Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Project 2002: 12 października 2004

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację programu Microsoft Project 2002. W tym artykule opisano sposób pobrania i zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń programu Project 2002: KB831931.
WPROWADZENIE
Ta aktualizacja eliminuje lukę w zabezpieczeniach kodu interpretera grafiki, polegającą na tym, że umiejętnie spreparowany obraz umożliwia atakującemu uruchomienie kodu na komputerze użytkownika.

Firma Microsoft wydała biuletyn MS04-028 dotyczący zabezpieczeń. Biuletyn ten zawiera wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń, włącznie z manifestem pliku i opcjami wdrażania. Aby przejrzeć pełny biuletyn, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Historia wersji:
 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Project 2002: KB831931 w wersji 1,0 - wydana 14.09.04
 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Project 2002: KB831931 w wersji 2.0 - wydana 12 października 2004
Aktualizacja zabezpieczeń programu Project 2002: KB831931 w wersji 2.0 wydana 12 października 2004 rozwiązuje problem z poprawką, który występuje w przypadku zastosowania aktualizacji na komputerze z zainstalowanym programem MSI 3.0. Zaleca się, aby wszyscy użytkownicy, którzy mają zainstalowany system Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), uruchomili bieżącą wersję aktualizacji, nawet jeśli jest zainstalowana jej starsza wersja.

Powrót do początku
Więcej informacji

Jak pobrać i zainstalować aktualizację

Ważne: Przed zainstalowaniem tej poprawki należy się upewnić, że są spełnione następujące wymagania:
 • Na komputerze jest zainstalowany Instalator Microsoft Windows w wersji 2.0 lub nowszej.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego wymagania, przeczytaj sekcję „Wymagania aktualizacji dotyczące Instalatora Windows”.
 • Na komputerze jest zainstalowany dodatek Service Pack 1 (SP1) dla programu Microsoft Project 2002.

  Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować dodatek SP1 dla programu Microsoft Project 2002.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Project 2002, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  830241 Description of Microsoft Project 2002 Service Pack 1
Uwaga dla administratorów:
 • Administratorzy, którzy nie chcą instalować dodatku SP1 dla programu Microsoft Project 2002 i którzy chcą zainstalować tę aktualizację na komputerze z oryginalną wersją wydania programu Microsoft Project 2002, mogą wykonać procedurę opisaną w sekcji „Metody instalowania aktualizacji na komputerze z oryginalną wersją wydania programu Microsoft Project 2002 (tylko dla administratorów)”.

  Aby mieć pewność, że są zainstalowane najnowsze aktualizacje programu Microsoft Project 2002, zaleca się zainstalowanie najnowszego dodatku Service Pack dla programu Microsoft Project 2002.
Powrót do początku

Aktualizacja kliencka

Jeśli program Microsoft Project został zainstalowany z dysku CD-ROM, są dostępne następujące dwie opcje:
 • Automatyczne zainstalowanie wszystkich najnowszych aktualizacji, w tym wszystkich dostępnych dodatków Service Pack i aktualizacji publicznych, za pośrednictwem witryny Microsoft Office Update w sieci Web.
 • Zainstalowanie samej aktualizacji zabezpieczeń programu Project 2002: KB831931 za pomocą kroków opisanych dalej w tym artykule.
Uwaga: Zaleca się zainstalowanie aktualizacji klienckiej przy użyciu witryny aktualizacji pakietu Microsoft Office w sieci Web. W witrynie aktualizacji pakietu Microsoft Office w sieci Web zostanie ustalona wersja zainstalowanego programu Microsoft Project i pojawi się monit o zainstalowanie dokładnie tych składników, które są potrzebne do pełnego zaktualizowania danej instalacji pakietu Microsoft Office.

Witryna Microsoft Office Update w sieci Web


Aby przy użyciu witryny aktualizacji pakietu Microsoft Office w sieci Web ustalić listę aktualizacji, które należy zainstalować na danym komputerze, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, a następnie kliknij łącze Wyszukaj aktualizacje: Po ukończeniu wykrywania pojawi się lista zalecanych aktualizacji, które można zainstalować. Kliknij przycisk Rozpocznij instalację, aby ukończyć proces.

Zainstalowanie samej aktualizacji zabezpieczeń programu Project 2002: KB831931


Wykonaj następujące kroki, aby pobrać i zainstalować aktualizację:
 1. Aby pobrać aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga: W tej witrynie sieci Web jest również dostępna zlokalizowana wersja aktualizacji.
 2. Kliknij przycisk Otwórz, aby rozpocząć pobieranie i instalację pliku Project2002-kb831931-v2-fullfile-enu.exe.
 3. Gdy zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie aktualizacji, kliknij przycisk Tak.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 5. Po pojawieniu się odpowiedniego monitu włóż dysk CD z programem Microsoft Project 2002 do stacji CD-ROM, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Po pojawieniu się komunikatu informującego, że instalacja się powiodła, kliknij przycisk OK.
UWAGA: Zainstalowanej aktualizacji nie można usunąć. Aby powrócić do stanu sprzed zainstalowania aktualizacji, należy usunąć program Microsoft Project 2002, a następnie zainstalować go ponownie z oryginalnego dysku CD.

Powrót do początku

Aktualizacja administracyjna

Jeśli program Microsoft Project 2002 zainstalowano z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi zaktualizować taką lokalizację za pomocą aktualizacji administracyjnej, a następnie wdrożyć ją na komputerze użytkownika.

Administrator serwera może pobrać aktualizację administracyjną, wykonując następujące kroki:
 1. W Eksploratorze Windows firmy Microsoft utwórz na dysku C nowy folder o nazwie kb831931.
 2. Aby pobrać pełną aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga: W tej witrynie sieci Web jest również dostępna zlokalizowana wersja pełnej aktualizacji.
 3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Project2002-kb831931-v2-fullfile-enu.exe w folderze C:\KB831931.
 4. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER:
  cd\kb831931
  Project2002-kb831931-v2-fullfile-enu.exe /c /t:c:\kb831931
 6. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 7. W wierszu polecenia wpisz polecenie exit, aby zamknąć wiersz polecenia.
 8. Jeżeli znasz procedurę aktualizowania instalacji administracyjnej, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie w polu Otwórz wpisz następujące polecenie:
  msiexec /a ścieżka_administracyjna\plik_MSI /p C:\kb831931\plik_MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  W tym przykładzie ścieżka_administracyjna jest ścieżką punktu instalacji administracyjnej programu Microsoft Project 2002 (na przykład C:\Project2002), plik_MSI jest pakietem bazy danych MSI produktu Microsoft Project 2002 (na przykład Prjpro.msi), a plik_MSP jest nazwą aktualizacji administracyjnej (na przykład Project2002-kb831931-fullfile.msp).

  Uwaga: Do wiersza polecenia można dodać przełącznik /qb+, aby uniknąć wyświetlania okien dialogowych Instalacja administracyjna programu Project 2002 oraz Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania.
 9. Aby wdrożyć aktualizację na klienckich stacjach roboczych, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /i ścieżka_administracyjna\plik_MSI /qb REINSTALL=lista_funkcji REINSTALLMODE=vomu
  W tym przykładzie ścieżka_administracyjna to ścieżka do punktu instalacji administracyjnej programu Project 2002 (na przykład C:\Project2002), plik_MSI to pakiet bazy danych MSI produktu Microsoft Project 2002 (na przykład Prjpro.msi), a lista_funkcji to lista z nazwami funkcji (z uwzględnieniem wielkości liter), które należy ponownie zainstalować w ramach aktualizacji. Aby zainstalować wszystkie funkcje, można użyć parametru REINSTALL=ALL lub zainstalować następującą funkcję:
  ProductFiles
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu aktualizacji instalacji administracyjnej i wdrażania jej na klienckich stacjach roboczych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301348 JAK: Instalowanie publicznych aktualizacji instalacji administracyjnych pakietu Office XP
Powrót do początku

Metody instalowania aktualizacji na komputerze z oryginalną wersją wydania programu Microsoft Project 2002 (tylko dla administratorów)

Administrator, który chce zainstalować tę aktualizację na komputerze z oryginalną wersją wydania programu Microsoft Project 2002, może użyć jednej z poniższych metod, w zależności od sytuacji.

Metoda 1: Zmodyfikowanie pliku OHotfix.ini


Tę metodę może zastosować administrator, który do instalowania aktualizacji używa programu Ohotfix.exe. Ręcznie zmodyfikuj plik OHotfix.ini, aby zmienić ustawienie RequireAllProductsAtMinVersion=1 na RequireAllProductsAtMinVersion=0 i aby zmienić ustawienie MinProductVersion=10.0.8326.0 na MinProductVersion=. Aby użyć tej metody, należy wyodrębnić pliki .msp z pliki wykonywalnego (.exe) aktualizacji. Więcej informacji dotyczących sposobu wyodrębniania plików .msp z pliku .exe można znaleźć w sekcji „Aktualizacja administracyjna”.

Aby zmodyfikować plik OHotfix.ini, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom Notatnik i otwórz plik OHotfix.ini.
 2. Zlokalizuj następujący wiersz:
  RequireAllProductsAtMinVersion=1
 3. Zmień go na następujący:
  RequireAllProductsAtMinVersion=0
 4. Zlokalizuj następujący wiersz:
  MinProductVersion=10.0.8326.0
 5. Zmień go na następujący:
  MinProductVersion=
 6. Zapisz plik OHotfix.ini.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu zainstalowania aktualizacji za pomocą programu OHotfix.exe, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Metoda 2: Użycie polecenia Msiexec.exe /p do zainstalowania aktualizacji


Tę metodę może zastosować administrator, który do instalowania aktualizacji używa polecenia Msiexec.exe. Tej metody nie należy stosować w przypadku aktualizowania obrazu administracyjnego lub punktu instalacji administracyjnej.

Polecenia Msiexec.exe /p należy użyć do zainstalowania plików .msp wymaganych dla programu Microsoft Project 2002. Aby użyć tej metody, należy wyodrębnić pliki .msp z pliki wykonywalnego (.exe) aktualizacji. Więcej informacji dotyczących sposobu wyodrębniania plików .msp z pliku .exe można znaleźć w sekcji „Aktualizacja administracyjna”.

Oto przykład wiersza polecenia, którego można użyć do zainstalowania tej aktualizacji za pomocą polecenia Msiexec.exe /p:
Msiexec.exe /p Ścieżka\Project2002-KB831931-FullFile-ENU.msp /qb- /L*v c:\GDILog.txt
Powrót do początku

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Poprawka zawiera zaktualizowaną wersję następującego pliku:
  Nazwa pliku Wersja  ----------------------  Mso.dll    10.0.6714.0
Aby sprawdzić, która wersja pliku Mso.dll jest zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, dlatego poniższe kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. W takim przypadku należy wykonać kroki opisane w dokumentacji produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W okienku Wyniki wyszukiwania kliknij opcję Wszystkie pliki i foldery w obszarze Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Mso.dll, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Mso.dll, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  Uwaga: Jeśli w wyniku wyszukiwania na komputerze zostanie znalezionych wiele plików Mso.dll, zlokalizuj plik Mso.dll w następującym folderze:
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Office10
 5. Na karcie Wersja sprawdź wersję pliku Mso.dll zainstalowanego na komputerze.
Uwaga: Jeśli aktualizacja zabezpieczeń programu Project 2002: KB831931 jest już zainstalowana na komputerze, to podczas próby zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń programu Project 2002: KB831931 pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Ta aktualizacja już została zastosowana lub była składnikiem aktualizacji, która już została zastosowana.
Powrót do początku

Wymagania dotyczące aktualizacji Instalatora Windows

Do zainstalowania aktualizacji, którą opisano w tym artykule, jest wymagany Instalator Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Instalator Windows 2.0 lub nowszy jest dostępny zarówno w systemie Microsoft Windows XP, jak i w systemie Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3).

Aby zainstalować najnowszą wersję Instalatora systemu Windows, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web: Powrót do początku

Lista problemów usuwanych przez tę aktualizację

Aktualizacja zabezpieczeń programu Project 2002: KB831931 rozwiązuje następujący problem, który nie był wcześniej udokumentowany w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Program Microsoft Project 2002 może zostać nieoczekiwanie zamknięty po wstawieniu obrazu


Przy próbie wstawienia obrazu JPEG program Microsoft Project 2002 może zostać nieoczekiwanie zamknięty i może zostać uruchomiony dowolny kod makra.Powrót do początku
Materiały referencyjne
Administrator może uznać za celowe zainstalowanie wszystkich wymaganych aktualizacji zabezpieczeń składnika GDI+ w jednym procesie wsadowym. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu tworzenia pliku wsadowego i używania go do przeprowadzania instalacji dyskretnej wielu aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
885885 Jak utworzyć plik wsadowy i użyć go do przeprowadzenia instalacji dyskretnej wielu aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+
Aby uzyskać więcej informacji o znanym problemie, który może występować po zainstalowaniu oryginalnej wersji tej aktualizacji, wydanej 14 września 2004 roku, na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
885876 Ważne informacje o aktualizacjach zabezpieczeń MS04-028 dla użytkowników systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wdrażania, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
885920 Jak uzyskać narzędzie MS04-028 Enterprise Update Scanning i korzystać z niego w środowiskach korzystających z programu Systems Management Server 2003 i Systems Management Server 2.0
886988 Jak uzyskać narzędzie MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool i korzystać z niego w środowiskach bez programu Systems Management Server
security_patch security_update update security bug context flaw vulnerability malicious attacker exploit unauthenticated specially-formed scope specially-crafted affected project office patch performance reliability update download 2002 hotfix fix
Właściwości

Identyfikator artykułu: 831931 — ostatni przegląd: 01/10/2015 14:55:54 — zmiana: 6.1

Microsoft Project 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbsecbulletin atdownload kbsecurity kbupdate kbqfe kbbug kbfix KB831931
Opinia