Ukryte okna programów niestandardowych nieoczekiwanie pojawiają się na ekranie jako puste w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
W przypadku uruchomienia pewnych programów niestandardowych na komputerze z systemem Microsoft Windows XP niektóre okna, które zazwyczaj są ukryte, mogą nieoczekiwanie pojawić się na ekranie jako puste.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić po zainstalowaniu poprawki udokumentowanej w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824141 MS03-045: Przekroczenie buforu w formancie pola listy i pola kombi może umożliwiać uruchomienie kodu źródłowego
Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Ze względu na zależności plików ta poprawka wymaga dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Microsoft Windows XP.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku----------------------------------------------------------09-gru-2003 13:08 5.1.2600.1325 1 678 080 Win32k.sys
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy usunąć zainstalowaną na komputerze poprawkę 824141. W tym celu:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij aplet Dodaj lub usuń programy.
 3. Na liście obecnie zainstalowanych programów kliknij pozycję Poprawka systemu Windows XP — KB824141, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć tę poprawkę.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
wyświetlanie czarne puste
Właściwości

Identyfikator artykułu: 833509 — ostatni przegląd: 12/08/2015 05:43:40 — zmiana: 2.1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB833509
Opinia