Komunikat o błędzie „Kod błędu: 2779" pojawia się podczas instalowania programu Windows SharePoint Services, tworzenia nowej bazy danych zawartości lub podawania nowego serwera wirtualnego

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
W przypadku próby zainstalowania programu Microsoft Windows SharePoint Services przy użyciu ustawień domyślnych po 24 listopada 2003 roku wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Manifest metadanych „C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\60\bin\sqmcfg.dll” nie istnieje lub zawiera nieprawidłowy podpis. (Kod błędu: 2779).
W przypadku próby założenia nowego serwera wirtualnego lub utworzenia nowej bazy danych zawartości, jeżeli program Windows SharePoint Services jest uruchamiany przy użyciu aparatu Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) (WMSDE) po 24 listopada 2003 roku, wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Manifest metadanych „C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\60\bin\sqmsto.dll” nie istnieje lub zawiera nieprawidłowy podpis. (Kod błędu: 2779).
Uwaga Domyślnie aparat SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) (WMSDE) jest instalowany po wybraniu opcji Instalacja standardowa podczas instalacji programu Windows SharePoint Services.
Przyczyna
Przyczyną występowania tego problemu jest kod źródłowy weryfikujący podpisy bibliotek dołączanych dynamicznie (DLL), instalowanych z programem Windows SharePoint Services. Błąd w algorytmie weryfikacji nie zezwala na weryfikację podpisów bibliotek DLL. Ten problem występuje w przypadku wszystkich instalacji programu Windows SharePoint Services po 24 listopada 2003 roku.
Rozwiązanie

Nowe instalacje

Jeżeli program Windows SharePoint Services jest instalowany po raz pierwszy, należy pobrać i zainstalować ponownie wydaną kompilację tego programu. Wersja ta zawiera aktualizację oprogramowania rozwiązującą problem z weryfikacją podpisów bibliotek DLL. Po jej pobraniu i zainstalowaniu nie należy stosować procedury opisanej w sekcji „Obejście problemu” w tym artykule.

Aby pobrać wydaną wersję, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Istniejące instalacje

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj aktualizację opisaną w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
829358 Overview of the Critical Update for SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) on Windows Server 2003
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące innego problemu rozwiązanego w aktualizacji krytycznej dla programu SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) w aktualizacji systemu Windows Server 2003 (KB829358), kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
833183 "Cannot connect to configuration database" or "Unable to connect to database" error message when you access your Windows SharePoint Services Web site
Stan
Firma Microsoft bada ten problem i wprowadzi do tego artykułu więcej informacji, gdy będą one dostępne. Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu.
Więcej informacji
Ten problem nie dotyczy rozmieszczonego programu Windows SharePoint Services używającego programu Microsoft SQL Server 2000 do magazynowania danych. Ponadto ten problem nie wpływa na witryny programu Windows SharePoint Services, które zostały już założone.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 833019 — ostatni przegląd: 12/08/2015 05:37:09 — zmiana: 10.3

Microsoft Windows SharePoint Services, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbtshoot kbdatabase kbsetup kbprb kbwebservices kbpubtypekc kbmsccsearch KB833019
Opinia