Opis schematu numerowania identyfikatorów GUID produktów należących do pakietu Office 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja tego artykułu dla pakietu Microsoft Office 2000: 230848.

Wersja tego artykułu dla pakietu Microsoft Office XP: 302663.
Streszczenie
Aby ustalić określone wydanie produktu pakietu Microsoft Office 2003, programu należącego do tego pakietu lub zainstalowanych programów narzędziowych, odczytaj identyfikator GUID produktu z rejestru systemu Microsoft Windows.
WPROWADZENIE
W tym artykule opisano schemat numeracji używany w aplikacjach i programach narzędziowych należących do pakietu Microsoft Office 2003.
Więcej informacji
W trakcie instalacji pakietu Office 2003 lub każdego programu należącego do pakietu Office 2003 kod produktu (lub identyfikator GUID) jest tworzony w następującej części rejestru systemu Microsoft Windows:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Format każdego identyfikatora GUID jest następujący:
{WXYYZZZZ-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}
Początkowe osiem znaków identyfikatora GUID zawiera informacje o typie wydania, typie edycji, jednostce magazynowej (SKU) i języku produktu.

Pozostałe znaki identyfikatora GUID (6000-11D3-8CFE-0150048383C9) nie zawierają żadnych informacji, które możnaby łatwo zaliczyć do określonej kategorii.

W poniższej tabeli opisano każdy z pierwszych ośmiu znaków identyfikatora GUID.
ZnakiDefinicjaWartości szesnastkowe
WTyp wydania0-9, A-F
XTyp edycji0-2
YYJednostka magazynowa (SKU) produktu10-35
ZZZZIdentyfikator języka produktudowolny wymagany
Istnieje możliwość przeglądania identyfikatorów GUID programów zainstalowanych w komputerze. W tym celu wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Zlokalizuj następujący podklucz:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Identyfikatory GUID powinny być pierwszymi pozycjami podanymi w węźle Uninstall, ponieważ ich nazwy zaczynają się od nawiasów klamrowych.

Każde okienko danych identyfikatora GUID zawiera wiele wartości, w tym nazwę produktu wyświetlaną w oknie dialogowym Dodaj/Usuń programy (wartość DisplayName), datę instalacji produktu (InstallDate), identyfikator produktu (Product ID), źródło instalacji (InstallSource) oraz zarejestrowaną nazwę firmy i użytkownika (RegCompany, RegOwner).

Typ wydania

Wartości typu wydania określają poziom wydania, na przykład beta lub wydanie produkcyjne. Szczegółowe informacje podano w tabeli.
WartośćWydanie
0Dowolne wydania przed wydaniem beta 1
1Beta 1
2Beta 2
3Wydanie kandydackie 0 (RC0)
4Wydanie kandydackie 1 (RC1)/wydanie OEM Preview
5-8Wartości zarezerwowane
9Wydanie produkcyjne. Pierwsze wydanie przekazane do sprzedaży (wydanie początkowe).
ADodatek Service Pack 1 (SP1) (znak nieużywany, jeżeli kod produktu nie zmienił się po wydaniu do produkcji)
BDodatek Service Pack 2 (SP2) (znak nieużywany, jeżeli kod produktu nie zmienił się po wydaniu do produkcji)
CDodatek Service Pack 3 (SP3) (znak nieużywany, jeżeli kod produktu nie zmienił się po wydaniu do produkcji)
D-FWartości zarezerwowane

Typ edycji

Typ edycji określa grupę odbiorców produktu Office 2003, na przykład Enterprise (wersja dla firm) lub Retail (do sprzedaży detalicznej). Szczegółowe informacje podano w tabeli.
WartośćEdycja
0Edycja dla firm
1Edycja detaliczna/OEM
2Wersja demonstracyjna

Jednostka SKU pakietu Office

Jednostka SKU pakietu Office to wersja produktu Office 2003, na przykład wersja Professional lub Standard. Szczegółowe informacje podano w tabeli.
WartośćSKU
11Pakiet Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
12Pakiet Microsoft Office Standard Edition 2003
13Pakiet Microsoft Office Basic Edition 2003
14Program Microsoft Windows SharePoint Services 2.0
15Program Microsoft Office Access 2003
16Program Microsoft Office Excel 2003
17Program Microsoft Office FrontPage 2003
18Program Microsoft Office PowerPoint 2003
19Program Microsoft Office Publisher 2003
1AProgram Microsoft Office Outlook Professional 2003
1BProgram Microsoft Office Word 2003
1CModuł wykonawczy Microsoft Office Access 2003
1EMicrosoft Office 2003 User Interface Pack
1FNarzędzia Microsoft Office 2003 Proofing Tools
23Pakiet Microsoft Office 2003 z dodatkiem Multilingual User Interface Pack
24Zestaw Microsoft Office 2003 Resource Kit
26Microsoft Office XP Web Components
2EMicrosoft Office 2003 Research Service SDK
44Microsoft Office InfoPath 2003
83Przeglądarka HTML pakietu Microsoft Office 2003
92Windows SharePoint Services 2.0 English Template Pack
93Microsoft Office 2003 English Web Parts and Components
A1Microsoft Office OneNote 2003
A4Microsoft Office 2003 Web Components
A5Narzędzie migracji Microsoft SharePoint 2003
AAModuł emisji prezentacji Microsoft Office PowerPoint 2003
ABMicrosoft Office PowerPoint 2003 - zestaw szablonów 1
ACMicrosoft Office PowerPoint 2003 - zestaw szablonów 2
ADMicrosoft Office PowerPoint 2003 - zestaw szablonów 3
AEMicrosoft Organization Chart 2.0
CAMicrosoft Office Small Business Edition 2003
D0Microsoft Office Access 2003 Developer Extensions
DCMicrosoft Office 2003 Smart Document SDK
E0Microsoft Office Outlook Standard 2003
E3Microsoft Office Professional Edition 2003 (z programem InfoPath 2003)
FDMicrosoft Office Outlook 2003 (dystrybucja prowadzona przez MSN)
FFMicrosoft Office 2003 Edition Language Interface Pack
F8Narzędzie do usuwania ukrytych danych
3AMicrosoft Office Project Standard 2003
3BMicrosoft Office Project Professional 2003
32Microsoft Office Project Server 2003
51Microsoft Office Visio Professional 2003
53Microsoft Office Visio Standard 2003
5EProgram Microsoft Office Visio 2003 z dodatkiem Multilingual User Interface Pack

Identyfikator języka

Identyfikator języka, czyli LCID, różni się zależnie od języka. Ponieważ identyfikator LCID jest zapisywany w identyfikatorze GUID w formacie szesnastkowym, może być wymagana konwersja do formatu dziesiętnego, aby określić język zapisany w identyfikatorze GUID.

Na przykład szesnastkowa liczba 0409 odpowiada dziesiętnej liczbie 1033, która oznacza język angielski.

Przykładowy identyfikator GUID

Jeżeli pierwsze osiem znaków identyfikatora GUID to 9117-0407, oznacza to, że identyfikator GUID został utworzony przez wersję początkową (9) edycji detalicznej lub OEM (1) pakietu Microsoft Office 2003 Professional z programem Microsoft FrontPage (17), a językiem produktu jest język niemiecki (szesnastkowa liczba 0407 odpowiada dziesiętnej liczbie 1031, która oznacza język niemiecki).
Właściwości

Identyfikator artykułu: 832672 — ostatni przegląd: 12/08/2015 05:31:19 — zmiana: 4.5

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbuninstall kbupgrade kbsetup kbinfo KB832672
Opinia