Zmiany dotyczące zasady „Zapobiegaj dostępowi do narzędzi edycji rejestru” w systemach Windows XP i Windows Server 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Na komputerze z systemem Microsoft Windows XP Professional lub Microsoft Windows Server 2003 nie można uruchomić Edytora rejestru w trybie dyskretnym, gdy jest stosowana zasada Zapobiegaj dostępowi do narzędzi edycji rejestru. Jednak na komputerze z systemem Microsoft Windows 2000 lub Microsoft Windows NT 4.0, na których jest stosowana ta sama zasada, uruchomienie Edytora rejestru w trybie dyskretnym jest możliwe. Z tego powodu w mieszanych środowiskach Windows mogą występować problemy ze zgodnością ze starszymi wersjami systemu.
Przyczyna
To działanie występuje, ponieważ w systemach Windows XP i Windows Server 2003 zasada Zapobiegaj dostępowi do narzędzi edycji rejestru jest przetwarzania w inny sposób niż w systemach Windows NT 4.0 i Windows 2000. System Windows XP używa dodatkowych środków zabezpieczeń w celu zapobiegania używaniu Edytora rejestru w trybie dyskretnym, gdy jest stosowana zasada Zapobiegaj dostępowi do narzędzi edycji rejestru.
Więcej informacji
W systemach Windows NT 4.0 i Windows 2000 wyłączenie możliwości używania narzędzi rejestru za pomocą zasady Zapobiegaj dostępowi do narzędzi edycji rejestru uniemożliwia uruchomienie Edytora rejestru. Jednak nadal można korzystać z Edytora rejestru w trybie dyskretnym za pomocą przełącznika /s. Jeśli na przykład w systemie Windows NT 4.0 lub Windows 2000 w wierszu polecenia zostanie wpisane polecenie regedit /s nazwa_pliku.reg, można będzie zaimportować plik rejestru nazwa_pliku.reg do rejestru, nawet jeśli obowiązuje zasada Zapobiegaj dostępowi do narzędzi edycji rejestru.

W systemach Windows XP Professional i Windows Server 2003 wyłączenie możliwości używania narzędzi rejestru za pomocą zasady Zapobiegaj dostępowi do narzędzi edycji rejestru uniemożliwia uruchomienie Edytora rejestru w trybie dyskretnym.
Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack dla systemu Windows XP

W celu rozwiązania tego problemu należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce dla systemu Windows XP

Firma Microsoft udostępnia obsługiwaną poprawkę, która modyfikuje to domyślne zachowanie. Jednak jest ona przeznaczona tylko do modyfikowania zachowania opisanego w tym artykule. Powinna być stosowana tylko w przypadku systemów, które rzeczywiście tego wymagają. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli brak tej poprawki nie ma poważnego negatywnego wpływu na dany system, zaleca się, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli ta poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga W formularzu „Poprawka dostępna do pobrania” jest wyświetlana lista języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Data    Godzina  Wersja       Rozmiar  Nazwa pliku ----------------------------------------------------------- 14-lis-2003 02:38  5.1.2600.1320  134 144  Regedit.exe 08-lis-2003 02:26         1 517 066  System.adm

Informacje dotyczące dodatku Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Informacje o poprawce dla systemu Windows Server 2003

Firma Microsoft udostępnia obsługiwaną poprawkę, która modyfikuje to domyślne zachowanie. Jednak jest ona przeznaczona tylko do modyfikowania zachowania opisanego w tym artykule. Powinna być stosowana tylko w przypadku systemów, które rzeczywiście tego wymagają. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli brak tej poprawki nie ma poważnego negatywnego wpływu na dany system, zaleca się, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli ta poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga W formularzu „Poprawka dostępna do pobrania” jest wyświetlana lista języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Windows 2003 Server dla systemów opartych na procesorach Itanium

Data     Godzina  Wersja      Rozmiar  Nazwa pliku -------------------------------------------------------------- 08-paź-2004 17:47 5.2.3790.221   349 184 Regedit.exe   IA-64 29-wrz-2004 22:04         1 513 002 System.adm 08-paź-2004 17:55 5.2.3790.221   138 752 Wregedit.exe   x86

Windows 2003 Server dla komputerów z procesorami x86

Data     Godzina  Wersja      Rozmiar  Nazwa pliku -------------------------------------------------------------- 08-paź-2004 17:55 5.2.3790.221   138 752 Regedit.exe 29-wrz-2004 22:20         1 513 002 System.adm

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Informacje dotyczące funkcji

Dostępna jest nowa funkcja umożliwiająca zmianę sposobu używania zasady Zapobiegaj dostępowi do narzędzi edycji rejestru w systemach Microsoft Windows XP i Microsoft Windows Server 2003. Za pomocą tej funkcji można tak skonfigurować ustawienie rejestru, aby możliwe było używanie jednej z następujących konfiguracji:
 • Edytor rejestru można uruchomić w trybie interakcyjnym lub w trybie dyskretnym.
 • Edytor rejestru można uruchomić tylko w trybie dyskretnym (regedit /s). To jest domyślne działanie w systemach Windows 2000 i Windows NT 4.0, gdy jest stosowana zasada Zapobiegaj dostępowi do narzędzi edycji rejestru.
 • Nie można w ogóle uruchomić Edytora rejestru. To jest domyślne działanie w systemie Windows XP, gdy jest stosowana zasada Zapobiegaj dostępowi do narzędzi edycji rejestru.
Po zainstalowaniu tej aktualizacji zaktualizowany plik zasad grupy system.adm umożliwia używanie zasad grupy w celu skonfigurowania tych opcji. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie gpedit.msc w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Rozwiń pozycje Konfiguracja użytkownika, Szablony administracyjne i System, a następnie kliknij pozycję Zapobiegaj dostępowi do narzędzi edycji rejestru.
 3. Kliknij, aby wybrać jedną z następujących opcji:
  • Nieskonfigurowane
  • Włączone
  • Wyłączone
 4. W przypadku kliknięcia opcji Włączone kliknij pozycję Tak lub Nie w polu Czy wyłączyć pracę programu regedit w trybie cichym?, aby określić, czy można uruchamiać Edytor rejestru w trybie dyskretnym (regedit /s).
Jeśli do skonfigurowania tych opcji są używane zasady grupy, tworzony jest wpis DisableRegistryTools typu DWORD w następującym podkluczu rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
Aby ręcznie skonfigurować ustawienia rejestru po zainstalowaniu tej aktualizacji, wykonaj następujące czynności.

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w wypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableRegistryTools


  Uwaga Jeśli wpis DisableRegistryTools nie istnieje, należy go utworzyć. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
  2. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
  3. Wpisz System jako nazwę klucza, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  4. Kliknij następujący podklucz w rejestrze:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
  5. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
  6. Wpisz DisableRegistryTools jako nazwę wartości DWORD, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość DisableRegistryTools, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 4. W polu Dane wartości wpisz wybrane ustawienie z następującej tabeli:
  Ustawienie Opis
  0 Edytor rejestru można uruchomić w trybie interakcyjnym lub w trybie dyskretnym.
  1 Edytor rejestru można uruchomić tylko w trybie dyskretnym (regedit /s). To jest domyślne działanie w systemach Windows 2000 i Windows NT 4.0, gdy jest stosowana zasada Zapobiegaj dostępowi do narzędzi edycji rejestru.
  2 Nie można w ogóle uruchomić Edytora rejestru. To jest domyślne działanie w systemach Windows XP i Windows Server 2003, gdy jest stosowana zasada Zapobiegaj dostępowi do narzędzi edycji rejestru.
 5. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij Edytor rejestru.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 831787 — ostatni przegląd: 12/08/2015 05:22:13 — zmiana: 3.6

Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB831787
Opinia