Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visio 2002: October 12, 2004

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację programu Microsoft Visio 2002. W tym artykule opisano sposób pobierania i instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń programu Visio 2002: KB831932.
WPROWADZENIE
Ta aktualizacja eliminuje lukę w kodzie interpretera grafiki polegającą na tym, że umiejętnie spreparowany obraz umożliwia atakującemu uruchomienie na komputerze użytkownika szkodliwego kodu.

Firma Microsoft wydała biuletyn MS04-028 dotyczący zabezpieczeń. Biuletyn ten zawiera wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń, włącznie z manifestem pliku i opcjami wdrażania. Aby wyświetlić cały biuletyn, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Historia wersji:
 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Visio 2002: KB831932 w wersji 1,0 - wydana 14.09.04
 • Aktualizacja zabezpieczeń programu Visio 2002: KB831932 w wersji 2.0 - wydana 12 października 2004
Aktualizacja zabezpieczeń programu Visio 2002: KB831932 w wersji 2.0 wydana 12 października 2004 rozwiązuje problem z poprawką, który występuje w przypadku zastosowania aktualizacji na komputerze z zainstalowanym programem MSI 3.0. Zaleca się, aby wszyscy użytkownicy, którzy mają zainstalowany system Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), uruchomili bieżącą wersję aktualizacji, nawet jeśli jest zainstalowana jej starsza wersja.

Powrót do początku
Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Pobieranie oraz instalowanie aktualizacji

Aktualizacja kliencka


Ważne: Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy się upewnić, że są spełnione następujące wymagania:
 • Na komputerze jest używany jeden z następujących systemów operacyjnych:
  • Microsoft Windows 2000
  • Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
  • Microsoft Windows 98 Wydanie drugie
  • Microsoft Windows 98
  Uwaga: Plik Gdiplus.dll zawarty w aktualizacji zabezpieczeń programu Visio 2002: KB831932 jest instalowany tylko na komputerach z systemem Microsoft Windows 2000 i starszymi wersjami systemu Microsoft Windows. Jeśli jest używany system Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Server 2003, należy uzyskać najnowszą wersję pliku Gdiplus.dll z witryny Microsoft Windows Update w sieci Web. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 • Na komputerze jest zainstalowany dodatek Service Pack 2 (SP2) dla programu Microsoft Visio 2002.

  Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować dodatek SP2 dla programu Microsoft Visio 2002.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  830242 Description of Microsoft Visio 2002 Service Pack 2
  Uwaga dla administratorów:
  • Administratorzy, którzy nie chcą instalować dodatku SP2 dla programu Visio 2002 i którzy chcą zainstalować tę aktualizację na komputerze z programem Microsoft Visio 2002 w wersji Service Release 1 (SR1), mogą wykonać procedurę opisaną w sekcji „Metody instalowania aktualizacji na komputerze z programem Visio 2002 w wersji SR-1 (tylko dla administratorów)”.

   Aby mieć pewność, że są zainstalowane najnowsze aktualizacje programu Visio 2002, zaleca się zainstalowanie najnowszego dodatku Service Pack dla programu Microsoft Visio 2002.
  • Tej aktualizacji nie można zainstalować w przypadku wersji programu Visio starszej niż Visio 2002 SR-1.
 • Na komputerze jest zainstalowany Instalator Microsoft Windows w wersji 2.0 lub nowszej.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego wymagania, przeczytaj sekcję „Wymagania aktualizacji dotyczące Instalatora Windows”.
Jeśli program Visio 2002 zainstalowano z dysku CD, użyj jednej z następujących metod:
 • Automatyczne zainstalowanie wszystkich najnowszych aktualizacji, w tym wszystkich dostępnych dodatków Service Pack i aktualizacji publicznych przy użyciu witryny aktualizacji pakietu Office w sieci Web.
 • Zainstalowanie samej aktualizacji programu Visio 2002: KB831932. W tym celu należy wykonać kroki opisanych w dalszej części tego artykułu.
Uwaga: Zaleca się zainstalowanie aktualizacji klienckiej przy użyciu witryny aktualizacji pakietu Office w sieci Web. W witrynie aktualizacji pakietu Office w sieci Web zostanie ustalona wersja zainstalowanego programu Microsoft Visio i pojawi się monit o zainstalowanie dokładnie tych składników, które są potrzebne do zaktualizowania danej instalacji programu Visio.

Witryna Office Update w sieci Web

Aby przy użyciu witryny aktualizacji pakietu Office w sieci Web ustalić listę aktualizacji, które należy zainstalować na danym komputerze, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Po ukończeniu wykrywania pojawi się lista zalecanych aktualizacji, które można zainstalować. Kliknij przycisk Rozpocznij instalację, aby ukończyć proces.

Instalowanie samej aktualizacji zabezpieczeń programu Visio 2002: KB831932

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, wykonaj następujące kroki:
 1. Aby pobrać aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga: W tej witrynie sieci Web jest również dostępna zlokalizowana wersja aktualizacji.
 2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Visio2002-KB831932-v2-FullFile-ENU.exe w wybranym folderze.
 3. W Eksploratorze Windows firmy Microsoft zlokalizuj folder, do którego został pobrany plik Visio2002-KB831932-v2-FullFile-ENU.exe, a następnie kliknij ten plik dwukrotnie.
 4. Po pojawieniu się monitu o zainstalowanie aktualizacji kliknij przycisk Tak.
 5. Przeczytaj Umowę licencyjną i, jeśli ją akceptujesz, kliknij przycisk Tak.
 6. Po pojawieniu się odpowiedniego monitu włóż instalacyjny dysk CD z programem Visio 2002 do stacji CD-ROM lub DVD-ROM komputera, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga: Zainstalowanej aktualizacji nie można usunąć. Aby powrócić do stanu sprzed zainstalowania aktualizacji, należy usunąć program Visio 2002, a następnie zainstalować go ponownie z oryginalnego dysku CD.

Powrót do początku

Aktualizacja administracyjna

Jeżeli program Visio 2002 został zainstalowany z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi zaktualizować go w lokalizacji na serwerze przy użyciu aktualizacji administracyjnej i wdrożyć ją na komputerze użytkownika.

Administrator serwera może zaktualizować instalację administracyjną i instalację kliencką, wykonując następujące kroki:
 1. Aby pobrać pełny plik aktualizacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga: W tej witrynie sieci Web jest również dostępna zlokalizowana wersja aktualizacji.
 2. W Eksploratorze Windows firmy Microsoft utwórz na dysku C nowy folder o nazwie KB831932.
 3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Visio2002-KB831932-v2-FullFile-ENU.exe w folderze C:\KB831932.
 4. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom wpisz polecenie cmd w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W wierszu polecenia wpisz następujące wiersze, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER:
  cd\kb831932
  Visio2002-KB831932-v2-FullFile-ENU.exe /c /t:c:\kb831932
 6. Kliknij przycisk Yes, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 7. W wierszu polecenia wpisz polecenie exit, aby zamknąć wiersz polecenia.
 8. Jeśli znasz procedurę aktualizowania instalacji administracyjnej, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz następujące polecenie, a następnie kliknij przycisk OK:
   msiexec /a ścieżka_administracyjna\plik_MSI /p c:\kb831932\plik_MSP
   W tym poleceniu ścieżka_administracyjna to ścieżka punktu instalacji administracyjnej programu Visio 2002 (na przykład C:\Visio2002), plik_MSI to pakiet bazy danych .msi programu Visio 2002 (na przykład Visio.msi), a plik_MSP to nazwa aktualizacji (na przykład Visio2003-KB831932-GDI-FullFile.msp).
  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz następujące polecenie, a następnie kliknij przycisk OK:
   msiexec /a ścieżka_administracyjna\plik_MSI /p c:\kb831932\plik_MSP
   W tym poleceniu ścieżka_administracyjna to ścieżka punktu instalacji administracyjnej programu Visio 2002 (na przykład C:\Visio2002), plik_MSI to pakiet bazy danych .msi programu Visio 2002 (na przykład Visio.msi), a plik_MSP to nazwa aktualizacji (na przykład Visio2003-KB831932-MSO-FullFile.msp).
  Uwaga
  • Program Visio 2002 nie obsługuje parametru SHORTFILENAMES=TRUE.
  • Do wiersza polecenia można dodać przełącznik /qb+, aby uniknąć wyświetlania okna dialogowego Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania.
 9. Aby wdrożyć aktualizację na klienckich stacjach roboczych, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz następujące polecenie w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK:
  msiexec /i ścieżka_administracyjna\plik_MSI /qb REINSTALL=lista_funkcji REINSTALLMODE=vomu
  W tym poleceniu ścieżka_administracyjna to ścieżka punktu instalacji administracyjnej programu Visio 2002 (na przykład C:\Visio2002), plik_MSI to pakiet bazy danych MSI programu Visio 2002, a lista_funkcji to lista nazw funkcji (z uwzględnieniem wielkości liter), które muszą zostać ponownie zainstalowane podczas instalowania aktualizacji. Aby zainstalować wszystkie funkcje, można użyć właściwości REINSTALL=ALL lub zainstalować następującą funkcję:
  Program_Files
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu aktualizacji instalacji administracyjnej i wdrażania jej na klienckich stacjach roboczych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301348 JAK: Instalowanie publicznych aktualizacji instalacji administracyjnych pakietu Office XP
Powrót do początku

Metody instalowania aktualizacji na komputerze z programem Visio 2002 w wersji SR-1 (tylko dla administratorów)

Administrator, który chce zainstalować tę aktualizację na komputerze z programem Visio 2002 w wersji SR-1, może użyć jednej z poniższych metod, w zależności od sytuacji.

Metoda 1: Zmodyfikowanie pliku OHotfix.ini


Tę metodę może zastosować administrator, który do instalowania aktualizacji używa programu Ohotfix.exe. Należy ręcznie zmodyfikować plik OHotfix.ini, zmieniając ustawienie RequireAllProductsAtMinVersion=1 na RequireAllProductsAtMinVersion=0 i ustawienie MinProductVersion=10.2.5110 na MinProductVersion=. Aby użyć tej metody, należy wyodrębnić pliki .msp z pliki wykonywalnego (.exe) aktualizacji. Więcej informacji dotyczących sposobu wyodrębniania plików .msp z pliku .exe można znaleźć w sekcji „Aktualizacja administracyjna”.

Aby zmodyfikować plik OHotfix.ini, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom Notatnik i otwórz plik OHotfix.ini.
 2. Zlokalizuj następujący wiersz:
  RequireAllProductsAtMinVersion=1
 3. Zmień go na następujący:
  RequireAllProductsAtMinVersion=0
 4. Zlokalizuj następujący wiersz:
  MinProductVersion=10.2.5110
 5. Zmień go na następujący:
  MinProductVersion=
 6. Zapisz plik OHotfix.ini.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu zainstalowania aktualizacji za pomocą programu OHotfix.exe, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Powrót do początku

Metoda 2: Użycie polecenia Msiexec.exe /p do zainstalowania aktualizacji


Tę metodę może zastosować administrator, który do instalowania aktualizacji używa polecenia Msiexec.exe. Tej metody nie należy stosować w przypadku aktualizowania obrazu administracyjnego lub punktu instalacji administracyjnej.

Polecenia Msiexec.exe /p należy użyć do zainstalowania plików .msp wymaganych dla programu Visio 2002. Aby użyć tej metody, należy wyodrębnić pliki .msp z pliki wykonywalnego (.exe) aktualizacji. Więcej informacji dotyczących sposobu wyodrębniania plików .msp z pliku .exe można znaleźć w sekcji „Aktualizacja administracyjna”.

Oto przykład wierszy polecenia, których można użyć do zainstalowania tej aktualizacji za pomocą polecenia Msiexec.exe /p:
Msiexec.exe /p ścieżka\Visio2002-KB831932-GDI-FullFile-ENU.msp /qb- /L*v c:\GDILog.txt

Msiexec.exe /p ścieżka\Visio2002-KB831932-MSO-FullFile-ENU.msp /qb- /L*v c:\MSOLog.txt
Powrót do początku

Ustalanie, czy aktualizacja jest zainstalowana

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano z godnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
Nazwa pliku Wersja----------------------------Mso.dll    10.0.6714.0Gdiplus.dll  5.1.3102.1360


Aby sprawdzić, czy ta aktualizacja jest zainstalowana na komputerze, wykonaj poniższe kroki.

Uwaga: Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, na danym komputerze może być konieczne wykonanie innych czynności. W takim przypadku należy wykonać kroki opisane w dokumentacji produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W obszarze Pomocnik wyszukiwania kliknij łącze Wszystkie pliki i foldery.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Mso.dll, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy plik Mso.dll, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na karcie Ogólne sprawdź datę i godzinę utworzenia pliku Mso.dll oraz jego rozmiar.
Uwaga: Jeśli aktualizacja zabezpieczeń programu Visio 2002: KB831932 jest już zainstalowana na komputerze, to podczas próby zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń programu Visio 2002: KB831932 pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Ta aktualizacja została już zastosowana lub znajdowała się w aktualizacji, która już została zastosowana.
Powrót do początku

Wymagania dotyczące aktualizacji Instalatora Windows

Aby zainstalować aktualizację, którą opisano w tym artykule, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 2.0 lub nowszy. Instalator Windows 2.0 lub nowszy jest dostępny w systemie Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3) i w nowszych wersjach systemu Windows.

Aby zainstalować najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web: Powrót do początku

Lista problemów usuwanych przez tę aktualizację

Aktualizacja zabezpieczeń programu Visio 2002: KB831932 zawiera następujące poprawki i aktualizacje, który nie były wcześniej udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Luka polegająca na przepełnieniu buforu, gdy umiejętnie spreparowany plik obrazu umożliwia atakującemu uruchomienie szkodliwego kodu
  Luka w kodzie interpretera grafiki polegającą na tym, że umiejętnie spreparowany plik obrazu wstawiony do rysunku w programie Visio umożliwia atakującemu uruchomienie szkodliwego kodu na komputerze użytkownika.
 • Udoskonalenia składnika GDI+ oraz sposobu przetwarzania plików .jpeg i .tiff
  Aktualizacja zabezpieczeń programu Visio 2002: KB831932 obejmuje udoskonalenia składnika GDI+ oraz sposobu przetwarzania plików .jpeg i .tiff.

Powrót do początku
Materiały referencyjne
Administrator może uznać za celowe zainstalowanie wszystkich wymaganych aktualizacji zabezpieczeń składnika GDI+ w jednym procesie wsadowym.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu tworzenia pliku wsadowego i używania go do przeprowadzania instalacji dyskretnej wielu aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
885885 Jak utworzyć plik wsadowy i użyć go do przeprowadzenia instalacji dyskretnej wielu aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+
Aby uzyskać więcej informacji o znanym problemie, który może występować po zainstalowaniu oryginalnej wersji tej aktualizacji, wydanej 14 września 2004 roku, na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
885876 Ważne informacje o aktualizacjach zabezpieczeń MS04-028 dla użytkowników systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wdrażania, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
885920 Jak uzyskać narzędzie MS04-028 Enterprise Update Scanning i korzystać z niego w środowiskach korzystających z programu Systems Management Server 2003 i Systems Management Server 2.0
886988 Jak uzyskać narzędzie MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool i korzystać z niego w środowiskach bez programu Systems Management Server
patch performance reliability fix gdiplus
Właściwości

Identyfikator artykułu: 831932 — ostatni przegląd: 02/09/2014 13:23:28 — zmiana: 5.1

 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbsecbulletin atdownload kbsecurity kbupdate kbfix kbbug KB831932
Opinia