Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

W systemie Windows XP łącze „Zakupy muzyki w trybie online” uruchamia program Internet Explorer zamiast domyślnej przeglądarki sieci Web

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po kliknięciu łącza Zakupy muzyki w trybie online w okienku Zadania muzyki w folderze Moja muzyka jest uruchamiany program Microsoft Internet Explorer. Łącze Zakupy muzyki w trybie online uruchamia program Internet Explorer, mimo że nie jest on skonfigurowany jako domyślna przeglądarka sieci Web.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy zaopatrzyć się w najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Aby rozwiązać ten problem, pobierz poprawkę dla używanej wersji systemu Microsoft Windows XP.

Wersje 32-bitowe systemu Windows XP

Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)

Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003

Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wymagania wstępne dla systemu Windows XP 32-Bit Edition praz Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)

Ta poprawka wymaga systemu Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Wymagania wstępne dla systemu Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003

Nie ma żadnych wymagań wstępnych.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

W sekcji „Informacje o plikach” umieszczonej w sekcji „Więcej informacji” w tym artykule można znaleźć informacje o plikach.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został rozwiązany po raz pierwszy w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP.
Więcej informacji
Po zastosowaniu tej poprawki i kliknięciu łącza Zakupy muzyki w trybie online uruchamiana jest domyślna przeglądarka sieci Web.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu nadawania nazw pakietom poprawek, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
816915 Nowy schemat nazewnictwa plików dla pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft Windows
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Aby przetworzyć i sprawdzić informacje o mieszaniu MD5 oraz o mieszaniu SHA-1, użyj narzędzia FCIV (File Checksum Integrity Verifier). Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak uzyskać narzędzie FCIV, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
841290 Availability and description of the File Checksum Integrity Verifier utility
889768 How to compute the MD5 or SHA-1 cryptographic hash values for a file

Wersje 32-bitowe systemu Windows XP

Nazwa plikuShell32.dll
Wersja pliku6.0.2800.1348
Rozmiar8,348,160
Data (UTC)21-lut-2004
Godzina (UTC)00:07
Nazwa plikuSxs.dll
Wersja pliku5.1.2600.1336
Rozmiar676,864
Data (UTC)21-lut-2004
Godzina (UTC)00:07
SHA-1 hash7013A16FBBC00607A8EE0006A260A46859F236B5
MD5 hash66EF5FF1DF1184CDE6FE6CDC18B4B4B6
Nazwa plikuComctl32.dll
Wersja pliku6.0.2800.1342
Rozmiar921,600
Data (UTC)21-lut-2004
Godzina (UTC)00:07
SHA-1 hash9FBE585CFCBA34A899D5B25AD1B55C69CC269464
MD5 hash8A9C54692387060AAD0AB02D75896A59
Nazwa plikuControls.man
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar1,812
Data (UTC)21-lut-2004
Godzina (UTC)00:08
SHA-1 hashNie dotyczy
MD5 hashNie dotyczy
Nazwa plikuComctl.man
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar621
Data (UTC)21-lut-2004
Godzina (UTC)00:08
SHA-1 hashNie dotyczy
MD5 hashNie dotyczy

Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)

Nazwa plikuShell32.dll
Wersja pliku6.0.2800.1348
Rozmiar14,374,400
Data (UTC)20-lut-2004
Godzina (UTC)23:57
SHA-1 hash7AAC4A4848301A9E3B0F906CBD93A48E0ACF019B
MD5 hash0220C792B4DBA44B598F78ED2ADC647F
PlatformaIA-64
Nazwa plikuSxs.dll
Wersja pliku5.1.2600.1336
Rozmiar2,018,816
Data (UTC)20-lut-2004
Godzina (UTC)23:57
SHA-1 hash6081FB794D1D62400094F994C7AF941FB063C392
MD5 hash1C73EC9387D558CCB3BCEAD6DBB6B533
PlatformaIA-64
Nazwa plikuWshell32.dll
Wersja pliku6.0.2800.1348
Rozmiar8,348,160
Data (UTC)21-lut-2004
Godzina (UTC)00:07
SHA-1 hash127B2C1D0B9FC1957F1A550DA2F3F4E8A2B41069
MD5 hash6EC8160F640537FB48D1089F420A17E7
Platformax86
Nazwa plikuWsxs.dll
Wersja pliku5.1.2600.1336
Rozmiar676,864
Data (UTC)21-lut-2004
Godzina (UTC)00:07
SHA-1 hash7013A16FBBC00607A8EE0006A260A46859F236B5
MD5 hash66EF5FF1DF1184CDE6FE6CDC18B4B4B6
Platformax86
Nazwa plikuComctl32.dll
Wersja pliku6.0.2800.1342
Rozmiar2,639,360
Data (UTC)09-lut-2004
Godzina (UTC)23:05
SHA-1 hashDC1E403A82090EF23F15B173310079FD052C57E1
MD5 hash015BBB577B8375545CB58BBE154F2480
PlatformaIA-64
Nazwa plikuControls.man
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar1,813
Data (UTC)20-lut-2004
Godzina (UTC)23:57
PlatformaNie dotyczy
SHA-1 hashNie dotyczy
MD5 hashNie dotyczy
Nazwa plikuComctl.man
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar623
Data (UTC)20-lut-2004
Godzina (UTC)23:57
PlatformaNie dotyczy
SHA-1 hashNie dotyczy
MD5 hashNie dotyczy

Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003

Nazwa plikuShell32.dll
Wersja pliku6.0.3790.125
Rozmiar12,953,088
Data (UTC)30-sty-2004
Godzina (UTC)15:50
SHA-1 hashC6A3C3ED1FB373E0D749316270B2C9454DE95836
MD5 hash52FEEAD8DB1A2CF19721BB329D1D524E
PlatformaIA-64
Poziom usługRTMGDR
Nazwa plikuWshell32.dll
Wersja pliku6.0.3790.125
Rozmiar8,167,936
Data (UTC)30-sty-2004
Godzina (UTC)15:50
SHA-1 hash0AD3A5724EF3FD8E1E29EC4FAD36941535A7AECD
MD5 hash8DB90546D83057FF5FD11B58FD223BCA
Platformax86
Poziom ułsugWOW
Nazwa plikuShell32.dll
Wersja pliku6.0.3790.125
Rozmiar12,953,088
Data (UTC)30-sty-2004
Godzina (UTC)15:32
SHA-1 hash641E35BDA048B268D79F8559BA88AFB0E4E2D999
MD5 hash765FEC6FDD535C3A25D56C1E97236381
PlatformaIA-64
Poziom ułsugRTMQFE
Nazwa plikuWshell32.dll
Wersja pliku6.0.3790.125
Rozmiar8,168,448
Data (UTC)30-sty-2004
Godzina (UTC)15:33
SHA-1 hash306E309193EA95F52BA2750B6CEBC9F1FD9EC328
MD5 hash0C720256D991187BC134CF165E86EB8D
Platformax86
Poziom ułsugWOW
Właściwości

Identyfikator artykułu: 833998 — ostatni przegląd: 01/12/2015 23:03:18 — zmiana: 2.2

Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbqfe kbenv kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix atdownload kbhotfixserver KB833998
Opinia