapraszamy”, naciśnij klawisz R, aby uruchomić konsolę odzyskiwania.
 3. Jeśli na komputerze jest skonfigurowana funkcja rozruchu dwu- lub wielokrotnego, wybierz odpowiednią instalację systemu Windows XP.
 4. Gdy pojawi się odpowiedni monit, wpisz hasło administratora, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  Uwaga Hasło administratora w systemie Windows XP Home Edition jest domyślnie puste.
 5. Domyślnie plik Hiberfil.sys znajduje się w katalogu głównym (C:\). W wierszu polecenia wpisz wyrażenie del hiberfil.sys, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. Uruchom ponownie komputer.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Przed dodaniem pamięci RAM zawsze należy wyłączyć komputer.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów za pomocą konsoli odzyskiwania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307654 Jak zainstalować konsolę odzyskiwania i używać jej w systemie Windows XP
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących hibernacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
305905 Hibernacja nie działa na komputerze przenośnym po uaktualnieniu systemu Windows XP i zwiększeniu ilości pamięci RAM
bugcheck bug check crash kernel bluescreen 0xa5a5
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 831691 — ostatni przegląd: 04/28/2014 15:18:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbbug kberrmsg kbbluescreen kbfix kbqfe kbnofix kbprb KB831691
Opinia