W systemie Windows XP łącze „Zakupy muzyki w trybie online” uruchamia program Internet Explorer zamiast domyślnej przeglądarki sieci Web

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po kliknięciu łącza Zakupy muzyki w trybie online w okienku Zadania muzyki w folderze Moja muzyka jest uruchamiany program Microsoft Internet Explorer. Łącze Zakupy muzyki w trybie online uruchamia program Internet Explorer, mimo że nie jest on skonfigurowany jako domyślna przeglądarka sieci Web.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy zaopatrzyć się w najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Aby rozwiązać ten problem, pobierz poprawkę dla używanej wersji systemu Microsoft Windows XP.

Wersje 32-bitowe systemu Windows XP

Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)

Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003

Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wymagania wstępne dla systemu Windows XP 32-Bit Edition praz Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)

Ta poprawka wymaga systemu Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Wymagania wstępne dla systemu Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003

Nie ma żadnych wymagań wstępnych.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

W sekcji „Informacje o plikach” umieszczonej w sekcji „Więcej informacji” w tym artykule można znaleźć informacje o plikach.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został rozwiązany po raz pierwszy w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP.
Więcej informacji
Po zastosowaniu tej poprawki i kliknięciu łącza Zakupy muzyki w trybie online uruchamiana jest domyślna przeglądarka sieci Web.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu nadawania nazw pakietom poprawek, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
816915 Nowy schemat nazewnictwa plików dla pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft Windows
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Aby przetworzyć i sprawdzić informacje o mieszaniu MD5 oraz o mieszaniu SHA-1, użyj narzędzia FCIV (File Checksum Integrity Verifier). Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak uzyskać narzędzie FCIV, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
841290 Availability and description of the File Checksum Integrity Verifier utility
889768 How to compute the MD5 or SHA-1 cryptographic hash values for a file

Wersje 32-bitowe systemu Windows XP

Nazwa plikuShell32.dll
Wersja pliku6.0.2800.1348
Rozmiar8,348,160
Data (UTC)21-lut-2004
Godzina (UTC)00:07
Nazwa plikuSxs.dll
Wersja pliku5.1.2600.1336
Rozmiar676,864
Data (UTC)21-lut-2004
Godzina (UTC)00:07
SHA-1 hash7013A16FBBC00607A8EE0006A260A46859F236B5
MD5 hash66EF5FF1DF1184CDE6FE6CDC18B4B4B6
Nazwa plikuComctl32.dll
Wersja pliku6.0.2800.1342
Rozmiar921,600
Data (UTC)21-lut-2004
Godzina (UTC)00:07
SHA-1 hash9FBE585CFCBA34A899D5B25AD1B55C69CC269464
MD5 hash8A9C54692387060AAD0AB02D75896A59
Nazwa plikuControls.man
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar1,812
Data (UTC)21-lut-2004
Godzina (UTC)00:08
SHA-1 hashNie dotyczy
MD5 hashNie dotyczy
Nazwa plikuComctl.man
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar621
Data (UTC)21-lut-2004
Godzina (UTC)00:08
SHA-1 hashNie dotyczy
MD5 hashNie dotyczy

Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)

Nazwa plikuShell32.dll
Wersja pliku6.0.2800.1348
Rozmiar14,374,400
Data (UTC)20-lut-2004
Godzina (UTC)23:57
SHA-1 hash7AAC4A4848301A9E3B0F906CBD93A48E0ACF019B
MD5 hash0220C792B4DBA44B598F78ED2ADC647F
PlatformaIA-64
Nazwa plikuSxs.dll
Wersja pliku5.1.2600.1336
Rozmiar2,018,816
Data (UTC)20-lut-2004
Godzina (UTC)23:57
SHA-1 hash6081FB794D1D62400094F994C7AF941FB063C392
MD5 hash1C73EC9387D558CCB3BCEAD6DBB6B533
PlatformaIA-64
Nazwa plikuWshell32.dll
Wersja pliku6.0.2800.1348
Rozmiar8,348,160
Data (UTC)21-lut-2004
Godzina (UTC)00:07
SHA-1 hash127B2C1D0B9FC1957F1A550DA2F3F4E8A2B41069
MD5 hash6EC8160F640537FB48D1089F420A17E7
Platformax86
Nazwa plikuWsxs.dll
Wersja pliku5.1.2600.1336
Rozmiar676,864
Data (UTC)21-lut-2004
Godzina (UTC)00:07
SHA-1 hash7013A16FBBC00607A8EE0006A260A46859F236B5
MD5 hash66EF5FF1DF1184CDE6FE6CDC18B4B4B6
Platformax86
Nazwa plikuComctl32.dll
Wersja pliku6.0.2800.1342
Rozmiar2,639,360
Data (UTC)09-lut-2004
Godzina (UTC)23:05
SHA-1 hashDC1E403A82090EF23F15B173310079FD052C57E1
MD5 hash015BBB577B8375545CB58BBE154F2480
PlatformaIA-64
Nazwa plikuControls.man
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar1,813
Data (UTC)20-lut-2004
Godzina (UTC)23:57
PlatformaNie dotyczy
SHA-1 hashNie dotyczy
MD5 hashNie dotyczy
Nazwa plikuComctl.man
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar623
Data (UTC)20-lut-2004
Godzina (UTC)23:57
PlatformaNie dotyczy
SHA-1 hashNie dotyczy
MD5 hashNie dotyczy

Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003

Nazwa plikuShell32.dll
Wersja pliku6.0.3790.125
Rozmiar12,953,088
Data (UTC)30-sty-2004
Godzina (UTC)15:50
SHA-1 hashC6A3C3ED1FB373E0D749316270B2C9454DE95836
MD5 hash52FEEAD8DB1A2CF19721BB329D1D524E
PlatformaIA-64
Poziom usługRTMGDR
Nazwa plikuWshell32.dll
Wersja pliku6.0.3790.125
Rozmiar8,167,936
Data (UTC)30-sty-2004
Godzina (UTC)15:50
SHA-1 hash0AD3A5724EF3FD8E1E29EC4FAD36941535A7AECD
MD5 hash8DB90546D83057FF5FD11B58FD223BCA
Platformax86
Poziom ułsugWOW
Nazwa plikuShell32.dll
Wersja pliku6.0.3790.125
Rozmiar12,953,088
Data (UTC)30-sty-2004
Godzina (UTC)15:32
SHA-1 hash641E35BDA048B268D79F8559BA88AFB0E4E2D999
MD5 hash765FEC6FDD535C3A25D56C1E97236381
PlatformaIA-64
Poziom ułsugRTMQFE
Nazwa plikuWshell32.dll
Wersja pliku6.0.3790.125
Rozmiar8,168,448
Data (UTC)30-sty-2004
Godzina (UTC)15:33
SHA-1 hash306E309193EA95F52BA2750B6CEBC9F1FD9EC328
MD5 hash0C720256D991187BC134CF165E86EB8D
Platformax86
Poziom ułsugWOW
Właściwości

Identyfikator artykułu: 833998 — ostatni przegląd: 01/12/2015 23:03:18 — zmiana: 2.2

  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)
  • Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003
  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbqfe kbenv kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix atdownload kbhotfixserver KB833998
Opinia