Zestaw najważniejszych narzędzi systemu Windows

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Punkt orientacyjny
Utrzymanie systemu Windows w szczytowej formie nie jest łatwe. Przyjmij pomocną dłoń.

Menu Akcesoria w systemie Windows nie jest zbyt interesujące: oprócz narzędzi do czyszczenia dysków nie ma w nim zbyt wielu programów ułatwiających życie lub pomagających dostosować system Windows. Użyteczne narzędzia zostały przeniesione do Eksploratora i na pulpit, gdzie są łatwo dostępne, ponieważ są to najczęściej odwiedzane miejsca. Jeśli narzędzia wbudowane w system Windows nie zaspokajają wszystkich potrzeb użytkownika, można bezproblemowo zainstalować w systemie Windows wiele przydatnych programów narzędziowych. Są one wyświetlane w Eksploratorze i menu kontekstowym lub na pasku zadań, dzięki czemu masz pod ręką potrzebne narzędzia.

Przede wszystkim Schowek

Jednym z naszych ulubionych programów narzędziowych jest ClipMate (www.thornsoft.com) rozszerzający możliwości Schowka systemu Windows. Podczas kopiowania dowolnego elementu w systemie Windows nadpisywana jest poprzednia zawartość Schowka, tak więc jeśli wczoraj skopiowano cenny adres URL, dzisiaj nie ma możliwości, aby go odzyskać. Program ClipMate przechowuje listę 500 skopiowanych elementów wraz z informacjami, z jakich aplikacji pochodzą, tak więc bez problemu można powrócić do wybranej strony sieci Web lub przywrócić akapit tekstu wycięty z dokumentu w zeszłym tygodniu.

Można też zgromadzić informacje z kilku miejsc i wkleić je do jednego dokumentu przy użyciu funkcji PowerPaste. Ta funkcja jest użyteczna w przypadku dzielenia adresów na odpowiednie pola w celu wklejenia ich jako wpisów w książce adresowej. Można również w ten sposób przechowywać użyteczne, często wpisywane fragmenty informacji, takie jak nazwisko i adres lub adres e-mail albo swój podpis w formacie JPEG. Elementy, które chce się zachować, można grupować w kolekcjach, dzięki czemu można mieć jedną kolekcję z informacjami do publikowania na forach dyskusyjnych, inną zawierającą najczęściej używane tagi HTML i jeszcze inną zawierającą formuły używane w różnych arkuszach kalkulacyjnych programu Excel. Naciśnięcie klawiszy CTRL + ALT + C umożliwia wyświetlenie listy wycinanych i kopiowanych elementów, a także pozwala nie martwić się o to, czy wszystkie skopiowane elementy zostały wklejone.

Program ClipMate zużywa część pamięci na przechowywanie elementów i czasami najważniejsze będzie odzyskanie pamięci zużytej na przechowywanie dużego obrazu skopiowanego do Schowka. Można po prostu skopiować do Schowka coś innego, aby zastąpić duży obraz, lub za pomocą programu ClipClear (www.moonsoftware.com) wyczyścić Schowek lub też otworzyć Podgląd schowka, aby zobaczyć, co się w nim znajduje.

Przeszukiwanie własnego komputera

Czasami zachodzi potrzeba wyszukania plików na komputerze lokalnym. Narzędziem o największych możliwościach przeszukiwania jest program Windows Grep (www.wingrep.com) umożliwiający wyszukiwanie tekstów wewnątrz plików, w tym plików ZIP, przy użyciu bardzo rozbudowanych wyrażeń.

Jeśli wolisz używać narzędzi o interfejsie typowym dla systemu Windows, możesz zwiększyć łatwość obsługi okien dialogowych za pomocą narzędzia EditHistory (www.edithistory.com), które zastępuje pola edycyjne rozwijanymi polami historii i dodaje do okien dialogowych otwierania i zapisywania listę ostatnio wyświetlanych folderów i otwieranych plików. Wybierz program, taki jak Notatnik, w którym nie można zobaczyć, jakie elementy były już wyszukiwane, a ten program udostępni listę rozwijaną zawierającą poprzednie wyszukiwania.

Najelastyczniejszym sposobem dodawania funkcji jest umieszczanie ich w menu kontekstowym, które jest wyświetlane po kliknięciu pliku prawym przyciskiem myszy. Menu Wyślij do można rozbudować za pomocą programu Send To PowerToys firmy Microsoft (program Windows 95 Send To X PowerToy dostępny pod adresem www.microsoft.com/windows95/downloads/default.asp działa również w nowszych wersjach systemu Windows). Korzystając z programu FileTargets (www.moonsoftware.com) można do menu kontekstowego dodać podmenu zawierające nazwy ulubionych folderów. Z kolei za pomocą programu CCM Wizard (www.dntsoft.com) można do menu dodawać nowe polecenia i programy.

Istnieje wiele użytecznych programów wyświetlanych w menu kontekstowym. Eksplorator na pasku adresu pokazuje ścieżkę do pliku, ale nie umożliwia skopiowania całej ścieżki wraz z nazwą pliku w celu wklejenia jej do skrótu lub dokumentu. Program ChangeExt (http://www.justaskcomputer.com) dodaje do menu kontekstowego szczegóły dotyczące pliku (rozmiar, typ, data itp.) i umożliwia skopiowanie dowolnych z tych informacji bezpośrednio do Schowka. W tym menu można także zmienić rozszerzenie pliku, wybierając je z listy.

Kopiowanie informacji poza Ulubione programu Internet Explorer jest czasochłonne, ponieważ aby uzyskać dostęp do szczegółowych informacji, należy otworzyć okno dialogowe Właściwości. Program CopyURL (www.moonsoftware.com) umożliwia kopiowanie z poziomu menu kontekstowego adresu URL, nazwy strony z adresem URL lub hiperłącza zawierającego oba te elementy. Zaznaczenie wielu ulubionych pozwoli uzyskać listę adresów URL lub łączy gotowych do wklejenia na stronę sieci Web.

Jeśli zauważysz, że program, którego chcesz użyć, nie jest wyświetlany w menu Otwórz za pomocą po kliknięciu pliku prawym przyciskiem myszy, wypróbuj program Open+ (www.capio.cc). Ten program umożliwia zdefiniowanie listy programów, za pomocą których można będzie otwierać pliki określonych typów. Dzięki temu nowe programy nie będą przejmować typów plików.

Kontrola wydajności

Po zainstalowaniu wielu z wymienionych tutaj działających w tle dodatków, warto spojrzeć, ile mocy obliczeniowej procesora wykorzystują te programy. W normalnych warunkach nie powinny one powodować problemu, jeśli ale podczas nagrywania dysku CD lub przechwytywania wideo potrzebna jest pełna moc procesora, dobrze byłoby mieć możliwość jednoczesnego włączania i wyłączania tych programów. Program TrayKiller umożliwia jednoczesne włączanie lub wyłączania programów z paska zadań, a także pozwala sprawdzić, z jakich folderów pochodzą uruchomione procesy. W ten sposób można zainstalować dowolną liczbę dodatków i mimo to zachować kontrolę nad komputerem.

Zwiększanie możliwości Eksploratora

Eksplorator służy do pracy z plikami, ale niezbyt ją ułatwia. Można dodać do niego nowe funkcje lub zarządzać funkcjami już w nim dostępnymi. Lista wyświetlana po wybraniu polecenia Nowy z menu Plik jest przechowywana w kluczu Rejestru. Najprostszym sposobem zmiany tej listy jest użycie programu Tweak UI PowerToy (karta Szablony).

Już od kilku kolejnych wersji systemu Windows niemożliwe jest wyświetlenie dwóch folderów w tym samym oknie, a często zachodzi potrzeba jednoczesnego wyświetlenia zawartości dwóch katalogów przy porównywaniu lub kopiowaniu plików. Program FolderBox (www.baxbex.com) dodaje do Eksploratora drugie okienko z przyciskami dla pięciu ulubionych dysków lub folderów (okienko to umożliwia normalne nawigowanie po folderach). Można również kliknąć folder prawym przyciskiem myszy i w programie FolderBox wybrać polecenie Display (Wyświetl). Można uprościć widok, stosując filtry, dzięki czemu w okienku programu FolderBox będą wyświetlane np. tylko pliki z rozszerzeniem DOC lub EXE. Jeśli chcesz też mieć możliwość dodawania do plików notatek i komentarzy, a nie masz jeszcze programu do ich odczytywania, wypróbuj program FileNote (www.moonsoftware.com). Jest to rozszerzenie powłoki dodające do menu kontekstowego każdego pliku polecenie utworzenia i edytowania skojarzonego pliku, który ma taką samą nazwę jak oryginalny plik, ale jest to plik TXT i można go otworzyć w Notatniku. W katalogu pełnym obrazów podgląd miniatur działa raczej wolno. Korzystając z programu Instant ThumbView, można wyświetlać miniatury w oknie podręcznym wyświetlanym po umieszczeniu kursora na pliku obrazu w Eksploratorze. Z kolei program Context ThumbView umożliwia przeglądania miniatur za pomocą menu kontekstowego. Można je pobrać z witryny www.contextmagic.com, gdzie dostępny jest także program InfoTag Magic umożliwiający tworzenie etykietek zawierających tagi ID3 z plików muzycznych (MP3, WMA i Ogg Vorbis) lub kilka pierwszych wierszy pliku tekstowego.
Dostosowywanie menu kontekstowego
Menu Wyślij do można zmodyfikować, tak aby umożliwiało łatwe kopiowanie i przenoszenie plików bez konieczności używania dwóch okien Eksploratora Windows

Elementy w menu Wyślij do wyświetlanym po kliknięciu pliku prawym przyciskiem myszy są skrótami z folderu Windows\Send To, chyba że zainstalowano programy dodające swoje polecenia do tego menu.

Dodając skróty do tego folderu, można dodać własne polecenia do menu Wyślij do. Dodanie skrótu do samego folderu SendTo umożliwi szybkie dodawanie nowych elementów poprzez wysyłanie ich do skrótu Nowy Wyślij do.

Po zainstalowaniu programu Send To X PowerToy kliknięcie pliku prawym przyciskiem myszy i wybranie polecenia Wyślij do, Dowolny folder umożliwi wyświetlenie tego okna dialogowego. Wybierz z listy poprzednio używany folder lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do odpowiedniego miejsca docelowego.

Program FileTargets umożliwia tworzenie bardziej rozbudowanych list niż prosta alfabetyczna lista menu Wyślij do. Można utworzyć grupy, w których zostaną zorganizowane foldery (trzeba utworzyć co najmniej jedną grupę).

W oknie dialogowym konfiguracji należy prawym przyciskiem myszy kliknąć utworzoną grupę i, korzystając z okna dialogowego Browse (Przeglądaj), dodać do niej foldery, które mają być wyświetlane w jej obrębie. W tym miejscu można też tworzyć nowe foldery.

Po kliknięciu pliku prawym przyciskiem myszy należy użyć menu FileTargets, aby z listy wybrać jeden z utworzonych folderów. Jeśli nazwy pliku trzeba użyć w oknie systemu DOS, z tego miejsca można pobrać jej krótką wersję.
Prawa autorskie lub licencję na ten materiał posiada firma Future Publishing Limited, należąca do grupy Future Network, UK 2004. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 835822 — ostatni przegląd: 02/01/2014 00:26:08 — zmiana: 5.3

  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • kbnosurvey kbarchive kbpubtypeqa kbtypenonkb KB835822
Opinia