Skracanie czasu rozruchu systemu Windows

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Punkt orientacyjny
Oszczędź cenny czas, przyspieszając rozruch systemu Windows.

Każdy, kto kiedykolwiek korzystał z komputera z „dojrzałą" wersją systemu Windows — czyli taką, która jest już używana od dłuższego czasu i w której zainstalowano wiele zarówno darmowych, jak i płatnych aplikacji — wie, że jej ogólna szybkość jest zazwyczaj dużo mniejsza, a czas reakcji dłuższy, niż w przypadku świeżo zainstalowanej kopii systemu Windows. Dotyczy to również szybkości rozruchu. W przypadku „dojrzałej" instalacji systemu Windows pulpit pojawia się znacznie później niż w przypadku zupełnie nowej instalacji.

Co więcej, nawet świeżo zainstalowana kopia systemu Windows nie zawsze jest tak szybka, jak mogłaby być. System Windows jest dostarczany w niezbyt zoptymalizowanej konfiguracji, zwłaszcza gdy chodzi o procesy przeprowadzane podczas cyklu rozruchu. W trakcie procedury rozruchu system Windows wykonuje wiele operacji i nie wszystkie z nich są celowe w przypadku każdego komputera — dotyczy to na przykład sprawdzania połączeń sieciowych. Na komputerze autonomicznym, który ma tylko jednego użytkownika, operacje te są jednak wykonywane — czy to się użytkownikowi podoba, czy nie — ponieważ stanowią część uniwersalnego procesu rozruchu systemu Windows.

Ważna uwaga: przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w systemie należy się zawsze upewnić, że istnieje aktualna kopia zapasowa stanu komputera, na wypadek gdyby zaszła konieczność przywrócenia poprzednich ustawień systemu.
Zwiększ tempo
Na szczęście istnieje wiele rzeczy, które można zrobić, aby skrócić o kilka sekund czas między włączeniem komputera a pojawieniem się pulpitu systemu Windows. Zacznijmy od kilku naprawdę prostych sposobów nieznacznego przyspieszenia rozruchu komputera.

Zaopatrz się w dobre narzędzie do dostrajania systemu, takie jak oferowany przez firmę Microsoft program Tweak UI, doskonały program TweakAll firmy Abton's Shed Software czy program Tweakl. Jeśli nie masz kopii programu TweakAll, pobierz jego najnowszą wersję wraz z dodatkami z witryny http://www.pcworld.pl/ftp/pc/programy/503/TweakAll.html. Przejdź również do witryny firmy Microsoft w sieci Web, aby pobrać najnowszą wersję programu Tweak UI. Każdy z tych programów ma pewne funkcje, których nie mają pozostałe, więc najlepiej jest mieć wszystkie trzy. Nie martw się — nie będą ze sobą kolidować. Zaleca się, aby zawsze przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w systemie wykonać pełną kopię zapasową bieżącego stanu komputera.

Jeszcze przed rozpoczęciem ładowania indywidualnych ustawień i programów przez system Windows można zrobić kilka rzeczy, które skrócą okres czekania z założonymi rękami na zakończenie rozruchu komputera. Jeśli system Windows jest ładowany bezpośrednio po włączeniu komputera — bez wyświetlania menu tekstowego z różnymi opcjami rozruchu do wyboru — być może nie wiesz nawet, że takie menu w ogóle istnieje. Jeśli to menu pojawia się na Twoim komputerze, zdarzyło Ci się pewnie włączać komputer i wychodzić z pokoju, by po powrocie stwierdzić, że system Windows jeszcze nawet nie rozpoczął rozruchu. To menu należy wyłączyć, ponieważ w razie potrzeby zawsze można je wywołać, naciskając kilka razy klawisz F8 na samym początku rozruchu systemu Windows. Menu rozruchowe można wyłączyć na dwa sposoby. Najprościej jest użyć narzędzia Tweak UI — przejdź na kartę Boot i wyłącz opcję Always show boot menu. Jeśli nie masz narzędzia Tweak UI, ten sam efekt możesz osiągnąć, edytując ręcznie plik Msdos.sys — przeczytaj dalej informacje o technicznej stronie tego procesu. Aby wyłączyć menu rozruchowe, dodaj wiersz BootMenu=0.
Dodatkowe przyspieszenie
Edytując plik Msdos.sys, można wprowadzić również inne zmiany nieznacznie zwiększające szybkość, których takie narzędzia jak Tweak UI zazwyczaj nie wprowadzają. Kilka lat temu, kiedy duże dyski były bajecznie drogie, popularnością cieszyła się kompresja dysków. System Windows nadal umożliwia korzystanie ze sterowników wymaganych przez narzędzia kompresji i często podczas rozruchu szuka ich, a czasem ładuje, marnując czas. Upewnij się, czy nadal edytujesz sekcję [Options] pliku Msdos.sys, po czym dodaj dwa wiersze, DrvSpace=0 i DblSpace=0, aby zapobiec ładowaniu sterowników DriveSpace i DoubleSpace.

Z używaniem takiego edytora tekstów jak Notatnik do edytowania pliku Msdos.sys wiąże się pewna niedogodność. Kiedy nadchodzi czas zapisania zmian, Notatnik wyświetla w oknie dialogowym właściwą nazwę pliku, ale gdyby pozostawić ją niezmienioną, w rzeczywistości plik zostałby zapisany pod nazwą Msdos.sys.txt — na szczęście wystarczy zmienić typ pliku z tekstowego na Wszystkie pliki, aby poprawnie zapisać plik.
Automatyczne uruchamianie programów
Zdumiewająca liczba aplikacji dla systemu Windows, od narzędzi typu freeware i shareware do rozbudowanych pakietów komercyjnych, takich jak Microsoft Office, próbuje uruchomić niektóre swoje pliki podczas uruchamiania systemu Windows. Każdy z takich programów ładuje się i uruchamia przy każdym uruchamianiu systemu Windows. W oczywisty sposób wpływa to na pamięć, ale również czas rozruchu może okropnie się wydłużyć, gdy w systemie znajdzie się 10-15 takich „rezydentów". Wbrew powszechnemu mniemaniu, nie wszystkie takie programy są uruchamiane z folderu Autostart — większość z nich jest wyzwalana przez specjalne wpisy rejestru.

Podjęcie decyzji, co można, a czego nie można usunąć z listy programów uruchamianych automatycznie, bywa trudne — narzędzie TweakAll ułatwia to, pokazując pełne nazwy aplikacji, co pozwala zorientować się, który wpis odpowiada której z nich. Typowym przykładem może być Autostart pakietu Microsoft Office — aplikacja rzadko używana, która jednak uporczywie ładuje się przy każdym rozruchu. Inne programy, takie jak Adobe Photoshop, wstawiają pomocnicze dodatki, na przykład Adobe Gamma Loader, które można z czystym sumieniem wyłączyć. Czasami w rejestrze można znaleźć wpisy odpowiadające rzadko używanym narzędziom, dołączonym do większych programów, a kiedy indziej — części oprogramowania sprzętowego (na przykład karty SoundBlaster Live instalują tego typu aplikacje, które rzadko bywają potrzebne i które można spokojnie wyłączyć do czasu, gdy będą wymagane).

Są jednak i takie funkcje i programy, których nigdy nie należy wyłączać. W przypadku każdego systemu Windows należy pozostawić w spokoju takie wpisy, jak ScanRegistry i SystemTray, ponieważ są to krytyczne części samego systemu Windows i najlepiej ich nie ruszać. W systemie Windows Me trzeba również pozostawić w spokoju program StateMgr — część systemu PC Health, zintegrowanego z podstawowymi narzędziami, takimi jak Przywracanie systemu.
Przejmij kontrolę
Często globalne wyłączenie automatycznie uruchamianych programów nie jest najlepszym pomysłem. Od czasu do czasu niewątpliwie stwierdzisz, że potrzebujesz jednego lub kilku z tych narzędzi rezydujących w pamięci. Jeśli potrzebujesz jednego z nich, najprościej ładować go z menu Start. Jeśli jednak trzeba załadować kilka takich programów, staje się to pracochłonne. Ponadto nie wszystkie z tych programów pojawiają się w menu Start, szczególnie jeśli są one uruchamiane przez klucze rejestru, a nie skróty w folderze Autostart.

Być może na przykład łączysz się z Internetem tylko raz dziennie i potrzebujesz wtedy kilku programów usprawniających komunikację, takich jak menedżerowie pobierania, narzędzia przyspieszające połączenia, aplikacje zabezpieczeń internetowych i zapory osobiste. Zamiast ładować je wszystkie do pamięci przy każdym uruchamianiu systemu Windows, możesz wykorzystać „spadek" po systemie MS-DOS i utworzyć pliki wsadowe, które będą uruchamiać te programy wtedy, gdy są one potrzebne — na czas jednej sesji internetowej.

Chociaż pewne narzędzia automatyzujące, takie jak Batchrun firmy Outer Technologies (www.outertech.com), mogą pomagać zarówno w tworzeniu, jak i uruchamianiu wspomnianych plików wsadowych, łatwo je również utworzyć samodzielnie.

Plik wsadowy to zwykły plik tekstowy zapisany z rozszerzeniem BAT, łatwo więc go utworzyć w dowolnym edytorze tekstów — jednak w przypadku korzystania z Notatnika lub podobnego edytora trzeba zwrócić uwagę, czy podczas zapisywania pliku nie jest domyślnie dodawane rozszerzenie TXT.

Plik wsadowy systemu MS-DOS to po prostu lista poleceń wykonywanych po kolei przez procesor poleceń systemu DOS. Aby uruchomić program, jako polecenie wystarczy wpisać pełną ścieżkę i nazwę tego programu. Trzeba jednak pamiętać, że chodzi o system DOS, więc długie nazwy plików używane w systemie Windows nie są obsługiwane — należy stosować nazwy skrócone systemu DOS, które można ustalić, wywołując stronę właściwości programu po kliknięciu go prawym przyciskiem myszy.

Jeśli masz kłopoty ze znalezieniem pełnej ścieżki czy nawet fizycznej lokalizacji programu ładowanego podczas uruchamiania systemu Windows, uruchom ponownie narzędzie TweakAll lub dowolne inne narzędzie, które włącza i wyłącza programy uruchamiane automatycznie. Zlokalizuj wpis rejestru, pliku INI lub folderu Autostart odpowiadający programowi, z którym masz problem, i skopiuj go, a następnie wklej do pliku. Jest to również wygodny sposób określenia obciętej ścieżki MS-DOS programu. Gotowy plik wsadowy możesz uruchomić wtedy, gdy to konieczne, po prostu klikając go dwukrotnie lub wpisując jego nazwę w oknie DOS.
Analiza dziennika rozruchu

W wykryciu problemów, które spowalniają rozruch komputera, może pomóc tworzenie dzienników rozruchu.

1. Ustaw w systemie Windows tworzenie dziennika rozruchu i uruchom narzędzie Boot Log Analyzer. Kliknij przycisk Show delays, aby wyświetlić tylko te elementy, których ładowanie trwa długo. Aby stwierdzić, co powoduje opóźnienia, musisz dokładnie zbadać wyświetlane informacje, bo może chodzić o cokolwiek — od uszkodzonych czcionek do brakujących programów.

2. Włącz przycisk Show failures. Zazwyczaj nie powinno być wyświetlane nic poza błędnym odwołaniem do pliku SDVXD, co jest normalne. Najczęstszy błąd odwołuje się do pliku NDIS2SUP.VXD — sterownika sieci.

3. Znajdź dany plik (zazwyczaj znajduje się on w folderze Windows/System) i przenieś go w bezpieczne miejsce, usuwając z miejsca oryginalnego. Załaduj program Regedit i użyj funkcji Znajdź w celu usunięcia każdego odwołania do tego pliku. Dokonaj ponownego rozruchu i sprawdź dziennik rozruchu — rejestrowany wcześniej błąd nie powinien już występować.
Skracanie czasu rozruchu

Chcesz skrócić czas rozruchu? Wykonaj poniższe kroki, aby tu i ówdzie obciąć o kilka sekund to pozornie niekończące się oczekiwanie.

1. Przejdź na kartę Boot narzędzia TweakUI. W celu uzyskania optymalnych efektów upewnij się, że opcja Always show boot menu jest wyłączona, i wyczyść pole wyboru Display splash screen while booting.

2. Następnie wyedytuj plik Msdos.sys. Jest to plik ukryty, więc aby go wyświetlić, użyj karty Widok w oknie dialogowym Opcje folderów. Wywołaj okno dialogowe właściwości pliku i wyłącz atrybuty Ukryty oraz Tylko do odczytu.

3. Otwórz plik w Notatniku. Wyłącz logo systemu Windows, dodając wiersz Logo=0. Szybkość możesz również zwiększyć, wyłączając dziennik, który system Windows tworzy podczas rozruchu. W tym celu dodaj wiersz DisableLog=1.

4. Otwórz dodatek programu TweakAll o nazwie Run Programs. Możesz w nim wyłączyć programy ładujące się automatycznie. W odróżnieniu od innych rozwiązań, program TweakAll wyświetla wszystkie metody uruchamiania programów, a nie tylko folder Autostart.

5. Jak możesz zauważyć, większością programów uruchamianych automatycznie sterują klucze rejestru, a nie folder Autostart. Najwięcej niepotrzebnych programów znajdziesz w kluczu rejestru Local Machine.

6. Aby rozwijać drzewa, klikaj dwukrotnie węzły na coraz niższych poziomach. Aby uzyskać bardziej szczegółowe porady dotyczące tego, co można, a czego nie można usunąć, przeczytaj główny tekst. Aby usunąć określony wpis, zaznacz go i kliknij przycisk Usuń.
Prawa autorskie lub licencję na ten materiał posiada firma Future Publishing Limited, należąca do grupy Future Network, UK 2004. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 835557 — ostatni przegląd: 12/08/2015 06:05:47 — zmiana: 4.2

Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbpubtypeqa kbtypenonkb KB835557
Opinia