Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office XP: 12 października 2004

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację pakietu Microsoft Office XP. W tym artykule opisano sposób pobierania i instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office XP.
WPROWADZENIE
Ta aktualizacja eliminuje lukę w kodzie interpretera grafiki, polegającą na tym, że umiejętnie spreparowany obraz umożliwia atakującemu uruchomienie na komputerze użytkownika szkodliwego kodu.

Firma Microsoft wydała biuletyn MS04-028 dotyczący zabezpieczeń. Ten biuletyn zawiera wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń, włącznie z manifestem pliku i opcjami wdrażania. Aby wyświetlić cały biuletyn, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Lista wydań dla pakietu Office XP jest następująca:
 • Aktualizacja zabezpieczeń pakietu Office XP: KB832332 w wersji 1.0 - wydana 14 września 2004
 • Aktualizacja zabezpieczeń pakietu Office XP: KB832332 w wersji 2.0 - wydana 12 października 2004
Aktualizacja zabezpieczeń pakietu Office XP: KB832332 w wersji 2.0 wydana 12 października 2004 rozwiązuje problem z poprawką, który występuje w przypadku zastosowania aktualizacji na komputerze z zainstalowanym Instalatorem Windows 3.0 firmy Microsoft. Zaleca się, aby wszyscy użytkownicy, którzy mają zainstalowany system Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), uruchomili bieżącą wersję aktualizacji, nawet jeśli jest zainstalowana jej starsza wersja.

Powrót do początku
Więcej informacji

Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń należy się upewnić, że dany komputer spełnia następujące wymagania.

Aktualizacja kliencka

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji klienckiej należy zainstalować dodatek Service Pack 3 (SP3) dla pakietu Microsoft Office XP.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
832671 Opis dodatku Service Pack 3 dla pakietu Microsoft Office XP

Aktualizacja administracyjna

Przed zainstalowaniem aktualizacji administracyjnej należy zainstalować dodatek Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Microsoft Office XP lub nowszy.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące możliwości otrzymania różnych dodatków Service Pack dla pakietu Office XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307841 How to obtain the latest Office XP service pack

Instalator Microsoft Windows 2.0

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń należy zainstalować Instalatora Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Instalator Windows 2.0 lub nowszy jest dostępny zarówno w systemie Microsoft Windows XP, jak i w systemie Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3. Aby zainstalować najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web.

Systemy Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows Millennium Edition (Me): Systemy Microsoft Windows NT 4.0 i Microsoft Windows 2000: Powrót do początku

Jak pobrać i zainstalować aktualizację

Jeżeli pakiet Office XP został zainstalowany z dysku CD, należy wykonać instrukcje zamieszczone w sekcji „Aktualizacja kliencka”. Jeśli pakiet Office XP został zainstalowany z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi ją zaktualizować przy użyciu aktualizacji administracyjnej, a następnie wdrożyć tę aktualizację na komputerze użytkownika. Administrator serwera powinien wykonać instrukcje podane w sekcji „Aktualizacja administracyjna”.

Aktualizacja kliencka

Jeżeli pakiet Office XP został zainstalowany z dysku CD, dostępne są dwie metody, które można zastosować do zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń. Zaleca się zainstalowanie aktualizacji klienckiej przy użyciu witryny aktualizacji pakietu Microsoft Office w sieci Web. W witrynie aktualizacji pakietu Office w sieci Web zostanie ustalona wersja zainstalowanego pakietu Microsoft Office i pojawi się monit o zainstalowanie tych składników, które zapewnią, że instalacja pakietu Office będzie aktualna.

Metoda 1: Użycie witryny Office Update w sieci Web
Automatyczne zainstalowanie wszystkich najnowszych aktualizacji, w tym wszystkich dostępnych dodatków Service Pack i aktualizacji publicznych, jest możliwe przy użyciu witryny Office Update w sieci Web.
 1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Kliknij łącze Wyszukaj aktualizacje.
 3. Po ukończeniu wykrywania zostanie wyświetlona lista zalecanych aktualizacji, którą można zaakceptować. Kliknij przycisk Rozpocznij instalację, aby ukończyć proces.
Metoda 2: Zainstalowanie samej aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office XP: KB832332
Uwaga: Jeżeli plik Officexp-kb832332-v2-fullfile-plk.exe jest instalowany na komputerze klienckim, na którym jest używany pakiet Office XP z dodatkiem SP2, a nie pakiet Office XP z dodatkiem SP3, zamiast tekstu SP2 w oknie dialogowym Program — informacje w każdej aplikacji pakietu Office wyświetlany jest tekst SP3. Nie będzie to jednak oznaczać, że dodatek SP3 dla pakietu Office XP został zainstalowany. Nadal w celu całkowitego zaktualizowania instalacji pakietu Office należy zainstalować dodatek SP3 dla pakietu Office XP.Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
328294 The About dialog box reports a service pack version that is different from what is expected in Office XP and Office 2003
 1. Aby pobrać aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga W tej witrynie sieci Web jest również dostępna zlokalizowana wersja aktualizacji.
 2. Kliknij przycisk Otwórz, aby pobrać i zainstalować plik Officexp-kb832332-v2-client-enu.exe.
 3. Po pojawieniu się monitu o zainstalowanie aktualizacji zabezpieczeń kliknij przycisk Tak.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 5. Po pojawieniu się odpowiedniego monitu włóż dysk CD pakietem Office XP do stacji CD-ROM, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Po pojawieniu się komunikatu informującego o pomyślnym zakończeniu instalacji kliknij przycisk OK.
Uwaga Zainstalowanej aktualizacji zabezpieczeń nie można usunąć. Aby powrócić do stanu sprzed zainstalowania aktualizacji, należy usunąć pakiet Office XP, a następnie zainstalować go ponownie z oryginalnego dysku CD.

Powrót do początku

Aktualizacja administracyjna

Administrator serwera może pobrać aktualizację administracyjną, wykonując następujące kroki:
 1. W Eksploratorze Windows utwórz na dysku C nowy folder o nazwie Kb832332.
 2. Aby pobrać pełny plik aktualizacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga W tej witrynie sieci Web jest również dostępna zlokalizowana wersja aktualizacji.
 3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Officexp-kb832332-v2-fullfile-enu.exe w folderze Kb832332.
 4. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik Officexp-kb832332-v2-fullfile-enu.exe.
 5. Po pojawieniu się monitu o zainstalowanie aktualizacji kliknij przycisk Tak.
 6. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 7. W polu Wpisz lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnione pliki wpisz C:\Kb832332, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz następujące polecenie, a następnie kliknij przycisk OK:
  msiexec /a ścieżka administracyjna\plik msi /p c:\kb832332\plik msp shortfilenames=true
  W tym poleceniu należy zastąpić następujące symbole zastępcze odpowiednimi informacjami:
  • Symbol zastępczy ścieżka administracyjna należy zastąpić ścieżką do punktu instalacji administracyjnej pakietu Office XP, na przykład C:\OfficeXP.
  • Symbol zastępczy plik msi należy zastąpić pakietem bazy danych .msi odpowiedniego produktu z pakietu Office XP, na przykład Proplus.msi.
  • Symbol zastępczy plik msp należy zastąpić nazwą aktualizacji administracyjnej.
  Uwaga W wierszu polecenia można dodać przełącznik /qb+, aby uniknąć wyświetlania okien dialogowych Instalacja administracyjna pakietu Office XP oraz Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania.
 9. Aby wdrożyć aktualizację na klienckich stacjach roboczych, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /i ścieżka administracyjna\plik msi reinstall=lista funkcji reinstallmode=vomu
  W tym poleceniu należy zastąpić symbole zastępcze odpowiednimi informacjami. W tym poleceniu symbol zastępczy lista funkcji należy zastąpić listą nazw funkcji (z uwzględnieniem wielkości liter), które muszą zostać ponownie zainstalowane podczas instalowania aktualizacji. Aby zainstalować wszystkie funkcje, można użyć parametru reinstall=all lub zainstalować funkcję ProductFiles.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu aktualizowania instalacji administracyjnej i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń na klienckich stacjach roboczych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301348 How to install public updates to administrative installations of Office XP
Powrót do początku

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera zaktualizowane wersje następujących plików:
Nazwa pliku  Wersja---------------------------Mso.dll    10.0.6714.0
Aby sprawdzić, która wersja pakietu Office XP jest zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące kroki.

Uwaga Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. W takim przypadku należy wykonać kroki opisane w dokumentacji produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W okienku Wyniki wyszukiwania kliknij łącze Wszystkie pliki i foldery w obszarze Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Mso.dll, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Mso.dll, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na karcie Wersja sprawdź wersję pakietu Office XP zainstalowaną na komputerze.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu sprawdzenia, która wersja pakietu Office XP jest zainstalowana na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
291331 OFFXP: Jak sprawdzić wersję produktu pakietu Office
Uwaga Jeśli aktualizacja zabezpieczeń pakietu Office XP: KB832332 jest już zainstalowana na komputerze, to podczas próby zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office XP: KB832332 pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Ta aktualizacja została już zastosowana lub znajdowała się w aktualizacji, która już została zastosowana.
Powrót do początku

Lista problemów usuwanych przez tę aktualizację

Aktualizacja zabezpieczeń pakietu Office XP: KB832332 rozwiązuje problemy, które opisano w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
829349 Description of the Office XP post-Service Pack 3 hotfix package for MSO.DLL: May 9, 2004
Aktualizacja zabezpieczeń pakietu Office XP: KB832332 rozwiązuje również poniższe problemy.

Wstawiony obraz pojawia się jako mały czerwony znak X

Po zapisaniu dokumentu pakietu Office XP w formacie HTML lub podczas wyświetlania dokumentu pakietu Office XP jako strony sieci Web wstawiony obraz może pojawiać się jako mały czerwony znak X.

Program pakietu Office XP jest nieoczekiwanie zamykany i wyświetlany jest komunikat o błędzie

Podczas korzystania z programu pakietu Office XP może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Wystąpił problem z aplikacją Microsoft program i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty.
Po wyświetleniu szczegółów tego komunikatu o błędzie pojawia się sygnatura błędu podobna do jednej z następujących:
Nazwa aplikacji  Wersja aplikacji  Nazwa modułu  Wersja modułu  Przesunięcie----------------------------------------------------------------------------Excel.exe     10.0.4302.0     Mso.dll    10.0.4219.0   00004d7aExcel.exe     10.0.4302.0     Mso.dll    10.0.4219.0   00005ae9Excel.exe     10.0.4524.0     Mso.dll    10.0.4219.0   00004d7aExcel.exe     10.0.4524.0     Mso.dll    10.0.4219.0   00005ae9Excel.exe     10.0.5815.0     Mso.dll    10.0.4219.0   00005ae9Msaccess.exe   10.0.2627.1     Mso.dll    10.0.4219.0   00004d7aMsaccess.exe   10.0.2627.1     Mso.dll    10.0.4219.0   00005ae9Msaccess.exe   10.0.4302.0     Mso.dll    10.0.4219.0   00004d7aMsaccess.exe   10.0.4302.0     Mso.dll    10.0.4219.0   00005ae9Msaccess.exe   10.0.4510.0     Mso.dll    10.0.4219.0   00005ae9Mspub.exe     10.0.2621.0     Mso.dll    10.0.4219.0   00005ae9Mspub.exe     10.0.4128.0     Mso.dll    10.0.4219.0   00005ae9Outlook.exe    10.0.2627.1     Mso.dll    10.0.4219.0   00005ae9Outlook.exe    10.0.4024.0     Mso.dll    10.0.4219.0   00004d7aOutlook.exe    10.0.4024.0     Mso.dll    10.0.4219.0   00005ae9Outlook.exe    10.0.4510.0     Mso.dll    10.0.4219.0   00004d7aOutlook.exe    10.0.4510.0     Mso.dll    10.0.4219.0   00005ae9Outlook.exe    10.0.5320.0     Mso.dll    10.0.4219.0   00005ae9Outlook.exe    10.0.5703.0     Mso.dll    10.0.4219.0   00005ae9Outlook.exe    10.0.5709.0     Mso.dll    10.0.4219.0   00005ae9Powerpnt.exe   10.0.2623.0     Mso.dll    10.0.4219.0   00005ae9Powerpnt.exe   10.0.4205.0     Mso.dll    10.0.4219.0   00004d7aPowerpnt.exe   10.0.4205.0     Mso.dll    10.0.4219.0   00005ae9Winword.exe    10.0.2627.0     Mso.dll    10.0.4219.0   00005ae9Winword.exe    10.0.3416.0     Mso.dll    10.0.4219.0   00004d7aWinword.exe    10.0.4219.0     Mso.dll    10.0.4219.0   00004d7aWinword.exe    10.0.4219.0     Mso.dll    10.0.4219.0   00005ae9Winword.exe    10.0.4524.0     Mso.dll    10.0.4219.0   00004d7aWinword.exe    10.0.4524.0     Mso.dll    10.0.4219.0   00005ae9Winword.exe    10.0.5522.0     Mso.dll    10.0.4219.0   00004d7aWinword.exe    10.0.5522.0     Mso.dll    10.0.4219.0   00005ae9Winword.exe    10.0.5815.0     Mso.dll    10.0.4219.0   00004d7aWinword.exe    10.0.5815.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9
Powrót do początku
Materiały referencyjne
Administrator może uznać za celowe zainstalowanie wszystkich wymaganych aktualizacji zabezpieczeń interfejsu Graphics Device Interface Plus (GDI+) w jednym procesie wsadowym. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu utworzenia i użycia pliku wsadowego służącego do cichej instalacji wielu aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
885885 Jak utworzyć plik wsadowy i użyć go do przeprowadzenia instalacji dyskretnej wielu aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+
Aby uzyskać dodatkowe informacje o znanym problemie, który może występować po zainstalowaniu oryginalnej wersji tej aktualizacji, wydanej 14 września 2004, na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
885876 Important information that you must know about the MS04-028 security updates if you are using Windows XP Service Pack 2
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wdrażania, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
885920 How to obtain and use the MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool in environments that use Systems Management Server 2003 and Systems Management Server 2.0
886988 How to obtain and use the MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool in environments that do not use Systems Management Server
security_patch security_update update security bug context flaw vulnerability malicious attacker exploit unauthenticated specially-formed scope specially-crafted affected
Właściwości

Identyfikator artykułu: 832332 — ostatni przegląd: 01/12/2015 22:53:39 — zmiana: 6.2

Microsoft Office XP, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbsecbulletin kbsecurity kbupdate KB832332
Opinia