Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

100 rozwiązań problemów związanych z Internetem

Punkt orientacyjny
Nie zawsze winny jest komputer – dowiedz się, jak rozwiązać frustrujące problemy występujące w trybie online oraz ustalić, co, gdzie i dlaczego działa nieprawidłowo.


Problemy z komputerem są zawsze frustrujące, a zwłaszcza wtedy, gdy dotyczą Internetu. Kiedy nie można załadować witryny sieci Web, nie wiadomo, czy działa ona nieprawidłowo czy też problem jest związany z usługodawcą internetowym, modemem lub nowym oprogramowaniem. A może po prostu sieć jest zajęta.

W tym artykule przedstawiliśmy metody, które warto zastosować, kiedy nie można odnaleźć strony sieci Web, aby ustalić, czy winna jest przeglądarka, ustawienia, czy serwer sieci Web. Niektórych problemów po prostu nie da się rozwiązać – chodzi o usterki telekomunikacyjne lub brakujące strony w witrynach sieci Web. Postaramy się ułatwić zidentyfikowanie tych różnic.

Jeżeli nie można przełączyć komputera do trybu online, przyczyną problemu może być system operacyjny lub usługodawca internetowy. W artykule przedstawiliśmy elementy, które należy sprawdzić przed telefonicznym skontaktowaniem się z działem Pomocy technicznej. Personel działu Pomocy technicznej zawsze zaleca wykorzystanie kopii zapasowych. Koniecznie należy więc wykonać kopie zapasowe ważnych plików i ustawień, gdy konfiguracja działa prawidłowo. Później mogą być one bardzo przydatne!

Brak sygnału wybierania numeru
Jeżeli modem nie może wykryć sygnału wybierania, sprawdź, czy kabel jest podłączony do gniazda, słuchawka prawidłowo ułożona w aparacie telefonicznym i nikt nie prowadzi rozmowy telefonicznej. Usługa Call Minder firmy BT wykorzystuje inny sygnał wybierania, aby poinformować o nowych wiadomościach. W takim wypadku przed ustanowieniem połączenia konieczne będzie wyczyszczenie wszystkich wiadomości.

Nigdy nie ma sygnału wybierania numeru
Jeżeli często występuje ten błąd, spróbuj wpisać dwa przecinki przed numerem telefonu, aby modem nieco dłużej oczekiwał na sygnał wybierania.

Połączenia oczekujące
Usługi związane z połączeniami oczekującymi mogą być przyczyną problemów, ponieważ informują o innym połączeniu, generując na linii abonenta sygnał dzwonka, który może być przyczyną wymuszonego przełączenia do trybu offline. Poproś dostawcę usług telefonicznych o kod umożliwiający wyłączenie tej funkcji i dodaj go do właściwości wybierania numeru.

Nie można zainicjować portu szeregowego
Inny program korzysta z modemu. Prawdopodobnie jest uruchomione oprogramowanie faksu lub komputer jest w trybie online za pośrednictwem połączenia z innym usługodawcą internetowym.

Czy trzeba dodać cyfrę dziewięć?
Jeżeli komputer przenośny jest używany do logowania zarówno w domu, jak i w pracy, kliknij przycisk Właściwości wybierania numeru w oknie dialogowym Połączenie, aby utworzyć dwie oddzielne lokalizacje. Dodaj cyfrę 9, jeżeli jest to konieczne do wybrania linii zewnętrznej.

Zrób porządki w ogrodzie
Mówimy poważnie! Być może brzmi to nieprawdopodobnie, ale gałęzie drzew poruszające linią telefoniczną i bluszcz odrywający przewody od muru mogą być przyczyną awarii połączenia. Po prostu trzeba trochę przyciąć gałęzie!

Zatrzymywanie wybierania numeru przez program Outlook
Niektóre wersje programu Outlook wybierają numer telefonu w celu pobrania obrazów wykorzystywanych przez pocztę HTML. Nie klikaj przycisku Anuluj. Wyłącz okienko podglądu: wybierz polecenie Układ z menu Widok, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż okienko podglądu.

Zatrzymywanie wybierania numeru przez program Outlook (2)
Aby zapobiec wybieraniu numeru przez program Outlook, można kliknąć polecenie Pracuj w trybie offline w menu Plik. Alternatywne rozwiązanie polega na poinformowaniu programu Outlook o konieczności korzystania z połączenia LAN zamiast połączenia telefonicznego – wymaga to jednak ręcznego wybrania numeru i wylogowania się.

Przełączanie do trybu offline
Jeżeli problem z utratą połączenia z Internetem nadal będzie występował, użyj ciągu inicjowania modemu, aby zachować połączenie modemowe nawet w przypadku chwilowej utraty sygnału. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij ikonę Modemy. Zaznacz używany modem i kliknij przycisk Właściwości, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane na karcie Połączenie. Wpisz polecenie s10=250 w polu Dodatkowe ustawienia. Powinno to umożliwić rozwiązanie problemu.

Przełączanie wszystkich połączeń do trybu offline
Jeżeli działające połączenie jest nagle przełączane do trybu offline, przyczyną problemu mogą być zakłócenia na linii telefonicznej. Dociśnij wszystkie złącza w gniazdach i poproś firmę telefoniczną o przetestowanie linii.

Natychmiastowe przełączanie do trybu offline
Jeżeli połączenie jest przerywane niemal natychmiast po wybraniu numeru, sprawdź, jak długo modem oczekuje na sygnał operatora (ten czas jest kontrolowany przez ustawienie w Rejestrze S7). W oknie dialogowym Połączenie ustaw wartość opcji Anuluj wywołanie, jeśli brak połączenia w ciągu na co najmniej 60 sekund.

Odłączenie aparatów telefonicznych
Aparat telefoniczny wyposażony w pamięć jest ładowany za pośrednictwem linii telefonicznej. W takim przypadku impuls generowany na linii może być przyczyną zakłócenia sygnału. Jeżeli połączenia są rozłączane zgodnie z regularnymi interwałami, spróbuj odłączyć jeden z aparatów telefonicznych.

Duża szybkość transmisji
Jeżeli wyświetlane są duże szybkości transmisji (np. 115 200), ale strony sieci Web nie są ładowane szybciej, to pokazywane informacje dotyczą komunikacji modemu z portem szeregowym, a nie z Internetem.

Brak połączenia
Jeżeli po kliknięciu przycisku Wyślij/Odbierz wyświetlane są takie komunikaty, jak „Wystąpił błąd podczas ustanawiania połączenia Dial-Up Networking", upewnij się, że program jest skonfigurowany do automatycznego wybierania numeru. Wybierz polecenie Konta z menu Narzędzia i na karcie Połączenie zmień ustawienia poczty e-mail na Połącz używając linii telefonicznej.

Sprawdzanie modemu
Jeżeli problem nadal będzie występował, otwórz aplet Modem w Panelu sterowania i zaznacz odpowiedni modem na karcie Diagnostyka. Kliknij przycisk Więcej informacji, aby system Windows przetestował modem. Jeżeli modem działa prawidłowo, trzeba zmienić inne ustawienia.


Przeglądanie

Przekroczenie limitu czasu połączenia
W zasadzie oznacza to, że strona sieci Web została „zablokowana" podczas przesyłania do komputera (usługodawca korzysta z wolnego połączenia z pozostałymi segmentami Internetu lub jest duże natężenie ruchu w sieciach znajdujących się między serwerem sieci Web i usługodawcą internetowym). Jeżeli ten komunikat jest nieustannie wyświetlany, spróbuj zalogować się, gdy natężenie ruchu w sieci jest mniejsze i skonsultuj się z usługodawcą internetowym.

Jak określić szybkość transmisji?
Szybkość połączenia można określić za pomocą witryny www.testmyspeed.com. W ten sposób można ustalić, czy szybkość transmisji jest odpowiednia.

Niewielka szybkość transmisji: 28.8
Jeżeli modem 56 K nigdy nie osiąga szybkości transmisji większej niż 28,8 Kb/s, skontaktuj się z dostawcą usług telefonicznych, aby ustalić, czy na danej linii jest zainstalowany koncentrator. Urządzenia tego typu udostępniają pojedynczą linię telefoniczną w kilku budynkach lub mieszkaniach, co ogranicza szybkość połączenia z Internetem do zaledwie 28,8 K.

Niewielka szybkość transmisji: 44,000
W przypadku modemu 56 K szybkość transmisji na poziomie 44 000 lub 48 000 b/s nie jest imponująca, ale typowa dla modemów tego rodzaju. W rzeczywistości system telefoniczny nie może przesyłać danych z szybkością znacznie większą niż 49 000 b/s.

Niewielka szybkość transmisji: PRZEKAZYWANIE
Jeżeli wysyłanie plików za pomocą poczty e-mail lub protokołu FTP jest znacznie szybsze niż pobieranie, nie oznacza to nieprawidłowego działania. Połączenie o szybkości 33,6 K jest dostępne tylko w przypadku przekazywania.

Niewielka szybkość transmisji: CZY PRZYCZYNĄ PROBLEMU JEST USŁUGODAWCA INTERNETOWY?
Jeżeli można przypuszczać, że przyczyną zwolnienia szybkości transmisji jest usługodawca internetowy, poproś zaprzyjaźnioną osobę o wypróbowanie własnego konta w danym systemie. W ten sposób można ustalić, czy zmiana dostawcy będzie korzystnym rozwiązaniem.

404 Nie można odnaleźć strony
W zależności od witryny może pojawić się komunikat o błędzie przeglądarki „404 Nie można odnaleźć strony" lub bardziej przyjazny komunikat witryny. Komunikaty tego typu oznaczają, że wpisany adres URL nie prowadzi do strony. Sprawdź adres i spróbuj wpisać htm zamiast html. Jeśli korzystasz z łącza, wróć do poprzednich stron, aby odnaleźć inny sposób przejścia do danej strony. Jeżeli komunikat „nie można odnaleźć" jest wyświetlany niezależnie od łącza, błąd wystąpił w witrynie i może być konieczne wysłanie odpowiedniego powiadomienia pocztą e-mail. Jeżeli łącze prowadzące do strony znajduje się w innej witrynie, spróbuj usunąć nazwę strony z adresu URL, aby sprawdzić, czy można w inny sposób uzyskać dostęp do danej strony.

Brak serwera DNS
Serwer DNS (Domain Name Server) to komputer przekształcający nazwę witryny sieci Web w numeryczny adres IP używany w Internecie. Pojawienie się komunikatu informującego o braku wpisu DNS dla strony, którą próbowano załadować, może oznaczać, że serwer sieci Web nie działa poprawnie albo że serwer sieci Web lub serwer DNS jest zajęty. W takim wypadku może nastąpić utrata połączenia z Internetem, dlatego sprawdź, czy nadal jesteś w trybie online i kliknij przycisk Odśwież.

401 Nieautoryzowany/403 Zabroniony
Ten błąd oznacza, że usiłowano uzyskać dostęp do witryny sieci Web chronionej przy użyciu hasła lub że serwer sieci Web blokuje dostęp użytkowników z danej domeny. Niektóre witryny instytucji zezwalają na dostęp tylko oficjalnym użytkownikom lub wyłącznie na podstawie subskrypcji.

Plik nie zawiera danych
Jeśli pojawił się ten błąd, to prawdopodobnie próbujesz przeglądać stronę sieci Web w tym samym czasie, gdy webmaster przekazuje jej nową wersję! W takim przypadku wystarczy poczekać kilka minut i spróbować ponownie. Jeżeli błąd nadal się pojawia, prawdopodobnie wystąpił problem w witrynie sieci Web. Serwer odmawia ustanowienia połączenia sieciowego
Jeżeli żądana strona jest bardzo popularna, jej serwer nie może zapewnić obsługi dużej liczby jednoczesnych żądań uzyskania do niej dostępu. W przypadku niektórych serwerów wyznaczane są limity dotyczące liczby obsługiwanych żądań. Jeżeli kliknięcie przycisku Odśwież nie powoduje wyświetlenia strony, poczekaj kilka minut i spróbuj ponownie.

Kiedy natężenie ruchu sieciowego jest największe?
Najlepszą porą na przeglądanie sieci Web jest ranek, ponieważ wtedy użytkownicy w USA nie korzystają jeszcze z komputerów. Należy unikać odwiedzania witryn popularnych w USA w godzinach 18–21 według czasu obowiązującego w USA (sześć do dziewięciu godzin po czasie obowiązującym w Polsce, a więc zazwyczaj w godzinach nocnych). Sprawdź czas w witrynie www.timeanddate.com/worldclock/.

Aktualizacja
Aby uzyskać aktualizacje programu Internet Explorer i innego oprogramowania internetowego, można korzystać z takiego narzędzia, jak BigFix (www.bigfix.com). Ostrzega ono użytkownika w przypadku wykrycia problemów z zabezpieczeniami oraz informuje o dostępności nowszej wersji oprogramowania.

Zabezpieczenia
Często udostępniane są poprawki zabezpieczeń programu Internet Explorer. Sprawdź informacje w witrynie www.microsoft.com/windows/ie/downloads/critical/ lub uzyskaj dostęp do poprawek za pośrednictwem witryny Windows Update.

Poprawki programu Internet Explorer
Jeżeli program Internet Explorer ulega awariom i zgłasza błędy, które nie są związane z odwiedzanymi stronami, spróbuj zastosować narzędzia naprawcze. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij ikonę Dodaj/Usuń programy, kliknij pozycję Microsoft Internet Explorer 6 i narzędzia internetowe oraz Napraw program Internet Explorer.

Usuwanie STARYCH wpisów Autouzupełniania
Usuń przestarzałe wpisy Autouzupełniania, takie jak stare adresy e-mail, zachowując inne szczegółowe dane Autouzupełniania. Kliknij dwukrotnie pole, w którym jest widoczny stary wpis, aby wyświetlić listę opcji. Zaznacz zbędną opcję i naciśnij klawisz DEL.

Wyświetlana jest niewłaściwa witryna
W przypadku wyświetlenia niewłaściwej witryny sprawdź pisownię. Jeżeli adres URL jest poprawny, być może witryna została zamknięta, a domenę przejęła inna firma.

Nie można opuścić witryny
W przypadku niektórych witryn wyświetlanych jest pięć lub sześć dodatkowych podręcznych okien przeglądarki zawierających ogłoszenia lub pokrewne witryny. Najlepszym rozwiązaniem jest zamknięcie wszystkich okien. Niektóre witryny otwierają nowe okno zawsze po zamknięciu jednego z nich. Jeżeli nie możesz przerwać tego procesu, naciśnij i przytrzymaj wciśnięte klawisze CTRL + ALT + DEL i zamknij przeglądarkę.

Nie można opuścić ramki
Niektóre witryny kierują użytkownika do innych witryn. Umieść ramkę w górnej części ekranu, aby ułatwić sobie odszukanie drogi powrotnej. Jeżeli przycisk służący do zamykania ramki jest niedostępny, kliknij prawym przyciskiem myszy łącze prowadzące wstecz do strony głównej i wybierz polecenie Otwórz w nowym oknie. Jeżeli dwa adresy URL są połączone, usuń pierwszy adres i wszystkie wpisy pośrednie. W przeciwnym wypadku kliknij stronę prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Właściwości, a następnie skopiuj i wklej rzeczywisty adres URL na pasku adresu.

Nie można opuścić pierścienia
Pierścienie sieci Web to kolekcje pokrewnych witryn wyposażone w narzędzie nawigacyjne umożliwiające wyświetlenie innych witryn w danym pierścieniu. Jeżeli nie można nawigować między witrynami, kliknij łącze prowadzące do listy witryn i odwiedzaj je pojedynczo.


Wiadomości e-mail

Usuwanie załączników
W programie Outlook Express nie można usunąć załączników bez usunięcia całej wiadomości. Prześlij do siebie kopię wiadomości, usuwając załącznik przed jej wysłaniem, lub utwórz kopię i usuń plik. Aby to zrobić, przeciągnij wiadomość na pulpit, zapisz ją jako plik eml i przeciągnij z powrotem do skrzynki odbiorczej. Niezależnie od zastosowanej metody, usuń oryginalną wiadomość pocztową.

Nieprawidłowy program poczty e-mail
Jeżeli jest dostępnych kilka programów poczty e-mail, podejmij decyzję, który program będzie uruchamiany po kliknięciu łączy e-mail na stronach sieci Web, czyli będzie domyślnym klientem poczty e-mail. W programie Internet Explorer w menu Narzędzia wybierz polecenie Opcje internetowe, kliknij kartę Programy i zaznacz żądany program na liście. Podczas uruchamiania programów Outlook Express lub Outlook, które nie są domyślnymi klientami poczty e-mail, pojawia się okno dialogowe z propozycją ich odpowiedniego skonfigurowania. Zaznacz pole wyboru, jeżeli system Windows nie powinien sprawdzać konfiguracji programu.

Naprawianie uszkodzonych folderów osobistych
Program Outlook przechowuje wiadomości w plikach pst. Jeżeli plik tego typu ulegnie uszkodzeniu i wiadomości zostaną utracone, uruchom narzędzie Naprawa poczty (kliknij przycisk Start i wybierz następujące polecenia: Programy, Akcesoria i Narzędzia systemowe) w celu przetestowania plików. Wykonaj kopię zapasową i spróbuj rozwiązać problemy. Jeżeli plik jest poważnie uszkodzony, najpierw uruchom program ScanDisk, a następnie narzędzie Naprawa poczty. Uruchamiaj kolejno powyższe narzędzia do chwili, kiedy nie będą zgłaszane żadne błędy.

451 Nierozpoznana domena
Jeżeli ten błąd pojawił się podczas próby wysłania wiadomości e-mail, prawdopodobnie zmieniono domenę, a fałszywy adres zwrotny został wykorzystany w celu wprowadzenia w błąd osób rozsyłających wiadomości typu „spam". Spróbuj zmienić nazwę użytkownika.

Limit 2 GB w programie Outlook
Rozmiar pliku pst nie może przekraczać 2 GB. To dużo, ale taka wielkość jest uzasadniona dużymi pojemnościami dysków twardych dostępnych na rynku. Kontroluj rozmiar pliku, ponieważ po przekroczeniu limitu 2 GB nie można korzystać z programu Outlook. W przypadku osiągnięcia limitu 2 GB skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania narzędzia do obcinania zbyt dużych plików PST i OST (artykuł Q296088 w witrynie http://support.microsoft.com), które przytnie plik, co spowoduje jednak utratę usuniętych wiadomości. Alternatywną metodą jest usunięcie przy użyciu edytora szesnastkowego kilku znaków znajdujących się w centrum pliku w celu zmniejszenia jego rozmiaru do poziomu poniżej 2 GB. Jeżeli można ponownie otworzyć plik, zarchiwizuj niektóre wiadomości w innym pliku przy użyciu polecenia Oczyszczanie skrzynki pocztowej z menu Narzędzia.

Zapobieganie powstawaniu zbyt dużych plików
Dostępna jest poprawka programu Outlook 2002, która uniemożliwia przekroczenie przez plik pst limitu 2 GB. Po osiągnięciu rozmiaru 1,82 GB nowe wiadomości e-mail nie są odbierane (wyświetlane jest tylko ostrzeżenie dotyczące rozmiaru pliku). Poprawka jest dostępna w aktualizacji opublikowanej w październiku 2001 w witrynie http://office.microsoft.com.

Odczytywanie kopii zapasowych wykonanych na dyskach CD Jeżeli kopie plików pst programu Outlook były zapisane na dysku CD, skopiuj je ponownie na komputerze. Program Outlook musi uzyskać dostęp do odczytu/zapisu przed otwarciem pliku pst. Kliknij skopiowany plik prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości. Po usunięciu zaznaczenia atrybutu tylko do odczytu program Outlook odczyta plik.

Powolne zamykanie programu Outlook
Jeżeli zamykanie programu Outlook trwa zbyt długo, być może program poszukuje dodatkowych wiadomości e-mail. W menu Narzędzia wybierz polecenia Ustawienia wysyłania/odbierania i Definiuj grupy Wyślij/Odbierz oraz usuń zaznaczenie pola wyboru Wykonaj automatyczne wysyłanie/odbieranie podczas zamykania.

Odpowiedzi ze starego konta
Podczas odpowiadania na wiadomość e-mail program Outlook zawsze usiłuje wysłać odpowiedź z konta, na którym odebrano oryginalną wiadomość. Ta funkcja może być przyczyną problemów. Adres odbiorcy może być nieaktualny, dlatego odpowiedzi nie są prawidłowo odsyłane. Utwórz nową wiadomość i skopiuj szczegółowe informacje z odpowiedzi. W takim wypadku program Outlook użyje domyślnego konta, a nieprawidłowo zaadresowaną wiadomość można usunąć.

Nie można usunąć wiadomości e-mail
Jeżeli usunięcie wiadomości e-mail nie powoduje zwolnienia miejsca na dysku twardym, sprawdź folder Elementy usunięte. Może on zawierać setki usuniętych wiadomości e-mail. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Opróżnij folder Elementy usunięte lub w menu Narzędzia wybierz polecenie Oczyszczanie skrzynki pocztowej i kliknij przycisk Opróżnij. Sprawdź także duże wiadomości w innych folderach.

Usuwanie trwałe
Jeśli przytrzymasz wciśnięty klawisz SHIFT podczas naciskania klawisza DEL, program Outlook trwale usunie wiadomości z pominięciem folderu Elementy usunięte.

Usuwanie automatyczne
W menu Narzędzia wybierz polecenie Opcje i na karcie Inne zaznacz pole wyboru Opróżnij folder Elementy usunięte podczas zamykania programu, aby automatycznie wyczyścić ten folder podczas zamykania programu Outlook.

Wykonywanie kopii zapasowych plików PST
Należy nie tylko sprawdzać limit 2 GB, ale także regularnie wykonywać kopie zapasowe plików programu Outlook. W menu Plik kliknij polecenie Importuj lub eksportuj, aby uruchomić Kreatora importowania i eksportowania, zaznacz opcję Eksportowanie do pliku, kliknij przycisk Dalej, zaznacz pozycję Plik folderów osobistych i kliknij przycisk Dalej. Teraz wyeksportuj plik folderów osobistych. Nowy plik będzie zawierać wszystkie informacje.

Wykonywanie kopii zapasowych folderów programu Outlook
Aby wykonać kopie zapasowe poszczególnych folderów, takich jak Kalendarz lub Zadania, uruchom Kreatora importowania i eksportowania, a następnie w oknie Wybierz folder, z którego będą eksportowane dane zaznacz pojedynczy folder programu Outlook.

Wykonywanie kopii zapasowych programu Outlook Express
Nie należy korzystać z pozornie oczywistego polecenia Eksportuj w menu Plik. Zamiast tego wybierz polecenie Opcje w menu Narzędzia, kliknij przycisk Folder magazynu na karcie Konserwacja, aby sprawdzić lokalizację plików, a następnie skopiuj pliki do folderu kopii zapasowej. Niezbędne są pliki DBX, takie jak SKRZYNKA ODBIORCZA.DBX i ELEMENTY WYSŁANE.DBX.

Wykonywanie kopii zapasowej książki adresowej programu Outlook Express
Kliknij polecenie Eksportuj w menu Plik, wybierz polecenie Książka adresowa i zapisz kopię książki w postaci pliku tekstowego (wartości oddzielane przecinkami).

Wykonywanie kopii zapasowej kont programu Outlook Express
Aby skopiować szczegółowe informacje dotyczące kont e-mail, wybierz polecenie Konta z menu Narzędzia, kliknij kartę Poczta i wyeksportuj szczegółowe informacje do folderu kopii zapasowej.

Wiadomości zablokowane w Skrzynce nadawczej
Program Outlook przenosi wysłane wiadomości z folderu Skrzynka nadawcza do folderu Elementy wysłane. Otwarcie i zamknięcie wiadomości znajdującej się w Skrzynce nadawczej powoduje zmianę stanu wiadomości. W takim przypadku wiadomość nie zostanie wysłana (wysyłane są tylko wiadomości, których tytuły są wyróżnione pismem pochyłym). Otwórz ponownie wiadomość i kliknij przycisk Wyślij. Wiadomość zostanie wysłana po ponownym ustanowieniu połączenia z serwerem.

Wiadomości trwale zablokowane w Skrzynce nadawczej
Niektóre wiadomości e-mail są trwale zablokowane w Skrzynce nadawczej i wielokrotnie wysyłane. Oznacza to, że na dysku brakuje wolnego miejsca, co sprawia, że nie można przenieść wiadomości e-mail do folderu Elementy wysłane. Spróbuj przenieść lub usunąć wiadomość, a także sprawdź, czy jest wystarczająca ilość miejsca i usuń niektóre stare wiadomości e-mail. Możesz także kliknąć przycisk Start, wskazać polecenia Akcesoria i Narzędzia systemowe, a następnie kliknąć polecenie Oczyszczanie dysku, aby zwiększyć ilość wolnego miejsca na dysku.

Nieprawidłowe reguły wiadomości
Jeżeli program Outlook ulega awarii i jest wyświetlany komunikat „Program MSIMN spowodował błąd nieprawidłowej strony", sprawdź reguły wiadomości, gdyż jedna z reguł może być nielogiczna. Na przykład nie można oczekiwać, że program Outlook nie pobierze wiadomości zawierających określone wyrazy. Program Outlook musi bowiem pobrać treść wiadomości przed jej sprawdzeniem. Jeżeli wybrano opcję sprawdzania bezpiecznych wiadomości, wiadomości z załącznikami lub wiadomości zawierających w treści określone wyrazy, nie wolno wybierać w tej samej regule opcji „Nie pobieraj" lub „Usuń z serwera".

Duplikaty wiadomości
Jeżeli pojawiają się duplikaty niektórych wiadomości, sprawdź, czy do ich przetwarzania używane są dwie reguły. Programy Outlook i Outlook Express tworzą dodatkową kopię, jeżeli z tą samą wiadomością są zgodne dwie reguły.

Wiele identycznych wiadomości
Jeżeli identyczna wiadomość e-mail jest odbierana wielokrotnie, sprawdź, czy oprogramowanie poczty e-mail zostało skonfigurowane pod kątem usuwania pobieranych wiadomości. Jeżeli to nie rozwiąże problemu, prawdopodobnie wiadomość jest uszkodzona i trzeba poprosić usługodawcę internetowego o jej usunięcie.

Brak informacji o nadawcy
Jeżeli nazwa i adres e-mail nadawcy nie zostaną określone, program Outlook nie wyśle wiadomości e-mail. Podanie odpowiednich informacji nie zabezpiecza jednak wiadomości przed uszkodzeniem. Wybierz polecenie Konta w menu Narzędzia, zaznacz aktywne konto i kliknij przycisk Właściwości, a następnie wpisz ponownie szczegółowe informacje, nawet jeżeli wyświetlane informacje wyglądają na prawidłowe.

Brak załącznika
Jeżeli program Outlook Express wyświetla komunikat, że redagowana wiadomość ma załącznik, chociaż nie został on dodany, sprawdź, czy wiadomość nie rozpoczyna się do wyrazu „begin" i dwóch spacji (w ten sposób program OE osadza załącznik). Program Outlook Express próbuje przekształcić te znaki w załącznik (aby przejrzeć źródło, naciśnij klawisze CTRL + F3).

Korzystanie z dwóch klientów poczty e-mail
Podczas instalacji programu Outlook 2000 instalowana jest jego własna wersja pliku MAPI32.DLL. Oprogramowanie Eudora Pro wymaga innej wersji tego pliku, dlatego należy uruchomić narzędzie FIXMAPI.EXE w folderze \WINDOWS\SYSTEM, aby się upewnić, że poszczególne wersje znajdują się w odpowiednich folderach.


Usługodawcy internetowi

Błędy limitu czasu
Jeżeli błędy tego typu są zgłaszane podczas pobierania wiadomości e-mail, oznacza to, że serwer poczty e-mail nie odpowiada. W takim wypadku zwiększ limit czasu dotyczący konta e-mail do jednej minuty. Jeżeli problem nadal będzie występował, zapytaj usługodawcę internetowego, dlaczego serwer jest zajęty.

Usuwanie starszego usługodawcy internetowego
W przypadku zmiany dostawców otwórz aplet Dodaj/Usuń programy, aby usunąć specjalne oprogramowanie zainstalowane przez wcześniejszego usługodawcę internetowego. Następnie w Panelu sterowania kliknij ikonę Dial-Up Networking i usuń ikonę poprzedniego usługodawcy internetowego. Sprawdź, czy w przeglądarce wiadomości e-mail nowy usługodawca jest zaznaczony jako połączenie domyślne.

550 – Przekazywanie niedozwolone
Błąd 550 oznacza, że serwer poczty wychodzącej nie rozpoznaje użytkownika. Większość usługodawców internetowych zezwala na wysyłanie wiadomości e-mail jedynie po zalogowaniu się, aby zapobiec wykorzystaniu serwerów do rozsyłania wiadomości typu „spam". Zmień serwer SMTP przez wybranie serwera zgodnego z usługodawcą internetowym, z którym nawiązano połączenie.

Serwery proxy i sieci VPN usługodawców internetowych
Niektórzy usługodawcy internetowi używają serwerów proxy, aby przyśpieszyć przeglądanie sieci Web. Mogą one jednak powodować konflikty z oprogramowaniem VPN, jeżeli jest potrzebne bezpieczne połączenie z siecią firmową poprzez wirtualną sieć prywatną (VPN). Zapytaj administratora systemu w firmie, czy można nawiązać połączenie za pośrednictwem innego portu IP.

Zastępowanie konfiguracji przez usługodawcę internetowego
Niektórzy usługodawcy internetowi przekazują użytkownikom oprogramowanie, które może resetować ustawienia sieci Web i poczty e-mail użytkownika, zastępując określone przez niego specyfikacje. Zanotuj własne ustawienia przed zainstalowaniem oprogramowania usługodawcy internetowego, a po instalacji zresetuj wszystkie ustawienia.

Tryb online w godzinach nocnych
W przypadku użytkownika, który chce pobrać bardzo duży plik i co miesiąc uiszcza stałą opłatę za korzystanie z sieci, atrakcyjnym rozwiązaniem może być pobieranie pliku w godzinach nocnych. Narzędzia obsługujące połączenie mogą jednak nie działać tak długo. Zamiast ich używać, warto zlokalizować witrynę FTP (szybszy transfer, niektóre serwery FTP umożliwiają także wznowienie przerwanych sesji pobierania) lub skorzystać z menedżera pobierania, takiego jak program Star Downloader.

Serwery grup dyskusyjnych
Jeśli żądana grupa dyskusyjna nie znajduje się serwerze NNTP usługodawcy internetowego, możesz zażądać dodania jej do listy, lub spróbować skorzystać z jednego z dostępnych bezpłatnie serwerów, wymienionych w witrynie www.newzbot.com lub www.newsservers.net. Jeśli serwer, do którego próbujesz uzyskać dostęp, jest wyłączony lub nie masz prawidłowego konta, pojawia się błąd NNTP.

Kilka porad do wypróbowania

Przekierowanie połączeń
Usługa Call Divert firmy BT zmienia sygnał wybierania, ale nie należy jej wyłączać, gdy użytkownik jest w trybie online, ponieważ w takim wypadku połączenia są przekierowywane do innych włączonych aparatów telefonicznych. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij ikonę Modemy, a następnie zaznacz odpowiedni modem, kliknij przycisk Właściwości i kartę Połączenie. Usuń zaznaczenie pola wyboru Czekaj na sygnał przed wybraniem numeru. Poczekaj na przystosowanie modemu przez co najmniej 60 sekund i wyreguluj błędne połączenie w oknie Opcje zaawansowane, aby uzyskać optymalne parametry połączenia i uniknąć wymuszonego przełączania do trybu offline na skutek zakłóceń.

Wybór konta
Jeśli korzystasz z usług kilku usługodawców internetowych, ale połączenia telefoniczne są najczęściej nawiązywane z jednym usługodawcą, upewnij się, że zostało wybrane odpowiednie połączenie domyślne. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania i ikonę Dial-Up Networking, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ulubione połączenie i wybierz polecenie Ustaw jako domyślne. Jeżeli ta opcja jest wyszarzona, oznacza to, że połączenie zostało już ustawione jako domyślne. W używanym oprogramowaniu pocztowym można skonfigurować określone połączenia telefoniczne związane z pojedynczymi kontami e-mail, połączenie domyślne jest jednak używane przez wszystkie aplikacje internetowe bez dodatkowych ustawień.

Zmiana czasu pobierania
Po rozpoczęciu pobierania pliku przeglądarka szacuje, jak długo będzie ono trwało. Ten czas może być modyfikowany, ponieważ zmienia się natężenie ruchu sieciowego. Podczas pobierania pliku przeglądarka otrzymuje więcej informacji dotyczących szybkości serwera i połączenia, dlatego koryguje szacowany czas pobierania (zazwyczaj nowa wartość jest mniej optymistyczna, ale za to bardziej precyzyjna).

Identyfikacja błędów
W przypadku korzystania z klienta FTP rozmiar okna, w którym są wyświetlane komunikaty serwera, może być niewielki. Można powiększyć to okno, aby się upewnić, że nie wystąpiły problemy lub ponownie przejrzeć komunikat powitalny w celu przeczytania dodatkowych instrukcji.

Niezbędne zasoby
Przeglądarka może obsługiwać tekst i obrazy, ale korzystanie z innych zasobów wymaga dodatkowego oprogramowania. Dodatki typu plug-in, pliki Pomocy lub formanty ActiveX umożliwiają otwieranie archiwów ZIP, dokumentów, filmów i plików dźwiękowych. Jeżeli pojawi się okno dialogowe z komunikatem proponującym zainstalowanie takiego oprogramowania, na przykład programu Acrobat, instalowane oprogramowanie jest całkowicie bezpieczne. W przypadku nieznanego programu warto odwiedzić odpowiednią witrynę sieci Web, aby uzyskać więcej informacji.

Utrata haseł
W czasie konfigurowania szczegółowych informacji dotyczących witryny FTP w programie WS_FTP i innych programach FTP trzeba zaznaczyć w oprogramowaniu, że istnieje konieczność zapisania zmian wprowadzonych w ustawieniach. Aby to zrobić, zaznacz pola wyboru Zapisz hasło (Save Password) i Automatycznie zapisz konfigurację (Auto Save Config) lub Zapisz konto (Save Account), zależnie od oprogramowania FTP.

Stare strony
Jeżeli data lub wiadomości w grupach dyskusyjnych w witrynie sieci Web są nieaktualne, prawdopodobnie widoczna jest kopia pobrana z pamięci podręcznej przeglądarki. Kliknij przycisk Odśwież, aby zaktualizować informacje. Można także wyczyścić pamięć podręczną, aby zyskać pewność, że zawsze są wyświetlane najnowsze strony. W programie Internet Explorer wybierz polecenie Opcje internetowe z menu Narzędzia i kliknij przycisk Usuń pliki na karcie Ogólne. Jeżeli odświeżenie nie umożliwia rozwiązania problemu, być może usługodawca internetowy buforuje stronę na serwerze proxy. Naciśnij i przytrzymaj klawisz ALT, a następnie kliknij przycisk Odśwież, aby pobrać nową kopię.

Unikanie drukowania adresów URL
Jeśli nie chcesz, aby na wydruku pojawiały się takie elementy, jak tytuł strony, adres URL lub liczba stron, zmodyfikuj nagłówki i stopki w podglądzie wydruku programu IE6, klikając przycisk Ustawienia na pasku narzędzi. &w to tytuł strony, &u to adres URL, &d do data, &p to bieżąca strona, &P to liczba stron, a &b wstawia pustą spację.
Prawa autorskie lub licencję na ten materiał posiada firma Future Publishing Limited, należąca do grupy Future Network, UK 2004. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 835574 — ostatni przegląd: 05/07/2004 11:51:00 — zmiana: 3.2

Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

  • kbpubtypeqa kbtypenonkb KB835574
Opinia
>