Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Po wznowieniu pracy komputera przenośnego jest wyświetlany komunikat „Stop 0x0000008E”

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Przy próbie wznowienia pracy komputera przenośnego system Windows XP może się nieoczekiwanie zatrzymać (zawiesić), wyświetlając następujący komunikat o błędzie:
Stop 0x0000008E
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli zostały wykonane następujące akcje w podanej poniżej kolejności:
  1. Została zainstalowana poprawka opisana w artykule bazy wiedzy Knowledge Base 820696.
  2. Praca komputera przenośnego została wstrzymana.
  3. Do portu VGA komputera przenośnego podłączono monitor kineskopowy.
  4. Praca komputera przenośnego została wznowiona.
  5. Został naciśnięty klawisz FUNCTION wraz z odpowiednim klawiszem skrótu, który w danym komputerze przenośnym umożliwia przełączenie obrazu z ekranu ciekłokrystalicznego na monitor kineskopowy.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Problem ten został rozwiązany po raz pierwszy w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.

Problem ten został rozwiązany po raz pierwszy w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 833837 — ostatni przegląd: 06/16/2005 20:13:48 — zmiana: 2.0

  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • atdownload kbwinxpsp2fix kbfix kbbug KB833837
Opinia