Naruszenie zasad dostępu występuje w Msxml3.dll podczas próby zamknięcia programu Internet Explorer 6

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:835183
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Ważne Ten artykuł zawiera informacje na temat sposobu modyfikacji rejestru. Upewnij się, że kopii zapasowej rejestru przed przystąpieniem do modyfikacji. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu wykonywania kopii, przywracania i modyfikowania rejestru kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Podczas próby zamknięcia programu Microsoft Internet Explorer 6, program może przestać odpowiadać. Ponadto w Msxml3.dll może wystąpić naruszenie zasad dostępu i może się pojawić "naruszenie zasad dostępu (0xC0000005 wyjątek)" komunikat o błędzie.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić po wyświetlenia witryny sieci Web, zawiera elementy XML w kodzie HTML. Po zamknięciu programu Internet Explorer zwalnia Msxml3.dll. Gdy Msxml3.dll jest zwalniany, zwalnia wszystkie pamięci użytej do załadowania pliku XML składniki na stronie sieci Web. Jednak program Internet Explorer może próbować uzyskać dostęp do tych lokalizacje pamięci puste. Dlatego program Internet Explorer może awaria.
Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko do systemów, w których występuje ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Ta sekcja nie jest wyświetlany, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa Karta w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.
  Date     Time  Version    Size    File name  --------------------------------------------------------  27-May-2004 04:24 6.0.2800.1438 2,690,560 Mshtml.dll
Dla Internet Explorer 6.0 z dodatkiem Service Pack 1 na komputerach z systemem Windows 2000 ta poprawka jest umieszczona w zabezpieczeń zbiorcze dla programu Internet Explorer 6.0 MS05-014. W związku z tym należy zainstalować aktualizację, opisana w następującym artykule:
867282 MS05-014: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Uwaga Należy ustawić klucz rejestru, który jest wymieniony w artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 897225, przed zainstalowaniem zbiorczym pakiecie poprawek zabezpieczeń dla poprawek, który ma zostać zainstalowany. Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
897225897225
Więcej informacji
Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub inną metodą może spowodować poważne problemy. Te problemy mogą wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie gwarantuje, że można rozwiązać te problemy. Modyfikowanie rejestru na własne ryzyko.

Po zastosowaniu tej poprawki należy utworzyć klucz rejestru, aby włączyć tę funkcję. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. Na Edycja menu, wskaż Nowy, a następnie kliknij przycisk Klucz.
 4. Typ FEATURE_SKIP_LEAK_CLEANUP_AT_SHUTDOWN_KB835183, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij przycisk FEATURE_SKIP_LEAK_CLEANUP_AT_SHUTDOWN_KB835183.
 6. Na Edycja menu, wskaż Nowy, a następnie kliknij przycisk Wartość DWORD.
 7. Typ Iexplore.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 8. Kliknij przycisk Iexplore.exe.
 9. Na Edycja menu, kliknij przycisk Modyfikowanie.
 10. Typ 00000001 , a następnie kliknij przycisk OK.
 11. Zamknij Edytor rejestru.
 12. Uruchom ponownie komputer.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy".

Dane wyjściowe stosu wywołań

Po wystąpieniu tego problemu jest generowany następujący stos wywołań:
/* Stack TraceChildEBP RetAddr 0013f3b4 638f94c5 msxml3!Viewer::ReleaseInternal(void)+0xb0013f3c4 7176c304 mshtml!PlainRelease0013f3d0 717caeaa SHDOCVW!IUnknown_SafeReleaseAndNullPtr(struct 0013f414 717cb0c5 SHDOCVW!CIntelliForms::UnInit(void)+0x1cb 0013f41c 717ba3bb SHDOCVW!ReleaseIntelliForms0013f424 717bdfd3 SHDOCVW!CIEFrameAuto::COmWindow::ReleaseInteMSXML3lliForms(void)+0x150013f478 71780b32 SHDOCVW!CIEFrameAuto::COmWindow::ViewReleased(void)+0x200013f4b0 7177db03 SHDOCVW!CBaseBrowser2::ReleaseShellView(void)+0xeb0013f4e4 71780fd3 SHDOCVW!CBaseBrowser2::OnDestroy(void)+0x6c0013f518 7180370f SHDOCVW!CBaseBrowser2::WndProcBS0013f538 71800fd3 SHDOCVW!CWebBrowserSB::WndProcBS0013f564 71788e7f SHDOCVW!CWebBrowserOC::v_WndProc0013f5a0 77d43a5f SHDOCVW!CImpWndProc::s_WndProc
kbbug kbfix kbIE600preSP2fix kbIE600sp2fix QFEKB

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 835183 — ostatni przegląd: 12/08/2015 06:00:29 — zmiana: 2.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbie600sp2fix kbie600presp2fix kbfix kbbug kbmt KB835183 KbMtpl
Opinia