Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie podczas uruchamiania kwerendy dołączającej, kwerendy tworzącej tabele lub importowania danych do dużego pliku bazy danych programu Access: „Nieprawidłowy argument”

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł dotyczy plików baz danych programu Microsoft Access (mdb lub accdb). Średnia: Wymagana jest podstawowa znajomość makr, pisania kodu i zagadnień związanych ze współdziałaniem.
Symptomy
W programie Microsoft Access podczas próby uruchomienia kwerendy dołączającej, uruchomienia kwerendy tworzącej tabele lub importowania danych w dużym pliku bazy danych programu Access może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Nieprawidłowy argument.
Ten problem występuje wówczas, gdy rozmiar pliku bazy danych programu Access zbliża się do limitu rozmiaru 2 gigabajtów (GB).
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy zmniejszyć rozmiar pliku bazy danych programu Access. W tym celu należy skorzystać z jednej z następujących metod:

Metoda 1: Kompaktowanie pliku bazy danych programu Access

Można zmniejszyć rozmiar pliku bazy danych programu Access, uruchamiając narzędzie Kompaktuj i napraw bazę danych. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Jeżeli konieczne jest kompaktowanie udostępnionego pliku bazy danych programu Access znajdującego się na serwerze lub w folderze udostępnionym, należy upewnić się, że żaden inny użytkownik w sieci nie otworzył tego pliku. Trzeba mieć wyłączny dostęp do pliku bazy danych programu Access.
 1. Uruchom program Access.
 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Narzędzia bazy danych, a następnie kliknij polecenie Kompaktuj i napraw bazę danych.

  Uwaga: W programie Access 2007 należy kliknąć przycisk pakietu Office, wskazać polecenie Zarządzaj, a następnie kliknąć polecenie Kompaktuj i napraw bazę danych.
 3. W oknie dialogowym Źródłowa baza danych do kompaktowania zaznacz plik programu Access, który chcesz kompaktować, a następnie kliknij przycisk Kompaktuj.
 4. W oknie dialogowym Defragmentuj bazę danych do wybierz nazwę dla kompaktowanego pliku bazy danych programu Access.
 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Metoda 2: Podział pliku bazy danych programu Access

W celu obejścia tego problemu można również podzielić plik bazy danych programu Access na kilka plików bazy danych programu Access. Jeżeli plik bazy danych programu Access zawiera moduły z dużą ilością kodu, można rozważyć możliwość użycia bibliotecznych baz danych do przechowywania kodu. Można również rozważyć możliwość użycia Kreatora rozdzielacza bazy danych do podziału pojedynczego pliku bazy danych programu Access na dwa pliki baz danych programu Access. Jeden z tych plików baz danych programu Access zawiera wszystkie tabele. Drugi plik bazy danych programu Access zawiera pozostałe obiekty bazy danych, takie jak formularze i raporty. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program Access.
 2. Otwórz plik bazy danych programu Access powodujący problem.
 3. W menu Narzędzia wskaż polecenie Narzędzia bazy danych w oknie Baza danych, a następnie kliknij polecenie Rozdzielacz bazy danych.

  Uwaga: W programie Access 2007 należy kliknąć przycisk Dostęp do bazy danych w grupie Przenoszenie danych na karcie Narzędzia bazy danych.
 4. W oknie dialogowym Rozdzielacz bazy danych kliknij przycisk Podziel bazę danych.
 5. W oknie dialogowym Utwórz wewnętrzną bazę danych wpisz nazwę dla pliku wewnętrznej bazy danych programu Access w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Podziel.
 6. Kliknij przycisk OK.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
304932 Jak ręcznie podzielić bazę danych w programie Microsoft Access
302495 ACC2000: Komunikat „Nieprawidłowy argument” podczas importowania, kopiowania lub dołączania danych do tabeli
209912 ACC2000: Jak odwoływać się do klas, które istnieją w wielu bibliotekach
288631 Defragmentacja i kompaktowanie bazy danych w celu poprawienia wydajności
ACC2003 ACC2002 ACCXP ACC2000 ACC2007
Właściwości

Identyfikator artykułu: 835416 — ostatni przegląd: 02/22/2008 09:47:34 — zmiana: 4.1

Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kbexpertiseinter kbtshoot kbquery kbmemory kbdatabase kberrmsg kbprb KB835416
Opinia