Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Często zadawane pytania dotyczące programu Microsoft Business Solutions CRM 1.2 Reports

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
W udostępnionym do pobrania artykule zamieszczono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące raportowania w programie Microsoft CRM 1.2 Reports. W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu instalowania programu Microsoft CRM 1.2, uruchamiania raportów, tworzenia i modyfikowania raportów, uaktualniania programu Microsoft CRM w wersji 1.0 do wersji 1.2 i rozwiązywania problemów związanych z komunikatami o błędach raportowania.
Więcej informacji

Informacje dotyczące pliku udostępnionego do pobrania

Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz pakiet pliku FAQ teraz.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Tematy omówione w pliku zawierającym odpowiedzi na często zadawane pytania

Instalacja

W sekcji „Instalacja” zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące instalacji składników związanych z raportowaniem. Aby modyfikować raporty, należy zakupić wydanie Professional, Developer lub Advanced programu Crystal Reports 9. Po zainstalowaniu programu Crystal Reports 9 na komputerze innym niż używany przez użytkownika serwer programu Microsoft CRM należy zastosować wydanie Crystal Reports Enhanced Edition dostępne na dysku CD z oprogramowaniem Crystal Reports Enhancement, dostarczanym razem z programem Microsoft CRM.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu Crystal Reports 9, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: lub skorzystaj z numeru telefonu:
  • Stany Zjednoczone i Kanada: 1 (800) 877-2340, 1 (604) 681-3435
  • Francja (33) (0) 1 4110 1600
  • Niemcy (49) (0) 69 9509 6310
  • Wielka Brytania (44) (0) 208 566 2020

Uruchamianie raportów

Program Microsoft CRM dostarcza 119 standardowych raportów, dostępnych dla wszystkich użytkowników programu Microsoft CRM. W każdym raporcie umieszczane są wszystkie dane, które użytkownicy mogą przeglądać zgodnie z uprawnieniami przypisanymi do ich ról zabezpieczeń w programie Microsoft CRM. Zakres danych umieszczanych w raportach domyślnych nie jest ograniczony do określonych okresów lub wartości pól. Raporty domyślne są tworzone na podstawie ustawień domyślnych w implementacji programu Microsoft CRM, które nie została dostosowana. Korzystając z funkcji filtrowania raportów, użytkownik może filtrować dane wynikowe raportu na podstawie wartości określonych ustawień.

W miarę korzystania przez organizację z programu Microsoft CRM liczba rekordów się zwiększa, dlatego pobieranie wszystkich rekordów dla wszystkich raportów może być procesem czasochłonnym i nieodpowiednim dla danej firmy. Jeżeli dodano lub usunięto pola w programie Microsoft CRM lub zmieniono etykiety pól, raporty są niezgodne z bazą danych. Dobrym rozwiązaniem jest więc dostosowanie zainstalowanych standardowych raportów w celu podwyższenia poziomu ich użyteczności dla danej organizacji.

Tworzenie i modyfikowanie raportów przy użyciu programu Crystal Reports 9

Aby tworzyć nowe raporty lub modyfikować istniejące raporty w programie Microsoft CRM, należy zakupić co najmniej jedną licencję na wydanie Professional, Developer lub Advanced programu Crystal Reports 9. W sekcji „Instalacja” w tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu nabywania oraz instalowania programu Crystal Reports 9. Po zainstalowaniu programu Crystal Reports 9 i oprogramowania Crystal Reports Enhanced Edition dla programu Microsoft CRM można edytować istniejące raporty lub tworzyć nowe przy użyciu programu Crystal Reports.

Rozwiązywanie problemów związanych z raportami

W tej sekcji zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące wydajności raportów i komunikatów o błędach.

Uaktualnianie programu Microsoft CRM w wersji 1.0 do wersji 1.2

W tej sekcji zamieszczono odpowiedzi na typowe pytania dotyczące wpływu uaktualniania programu Microsoft CRM na raporty.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące programu Microsoft CRM 1.2 Reports, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
834790 How to use Crystal Reports 9 to write parameter-driven reports for Microsoft CRM version 1.2
834791 Adding, deleting, and renaming Microsoft CRM Reports by using Microsoft CRM 1.2 Report Manager
834913 You are prompted for parameters two times when you try to print a parameter-driven report in Microsoft CRM 1.2
Właściwości

Identyfikator artykułu: 834789 — ostatni przegląd: 02/13/2014 06:27:18 — zmiana: 1.10

Microsoft CRM 1.2

  • kbnosurvey kbarchive kbmbsreports kbmbsmigrate kbinfo KB834789
Opinia