Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

W aplikacjach wykluczających globalnie obsługiwane zestawy opcjonalne mogą występować problemy rozwiązane przez aktualizację oprogramowania firmy Microsoft

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
W przypadku komputerów z systemem Microsoft Windows Server 2003 administratorzy mogą wykluczać dowolne globalnie aktualizowane zestawy opcjonalne określonej aplikacji. W przypadku komputerów z systemem Microsoft Windows XP deweloperzy oprogramowania i administratorzy mogą wykluczać dowolne globalnie aktualizowane zestawy opcjonalne określonej aplikacji. Ta funkcja może być jednak przyczyną występowania w danej aplikacji problemów, które można rozwiązać, instalując globalną aktualizację oprogramowania firmy Microsoft. Jest więc zdecydowanie zalecane, aby deweloperzy oprogramowania i administratorzy nie korzystali z tej funkcji.

Nie jest zalecane korzystanie z zestawów opcjonalnych w połączeniu z techniką przekierowania DLL/COM w systemie Windows. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz sekcję „Więcej informacji”.
Więcej informacji
Zestaw opcjonalny zawiera kolekcję zasobów, w których może być uwzględniony jeden lub kilka składników takich jak biblioteki DLL, klasy okien, serwery COM, biblioteki typów lub interfejsy. Te zasoby są zawsze dostarczane w pojedynczym zestawie w celu wykorzystania przez aplikację. Zestaw opcjonalny jest wybierany przez manifest aplikacji XML, który może znajdować się w jednej z następujących lokalizacji:
  • Zasób w pliku wykonywalnym aplikacji.
  • Plik z rozszerzeniem nazwy „.exe.manifest”, zainstalowany w folderze, w którym znajduje się plik wykonywalny aplikacji.
  • Ustawienie w bazie danych zgodności aplikacji firmy Microsoft. Jeżeli manifest aplikacji jest dostarczany przez bazę danych zgodności aplikacji firmy Microsoft, do manifestu jest przypisywany wyższy priorytet niż do informacji dostarczanych przez aplikację.
Po rozmieszczeniu aplikacji deweloperzy oprogramowania lub administratorzy mogą aktualizować konfigurację zestawu dla poszczególnych konfiguracji aplikacji przy użyciu pliku konfiguracji aplikacji. Plik konfiguracji aplikacji jest plikiem z rozszerzeniem nazwy „.exe.config”, znajdującym się w folderze, w którym znajduje się plik wykonywalny aplikacji. Plik konfiguracji aplikacji może być używany do przekierowania określonej aplikacji w celu korzystania z innej wersji danego zestawu opcjonalnego, bez konieczności ponownego kompilowania aplikacji. Na przykład administrator lub deweloper może zaktualizować lub „dostosować” indywidualną aplikację w celu korzystania z nowszego zestawu opcjonalnego, który nie został wymuszony w odniesieniu do wszystkich aplikacji przy użyciu zasad wydawcy. Wybrany nowsza wersja zastępuje starsze wersje danego zestawu opcjonalnego, przeznaczone dla określonej aplikacji.

Ponadto administrator systemu Windows Server 2003 albo administrator lub deweloper oprogramowania przeznaczonego dla systemu Windows XP może wykluczyć lub „wyeliminować” dowolne globalnie aktualizowane zestawy opcjonalne przeznaczone dla określonej aplikacji, zamiast usuwania globalnie aktualizowanego zestawu w odniesieniu do wszystkich aplikacji. Aby to zrobić, administrator może zaktualizować plik konfiguracji aplikacji w celu uwzględnienia elementu <publisherPolicy apply="no"/>.

Aby ustalić, czy plik konfiguracji aplikacji jest używany do wykluczania dowolnych globalnie aktualizowanych zestawów opcjonalnych przeznaczonych dla określonej aplikacji na komputerze z systemem Windows XP, należy poszukiwać w pliku .config elementu <publisherPolicy apply="no"/> z nazwą pliku zgodną z nazwą pliku wykonywalnego aplikacji. Na przykład należy poszukiwać elementu <publisherPolicy apply="no"/> w pliku Aplikacja.exe.config, aby ustalić, czy globalnie aktualizowane zestawy opcjonalne są wykluczane w przypadku aplikacji korzystającej z pliku wykonywalnego Aplikacja.exe. Plik Aplikacja.exe.config jest instalowany w lokalizacji, w której znajduje się manifest aplikacji.

Korzystając z tej funkcji, deweloperzy oprogramowania i administratorzy selektywnie wyłączają funkcję aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft dla określonej aplikacji, która nie działa poprawnie wówczas, gdy zainstalowana jest aktualizacja oprogramowania (deweloperzy oprogramowania lub administratorzy nie muszą więc usuwać aktualizacji oprogramowania przeznaczonej dla wszystkich aplikacji). Jeżeli w przypadku aplikacji uwzględniono jednak metodę wykluczenia tego typu, w aplikacji mogą występować problemy rozwiązane przez aktualizację oprogramowania.

Uwaga: W przypadku tej metody wykluczenia wymagany jest wpis w bazie danych zgodności aplikacji firmy Microsoft na komputerach z systemem Windows Server 2003. To ustawienie mogą dodawać tylko administratorzy lub personel firmy Microsoft w aktualizacji oprogramowania.

Dostępne są dodatkowe metody, które autor aplikacji lub inna osoba, uprawniona do kontrolowania katalogu aplikacji, może wykorzystać do wykluczenia aktualizacji globalnej.

Przestroga dotycząca korzystania z techniki przekierowania DLL/COM w systemie Windows

Ta technika zazwyczaj jest związana z koniecznością rozmieszczania pliku .local razem z aplikacją. To wymaganie ułatwia eliminację problemów związanych ze zgodnością aplikacji.

Uwaga: Zastosowanie pliku .local powoduje, że system preferuje korzystanie z kopii biblioteki DLL, znajdującej się w folderze aplikacji, zamiast oryginalnego pliku biblioteki, a więc może być cenną metodą aktualizacją usługi. Zalecane jest, aby deweloperzy oprogramowania i administratorzy używali tej funkcji z rozwagą lub zrezygnowali z używania jej wówczas, gdy aplikacja korzysta z zestawu opcjonalnego.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących techniki przekierowania DLL/COM w systemie Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Zalecenia przeznaczone dla deweloperów oprogramowania korzystających z zestawów opcjonalnych
  • Aplikację należy dostarczać razem z manifestem aplikacji, zawierającym informacje dotyczące wersji zestawu opcjonalnego używanego do projektowania lub testowania aplikacji.
  • Należy zawsze rozmieszczać plik manifestu zestawu opcjonalnego razem z opcjonalnymi plikami DLL, nawet jeżeli wybrano opcję rozmieszczania w folderze aplikacji.
  • Jeżeli aplikację zainstalowano na komputerze, na którym jest uruchomiony system Microsoft Windows 2000 lub starsze wersje systemu Windows, nie należy dostarczać zestawu opcjonalnego w folderze aplikacji w tych systemach operacyjnych. Zalecaną metodą jest używanie zestawów opcjonalnych z folderu systemowego.
  • Nie należy korzystać z funkcji .local, zwanej również przekierowaniem DLL/COM w systemie Windows.
  • Nie należy uruchamiać funkcji LoadLibrary w odniesieniu do bibliotek DLL zestawów opcjonalnych z jawną pełną ścieżką. Zalecaną metodą jest korzystanie z łączy statycznych lub funkcji LoadLibrary z nazwą pierwotnego pliku biblioteki DLL. Na przykład należy używać nazwy pliku „Gdiplus.dll”.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących izolowanych aplikacji i zestawów równoległych, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 835322 — ostatni przegląd: 12/01/2007 02:02:00 — zmiana: 4.3

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

  • kbinfo kbtshoot kbsecurity kbprb KB835322
Opinia