Zagadnienia do rozważenia podczas instalowania narzędzi Exchange System Management Tools w systemie Windows XP

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Wymagania wstępne dotyczące instalowania narzędzi Microsoft Exchange System Management Tools w systemie Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) są inne niż wymagania wstępne dotyczące instalowania narzędzi Exchange System Management Tools w systemie Windows XP lub Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Ponadto w tym artykule opisano problem, który może się pojawić podczas próby zainstalowania narzędzi Exchange System Management Tools po uaktualnieniu systemu Windows XP za pomocą dodatku SP2.
Więcej informacji
W tej sekcji wymieniono wymagania dotyczące instalowania narzędzi Exchange System Management Tools w różnych wersjach systemu Windows XP. Ponadto zawarto w niej szczegółowe informacje na temat znanych problemów występujących podczas instalacji w systemie Windows XP.

System Windows XP lub Windows XP z dodatkiem SP1

Składnik Exchange System Management Tools wymaga zainstalowanej przystawki Internetowych usług informacyjnych systemu Windows XP oraz przystawki protokołu SMTP. W systemach Windows XP i Windows XP z dodatkiem SP1 przystawka protokołu SMTP jest instalowana wyłącznie z usługą SMTP. Usługa SMTP wymaga zainstalowania Usługi publikowania w sieci World Wide Web. Wymagany jest także pakiet narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003, ponieważ zawiera przystawkę protokołu NNTP oraz przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.

Podsumowując, wymagania wstępne są następujące:
 • Przystawka Internetowe usługi informacyjne (IIS).
 • Usługa SMTP. Ze względów bezpieczeństwa po ukończeniu instalacji można wyłączyć tę usługę, ponieważ wymagana jest tylko przystawka protokołu SMTP.
 • Usługa publikowania w sieci World Wide Web. Usługa SMTP wymaga tej usługi. Ze względów bezpieczeństwa po ukończeniu instalacji można wyłączyć Usługę publikowania w sieci World Wide Web.
 • Pakiet narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003.

System Windows XP z dodatkiem SP2

W systemie Windows XP z dodatkiem SP2 przystawka protokołu SMTP jest instalowana wraz z przystawką usług IIS. Usługa SMTP stanowi odrębny składnik, który nie jest wymagany. Również Usługa publikowania w sieci World Wide Web nie jest wymagana. Nadal wymagany jest pakiet narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003, ponieważ zawiera przystawkę protokołu NNTP oraz przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.

Podsumowując, wymagania wstępne w systemie Windows XP z dodatkiem SP2 są następujące:
 • Przystawka usług IIS.
 • Pakiet narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003.

Kroki podczas instalacji narzędzi Exchange System Management Tools

Aby zainstalować narzędzia Exchange System Management Tools, włóż do komputera dysk CD-ROM z programem Exchange Server 2003, kliknij pozycję Exchange Deployment Tools (Narzędzia wdrażania programu Exchange), a następnie w oknie dialogowym Welcome to the Exchange Server Deployment Tools (Narzędzia wdrażania serwera programu Exchange — Zapraszamy!) kliknij opcję Install Exchange System Management Tools Only (Zainstaluj tylko narzędzia zarządzania systemu Exchange).

Znane problemy

Komunikat o błędzie "No such interface supported" (Taki interfejs nie jest obsługiwany) wyświetlany podczas próby zdalnego zarządzania komputerem z programem Exchange Server 2003

Jeśli po zainstalowaniu narzędzi Exchange System Management Tools na komputerze z systemem Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem SP2 użytkownik podejmie próbę zdalnego zarządzania komputerem z systemem Microsoft Exchange Server 2003, używając węzła SMTP w węźle Protokoły w programie Menedżer systemu Exchange, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
No such interface supported (Taki interfejs nie jest obsługiwany)
Ten błąd występuje, ponieważ nie jest zainstalowana przystawka protokołu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Przystawka protokołu SMTP może nie być zainstalowana, jeśli następujące akcje zostały wykonane w podanej poniżej kolejności:
 1. Menedżer usług IIS został zainstalowany bez usługi SMTP na komputerze z systemem Windows XP Professional.
 2. System komputera został uaktualniony do systemu Windows XP z dodatkiem SP2.

Przyczyna

Przystawka protokołu SMTP jest instalowana automatycznie podczas instalacji Menedżera usług IIS na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem SP2. Podczas instalowania narzędzi Exchange System Management Tools na komputerze z systemem Windows XP Instalator przyjmuje założenie, że przystawka protokołu SMTP jest zainstalowana, jeśli jest zainstalowany Menedżer usług IIS. Jednak w systemie Windows XP z dodatkiem SP1 i wcześniejszych wersjach systemu Windows XP przystawka protokołu SMTP jest instalowana wyłącznie z usługą SMTP. Jeśli system komputera został uaktualniony do systemu Windows XP z dodatkiem SP2, a składnik Usługa SMTP nie był uprzednio zainstalowany, przystawka protokołu SMTP nie znajduje się na komputerze.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, usuń, a następnie ponownie zainstaluj Menedżera usług IIS. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij aplet Dodaj lub usuń programy, a następnie kliknij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows.
 2. Na liście Składniki kliknij pozycję Internetowe usługi informacyjne (IIS). Nie zaznaczaj, ani nie czyść pola wyboru. Zamiast tego kliknij pozycję Internetowe usługi informacyjne (IIS), co spowoduje zaznaczenie całej pozycji (zostanie wyszarzona).
 3. Kliknij przycisk Szczegóły.
 4. W obszarze Podskładniki: Internetowe usługi informacyjne (IIS) wyczyść pola wyboru obok składników Typowe pliki i Przystawka Internetowych usług informacyjnych, a następnie kliknij przycisk OK. Może zostać wyświetlony monit o usunięcie innych składników. Należy pamiętać, aby zainstalować je ponownie w kroku 9.
 5. Kliknij przycisk Dalej, aby ukończyć instalację.
 6. Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Zakończ.
 7. W oknie dialogowym Dodawanie lub usuwanie programów kliknij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows.
 8. Na liście Składniki kliknij pozycję Internetowe usługi informacyjne (IIS). Nie zaznaczaj, ani nie czyść pola wyboru. Kliknij przycisk Szczegóły.
 9. W obszarze Podskładniki Internetowych usług informacyjnych (IIS) zaznacz pola wyboru obok składników Typowe pliki, Przystawka Internetowych usług informacyjnych i innych składników, które zostały usunięte w kroku 4.
 10. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby ukończyć instalację.
 11. Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Zakończ.
 12. Zamknij okno dialogowe Dodawanie lub usuwanie programów.
Domyślnie przystawka protokołu SMTP jest instalowana podczas instalowania Menedżera usług IIS. Domyślnie usługa SMTP nie jest automatycznie instalowana.
XADM
Właściwości

Identyfikator artykułu: 834121 — ostatni przegląd: 12/08/2015 05:50:38 — zmiana: 3.5

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbfix kbbug kbprb KB834121
Opinia