Você está offline; aguardando reconexão

Trwa długo połączyć się z siecią bezprzewodową, podczas uruchamiania komputera z systemem Windows XP

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:834565
Symptomy
Jeśli używasz połączenia bezprzewodowego do sieci może zająć do dwóch minut nawiązanie połączenia z siecią podczas uruchamiania komputera z systemem Microsoft Windows XP. Ten problem występuje tylko, jeśli używasz uwierzytelnianie 802.1 x i możesz mieć niezaznaczone Uwierzytelnij jako komputer, gdy informacje o komputerze są dostępne Opcja. Ten problem może nie występować zawsze podczas uruchamiania komputera.
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ sytuacja wyścigu jest tworzony podczas inicjowania składnika ZeroConfig i Extensible Authentication Protocol over LAN (EAPOL). Sytuacja wyścigu występuje, gdy dane szybko rozchodzi się poprzez obwód logiki daleko od założonego sygnał zegara przeznaczone do kontroli jego fragment.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 bazy wiedzy Jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

UwagaPrzed zastosowaniem poprawki, którą opisano w tym artykule należy stosować bezprzewodowej pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows XP. Pakiet zbiorczy aktualizacji sieci bezprzewodowej dla systemu Windows XP rozwiązuje ten problem, nie trzeba zastosować poprawkę.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskiwania bezprzewodowej pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows XP kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
826942Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji sieci bezprzewodowej dla systemu Windows XP
Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko do systemów, w których występuje ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Ta sekcja nie jest wyświetlany, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane w uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa Karta w narzędziu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Date     Time  Version      Size   File name  --------------------------------------------------------------  03-Mar-2004 01:29 5.1.2600.1351   103,936 Dhcpcsvc.dll    03-Mar-2004 00:14 5.1.2600.1331   168,192 Ndis.sys  10-Jan-2004 13:33 5.1.2600.1331   12,416 Ndisuio.sys  03-Mar-2004 01:29 5.1.2600.1331  1,630,720 Netshell.dll    10-Jan-2004 13:34 5.1.2600.1331   84,864 Nwlnkipx.sys  03-Mar-2004 01:29 5.1.2600.1335   57,344 Wzcdlg.dll     03-Mar-2004 01:29 5.1.2600.1335   31,232 Wzcsapi.dll     03-Mar-2004 01:29 5.1.2600.1335   282,112 Wzcsvc.dll     02-Mar-2004 00:57 5.1.2600.1359   593,408 Xpsp2res.dll
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy". Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące terminologii używanej w tym artykule kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Propriedades

ID do Artigo: 834565 - Última Revisão: 06/24/2011 05:18:00 - Revisão: 2.0

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB834565 KbMtpl
Comentários
rePV = 0; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("