Dostęp do zasobów sieciowych jest wolniejszy w systemie Windows XP niż w poprzednich wersjach systemu Windows

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Komputer z systemem Microsoft Windows XP może zapewniać wolniejszy dostęp do zasobów sieciowych niż komputer z systemem Microsoft Windows 2000. Na przykład program frontonu bazy danych Microsoft Access uruchomiony na komputerze z systemem Windows XP może udostępniać wewnętrzną bazę danych wolniej niż ten sam program Access uruchomiony na komputerze z systemem Windows 2000.
Przyczyna
Ten problem występuje wtedy, gdy w nazwach plików sieciowych jest używana długa składnia nazw plików zamiast skróconej składni nazw plików w formacie 8.3. W szczególności składnik readresatora SMB (Server Message Block) systemu Windows XP nie buforuje informacji dotyczących ścieżek związanych z długimi nazwami plików. W tym scenariuszu system Windows XP wysyła dwa pakiety SMB dla każdego wywołania funkcji GetFileAttributes.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Tę poprawkę można zainstalować tylko w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 1. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
System Windows XP, wersje 32-bitowe
 Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku -------------------------------------------------------------- 07-lip-2004   02:25 5.1.2600.1547 92 160 Cscdll.dll 07-lip-2004   02:15 5.1.2600.1551 426 112 Mrxsmb.sys 07-lip-2004   02:15 5.1.2600.1547 166 016 Rdbss.sys
System Windows XP, wersje 64-bitowe
Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku---------------------------------------------------------------------------07-lip-2004 03:29  5.1.2600.1547  237 056  Cscdll.dll IA-64   SP1QFE 07-lip-2004 02:19  5.1.2600.1551 1 287 552  Mrxsmb.sys IA-64   SP1QFE 26-cze-2004 13:48  5.1.2600.1547  495 616  Rdbss.sys IA-64   SP1QFE 07-lip-2004 03:25  5.1.2600.1547   92 160  Wcscdll.dll x86    WOW 


Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003
Ważne Aby rozwiązać ten problem, oprócz zainstalowania tej poprawki należy dodać do rejestru następujące informacje. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz Regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MrxSmb\Parameters
 3. Kliknij menu Edycja, kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wpisz InfoCacheLevel, aby zastąpić nazwę Nowa wartość #1, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. W prawym okienku kliknij wartość DWORD InfoCacheLevel, kliknij menu Edycja, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. W obszarze Dane wartości wybierz opcję Dziesiętny i wpisz wartość 10, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Zamknij Edytor rejestru.

  UwagaW zapisie szesnastkowym dostępne są następujące wartości InfoCacheLevel. Wartość domyślna to 1.
  • 0 = Wyłączenie buforowania wszystkich plików i folderów
  • 1 = Włączenie buforowania krótkich nazw plików (8.3) — wartość domyślna
  • 10 = Włączenie buforowania wszystkich plików
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy zmienić nazwy plików sieciowych zgodnie ze składnią nazw 8.3.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 834350 — ostatni przegląd: 12/08/2015 05:53:13 — zmiana: 4.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB834350
Opinia