Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Zwiększanie wydajności systemu Windows

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Punkt orientacyjny
W tym artykule szczegółowo omówiono metody umożliwiające znaczne zwiększenie wydajności systemu Windows 98.

Bezpośrednio po instalacji stan systemu Windows jest prawidłowy. Na dysku twardym dostępna jest znaczna ilość wolnego miejsca, zbędne programy narzędziowe nie działają w tle, a system plików jest logicznie uporządkowany. Natychmiast po rozpoczęciu instalowania aplikacji i przenoszenia plików (tzn. korzystania z komputera w typowy sposób) widoczne jest podejrzanie gwałtowne obniżenie poziomu wydajności.

Obserwując powolne zmniejszanie wydajności do poziomu zerowego, można dojść do wniosku, że system Windows nie jest przystosowany do uruchamiania złożonych aplikacji, a spadek wydajności jest nieunikniony i nieodwracalny. Użytkownik może podjąć następującą decyzję: „No cóż, prawdopodobnie konieczne jest uaktualnienie". Rezultatem wydatkowania znacznych kwot na zakup nowego sprzętu jest oczywiście usprawnienie systemu, jednak nie zawsze jest to konieczne. Czasami wystarczy ustawić kilka przełączników, aby zwiększyć wydajność systemu Windows. Konieczna jest jednak identyfikacja odpowiednich przełączników.

W tej sekcji zamieszczono porady ułatwiające znaczne zwiększenie wydajności systemu Windows, bez konieczności instalowania dodatkowego sprzętu. Wyróżniono sześć sekcji: uruchamianie i zamykanie, system, oczyszczanie, skróty, aplikacje i narzędzia oferowane przez innych producentów. Użytkownicy, którzy zetknęli się już z niektórymi technikami omówionymi w tym artykule, z pewnością docenią nowe specjalistyczne informacje dotyczące systemu Windows.

Zgodnie z powyższymi zapewnieniami, należy uruchomić system Windows i rozpocząć lekturę. Przeznaczenie godziny na implementację podanych porad i wskazówek umożliwi odejście w przeszłość ikony obracającej się klepsydry, wyświetlanej na ekranie monitora.

Uruchamianie i zamykanie

Należy monitorować oprogramowanie ładowane podczas uruchamiania systemu Windows. Aby przeczytać wszystkie informacje wyświetlane na ekranie, należy nacisnąć klawisz PAUSE/BREAK.

System Windows optymalizuje niektóre pliki, jednak raz na miesiąc warto uruchamiać Defragmentator dysków, aby zachować pliki startowe w pojedynczym bloku i zapewnić ich szybsze ładowanie.

Należy usunąć systemowe efekty dźwiękowe, otwierając okno Właściwości: Dźwięki i urządzenia audio w Panelu sterowania, przełączając do karty Dźwięki i wybierając pozycję Brak dźwięków z menu Schemat dźwiękowy. Wykonanie powyższych czynności umożliwi przyśpieszenie uruchamiania i zamykania systemu, jak również zwiększenie ogólnej szybkości operacyjnej systemu.

Należy usunąć wszystkie zbędne elementy z folderu Autostart w menu Programy.

Jeżeli użytkownik nie przegląda często sieci Web, powinien wyłączyć program antywirusowy, aby zaoszczędzić co najmniej pięć sekund w procesie uruchamiania. Nie wolno zapominać o ręcznym uruchomieniu programu przed przejściem do trybu online lub włożeniem do stacji dysku wymiennego. Podobnie w przypadku sporadycznego nagrywania płyt CD przy użyciu programu Direct CD należy wyłączyć również ten program.

Najlepszą metodą rozwiązywania problemów związanych z uruchamianiem systemu Windows jest korzystanie z Narzędzia konfiguracji systemu (należy wpisać polecenie msconfig w oknie dialogowym wyświetlanym po kliknięciu przycisku Start i polecenia Uruchom).

Uruchamianie systemu Windows 98 można przyśpieszyć, usuwając plik Logo.sys znajdujący się w katalogu głównym.

Aby przyśpieszyć uruchamianie systemu Windows 98, można konwertować dysk twardy na system FAT32 (jeżeli nie został jeszcze skonfigurowany w ten sposób) i uruchomić Defragmentator dysków.

Jeżeli konieczny jest ponowny rozruch systemu Windows, ten proces można przyśpieszyć, naciskając i przytrzymując klawisz SHIFT podczas klikania przycisku OK w celu potwierdzenia zamiaru ponownego uruchomienia systemu. Podczas ponownego rozruchu systemu Windows nie będą wykonywane procedury związane ze sprawdzaniem sprzętu.

Aby przyśpieszyć zamykanie systemu, należy zamknąć najpierw wszystkie otwarte programy.

Jeżeli inni użytkownicy korzystający z danego komputera pozostawią uruchomione aplikacje i opuszczą stanowisko robocze, komputer działa z ograniczoną wydajnością. Jeżeli nie można zalogować się w imieniu tych użytkowników, aby zamknąć programy, należy użyć przycisku Wyloguj na karcie Użytkownicy w Menedżerze zadań. Niezapisane pliki tych użytkowników zostaną utracone, dlatego należy zachować ostrożność.

Aby zamknąć system, należy zamknąć wszystkie otwarte okna i nacisnąć klawisze ALT + F4.

Na zakończenie należy również rozważyć możliwość korzystania z programów TweakAll (www.codeforge.co.uk) i Tweak UI (www.microsoft.com/ntworkstation/downloads/powertoys/networking/nttweakui.asp). Oba programy zapewniają dostęp do wszystkich ustawień systemowych, z których wiele umożliwia przyspieszenie uruchamiania systemu.

Dostosowanie systemu


Okna dialogowe, opcje, ustawienia i klucze Rejestru umożliwiają optymalizację systemu Windows.

Należy wyłączyć proces renderowania czcionek ClearType, klikając prawym przyciskiem myszy w obszarze pulpitu oraz wybierając przycisk Efekty na karcie Wygląd.

Aby zapewnić optymalną wydajność, należy wyświetlić ekran Właściwości systemu, kliknąć kartę Zaawansowane i kliknąć przycisk Ustawienia w obszarze Wydajność.

Korzystanie ze starej wersji programu Media Player umożliwia szybsze uruchamianie plików. Kopia programu znajduje się w następującej lokalizacji: C:\Program Files\Windows Media Player\MPlayer2.exe.

Aby zapobiec monitowaniu przez system Windows o potwierdzenie wszystkich operacji usunięcia plików, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Kosza i wybrać polecenie Właściwości. Na karcie Globalne należy wyczyścić opcję Wyświetlaj okno dialogowe potwierdzające usuwanie.

Nowsze karty graficzne i płyty główne umożliwiają buforowanie danych, dlatego karta może wyświetlać fragmenty (nie pojedyncze bity) obrazu na ekranie; w ustawieniach systemu BIOS należy odnaleźć opcję trybu buforu pamięci wideo Video Memory Cache Mode w obszarze konfiguracji układu scalonego Chip Configuration i skonfigurować wartość USWC dla tej opcji.

Jeżeli komputer nie jest używany do kopiowania ścieżek muzycznych z dysków CD, należy wyłączyć odtwarzanie cyfrowe, aby zwiększyć wydajność. Po otwarciu Menedżera urządzeń i wyświetleniu listy stacji dysków DVD/CD-ROM należy kliknąć dwukrotnie odpowiednią stację. Na karcie Właściwości należy wyczyścić pole wyboru Włącz cyfrowy dźwięk CD.

Czy dyski twarde przesyłają dane z pełną szybkością? W Menedżerze urządzeń należy kliknąć prawym przyciskiem myszy poszczególne kanały dysków, wybrać polecenie Właściwości i kliknąć kartę Ustawienia. Należy skonfigurować DMA jako tryb transferu.

Aby przyśpieszyć zapisywanie na dysku, należy zwiększyć wielkość zapisywanych bloków danych. W Menedżerze urządzeń należy otworzyć drzewo Stacje dysków, kliknąć dwukrotnie odpowiedni dysk twardy i wybrać kartę Zasady. Jeżeli jest to możliwe, należy zaznaczyć opcje Włącz buforowanie zapisu na dysku i Optymalizacja wydajności.

Niektóre usługi uruchomione w tle są zbędne. Korzystnym rozwiązaniem jest przełączenie usług tego typu do trybu Ręcznego w celu uruchamiania usług tylko wówczas, gdy są niezbędne.

Wbudowana obsługa plików zip jest związana z wykorzystaniem znacznej ilości zasobów. Należy korzystać z narzędzia takiego jak ZipCentral i wyłączyć obsługę plików zip, klikając przycisk Start, wybierając polecenie Uruchom i wpisując polecenie REGSVR32 /U ZIPFLDR.DLL, a następnie naciskając klawisz ENTER.

Po wybraniu polecenia Sieć w Panelu sterowania i wyświetleniu karty Konfiguracja należy zaznaczyć pozycję Karta Dial-Up, a następnie kliknąć przycisk Właściwości i kartę Zaawansowane. Należy skonfigurować wartość Duży ustawienia Rozmiar pakietu IP. Po wypróbowaniu ustawienia należy skonfigurować wartość Średni, aby sprawdzić, czy umożliwia zwiększenie wydajności.

Jeżeli oprogramowanie służące do testowania karty graficznej nie jest używane, należy zmniejszyć liczbę kolorów do poziomu 16 bitów lub 256 kolorów.

Po przełączeniu do karty Połączenia i kliknięciu przycisku Ustawienia dla połączenia telefonicznego należy kliknąć przycisk Zaawansowane. Należy zdefiniować krótkie interwały pomiędzy próbami wybierania numeru.

Można wyłączyć efekty przejścia menu, cienie i wygładzanie czcionek, aby zwiększyć wydajność systemu Windows. Należy kliknąć przycisk Efekty na karcie Wygląd w oknie Właściwości ekranu w Panelu sterowania.

Narzędzie WinAlign w systemie Windows 98 przyśpiesza uruchamianie aplikacji, jednak obsługiwane są tylko programy przystosowane do współpracy z oprogramowaniem WinAlign. Aby ustalić, które pliki korzystają z narzędzia WinAlign, należy przeglądać plik Winali.ini w folderze C:\WINDOWS\SYSTEM.

Dostępne są również metody umożliwiające zwiększenie szybkości działania dysku twardego. W oknie Właściwości systemu na karcie Wydajność należy kliknąć przycisk System plików. Na karcie Dysk twardy należy skonfigurować wartość Pełna ustawienia Optymalizacja odczytu z wyprzedzeniem.

Po przełączeniu do karty Dysk wymienny należy zaznaczyć opcję Włącz buforowanie zapisu z opóźnieniem. Jeśli wyjmiesz dysk przed zakończeniem zapisywania przez system Windows, pliki zostaną uszkodzone, ale gdy będziesz ostrożny, zyskasz znaczące zwiększenie wydajności.

Karta CD-ROM w oknie dialogowym Właściwości systemu plików umożliwia tylko optymalizację stacji dla prędkości maks. 4x. Tę wartość można zwiększyć w Rejestrze. Należy wyświetlić klucz HKEY_ LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem\CDFS. Następnie należy zmienić ustawienia CacheSize i PreFetch, wpisując odpowiednio wartości d6040000 i 80030000.

Szybsze wyświetlanie grafiki
Korzyści wynikające z optymalnego wykorzystania karty graficznej są ewidentne. Program PowerStrip ułatwia nieznaczne zwiększenie częstotliwości zegara procesora karty (należy jednak zachować ostrożność!). Można go pobrać z witryny www.entechtaiwan.com

Program PowerStrip firmy Entech uzyskuje dostęp do ukrytych funkcji karty graficznej i umożliwia, między innymi, zwiększenie częstotliwości zegara.

Program PowerStrip wykrywa i monitoruje kartę graficzną. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy nowej ikony na pasku systemowym należy wybrać polecenia Performance profiles i Configure.

Korzystając z suwaków znajdujących się po lewej stronie w oknie dialogowym, można zwiększyć częstotliwość zegara procesora i pamięci. Po wprowadzeniu nieznacznych zmian obu ustawień należy zapisać zmiany, a następnie zamknąć okno dialogowe.
Porządkowanie dysków
Aby ustalić, kiedy ostatnio wykonywano polecenie Defrag, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dysk w oknie Mój komputer i wybrać polecenie Właściwości. Aby wyświetlić datę, należy kliknąć kartę Narzędzia.


Jeżeli w systemie zainstalowano ponad 100 czcionek, korzystających ze znacznej ilości zasobów, należy odinstalować zbędne czcionki.

Po odinstalowaniu dysku twardego lub karty graficznej system Windows zachowuje ustawienia w Rejestrze w celu wykorzystania w przypadku ponownego zainstalowania tych urządzeń. W Menedżerze urządzeń należy wybrać polecenie Pokaż ukryte urządzenia w menu Widok i usunąć zbędny sprzęt.Należy zresetować modem i przywrócić ustawienia fabryczne, wykorzystując ciąg inicjacji AT&F1 lub ATZ.

Zbędny port gier oznacza nieefektywne korzystanie z zasobów. Należy uruchomić aplet System w Panelu sterowania i w Menedżerze urządzeń rozwinąć węzeł Kontrolery dźwięku, wideo i gier. Po zaznaczeniu portu gier Creative i wybraniu przycisku Właściwości należy wyczyścić pole wyboru Konfiguracja oryginalna (bieżąca) lub zaznaczyć pole wyboru Wyłącz w tym profilu sprzętowym.

Aby oszczędnie korzystać z miejsca na dysku twardym i przyśpieszyć działanie systemu, należy wybrać następujące polecenia w menu Start: Programy, Akcesoria, Narzędzia systemowe, Oczyszczanie dysku.

Aby defragmentować dysk twardy, należy wybrać następujące polecenia w menu Start: Programy, Akcesoria, Narzędzia systemowe, Defragmentator dysków.

Przyciski Usuń pliki cookie i Usuń pliki na karcie Ogólne w oknie Właściwości internetowe umożliwiają oszczędne korzystanie z miejsca i ochronę komputera w trybie online.

Zwiększenie ilości wolnego miejsca oznacza szybsze działanie komputera. Zalecane jest zachowanie zawsze co najmniej 600 MB wolnego miejsca.

Nadmierna liczba ikon na pulpicie i wyświetlanie tapety pulpitu oznacza zużycie pamięci systemowej i procesora. Należy ograniczyć do minimum lub unikać korzystania z tych elementów.

Należy ustalić, które pliki zajmują całe dostępne miejsce, klikając przycisk Start i polecenie Znajdź, zaznaczając opcję Pliki lub foldery i wyszukując pliki o rozmiarze co najmniej 5 MB.

Należy zmienić rozmiar Kosza, tak aby zajmował większą lub mniejszą część dysku twardego. Po kliknięciu dysku prawym przyciskiem myszy należy wybrać polecenie Właściwości. Suwak umożliwia ustawienie wymaganej wartości procentowej.

Korzystając z programu 98lite, można kontrolować instalację i zwiększyć wydajność systemu Windows. Szczegółowe informacje są dostępne w witrynie www.litepc.com.

Korzystając z Kreatora konserwacji systemu, można planować określone zadania, takie jak uruchamianie narzędzia ScanDisk i Oczyszczanie dysku w celu zachowania optymalnego stanu komputera.

Należy wyszukiwać pliki *.txt w folderze Windows. Zazwyczaj pliki tego typu zawierają uwagi lub porady i mogą być usunięte.

Nadmiarowe biblioteki DLL mogą spowalniać działanie komputera, ale ich nieostrożne usuwanie może być niebezpieczne. Należy do tego celu użyć specjalnego programu, na przykład DLL Toys International (http://member.nifty.ne.jp/beta/prog/en/DllToys.html), który wyszukuje na dysku twardym nadmiarowe biblioteki DLL i przenosi je w bezpieczne miejsce. Jeśli wystąpią problemy, można użyć modułu kopii zapasowej tego programu w celu przywrócenia tych bibliotek.

Należy zainstalować program Clean System Directory, który może wyeliminować większość zbędnych plików w systemie i zapisać je w nieszkodliwej lokalizacji.

Po wyświetleniu folderu Windows/Temp należy usunąć całą jego zawartość, a następnie przenieść go do innej lokalizacji przy użyciu narzędzia Msconfig (należy kliknąć przycisk Start, wybrać polecenie Uruchom i wpisać polecenie msconfig).

Na pulpicie nie powinna znajdować się zbyt duża liczba ikon, przyczyniająca się do ograniczenia wydajności użytkownika i zmniejszenia szybkości operacyjnej systemu Windows.

Po uruchomieniu apletu Dodat/Usuń programy należy kliknąć ikonę Dodaj/Usuń składniki systemu Windows i wyłączyć wszystkie składniki, które nie były dotychczas używane.
Skróty do sukcesu
Każde zadanie można wykonać przy użyciu mniejszej liczby kliknięć myszą komputerową. W Eksploratorze Windows należy wybrać polecenie Opcje folderów w menu Widok, wybrać przycisk Ustawienia i zaznaczyć opcję Pojedyncze kliknięcie otwiera element.

Kliknięcie przycisku Start, wybranie polecenia Uruchom i wpisanie polecenia SENDTO powoduje otwarcie folderu SendTo, w którym można utworzyć skróty do często używanych folderów, umożliwiające szybkie przenoszenie plików przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie polecenia Wyślij do.

Po uruchomieniu apletu System w Panelu sterowania należy zaznaczyć element Porty (COM i LPT) w Menedżerze urządzeń. Jeżeli wyświetlana jest nazwa portu drukarki taka jak Standardowy port drukarki, można zwiększyć wydajność portu, wprowadzając nieznaczne zmiany. Aby ustalić, jakie zmiany są konieczne, należy przeprowadzić ponowny rozruch systemu i uruchomić program służący do konfiguracji systemu BIOS. Przeglądając menu, należy odnaleźć ustawienia portu drukarki i sprawdzić, czy można skonfigurować ustawienia ECP lub EPP.

Jeżeli drukarka jest wykorzystywana w różny sposób z odmiennymi ustawieniami, można oszczędzić czas, tworząc dodatkowy profil drukarki; na przykład jeden z profilów może służyć do drukowania listów, a inny do drukowania kolorowych fotografii. W tym celu należy otworzyć okno Drukarki w Panelu sterowania i wybrać polecenie Dodaj drukarkę, a następnie zainstalować dodatkową kopię tego samego sterownika.

W przypadku drukowania roboczych kopii dokumentów konieczne jest utworzenie niestandardowego profilu służącego do drukowania z niższą rozdzielczością przy użyciu wyłącznie czarnego atramentu. Ponadto wszystkie dodatkowe funkcje, takie jak technologia wygładzania microweave, półcienie lub symulowanie kolorów, powinny być wyłączone, aby oszczędnie korzystać z atramentu.

Jeżeli drukarka została zakupiona przede wszystkim w celu drukowania tekstu i sporadycznie jest używana do drukowania kolorowych dokumentów, korzystnym rozwiązaniem jest wybranie kasety z czarnym atramentem jako ustawienia domyślnego. W tym celu należy otworzyć okno Drukarki w Panelu sterowania, kliknąć dwukrotnie odpowiednią drukarkę i wybrać polecenie Właściwości z menu Plik i na karcie Główne kliknąć przycisk radiowy Czarny. Należy kliknąć przycisk Zastosuj, a następnie OK.

Aby podwyższyć poziom dostępności drukarki, należy umieścić skrót na pasku zadań. W tym celu należy otworzyć Panel sterowania i przeciągnąć ikonę drukarki do paska zadań.

Jeżeli konieczne jest szybkie uzyskanie dostępu do właściwości ekranu, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy w obszarze pulpitu i wybrać polecenie Właściwości.

Aby szybko sprawdzić atrybuty pliku lub folderu, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz ALT i kliknąć dwukrotnie plik lub folder.

Zawartość dowolnego dysku lub folderu można wyświetlić w Eksploratorze Windows, naciskając i przytrzymując klawisz SHIFT i klikając dwukrotnie dysk lub folder.

Należy nacisnąć i przytrzymać klawisz SHIFT podczas przeciągania folderu lub pliku do Kosza, aby natychmiast usunąć dany element.

Klikając ikonę Pokaż pulpit na pasku zadań, można zminimalizować wszystkie uruchomione programy i wyświetlić pulpit.

Aby przełączyć programy na pulpicie, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz ALT i nacisnąć klawisz TAB.

Dostęp do Menedżera zadań można szybko uzyskać nie tylko po naciśnięciu klawiszy CTRL + ALT + DEL, ale również klikając pasek zadań prawym przyciskiem myszy i wybierając polecenie Menedżer zadań.

Aby szybko uzyskać dostęp do okna Właściwości systemu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer i wybrać polecenie Właściwości.

Aby szybko uzyskać dostęp do często używanych programów lub plików, należy kliknąć je prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Utwórz skrót. Następnie należy przeciągnąć skrót do pustego obszaru na pulpicie.

Po otwarciu apletu Klawiatura w Panelu sterowania można ustawić opóźnienie i częstotliwość powtarzania, aby zwiększyć szybkość wpisywania tekstu.

Jeżeli połączenie z Internetem zostanie ustanowione przed umieszczeniem w stacji dysku audio CD, program Windows Media Player automatycznie wyświetli nazwisko artysty, tytuł albumu i nazwy ścieżek, dlatego wpisywanie tych informacji nie będzie konieczne.

Dostęp do okna Właściwości internetowe można również uzyskać za pośrednictwem karty Narzędzia w programie Internet Explorer lub klikając prawym przyciskiem myszy ikonę programu IE na pulpicie i wybierając polecenie Właściwości.

Elementy w folderze Ulubione należy porządkować zgodnie z kategoriami, aby ułatwić ich wyszukiwanie.

W programie Internet Explorer należy wybrać polecenie Opcje internetowe w menu Narzędzia i na karcie Ogólne kliknąć przycisk Użyj pustej w obszarze Strona główna. Oznacza to, że oczekiwanie na załadowanie strony głównej nie będzie konieczne podczas rozpoczynania przeglądania Sieci.

Należy kliknąć przycisk Start, wybrać polecenie Uruchom, wpisać adres sieci Web i nacisnąć klawisz ENTER. Otwieranie przeglądarki nie będzie konieczne.

Aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiaturowych, należy kliknąć przycisk Start i wybrać polecenie Pomoc i obsługa techniczna. Należy kliknąć łącze Podstawy systemu Windows, a następnie temat Skróty klawiaturowe systemu Windows.

Dostępne są również metody ułatwiające wyszukiwanie plików. Zakres wyszukiwania można ograniczyć do określonego folderu, otwierając go w oknie Mój komputer, a następnie naciskając klawisz F3.

Co zrobić wówczas, gdy żadna opcja nie jest skuteczna? Należy nacisnąć klawisz F1, aby wyświetlić Pomoc uruchomionej aplikacji lub systemu Windows. Załadowany zostanie odpowiedni plik Pomocy.

Naciśnięcie i przytrzymanie klawiszy CTRL + SHIFT podczas przeciągania ikony umożliwia utworzenie skrótu w żądanej lokalizacji docelowej zamiast przeniesienia lub skopiowania.

Aby zmienić nazwę zaznaczonej ikony lub innego elementu, należy nacisnąć klawisz F2.

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza SHIFT podczas korzystania z klawiszy strzałek umożliwia zaznaczenie bloku tekstu lub grupy plików.

Aby wyświetlić menu systemowe aktywnego okna, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz ALT, a następnie nacisnąć klawisz SPACJI.

Jeżeli konieczne jest wyłączenie funkcji autoodtwarzania dysku CD, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz SHIFT podczas umieszczania dysku w stacji.

Naciśnięcie klawiszy WIN + PAUSE/BREAK umożliwia szybkie otwarcie okna Właściwości systemu.

Skróty znajdujące się w folderze można umieścić w menu Start. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy przycisk Start, wybrać polecenia Otwórz i Nowy folder w menu Plik, a następnie przeciągnąć skróty do nowego folderu.

Korzystając z klawiszy skrótu, można otwierać skrót. Po kliknięciu ikony prawym przyciskiem myszy należy wybrać polecenie Właściwości i kliknąć kartę Skrót. Należy kliknąć w polu Klawisz skrótu i wybrać dowolny klawisz, na przykład A. Po kliknięciu przycisku OK naciśnięcie klawiszy CTRL + ALT + A w przyszłości będzie powodować uruchomienie danego skrótu przez system Windows.

Aby resetować i przywrócić domyślne rozmiary kolumn w Eksploratorze Windows, należy nacisnąć klawisze CTRL + + na klawiaturze numerycznej.

Aby skopiować na przykład 95 plików ze 100 znajdujących się w folderze, zaznacz pięć plików, których nie chcesz skopiować, przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL i klikając każdy z tych plików. Następnie należy wybrać polecenie Odwróć zaznaczenie w menu Edycja.

Korzystając z funkcji Szybki podgląd, można szybko przeglądać zawartość dowolnego pliku, tworząc skrót do pliku C:\WINDOWS\SYSTEM\VIEWERS\QUIKVIEW.EXE na pulpicie. Aby przeglądać plik, wystarczy przeciągnąć go do ikony.

Naciskając klawisz F5, można dodać datę i godzinę do dokumentu Notatnika.

Naciśnięcie klawisza ze znakiem * na klawiaturze numerycznej powoduje otwarcie wszystkich folderów w Eksploratorze Windows.

Naciskając klawisze ALT + ESC, można cyklicznie przełączać aktywne elementy zgodnie z kolejnością ich otwierania. W niektórych sytuacjach takie rozwiązanie jest bardziej użyteczne niż standardowa metoda polegająca na korzystaniu z klawiszy ALT + TAB.

Podczas korzystania z okna dialogowego zawierającego kilka kart można nacisnąć klawisze CTRL + TAB, aby cyklicznie przełączać karty.

Aby zamknąć kilka aplikacji, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, a następnie kliknąć odpowiednie przyciski na pasku zadań.

W oknie Eksploratora Windows można przesuwać widok wstecz i do przodu, naciskając i przytrzymując klawisz ALT, a następnie naciskając klawisze kierunkowe w lewo i w prawo.

Szybkim sposobem uzyskania dostępu do Pomocy systemu Windows w celu uzyskania porady lub rozwiązania problemu jest naciśnięcie klawisza [F1]. Działa to tylko w Eksploratorze — w innej aplikacji naciśnięcie tego klawisza powoduje otwarcie pliku Pomocy tej aplikacji. Dostęp do Pomocy systemu Windows można również uzyskać przez wybranie polecenia Pomoc w menu Start.
Porady dotyczące konsoli Uruchom
Aby szybko uzyskać dostęp do często używanych narzędzi, należy wpisać następujące polecenia po kliknięciu przycisku Start i wybraniu polecenia Uruchom.

Narzędzie — Skrót

Kopia zapasowa — backup
Kalkulator - calc
Tablica znaków - charmap
Rozmowa - winchat
Wiersz polecenia command
Narzędzie diagnostyczne DirectX - dxdiag
Oczyszczanie dysku - cleanmgr
Defragmentator dysków — defrag
Media Player - wmplayer
Notatnik - notepad
Paint — mspaint
Edytor rejestru - regedit
Rejestrator dźwięku - sndrec32
Edytor konfiguracji systemu - sysedit
Narzędzie konfiguracji systemu - msconfig
Informacje o systemie - msinfo32
Regulacja głośności - sndvol32
Szybkie porty szeregowe
Można zwiększyć szybkość transferu między komputerem i urządzeniami szeregowymi.


Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, wybrać polecenie Właściwości i przełączyć do karty Menedżer urządzeń. Następnie należy kliknąć symbol (+) obok elementu Porty (COM i LPT), kliknąć prawym przyciskiem myszy pierwszy element i wybrać polecenie Właściwości.

Na karcie Ustawienia portu należy wybrać wartość 115200 ustawienia Liczba bitów na sekundę zamiast wartości domyślnej (9600). Następnie należy kliknąć w polu listy Sterowanie przepływem i wybrać pozycję Sprzętowe.

Po kliknięciu przycisku Zaawansowane należy ustawić wartości maksymalne przy użyciu obu suwaków. Należy kliknąć przycisk OK dwa razy, powtórzyć powyższą procedurę dla pozostałych portów COM, a następnie zamknąć Menedżera urządzeń.
Prawa autorskie lub licencję na ten materiał posiada firma Future Publishing Limited, należąca do grupy Future Network, UK 2004. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 835606 — ostatni przegląd: 12/08/2015 06:07:49 — zmiana: 3.2

Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbpubtypeqa kbtypenonkb KB835606
Opinia