Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis aktualizacji programu Excel 2003: 23 marca 2004

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
Firma Microsoft wydaa aktualizacj programu Microsoft Office Excel 2003. Ta aktualizacja rozwizuje problem wystpujcy w programie Microsoft Office Excel 2003, ktry polega na zwracaniu niepoprawnych wartoci przez funkcje RAND(), RANDBETWEEN(), SLOPE(), INTERCEPT(), FORECAST() i STEYX(). Dziki tej aktualizacji funkcje zwracaj poprawne wyniki.

Ta aktualizacja zostaa po raz pierwszy wydana w dodatku Service Pack 1 dla pakietu Microsoft Office 2003.

Aby uzyska dodatkowe informacje o najnowszym dodatku Service Pack dla pakietu Office2003, kliknij nastpujcy numer artykuu w celu wywietlenia tego artykuu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
870924 Jak uzyska najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2003
WPROWADZENIE
W tym artykule opisano sposb pobierania i instalowania aktualizacji programu Excel 2003: KB834691.
Więcej informacji

Jak pobra i zainstalowa aktualizacj

Aktualizacja kliencka

Jeeli program Excel 2003 zainstalowano z dysku CD, dostpne s nastpujce dwie opcje:
 • Automatyczne zainstalowanie wszystkich najnowszych aktualizacji, w tym wszystkich dostpnych dodatkw Service Pack, poprawek zabezpiecze i aktualizacji przy uyciu witryny aktualizacji pakietu Microsoft Office w sieci Web.
 • Zainstalowanie tylko aktualizacji programu Excel 2003: KB834691 zgodnie z krokami opisanymi dalej w tym artykule.
Uwaga: Firma Microsoft zaleca zainstalowanie aktualizacji klienckiej przy uyciu witryny aktualizacji pakietu Office w sieci Web. W witrynie aktualizacji pakietu Office w sieci Web zostanie ustalona wersja zainstalowanego pakietu Microsoft Office i pojawi si monit o zainstalowanie dokadnie takich skadnikw, jakie s potrzebne do penego zaktualizowania danej instalacji pakietu Office.

Witryna aktualizacji pakietu Office w sieci Web


Aby przy uyciu witryny aktualizacji pakietu Office w sieci Web ustali list aktualizacji, ktre naley zainstalowa na danym komputerze, odwied nastpujc witryn firmy Microsoft w sieci Web: Kliknij cze Wyszukaj aktualizacje. Po ukoczeniu operacji wykrywania pojawi si lista zalecanych aktualizacji, ktre mona zainstalowa. Kliknij przycisk Rozpocznij instalacj, aby ukoczy proces.

Zainstalowanie tylko aktualizacji programu Excel 2003: KB834691


Aby pobra i zainstalowa aktualizacj klienck, wykonaj nastpujce kroki:
 1. Nastpujcy plik jest udostpniony do pobrania w witrynie Microsoft Centrum pobierania:

  PobierzPobierz pakiet aktualizacji klienckiej programu Excel 2003: KB834691 teraz.
  Data wydania: 23 marca 2004

  Aby uzyska dodatkowe informacje dotyczce sposobu pobierania plikw Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij numer artykuu poniej w celu wywietlenia tego artykuu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak uzyska pliki Pomocy technicznej Microsoft w usugach online
  Firma Microsoft przeskanowaa ten plik w poszukiwaniu wirusw. Firma Microsoft uya najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusw dostpnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach, ktre uniemoliwiaj nieautoryzowane zmiany w pliku.

  Uwaga: Aby uzyska zlokalizowan wersj klienck aktualizacji programu Excel 2003: KB834691, odwied nastpujc witryn firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Kliknij przycisk Otwrz, aby rozpocz pobieranie i instalacj aktualizacji programu Excel 2003. KB834691.
 3. Po pojawieniu si monitu o zainstalowanie aktualizacji kliknij przycisk Tak.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptowa Umow licencyjn.
 5. Po pojawieniu si odpowiedniego monitu w dysk z pakietem Office 2003, a nastpnie kliknij przycisk OK.
 6. Po pojawieniu si komunikatu informujcego o pomylnym zakoczeniu instalacji kliknij przycisk OK.
Uwaga: Zainstalowanej aktualizacji nie mona usun. Aby powrci do stanu sprzed instalacji aktualizacji, naley usun pakiet Microsoft Office 2003, a nastpnie zainstalowa go ponownie z oryginalnego dysku CD.

Aktualizacja administracyjna

Jeeli program Excel 2003 zosta zainstalowany z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi zaktualizowa go w lokalizacji na serwerze przy uyciu aktualizacji administracyjnej i wdroy j na komputerze uytkownika.

Administrator serwera moe pobra aktualizacj administracyjn, wykonujc nastpujce kroki:
 1. W Eksploratorze Windows firmy Microsoft utwrz na dysku C folder o nazwie kb834691.
 2. Nastpujcy plik jest udostpniony do pobrania w witrynie Microsoft Centrum pobierania:

  PobierzPobierz peny pakiet aktualizacji klienckiej programu Excel 2003: KB834691 teraz.
  Data wydania: 23 marca 2004

  Aby uzyska dodatkowe informacje dotyczce sposobu pobierania plikw Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij nastpujcy numer artykuu w celu wywietlenia tego artykuu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak uzyska pliki Pomocy technicznej Microsoft w usugach online
  Firma Microsoft przeskanowaa ten plik w poszukiwaniu wirusw. Firma Microsoft uya najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusw dostpnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyszonych zabezpieczeniach, ktre uniemoliwiaj nieautoryzowane zmiany w pliku.
  Uwaga: Aby uzyska zlokalizowan pen wersj klienck aktualizacji programu Excel 2003: KB834691, odwied nastpujc witryn firmy Microsoft w sieci Web:
 3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisa plik instalacyjny aktualizacji (na przykad Office2003-kb834691-fullfile-enu.exe) w folderze kb834691.
 4. Kliknij przycisk Start, a nastpnie kliknij polecenie Uruchom.
 5. W polu Otwrz wpisz polecenie cmd, a nastpnie kliknij przycisk OK.
 6. W wierszu polecenia wpisz nastpujce wiersze, naciskajc po kadym z nich klawisz ENTER:
  cd\kb834691

  Office2003-kb834691-fullfile-enu.exe /c /t:c:\kb834691
 7. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptowa Umow licencyjn.
 8. Jeli znasz procedur aktualizowania instalacji administracyjnej, kliknij przycisk Start, a nastpnie kliknij polecenie Uruchom.

  Wpisz nastpujce polecenie w polu Otwrz:
  msiexec /a cieka_administracyjna\plik_MSI /p C:\kb834691\plik_MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  W tym poleceniu cieka_administracyjna jest ciek punktu instalacji administracyjnej pakietu Office 2003 (na przykad C:\Office2003), plik_MSI jest pakietem .msi bazy danych produktu nalecego do pakietu Office 2003 (na przykad Pro11.msi), a plik_MSP jest nazw aktualizacji administracyjnej.

  Uwaga: Do wiersza polecenia mona doda przecznik /qb+, aby unikn wywietlania okien dialogowych Instalacja administracyjna pakietu Office 2003 i Umowa Licencyjna Uytkownika Oprogramowania.
 9. Aby wdroy aktualizacj na klienckich stacjach roboczych, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a nastpnie wpisz nastpujce polecenie w polu Otwrz:
  msiexec /i cieka_administracyjna\plik_MSI REINSTALL=lista_funkcji REINSTALLMODE=vomu
  W tym poleceniu cieka_administracyjna jest ciek punktu instalacji administracyjnej pakietu Office 2003 (na przykad C:\Office2003), plik_MSI jest pakietem .msi bazy danych produktu nalecego do pakietu Office 2003 (na przykad Pro11.msi), a lista_funkcji jest list nazw funkcji (wielko znakw w nazwach jest uwzgldniana), ktre powinny by ponownie zainstalowane w zwizku z dan aktualizacj. Aby zainstalowa wszystkie funkcje, mona uy parametru REINSTALL=ALL lub zainstalowa nastpujc funkcj:
  EXCELFiles
Aby uzyska dodatkowe informacje dotyczce sposobu aktualizacji instalacji administracyjnej i wdroenia jej na klienckich stacjach roboczych, kliknij nastpujcy numer artykuu w celu wywietlenia tego artykuu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
829197 JAK: Instalacja aktualizacji instalacji administracyjnej pakietu Office 2003
Ten artyku zawiera standardowe instrukcje dotyczce instalacji aktualizacji administracyjnej. Mona rwnie zapozna si z nastpujcym artykuem z zestawu Microsoft Office Resource Kit. Aby to zrobi, naley odwiedzi nastpujc witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Znane problemy wystpujce po zainstalowaniu aktualizacji programu Excel 2003: KB834691

Deweloperzy mog nie mie dostpu do niektrych moduw pakietu Office po zainstalowaniu tej aktualizacji. Ten problem nie ma wpywu na rozwizania, ktre zostay ju opracowane.

Uwaga: Problem ten wystpuje na komputerach, na ktrych zainstalowano system Microsoft .Net Framework oraz system Microsoft Windows Server 2003 lub Microsoft Windows XP.

Jak ustali, czy aktualizacja jest zainstalowana

Aktualizacja zawiera zaktualizowane wersje nastpujcych plikw:
  Nazwa pliku   Wersja  -------------------------  Excel.exe   11.0.6113.0
Aby ustali, ktra wersja programu Excel 2003 jest zainstalowana na danym komputerze, wykonaj nastpujce kroki.

Uwaga: Poniewa istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, na danym komputerze moe by konieczne wykonanie innych czynnoci. W takim przypadku naley wykona kroki opisane w dokumentacji produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a nastpnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W okienku Wyniki wyszukiwania w obszarze Pomocnik wyszukiwania kliknij opcj Wszystkie pliki i foldery.
 3. W polu Caa nazwa pliku lub jej cz wpisz nazw Excel.exe, a nastpnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na licie plikw kliknij prawym przyciskiem myszy plik Excel.exe, a nastpnie kliknij polecenie Waciwoci.
 5. Na karcie Wersja sprawd wersj programu Excel, ktra jest zainstalowana na komputerze.
Aby uzyska dodatkowe informacje dotyczce sposobu sprawdzenia, ktra wersja programu Excel 2003 jest zainstalowana na komputerze, kliknij nastpujcy numer artykuu w celu wywietlenia tego artykuu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
821549 JAK: Sprawdzanie wersji pakietu Office 2003
Uwaga: Jeeli aktualizacja programu Excel 2003: KB834691 jest ju zainstalowana na danym komputerze, nastpujcy komunikat o bdzie jest wywietlany podczas prby zainstalowania aktualizacji programu Excel 2003: KB834691:
Ta aktualizacja zostaa ju zastosowana lub znajdowaa si w aktualizacji, ktra ju zostaa zastosowana.

Lista problemw rozwizanych przy uyciu tej aktualizacji

Aktualizacja programu Excel 2003: KB834691 umoliwia rozwizanie problemw opisanych w nastpujcym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

833855 Excel 2003 hotfix package: 29.02.04
Właściwości

Identyfikator artykułu: 834691 — ostatni przegląd: 01/09/2007 02:02:14 — zmiana: 2.3

 • Microsoft Office Excel 2003
 • kboffice2003sp1fix kbfunctions kbfix kbbug kboffice2003presp1fix kbinfo kbupdate KB834691
Opinia
l>