Błąd naruszenia zasad dostępu podczas próby zaimportowania certyfikatu na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows 2000 lub Windows XP

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 833828
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Należy wziąć pod uwagę w tym scenariuszu: Korzystanie z konsoli Menedżera certyfikatów na komputerze, na którym jest uruchomiony system Microsoft Windows 2000 lub Microsoft Windows XP i wybierz certyfikat, aby importować za pomocą Kreatora importu certyfikatów. Po kliknięciu przycisku Automatycznie wybierz magazyn certyfikatów na podstawie typu certyfikatu na Magazyn certyfikatów strony Kreatora importu certyfikatów, certyfikat nie mogą być importowane i występuje błąd naruszenia zasad dostępu.
Rozwiązanie

System Windows XP

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko do systemów, w których występuje ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Ta sekcja nie jest wyświetlany, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.
Wymagania wstępne
Wstępne nie są wymagane.
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.
Informacje o zastępowaniu poprawek
Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.
Informacje o pliku
Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane w uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa Karta w narzędziu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Date     Time  Version      Size  File name  ---------------------------------------------------------------------  17-Dec-2003 12:02 5.131.2600.1325 1,932,288 Crypt32.dll   IA-64  17-Dec-2003 12:02 5.131.2600.1325  185,856 Cryptnet.dll   IA-64  17-Dec-2003 12:02 5.1.2600.1325   76,288 Efsadu.dll    IA-64  17-Dec-2003 12:02 5.131.2600.1325  548,352 Wcrypt32.dll   x86  17-Dec-2003 12:02 5.131.2600.1325  57,344 Wcryptnet.dll  x86  17-Dec-2003 12:02 5.1.2600.1325   24,576 Wefsadu.dll   x86  11-Dec-2003 11:37 5.1.2600.1327   945,152 Winhttp.dll   IA-64  17-Dec-2003 12:02 5.131.2600.1325  545,792 Wintrust.dll   IA-64  17-Dec-2003 12:02 5.131.2600.1325  167,424 Wwintrust.dll  x86  15-Dec-2003 17:50 5.1.2600.1328   586,240 Wxpsp2res.dll  x86  15-Dec-2003 17:50 5.1.2600.1328   585,728 Xpsp2res.dll   IA-64

System Windows 2000

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko do systemów, w których występuje ten problem, należy zastosować tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma w tej sekcji, należy przesłać żądanie z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.
Wymagania wstępne
System Windows 2000 Z dodatkiem Service Pack 3
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.
Informacje o zastępowaniu poprawek
Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.
Informacje o pliku
Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane w uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa Karta w narzędziu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6824   124,688 Adsldp.dll     19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6824   132,368 Adsldpc.dll     19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6824   63,760 Adsmsext.dll    19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6876   381,712 Advapi32.dll    19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6824   42,256 Basesrv.dll     19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6866   69,904 Browser.dll     21-Sep-2003 00:45 5.0.2195.6824   236,304 Cmd.exe       19-Dec-2003 00:44 5.131.2195.6824  532,752 Crypt32.dll     19-Dec-2003 00:44 5.131.2195.6824  61,712 Cryptnet.dll    19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6868   78,096 Cryptsvc.dll    19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6824   136,464 Dnsapi.dll     19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6876   96,528 Dnsrslvr.dll    19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6883   47,376 Eventlog.dll    19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6882   222,992 Gdi32.dll      19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6871   148,240 Kdcsvc.dll     08-Dec-2003 23:28 5.0.2195.6881   206,096 Kerberos.dll    19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6867   711,440 Kernel32.dll    21-Sep-2003 00:32 5.0.2195.6824   71,888 Ksecdd.sys  08-Dec-2003 23:30 5.0.2195.6881   511,248 Lsasrv.dll     08-Dec-2003 23:30 5.0.2195.6881   33,552 Lsass.exe      19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6824   54,032 Mpr.dll       19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6883   334,096 Msgina.dll     17-Oct-2003 00:33 5.0.2195.6866   114,960 Msv1_0.dll     19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6866   307,984 Netapi32.dll    19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6883   361,744 Netlogon.dll    19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6884   931,600 Ntdsa.dll      19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6824   120,080 Psbase.dll     19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6882   90,232 Rdpwd.sys  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6876   392,464 Samsrv.dll     19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6824   113,936 Scecli.dll     19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6824   259,856 Scesrv.dll     06-Nov-2003 22:29 5.0.2195.6870  5,847,552 Sp3res.dll     19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6882   380,176 User32.dll     19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6876   389,392 Userenv.dll     19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6824   48,912 W32time.dll     21-Sep-2003 00:32 5.0.2195.6824   57,104 W32tm.exe      19-Dec-2003 00:13 5.0.2195.6886  1,630,192 Win32k.sys  12-Dec-2003 21:38 5.1.2600.1327   311,296 Winhttp.dll     11-Nov-2003 00:29 5.0.2195.6873   182,032 Winlogon.exe    19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6884   243,984 Winsrv.dll     19-Dec-2003 00:44 5.131.2195.6824  167,184 Wintrust.dll    19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6869   126,224 Wldap32.dll     19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6867   711,440 Kernel32.dll    19-Dec-2003 00:13 5.0.2195.6886  1,630,192 Win32k.sys  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6884   243,984 Winsrv.dll 
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy".
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
816915 Nowy schemat nazewnictwa plików dla pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft Windows
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Identyfikator artykułu: 833828 — ostatni przegląd: 01/12/2015 23:01:44 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix kbmt KB833828 KbMtpl
Opinia