Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie 0x800A01AD jest wyświetlany podczas uzyskiwania dostępu do witryny Windows Update w sieci Web

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Podczas próby uzyskania dostępu do witryny Microsoft Windows Update w sieci Web może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Witryna Windows Update napotkała błąd i nie może wyświetlić żądanej strony.
Może również zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
0x800a01AD Składnik ActiveX nie może utworzyć obiektu.
Ponadto następujący wpis może zostać umieszczony w pliku Windows Update.log:
Error   IUENGINE    Determining machine configuration (Error 0x80040154: Class not registered)
(Ustalanie konfiguracji komputera. Klasa niezarejestrowana)
Przyczyna
Ten problem może występować wówczas, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:
 • Dodatek Service Pack 4 (SP4) dla programu Microsoft XML Parser (MSXML) 3.0 nie jest zainstalowany.
 • Pliki programu MSXML są niepoprawnie zarejestrowane.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, można spróbować skorzystać z jednej z następujących metod.

Rejestracja plików programu MSXML

Aby zarejestrować pliki programu MSXML, wykonaj następujące kroki:

Uwaga: Być może na danym komputerze nie zainstalowano plików wymienionych w krokach 4 i 6. Jeżeli jeden z tych plików jest niedostępny, podczas próby jego zarejestrowania zostanie wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
Wywołanie funkcji LoadLibrary(„nazwa_pliku.dll”) nie powiodło się — nie można odnaleźć określonej nazwy pliku.
Można zignorować ten komunikat o błędzie i przejść do następnego kroku.

Uwaga: Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy odwołać się do dokumentacji posiadanego produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 2. W oknie Wiersz polecenia wpisz polecenie Regsvr32 C:\Windows\System32\Msxml.dll, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Po wyświetleniu następującego komunikatu kliknij przycisk OK:
  WFunkcja DllRegisterServer w C:\Windows\System32\Msxml.dll powiodła się.
 4. Wpisz polecenie Regsvr32 C:\Windows\System32\Msxml2.dll, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Po wyświetleniu następującego komunikatu kliknij przycisk OK:
  Funkcja DllRegisterServer w C:\Windows\System32\Msxml2.dll powiodła się.
 6. Wpisz polecenie Regsvr32 C:\Windows\System32\Msxml3.dll, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. Po wyświetleniu następującego komunikatu kliknij przycisk OK:
  Funkcja DllRegisterServer w C:\Windows\System32\Msxml3.dll powiodła się.
 8. Zamknij okno Wiersz polecenia.

Instalowanie programu MSXML 3.0 z dodatkiem SP4

Aby zainstalować program MSXML 3.0 z dodatkiem SP4, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w witrynie sieci Web, aby upewnić się, że dodatek Service Pack jest poprawnie zainstalowany:
IE Winup
Właściwości

Identyfikator artykułu: 833766 — ostatni przegląd: 09/14/2010 16:24:00 — zmiana: 4.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Update

 • kbwindowsupdate kbprb KB833766
Opinia
Tracker.init();