Przegląd dodatku Office XP Service Pack 3 dla programu SharePoint Team Services

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft opublikowała aktualizację swojego programu SharePoint Team Services. Aktualizacja ta zawiera rozszerzenia zabezpieczeń, a także pewne ulepszenia wydajności i stabilności. Dodatek Office XP Service Pack 3 (SP3) dla programu SharePoint Team Services można zainstalować na dowolnym poziomie programu SharePoint Team Services firmy Microsoft bez potrzeby instalowania żadnych wcześniejszych dodatków Service Pack.

W tym artykule opisano sposób pobierania i instalowania dodatku Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) dla programu SharePoint Team Services. Ponadto są w nim opisane problemy usuwane przez ten dodatek.
Więcej informacji

Jak pobrać i zainstalować aktualizację

Ważne: Przed zainstalowaniem tej poprawki należy się upewnić, że są spełnione następujące wymagania:
 • Instalator Microsoft Windows 2.0

  Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować Instalatora Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego wymagania, zobacz sekcję „Wymagania dotyczące aktualizacji Instalatora Windows” w tym artykule.

Aktualizacja kliencka

Jeśli program SharePoint Team Services firmy Microsoft zainstalowano z dysku CD-ROM, dostępne są następujące dwie możliwości:
 • Automatyczne zainstalowanie wszystkich najnowszych aktualizacji, w tym wszystkich dostępnych dodatków Service Pack i aktualizacji publicznych przy użyciu witryny Aktualizacje produktów pakietu Microsoft Office w sieci Web.
 • Zainstaluj tylko dodatek Microsoft Office XP SP3 dla programu SharePoint Team Services przez wykonanie kroków opisanych w dalszej części tego artykułu.
UWAGA: Firma Microsoft zaleca instalowanie aktualizacji klienckiej przy użyciu witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web. W tej witrynie zostanie ustalona wersja zainstalowanego pakietu Microsoft Office i pojawi się monit o zainstalowanie dokładnie takich składników, jakie są potrzebne do pełnego zaktualizowania danej instalacji pakietu Office.

Witryna Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web


Aby ustalić listę aktualizacji, które należy zainstalować na danym komputerze, przy użyciu witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Po ukończeniu wykrywania pojawi się lista zalecanych aktualizacji, które można zainstalować. Kliknij przycisk Rozpocznij instalację, aby ukończyć proces.

Zainstaluj tylko dodatek Office XP SP3 dla programu SharePoint Team Services


Aby pobrać i zainstalować aktualizację kliencką, wykonaj następujące kroki:
 1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Wybierz język, a następnie kliknij przycisk Pobierz.
 3. Kliknij przycisk Otwórz, aby rozpocząć pobieranie i instalowanie pliku instalacyjnego dodatku Office XP SP3 dla programu SharePoint Team Services.
 4. Po pojawieniu się monitu o zainstalowanie aktualizacji kliknij przycisk Tak.
 5. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 6. Jeśli pojawi się monit o włożenie dysku CD-ROM z pakietem Office XP dla programu SharePoint Team Services, zrób to, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Po pojawieniu się komunikatu informującego o pomyślnym zakończeniu instalacji kliknij przycisk OK.
UWAGA: Zainstalowanej aktualizacji nie można usunąć. Aby powrócić do stanu sprzed zainstalowania aktualizacji, trzeba usunąć dodatek Office XP SP3 dla programu SharePoint Team Services, a następnie zainstalować go ponownie z oryginalnego dysku CD.

Aktualizacja administracyjna

Jeśli dodatek Office XP SP3 dla programu SharePoint Team Services zainstalowano z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi zaktualizować tę lokalizację przy użyciu aktualizacji administracyjnej, a następnie wdrożyć aktualizację na komputerze użytkownika.

Administrator serwera może pobrać aktualizację administracyjną, wykonując następujące kroki:
 1. W Eksploratorze Microsoft Windows utwórz na dysku C nowy folder i nadaj mu nazwę kb833845.
 2. Poniższy plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft – Centrum pobierania:
  PobierzPobierz plik wersji angielskiej dodatku Office XP Service Pack 3 (SP3) dla programu SharePoint Team Services. Data wydania: 9 Marzec, 2004

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
  Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, co uniemożliwia nieautoryzowane zmiany w pliku.

  Uwaga: Aby uzyskać zlokalizowaną wersję dodatku Office XP SP3 dla programu SharePoint Team Services, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 3. Kliknij przycisk Zapisz, a następnie zapisz plik instalacyjny dodatku Office XP Service Pack 3 (SP3) dla programu SharePoint Team Services w folderze C:\kb833845.
 4. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 5. W polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. W wierszu polecenia wpisz następujące wiersze, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER:

  cd\kb833845

  Ows10Sp3-kb833845-fullfile-wersja językowa.exe /c /t:c:\kb833845


  Uwaga:wersja językowa to identyfikator języka wcześniej pobranego pliku instalacyjnego.

  Na przykład:

  cd\kb833845

  Ows10Sp3-kb833845-fullfile-enu.exe /c /t:c:\kb833845
 7. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 8. W wierszu polecenia wpisz polecenie exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby zamknąć okno wiersza polecenia.
 9. Jeśli znasz procedurę aktualizowania instalacji administracyjnej, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /a ścieżka_administracyjna\plik_MSI /p C:\kb833845\plik_MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  gdzie ścieżka_administracyjna to ścieżka punktu instalacji administracyjnej pakietu Office XP dla programu SharePoint Team Services (na przykład C:\STS2002), plik_MSI to pakiet bazy danych msi pakietu Office XP dla programu SharePoint Team Services, a plik_MSP to nazwa aktualizacji administracyjnej.

  Uwaga: W wierszu polecenia można dodać przełącznik /qb+, aby uniknąć wyświetlania okien dialogowych Instalacja administracyjna pakietu Office XP dla programu SharePoint Team Services oraz Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania.
 10. Aby wdrożyć aktualizację na klienckich stacjach roboczych, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /i ścieżka_administracyjna\plik_MSI REINSTALL=lista_funkcji REINSTALLMODE=vomu
  gdzie ścieżka_administracyjna to ścieżka punktu instalacji administracyjnej pakietu Office XP dla programu SharePoint Team Services (na przykład C:\STS2002), plik_MSI to pakiet bazy danych msi pakietu Office XP dla programu SharePoint Team Services, a lista_funkcji to lista z nazwami funkcji (z uwzględnieniem wielkości liter), które należy ponownie zainstalować po wdrożeniu aktualizacji. Aby zainstalować wszystkie funkcje, można użyć parametru REINSTALL=ALL lub zainstalować następujące funkcje:
  FPHtmlAdmin,FPSE,FPSELangSupport,Complete
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu aktualizacji instalacji administracyjnej i jej wdrożenia na klienckich stacjach roboczych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301348 JAK: Instalowanie publicznych aktualizacji instalacji administracyjnych pakietu Office XP
Ten artykuł zawiera standardowe instrukcje dotyczące instalowania publicznej aktualizacji administracyjnej. Można również zapoznać się z następującym artykułem z zestawu Microsoft Office Resource Kit:

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Aktualizacja zawiera zaktualizowane wersje następujących plików:
  Data    Godz. Wersja     Rozmiar Nazwa pliku  -------------------------------------------------------  2003-10-09 02:48         18 051 Adduser.htm  2003-10-13 20:02 10.0.6308.0   27 192 Admin.dll  2003-10-13 20:02 10.0.6308.0   27 192 Author.dll  2003-10-13 20:03 10.0.6308.0  105 016 Cfgwiz.exe  2003-10-13 20:03 10.0.6308.0  141 888 Fp5amsft.dll  2002-06-12 19:07 10.0.4205.0   36 424 Fp5areg.dll  2003-10-13 20:10 10.0.6308.0  944 696 Fp5autl.dll  2003-10-13 20:03 10.0.6308.0   47 672 Fp5avnb.dll  2003-11-19 02:11 10.0.6417.0 1 378 832 Fp5awel.dll  2003-10-13 20:02 10.0.6308.0   27 200 Fpadmdll.dll  2003-10-09 02:34         119 728 Fpext.msg  2003-10-13 20:04 10.0.6308.0  399 928 Fpmmc.dll  2003-10-09 02:48         33 185 Genset.htm  2003-10-13 20:02 10.0.6308.0   27 192 Owsadm.exe  2003-12-03 22:57 10.0.6501.0  834 056 Owssvr.dll  2003-10-13 20:04 10.0.6308.0  346 688 Owstimer.exe  2003-10-13 20:02 10.0.6308.0   27 192 Shtml.dll
Aby określić, która wersja pakietu Microsoft Office XP dla programu SharePoint Team Services jest zainstalowana na komputerze, wykonaj poniższe kroki.
UWAGA: Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, na danym komputerze może być konieczne wykonanie innych czynności. W takim przypadku należy wykonać kroki opisane w dokumentacji produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W okienku Wyniki wyszukiwania kliknij opcję Wszystkie pliki i foldery w obszarze Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę pliku wymienionego na liście plików uprzednio zainstalowanych, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy znaleziony plik, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na karcie Wersja ustal wersję programu SharePoint Team Services zainstalowaną na komputerze.
Uwaga: Jeżeli dodatek Office XP SP3 dla programu SharePoint Team Services jest już zainstalowany na komputerze, przy próbie zainstalowania tego dodatku zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Ta aktualizacja została już zastosowana lub znajdowała się w aktualizacji, która już została zastosowana.

Wymagania aktualizacji Instalatora Windows

Do zainstalowania aktualizacji, którą opisano w tym artykule, jest wymagany Instalator Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Instalator Windows 2.0 lub nowszy jest dostępny zarówno w systemie Microsoft Windows XP, jak i w systemie Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3). Aby zainstalować najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web.

Instalator Windows dla systemów Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows Millennium Edition (Me): Instalator Windows dla systemów Microsoft Windows NT 4.0 i Windows 2000:

Lista problemów usuwanych przez tę aktualizację

Dodatek Office XP Service SP3 dla programu SharePoint Team Services obejmuje następujące wcześniej wydane aktualizacje:
825809 Install or check of FrontPage Server Extensions stops responding in Windows Server 2003
827975 Pakiet poprawek udostępniony po wydaniu dodatku Service Pack 2 dla programu Word 2002: 12 września 2003
Dodatek SP3 dla pakietu Office XP dla programu SharePoint Team Services usuwa problemy opisane w następujących artykułach bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322650 Cannot change NTFS permissions for STS Web site in FrontPage 2000 or FrontPage 98
812708 Omówienie poprawki zabezpieczeń usług sieci Web pakietu Office XP: 11 listopada 2003
813380 Opis poprawki zabezpieczeń Rozszerzeń serwera programu FrontPage 2002: 11 listopada 2003
815192 STS: Hyperlink Does not work in Invitation wizard e-mail message
820915 FPSE2002: E-mail message body is truncated when you send message from Web page form
Dodatek Office XP SP3 dla programu SharePoint Team Services usuwa następujące problemy, które nie były wcześniej udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Komunikat o błędzie „Nie znaleziono głównej sieci web” przy próbie utworzenia podsieci w nierozszerzonym folderze wirtualnym

Podczas próby utworzenia podsieci w nierozszerzonym folderze wirtualnym może się pojawić następujący komunikat o błędzie:
Nie znaleziono głównej sieci web.


Komunikat o błędzie HTTP 404 po kliknięciu przycisku Pomoc na karcie Rozszerzenia serwera w wersji 2002

Po kliknięciu przycisku Pomoc na karcie Rozszerzenia serwera w wersji 2002 (kliknij prawym przyciskiem myszy dany serwer w Menedżerze internetowych usług informacyjnych (IIS), a następnie kliknij polecenie Właściwości) pojawia się następujący komunikat o błędzie:
HTTP 404 — Nie znaleziono pliku


Rozszerzenia serwera nie zmieniają się na „zabronione” w Menedżerze IIS po usunięciu rozszerzeń serwera programu Microsoft FrontPage w wersji 2002

Po usunięciu rozszerzeń serwera programu Microsoft FrontPage w wersji 2002 rozszerzenia serwera nie zmieniają się na „zabronione” w Menedżerze internetowych usług informacyjnych (IIS).


W dzienniku zdarzeń aplikacji nie jest tworzony wpis dziennika dla komunikatu o błędzie usługi indeksowania

Gdy występuje komunikat o błędzie usługi indeksowania, w dzienniku zdarzeń aplikacji nie jest tworzony wpis dziennika.


Komunikat o błędzie naruszenia zasad dostępu do katalogu wirtualnego w Menedżerze IIS

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy katalogu wirtualnego lub kliknięciu polecenia Akcja na pasku menu w Menedżerze internetowych usług informacyjnych (IIS) pojawia się komunikat o błędzie naruszenia zasad dostępu.


Plik .vb powoduje wystąpienie komunikatu o błędzie kompilacji po otwarciu witryny sieci Web w programie FrontPage 2002

Po otwarciu w programie FrontPage 2002 witryny sieci Web zawierającej w katalogu kodu plik .vb pojawia się komunikat o błędzie podobny do następującego:
Compilation error BC30016: Labels are not valid outside methods


Dla nowych podsieci jest dodawany klucz rejestru SearchCatalogName

Jeśli po instalacji nowej wersji rozszerzeń serwera programu FrontPage w wersji 2002 nie zostanie uaktualniona główna sieć Web, dla każdej nowo tworzonej podsieci będzie dodawany klucz rejestru SearchCatalogName.


Komunikat o błędzie „Serwer zajęty” w przypadku publikowania na innym serwerze z systemem Windows .NET

W przypadku otwarcia witryny sieci Web z lokalizacji UNC, a następnie opublikowania tej witryny sieci Web na innym serwerze z systemem Windows .NET, może zostać przekroczony limit czasu publikacji i pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Serwer zajęty


Po przeniesieniu witryny sieci Web nie można dodać roli

Jeśli witryna sieci Web zostanie przeniesiona, a następnie uaktualniona lub zainstalowana od nowa przy użyciu rozszerzeń serwera programu FrontPage w wersji 2002, podczas próby dodania roli pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Rozszerzenia serwera nie mogą uzyskać dostępu do pliku „roles.ini”. Sprawdź uprawnienia do tego pliku. Akcja anulowana.


Przycisk Nowy dokument w bibliotece dokumentów udostępnionych nie otwiera nowego dokumentu

Po kliknięciu przycisku Nowy dokument w bibliotece dokumentów Dokumenty udostępnione witryny programu SharePoint Team Services nic się nie dzieje. Problem ten może wystąpić, jeśli biblioteka dokumentów udostępnionych nie zawiera domyślnego (wstępnie określonego) szablonu.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 833845 — ostatni przegląd: 12/08/2015 05:47:35 — zmiana: 4.1

Microsoft SharePoint Team Services, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbinfo kbupdate KB833845
Opinia