Komunikat o błędzie przy próbie zapisania lub wydrukowania dokumentu albo próbie zamknięcia programu Word 2003

Support for Office 2003 has ended

Microsoft ended support for Office 2003 on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.


Dziękujemy za pomoc!

Firma Microsoft dziękuje za poświęcenie czasu na wysłanie informacji o napotkanym błędzie programu. Po zbadaniu raportów na temat błędów dostarczonych przez użytkowników nasi inżynierowie opracowali obejście tego problemu. Ten artykuł zawiera informacje, które mogą pomóc w uniknięciu tego problemu w przyszłości.

Sygnatura błędu

W tym artykule jest opisany błąd programu, który może mieć następujące sygnatury błędu:
Nazwa aplikacji  Wersja aplikacji  Nazwa modułu  Wersja modułu  Przesunięcie--------------------------------------------------------------------------------Winword.exe    11.0.5604.0    Winword.exe  11.0.5604.0   003606fc

Ponadto możliwe są inne przesunięcia.
Symptomy
Przy próbie wydrukowania lub zapisania dokumentu w programie Microsoft Office Word 2003 lub próbie zamknięcia tego programu może pojawić się komunikat o błędzie podobny do następującego (w którym parametr nazwa programu oznacza jeden z programów wymienionych na liście w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”):
Wystąpił problem z aplikacją Microsoft nazwa programu i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty.
Przekaż informacje o tym problemie firmie Microsoft.
Został utworzony raport o błędach, który możesz wysłać, aby pomóc w ulepszeniu aplikacji nazwa programu. Raport ten będzie traktowany jako poufny i anonimowy.
Aby zobaczyć, co zawiera ten raport o błędach, kliknij tutaj.
Uwaga: Aby wyświetlić szczegóły sygnatury błędu, kliknij łącze w następującym komunikacie:
Aby zobaczyć, co zawiera ten raport o błędach, kliknij tutaj.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić wtedy, gdy w tle jest zapisywany dokument programu Word zawierający obiekt OLE.
Rozwiązanie
Ten problem był po raz pierwszy naprawiony w poprawce, która jest teraz zawarta w dodatku Service Pack. Jeśli masz zainstalowany najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Microsoft Office 2003, nie musisz instalować poprawki.

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Ten problem został rozwiązany w dodatku Service Pack 1 dla pakietu Office 2003.

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Microsoft Office 2003. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
870924 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2003

Informacje o poprawce

Ten problem został rozwiązany po raz pierwszy w aktualizacji programu Word 2003: 27.01.04.
To resolve this problem, obtain the Word 2003 Update: January 27, 2004. For additional information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
830000 Aktualizacja programu Word 2003: 27 stycznia 2004
Obejście problemu
Aby tymczasowo obejść ten problem, należy wyłączyć opcję Zezwalaj na zapisywanie w tle w programie Word 2003. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program Word 2003.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 3. Na karcie Zapisywanie kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Zezwalaj na zapisywanie w tle.
 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 1 dla pakietu Office 2003.
Więcej informacji
Okno dialogowe Raportowanie błędów pakietu Office pojawia się, gdy wystąpi błąd powodujący zdarzenie krytyczne w programie. W tym oknie dialogowym znajduje się przycisk umożliwiający wysłanie informacji o zdarzeniu krytycznym do firmy Microsoft. Firma Microsoft gromadzi informacje o tego typu zdarzeniach w bazie danych i próbuje zidentyfikować ich przyczyny. Aby uzyskać więcej informacji o zasadach gromadzenia danych przez firmę Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
283768 End User Privacy Policy in Application Error Reporting

289508 HOW TO: View the error signature from Office Application Error Reporting if program quits unexpectedly
wordmail word mail autosave auto save
Właściwości

Identyfikator artykułu: 832858 — ostatni przegląd: 09/13/2006 08:38:51 — zmiana: 5.1

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003

 • kbqfe kbhotfixserver kbsettings kbprb kbsavefile kbprint kberrmsg kbnofix KB832858
Opinia